Документ 139/95-ВР, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 07.02.2019, підстава - 2473-VIII

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
{ Закон втратив чинність на підставі Закону
N 2473-VIII ( 2473-19 ) від 21.06.2018, ВВР, 2018, N 30, ст.239 }
Про внесення зміни до статті 7 Декрету Кабінету
Міністрів України "Про систему валютного
регулювання і валютного контролю"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 16, ст. 113 )
( Вводиться в дію Постановою ВР
N 140/95-ВР від 11.04.95, ВВР, 1995, N 16, ст. 114 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Частину другу статті 7 Декрету Кабінету Міністрів України від
19 лютого 1993 року N 15-93 "Про систему валютного регулювання і
валютного контролю" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р.,
N 17, ст.184 ) викласти у такій редакції:
"Наймодавці-нерезиденти здійснюють оплату праці резидентів
виключно у валюті України у готівковій або безготівковій формі".

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 11 квітня 1995 року
N 139/95-ВРвгору