Про затвердження Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні
Постанова Кабінету Міністрів України; Технічний регламент, Форма типового документа, Декларація від 10.03.2017139
Документ 139-2017-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 20.11.2018, підстава - 688-2018-п

__________
* Відповідає пункту 29 преамбули Директиви 2006/66/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 6 вересня 2006 р. про батареї і акумулятори та відпрацьовані батареї і акумулятори та скасування Директиви 91/157/ЄЕС.
** Відповідає абзацу другому частини першої статті 2 Делегованої директиви Комісії (ЄС) 2015/863 від 31 березня 2015 р., якою вносяться зміни до Додатка II до Директиви 2011/65/ЄС Європейського Парламенту та Ради стосовно переліку речовин обмеженого застосування.
*** Другий абзац позиції 33 додатка 4 відповідає пункту 2 преамбули Делегованої директиви Комісії 2014/13/ЄС від 18 жовтня 2013 р., якою вносяться зміни з метою адаптації до технічного прогресу до Додатка IV до Директиви 2011/65/ЄС Європейського Парламенту та Ради стосовно виключення свинцю в припоях на змонтованих друкованих платах, які використовуються в рухомих медичних виробах класів IIa та IIb згідно з Директивою 93/42/ЄЕС (крім портативних дефібриляторів швидкої медичної допомоги).


{Зміну,  що вноситься до переліку органів державного ринкового нагляду та сфер їх відповідальності, виключено на підставі Постанови КМ № 143 від 28.02.2018}вгору