Документ 1388-2000-п, поточна редакція — Прийняття від 06.09.2000

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 6 вересня 2000 р. N 1388
Київ
Про внесення змін і доповнень до постанови
Кабінету Міністрів України від 27 серпня
1999 р. N 1571

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня
1999 р. N 1571 ( 1571-99-п ) "Про порядок проведення атестації
працівників керівного складу державних підприємств" (Офіційний
вісник України, 1999 р., N 35, ст. 1794) такі зміни і доповнення:
1) друге речення пункту 1 викласти у такій редакції: "Першу
атестацію працівників керівного складу державних підприємств, крім
керівників державних підприємств, провести у 1999 році, а
керівників державних підприємств - у 2000 році";
2) у пункті 3:
абзац перший доповнити словами "крім керівників державних
підприємств, а у I кварталі 2001 р. - про результати проведення
атестації керівників державних підприємств";
абзац другий викласти у такій редакції:
"Головному управлінню державної служби подати Кабінетові
Міністрів України узагальнену інформацію про проведення атестації
працівників керівного складу державних підприємств, крім
керівників державних підприємств, - у травні 2000 р., а керівників
державних підприємств - у травні 2001 р.";
3) у Положенні про порядок проведення атестації працівників
керівного складу державних підприємств, затвердженому зазначеною
постановою, абзац третій пункту 5 виключити.

Перший
віце-прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ
Інд. 19вгору