Документ 139/95-ВР, перша редакція — Прийняття від 11.04.1995
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 7 Декрету Кабінету
Міністрів України "Про систему валютного
регулювання і валютного контролю"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 16, ст. 113 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Частину другу статті 7 Декрету Кабінету Міністрів України від
19 лютого 1993 року N 15-93 "Про систему валютного регулювання і
валютного контролю" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N
17, ст.184 ) викласти у такій редакції:
"Наймодавці-нерезиденти здійснюють оплату праці резидентів
виключно в валюті України у готівковій або безготівковій формі".

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 11 квітня 1995 року
N 139/95-ВРвгору