Про забезпечення діяльності Державної податкової адміністрації України
Постанова Кабінету Міністрів України від 15.11.19961385
Документ 1385-96-п, поточна редакція — Редакція від 25.08.1998, підстава - 1336-98-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 15 листопада 1996 р. N 1385
Київ
Про забезпечення діяльності Державної
податкової адміністрації України

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 518 ( 518-97-п ) від 30.05.97
N 922 ( 922-97-п ) від 22.08.97
N 1229 ( 1229-97-п ) від 06.11.97
N 414 ( 414-98-п ) від 01.04.98
N 1171 ( 1171-98-п ) від 28.07.98
N 1336 ( 1336-98-п ) від 25.08.98 )
З метою вирішення невідкладних питань діяльності Державної
податкової адміністрації України Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Міністерству внутрішніх справ передбачити передачу
Державній податковій адміністрації України станом на 22 серпня
1996 р. майна, відокремлених приміщень, озброєння, технічних
засобів, оргтехніки, засобів зв'язку та транспорту, які закріплені
за підрозділами Міністерства внутрішніх справ по боротьбі з
кримінальним приховуванням прибутків від оподаткування, що
підпорядковуються Державній податковій адміністрації України.
За підрозділами по боротьбі з кримінальним приховуванням
прибутків від оподаткування, які не мають відокремлених приміщень,
до вирішення питання про їх розміщення залишити приміщення, які
вони займають, та засоби зв'язку органів внутрішніх справ.
2. Установити граничну чисельність працівників Державної
податкової адміністрації України та місцевих державних податкових
адміністрацій у кількості 71350 одиниць, у тому числі за рахунок
чисельності ліквідованих державних податкових інспекцій у
кількості 66650 одиниць та чисельності підрозділів Міністерства
внутрішніх справ по боротьбі з кримінальним приховуванням
прибутків від оподаткування - 4700 одиниць.
3. Затвердити граничну чисельність працівників Державної
податкової адміністрації України у кількості 800 одиниць.
Дозволити Державній податковій адміністрації України мати
вісім заступників голови Державної податкової адміністрації
України, в тому числі двох перших, та колегію у кількості
тринадцяти чоловік. ( Абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними
згідно з Постановами КМ N 414 ( 414-98-п ) від 01.04.98, N 1171
( 1171-98-п ) від 28.07.98 )
4. Установити ліміт службових легкових автомобілів, що
обслуговують Державну податкову адміністрацію України, у кількості
18 одиниць.
Дозволити Державній податковій адміністрації України
встановлювати ліміт службових легкових автомобілів для місцевих
державних податкових адміністрацій.
5. Державній податковій адміністрації України привести
структуру та чисельність місцевих державних податкових
адміністрацій у відповідність з кількістю платників податків,
обсягами робіт і навантаженням.
6. Міністерству фінансів разом з Державною податковою
адміністрацією України під час уточнення показників Державного
бюджету України на 1996 рік та доопрацювання Державного бюджету
України на 1997 рік визначити обсяги асигнувань на утримання
Державної податкової адміністрації України та місцевих державних
податкових адміністрацій з урахуванням видатків на утримання
підрозділів по боротьбі з кримінальним приховуванням прибутків від
оподаткування, що передаються Міністерством внутрішніх справ.
7. Установити, що фінансування та матеріально-технічне
забезпечення працівників державних податкових адміністрацій в
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі
здійснюється Державною податковою адміністрацією України, а в
районах, містах і районах у містах - вищестоящими державними
податковими адміністраціями.
8. Державній податковій адміністрації України розробити та в
тижневий термін подати Кабінету Міністрів України проект
постанови, погоджений з Міністерством праці та Міністерством
фінансів, про умови оплати праці працівників Державної податкової
адміністрації України та місцевих державних податкових
адміністрацій, передбачивши зокрема підвищення удвічі чинних
посадових окладів осіб, які мають спеціальні звання, та осіб
начальницького складу податкової поліції.
Запровадження умов оплати праці провести після атестації
працівників Державної податкової адміністрації України та місцевих
державних податкових адміністрацій.
Установити, що до врегулювання умов оплати праці працівників
зазначених державних податкових адміністрацій зберігаються діючі
умови оплати праці та пільги, встановлені для працівників
державної податкової служби та підрозділів Міністерства внутрішніх
справ по боротьбі з кримінальним приховуванням прибутків від
оподаткування.
9. Державній податковій адміністрації України за погодженням
з Міністерством праці, Міністерством фінансів, Головним
управлінням державної служби при Кабінеті Міністрів України,
Комітетом у справах нагляду за страховою діяльністю, Міністерством
юстиції подати Кабінету Міністрів України проекти рішень про
порядок виплати винагороди за вислугу років, умови проходження
служби працівників, а також порядок та умови обов'язкового
страхування службових осіб Державної податкової адміністрації
України та місцевих державних податкових адміністрацій.
10. Установити, що за умовами медичного, транспортного і
побутового обслуговування заступники Голови Державної податкової
адміністрації України та керівники самостійних структурних
підрозділів прирівнюються до відповідних категорій працівників
міністерств України, голови державних податкових адміністрацій в
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та
Севастополі, начальники державних податкових інспекцій в районах,
містах і районах у містах та їх заступники - до керівних
працівників відповідних органів виконавчої влади. ( Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1336 ( 1336-98-п ) від 25.08.98 )
11. До створення відповідних структур у державних податкових
адміністраціях зберегти за працівниками підрозділів по боротьбі з
кримінальним приховуванням прибутків від оподаткування, які
перейшли працювати з органів внутрішніх справ, майнове, медичне,
санаторно-курортне та соціально-побутове обслуговування за
попереднім місцем служби.
12. ( Пункт 12 втратив чинність на підставі Постанови КМ
N 922 ( 922-97-п ) від 22.08.97 ) Поширити чинність пункту 11
постанови Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 1992 р. N 559 ( 559-92-п ) "Питання державної податкової служби в Україні" на
службових осіб Державної податкової адміністрації України та
місцевих державних податкових адміністрацій.
1З. Для здійснення підготовки, перепідготовки і підвищення
кваліфікації та з метою забезпечення державних податкових
адміністрацій кваліфікованими кадрами підпорядкувати Український
фінансово-економічний інститут (м. Ірпінь) Державній податковій
адміністрації України. В Українській академії внутрішніх справ
створити факультет підготовки працівників підрозділів по боротьбі
з кримінальним приховуванням прибутків від оподаткування державних
податкових адміністрацій. ( На часткову зміну пункту 13 Державній податковій адміністрації
України створити в структурі Українського фінансово-економічного
інституту (м. Ірпінь Київської області) факультет підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової
поліції згідно з Постановою КМ N 518 ( 518-97-п ) від 30.05.97 )
14. ( Абзац перший пункту 14 втратив чинність в частині
виділення Державній податковій адміністрації приміщень в
адміністративному будинку на Львівській площі, 8, за рахунок
відселення Державного комітету з питань державних секретів та
технічного захисту інформації на підставі Постанови КМ N 1229
( 1229-97-п ) від 06.11.97 ) Міністерству з питань надзвичайних
ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи надати Державному комітетові з питань
державних секретів та технічного захисту інформації приміщення
правої частини будинку по вул. О. Гончара, 55, робочою площею
1300 кв. метрів та укласти договір користування наданими
приміщеннями з оплатою тільки фактичних витрат на їх утримання.
( Абзац другий пункту 14 втратив чинність в частині
виділення Державній податковій адміністрації приміщень в
адміністративному будинку на Львівській площі, 8, за рахунок
відселення Державного комітету з питань державних секретів та
технічного захисту інформації на підставі Постанови КМ N 1229
( 1229-97-п ) від 06.11.97 ) З метою створення належних умов для
роботи Державної податкової адміністрації України виділити в
адміністративному будинку на Львівській площі, 8 у м. Києві
додаткові площі - 1125 кв. метрів за рахунок відселення
колишнього Міністерства у справах захисту населення від наслідків
аварії на Чорнобильській АЕС і Державного комітету з питань
державних секретів та технічного захисту інформації, та 150 кв.
метрів за рахунок площ Міністерства зовнішніх економічних
зв'язків і торгівлі.
Визнати такими, що втратили чинність, абзац третій пункту 1
та пункт 5 постанови Кабінету Міністрів України від 23 вересня
1996 р. N 1157 "Про розміщення Міністерства з питань надзвичайних
ситуацій, Міністерства у справах сім'ї та молоді" в частині
передачі приміщення робочою площею 583 кв. метрів на
дев'ятнадцятому поверсі будинку на Львівській площі, 8 у м. Києві
Державному комітетові з питань державних секретів та технічного
захисту інформації.
Міністерству фінансів виділити Державному комітетові з питань
державних декретів та технічного захисту інформації кошти,
передбачені пунктом 6 зазначеної постанови Кабінету Міністрів
України для Міністерства у справах сім'ї та молоді.
15. Міністерству оборони разом з Державною податковою
адміністрацією України підготувати пропозиції щодо передачі двох
санаторно-курортних закладів на баланс Державної податкової
адміністрації України для оздоровлення її працівників.
16. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
районним, Київській та Севастопольській міським державним
адміністраціям до кінця 1997 року забезпечити державні податкові
адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, районах,
містах, районах у містах службовими приміщеннями відповідно до
нормативів.
17. Дозволити Державній податковій адміністрації України,
державним податковим адміністраціям в Автономній Республіці Крим,
областях, районах, містах і районах у містах користуватися
бланками суворої звітності державних податкових інспекцій до їх
повного використання.

Прем'єр-міністр України П.ЛАЗАРЕНКО
Інд.67вгору