Про затвердження Порядку проведення конкурсу на перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування
Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок, Форма типового документа від 29.01.2003139
Документ 139-2003-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 20.12.2008, підстава - 1081-2008-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 29 січня 2003 р. N 139
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 1081 ( 1081-2008-п ) від 03.12.2008 }
Про затвердження Порядку проведення конкурсу
на перевезення пасажирів на автобусному маршруті
загального користування
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 387 ( 387-2006-п ) від 29.03.2006 }

Відповідно до статті 45 Закону України "Про автомобільний
транспорт" ( 2344-14 ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок проведення конкурсу на перевезення
пасажирів на автобусному маршруті загального користування (далі -
Порядок), що додається.
2. Міністерству транспорту, обласним, Київській і
Севастопольській міським державним адміністраціям вжити заходів до
визначення перевізників пасажирів на міжнародних, міжміських,
приміських і міських автобусних маршрутах загального користування
на конкурсних засадах відповідно до Порядку.
3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету
Міністрів України від 2 листопада 1996 р. N 1346 ( 1346-96-п )
"Про затвердження Порядку проведення конкурсу на перевезення
пасажирів автомобільним транспортом" (ЗП України, 1996 р., N 19,
ст. 548).
4. Уповноважити Міністерство транспорту давати роз'яснення
щодо застосування Порядку.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 21

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 січня 2003 р. N 139
ПОРЯДОК
проведення конкурсу на перевезення пасажирів
на автобусному маршруті загального користування

Загальні положення
1. Цей Порядок визначає процедуру підготовки та проведення
конкурсу на перевезення пасажирів на автобусному маршруті
загального користування (далі - конкурс).
2. Поняття, що використовуються у Порядку, мають таке
значення:
автобусний маршрут загального користування - визначений
уповноваженим органом шлях проходження автобуса між пунктами,
обладнаними для перевезення пасажирів;
замовник перевезень (далі - замовник) - урядовий орган
державного управління у сфері автомобільного транспорту,
виконавчий орган сільської, селищної, міської ради, районні та
обласні держадміністрації;
конкурс - конкурентний спосіб надання права на перевезення
пасажирів на автобусному маршруті (маршрутах), оборотному рейсі
(рейсах) загального користування;
конкурсний комітет - постійний або тимчасовий орган з
підготовки та проведення конкурсу;
оборотний рейс - рух автобуса від початкової до кінцевої
зупинки маршруту та у зворотному напрямку;
об'єкт конкурсу - автобусний маршрут (маршрути) загального
користування, оборотний рейс (рейси);
претендент - юридична або фізична особа (пасажирський
перевізник), яка офіційно подала свої пропозиції для участі в
конкурсі;
рейс - рух автобуса від початкової до кінцевої зупинки
маршруту.
3. Метою проведення конкурсів є розвиток конкуренції,
обмеження монополізму на ринку пасажирських транспортних послуг та
вибір на конкурсних засадах юридичних або фізичних осіб, які
спроможні забезпечувати належну якість обслуговування перевезень
пасажирів на автобусних маршрутах загального користування.
4. У конкурсі можуть брати участь пасажирські перевізники,
які на законних підставах використовують у достатній кількості
автобуси відповідного класу. Конкурсний комітет може звертатися до
територіального органу виконавчої влади в галузі транспорту з
питань визначення відповідності автобусів учасників конкурсу
умовам перевезень.
5. До участі у конкурсі не допускаються юридичні і фізичні
особи, які:
визнані банкрутами або щодо яких порушено справу про
банкрутство чи ліквідацію як суб'єкта підприємницької діяльності;
подали для участі у конкурсі неправильно оформлені або такі,
що містять недостовірну інформацію, документи;
не мають виробничої бази або не уклали договору про
здійснення контролю за технічним станом та проведенням технічного
обслуговування рухомого складу;
не можуть забезпечити контроль за станом здоров'я водіїв
перед виїздом на маршрут.
Підготовка конкурсу
6. Конкурс є відкритим для всіх претендентів. Рішення щодо
проведення конкурсу приймає замовник.
7. Замовником залежно від виду автобусного маршруту
загального користування може бути:
виконавчий орган сільської, селищної, міської ради - на
міських автобусних маршрутах загального користування;
районна держадміністрація - на приміських автобусних
маршрутах загального користування, що не виходять за межі
території району;
Рада міністрів Автономної Республіки Крим чи обласна
держадміністрація - на приміських автобусних маршрутах загального
користування, що виходять за межі території району, але не
виходять за межі території Автономної Республіки Крим чи області,
та на внутрішньообласних маршрутах загального користування;
урядовий орган державного управління в галузі автомобільного
транспорту - на міжобласних і міжнародних автобусних маршрутах
загального користування.
Умови перевезення пасажирів та автобусний маршрут загального
користування у приміському і міжміському сполученні (у межах
Київської області), пунктом призначення якого є м. Київ,
погоджуються з Київською міською радою.
Замовник може залучати до підготовки проведення конкурсу
Головавтотрансінспекцію або її територіальні органи, підприємства,
установи, організації, які не представляють інтересів пасажирських
перевізників (не є заінтересованими перевізниками). { Абзац пункту
7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 387
( 387-2006-п ) від 29.03.2006 }
8. Для підготовки та проведення конкурсу замовник утворює
конкурсний комітет, до складу якого включаються представники
відповідного територіального органу Мінтрансу, Державтоінспекції,
Головавтотрансінспекції або її територіального органу, інших
органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, а
також організацій - споживачів послуг пасажирського автомобільного
транспорту загального користування. { Абзац перший пункту 8 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 387 ( 387-2006-п ) від
29.03.2006 }
До складу конкурсного комітету не можуть входити представники
суб'єктів господарювання - пасажирських перевізників, які є
учасниками конкурсу або які діють на ринку перевезень пасажирів і
можуть впливати на прийняття рішень комітету.
9. Персональний склад конкурсного комітету затверджує
замовник.
10. Визначені замовником умови проведення конкурсу є
обов'язковими для конкурсного комітету та його учасників.
11. Конкурсний комітет публікує в засобах масової інформації
не пізніше ніж за 15 днів до початку конкурсу оголошення про
конкурс, яке повинно містити таку інформацію:
найменування замовника;
найменування та основні характеристики об'єктів конкурсу;
основні умови перевезення пасажирів;
строк подання та адресу, за якою подаються документи на
конкурс;
місце і дату одержання бланків документів;
місце, дату і час проведення конкурсу;
телефон для довідок з питань проведення конкурсу.
Подання документів на конкурс
12. Для участі у конкурсі претендент подає конкурсному
комітетові такі документи:
заяву на участь у конкурсі за зразком згідно з додатком;
конкурсні пропозиції щодо визначення транспортних засобів для
роботи на автобусному маршруті загального користування, вартості
транспортних послуг, здешевлення поїздки для окремих категорій
громадян тощо;
нотаріально завірену копію ліцензії на право надання послуг з
перевезення пасажирів автомобільним транспортом загального
користування;
документ, що підтверджує внесення плати за участь у конкурсі.
13. Розмір плати за участь у конкурсі встановлюється
замовником на підставі кошторису витрат і не може перевищувати 100
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на дату подання заяви
на участь у конкурсі.
Плата за участь у конкурсі може вноситися претендентами на
рахунок підприємства (установи, організації), яке залучається
замовником до підготовки конкурсу.
Претендент, який бере участь у кількох конкурсах, вносить
плату за участь у кожному конкурсі. Претендент може відкликати
заяву на участь у конкурсі до дня проведення конкурсу з
поверненням плати.
14. Претендент подає документи у конверті, на якому
зазначається його назва, адреса і найменування об'єкта конкурсу, з
поміткою "Заява на участь у конкурсі".
15. Документи, які надійшли до конкурсного комітету після
встановленого строку, не розглядаються.
16. За роз'ясненнями щодо оформлення документів на конкурс
або умов конкурсу претендент має право звернутися до замовника чи
конкурсного комітету, які зобов'язані дати їх у письмовій формі,
але не пізніше ніж за 5 днів до закінчення строку подання
документів.
Умови конкурсу можуть бути роз'яснені також шляхом проведення
конференції, яку організовує замовник.
17. Будь-яка інформація щодо умов конкурсу, яка надсилається
замовником чи конкурсним комітетом будь-кому з претендентів,
повинна бути одночасно доведена до всіх інших претендентів.
18. Конверти з документами на конкурс розпечатуються
конкурсним комітетом у міру їх надходження.
19. Подані на конкурс документи реєструються конкурсним
комітетом у журналі обліку.
Документи, подані не в повному обсязі, не реєструються і
повертаються претенденту із зазначенням причин.
Визначення переможця конкурсу
20. Визначаючи переможця конкурсу, конкурсний комітет
враховує:
технічний стан рухомого складу;
наявність виробничої бази або можливості для підтримання
належного технічного та санітарного стану рухомого складу;
наявність резерву автобусів для заміни рухомого складу на
автобусних маршрутах загального користування у разі виходу їх із
ладу;
умови для здійснення контролю за станом здоров'я водіїв перед
виїздом на маршрут;
стаж роботи претендента на перевезенні пасажирів;
конкурсні пропозиції інших претендентів.
21. На засідання конкурсного комітету запрошуються всі
претенденти, у присутності яких оголошуються конкурсні пропозиції.
Претендентам надається право обґрунтування запропонованих ними та
внесення нових конкурсних пропозицій.
22. У ході проведення конкурсу претенденти можуть вносити
пропозиції, які відрізняються від викладених ними в поданих на
конкурс документах.
У разі відсутності на конкурсі представника претендента
конкурсний комітет розглядає пропозиції, викладені в поданих
претендентом документах.
23. Переможцем конкурсу визнається претендент, який
відповідає кваліфікаційним вимогам до пасажирських перевізників,
може забезпечити належну якість перевезень пасажирів і за оцінкою
конкурсного комітету зайняв перше місце. У разі відмови цього
претендента договір може бути укладений з претендентом, який
зайняв друге місце. У разі відмови претендента, який зайняв друге
місце, від укладення договору конкурс вважається таким, що не
відбувся.
24. Рішення про результати конкурсу приймаються конкурсним
комітетом на закритому засіданні у присутності не менше ніж
половини його складу відкритим голосуванням простою більшістю
голосів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос
голови конкурсного комітету.
25. Переможець конкурсу оголошується на відкритому засіданні
конкурсного комітету із запрошенням на нього усіх претендентів.
26. Якщо конкурс не відбувся через відсутність бажаючих узяти
в ньому участь, замовник призначає пасажирського перевізника на
строк до одного місяця і проводить новий конкурс. Якщо в конкурсі
взяв участь тільки один претендент, переможцем конкурсу може бути
визнаний цей претендент.
27. Рішення конкурсного комітету щодо визначення переможця
конкурсу оформляється протоколом, який підписується його головою
та секретарем, і надсилається у триденний строк замовнику,
переможцю конкурсу та іншим учасникам конкурсу (на запит).
28. Переможець конкурсу укладає із замовником договір про
перевезення пасажирів.
Фінансування проведення конкурсу
29. Фінансування підготовки та проведення конкурсу
здійснюється замовником за рахунок коштів, внесених претендентами
як плата за участь у конкурсі, а також за рахунок власних коштів.
30. Якщо конкурс не відбувся або переможця не було визначено,
претендентам повертається плата за участь у конкурсі, а витрати на
підготовку конкурсу відносяться на рахунок замовника.
Претендентам, які не стали переможцями конкурсу, плата за
участь у конкурсі не повертається і використовується на покриття
витрат, пов'язаних з підготовкою та проведенням конкурсу.
Розгляд спорів
31. Спори, що виникають за результатами конкурсу,
розв'язуються в установленому законодавством порядку.

Додаток
до Порядку проведення конкурсу на
перевезення пасажирів на автобусному
маршруті загального користування
Зразок
ЗАЯВА
на участь у конкурсі

Претендент _______________________________________________________
(повна назва юридичної чи фізичної особи)
Об'єкт конкурсу __________________________________________________
(маршрут (маршрути), оборотний рейс (рейси))
1. Умови перевезення пасажирів:
------------------------------------------------------------------ Марка автобуса | Кількість | За термінами експлуатації | автобусів |----------------------------------- | | до | 4-7 | 8-10 | понад | | 3 років | років | років |10 років ------------------+-----------+---------+-------+-------+--------- | | | | | ------------------+-----------+---------+-------+-------+--------- | | | | | ------------------+-----------+---------+-------+-------+--------- | | | | | ------------------+-----------+---------+-------+-------+--------- Усього | | | | | ------------------------------------------------------------------
Інші умови перевезення пасажирів (вартість транспортних
послуг, здешевлення поїздки для окремих категорій громадян, якість
перевезення тощо) ________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________
2. На умовах, запропонованих замовникам перевезень, згоден
узяти участь у конкурсі.
3. Стоянка автобусів під охороною організована в ____________
4. Ремонт і технічне обслуговування автобусів виконуються в __________________________________________________________________
5. Контроль технічного стану автобусів здійснюється в __________________________________________________________________
6. Медичне обстеження водіїв проводиться в __________________
7. Інші відомості ___________________________________________
8. Реквізити претендента: адреса, ідентифікаційний код,
телефон, факс.
9. До заяви додаються такі документи:
1) _________________________________________________________;
2) _________________________________________________________;
3) _________________________________________________________;
4) __________________________________________________________

М.П.
"___"___________ 200_ р. ______________ ______________________
(підпис) (прізвище та ініціали)вгору