Документ 1391-IV, чинний, поточна редакція — Прийняття від 11.12.2003
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 18.12.2003. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 72-12 Закону України
"Про Державний бюджет України на 2003 рік"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 16, ст.234 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Перше речення частини першої статті 72-12 Закону України
"Про Державний бюджет України на 2003 рік" ( 380-15 ) (Відомості
Верховної Ради України, 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 5,
ст. 32, N 10, ст. 108) викласти в такій редакції:
"Стаття 72-12. Установити, що кошти загального фонду
Державного бюджету України за бюджетною програмою "Накопичення
(приріст) та зберігання матеріальних цінностей державного
матеріального резерву" в сумі 400 000 тис. гривень спрямовуються
Державним комітетом України з державного матеріального резерву на
закупівлю продовольчого зерна українського та імпортного
походження, олійних культур, м'яса та цукру виключно українського
походження в порядку, встановленому Законом України "Про державний
матеріальний резерв" ( 51/97-ВР ).
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 11 грудня 2003 року
N 1391-IVвгору