Документ 1383-98-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 04.09.1998

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 4 вересня 1998 р. N 1383
Київ
Про незадовільне виконання доручень Кабінету
Міністрів України до Указу Президента України
від 22 липня 1998 р. N 806 "Про державну монополію
на виробництво та обіг спирту, алкогольних
напоїв і тютюнових виробів"

Відповідно до Указу Президента України від 22 липня 1998 р.
N 806 ( 806/98 ) "Про державну монополію на виробництво та обіг
спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів" Кабінет Міністрів
України доручив 24 липня 1998 р. голові Державного комітету з
монополії на виробництво та обіг спирту, алкогольних напоїв і
тютюнових виробів Гончаруку В.Я. підготувати разом з Міністром
фінансів Мітюковим І.О., Міністром агропромислового комплексу
Супіхановим Б.К., Міністром економіки Роговим В.В., Міністром
зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі Осикою С.Г., головою
Державного комітету у справах захисту прав споживачів
Сивоконем С.О., іншими керівниками центральних органів виконавчої
влади підготувати відповідні проекти актів законодавства щодо
забезпечення функціонування Державного комітету з монополії на
виробництво та обіг спирту, алкогольних напоїв і тютюнових
виробів.
Незважаючи на неодноразові вимоги Кабінету Міністрів України,
голова Державного комітету з монополії на виробництво та обіг
спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів Гончарук В.Я. не
забезпечив своєчасну підготовку для погодження із заінтересованими
міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади і
подання до Кабінету Міністрів України відповідних проектів актів
законодавства.
Проекти Положення про Державний комітет з монополії на
виробництво та обіг спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів
та Указу Президента України про його затвердження було внесено
через 15 днів після встановленого терміну. Проекти решти актів
законодавства не подано взагалі.
Несвоєчасність підготовки необхідних проектів актів
законодавства зумовлена передусім зволіканням з вирішенням питань
щодо встановлення чисельності працівників, фінансування видатків
на утримання і розміщення центрального апарату Державного комітету
з монополії на виробництво та обіг спирту, алкогольних напоїв і
тютюнових виробів Міністерством фінансів, Міністерством економіки,
Міністерством зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі,
Міністерством агропромислового комплексу, Державним комітетом у
справах захисту прав споживачів.
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Указати голові Державного комітету з монополії на
виробництво та обіг спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів
Гончаруку В.Я. на зрив термінів, визначених у дорученні Кабінету
Міністрів України до Указу Президента України від 22 липня 1998 р.
N 806 ( 806/98 ) щодо підготовки та подання Кабінетові Міністрів
України проектів Указу Президента України про затвердження
Положення про цей Комітет, проектів рішень Кабінету Міністрів
України з питань встановлення чисельності працівників, визначення
умов оплати їх праці, фінансування видатків на утримання і
розміщення центрального апарату цього Комітету видачі ліцензій на
право експорту, імпорту спирту етилового, коньячного і плодового,
алкогольних напоїв і тютюнових виробів.
2. Звернути увагу Міністра агропромислового комплексу
Супіханова Б.К., Міністра фінансів Мітюкова І.О., Міністра
економіки Рогового В.В., Міністра зовнішніх економічних зв'язків і
торгівлі Осики С.Г., голови Державного комітету у справах захисту
прав споживачів Сивоконя С.О. на зволікання з погодженням проектів
актів законодавства з питань забезпечення діяльності Державного
комітету з монополії на виробництво та обіг спирту, алкогольних
напоїв і тютюнових виробів.
3. Зобов'язати голову Державного комітету з монополії на
виробництво та обіг спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів
Гончарука В.Я., першого заступника Міністра агропромислового
комплексу Лузана Ю.Я., Міністра фінансів Мітюкова І.О., Міністра
економіки Рогового В.В., Міністра зовнішніх економічних зв'язків і
торгівлі Осику С.Г., Голову Державної податкової адміністрації
Азарова М.Я., голову Державного комітету у справах захисту прав
споживачів Сивоконя С.О., заступника начальника Управління
структурних змін у сфері матеріального виробництва, завідуючого
Відділом стратегії і розвитку агропромислового комплексу і
продовольства Кабінету Міністрів України Клименка В.І. подати
5 вересня 1998 р. Кабінетові Міністрів України погоджені матеріали
з визначених Указом Президента України від 22 липня 1998 р. N 806
( 806/98 ) питань.
4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на
Віцепрем'єр-міністра України Тігіпка С.Л.

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд. 22вгору