Документ 1383-IV, чинний, поточна редакція — Прийняття від 11.12.2003
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 01.01.2005. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України
"Про пенсії за особливі заслуги перед Україною"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 16, ст.233 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Закону України "Про пенсії за особливі заслуги
перед Україною" ( 1767-14 ) (Відомості Верховної Ради України,
2000 р., N 35, ст. 289; 2002 р., N 41, ст. 293; 2003 р., N 7,
ст. 71) такі зміни:
1. У статті 1:
пункт 2 викласти в такій редакції:
"2) ветеранам Великої Вітчизняної війни, нагородженим за
бойові дії орденом, медаллю "За відвагу" або медаллю Ушакова,
партизанам Великої Вітчизняної війни, нагородженим медаллю
"За відвагу", незалежно від часу нагородження";
пункт 6 доповнити словами: "а також особам, яким до 1 січня
1992 року було встановлено персональні пенсії союзного чи
республіканського значення".
2. Пункт 3 статті 17 "Прикінцеві положення" виключити.
II. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2005 року.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 11 грудня 2003 року
N 1383-IVвгору