Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2001 р. N 1195
Постанова Кабінету Міністрів України від 14.09.20021382
Документ 1382-2002-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.01.2011, підстава - 1149-2010-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 14 вересня 2002 р. N 1382
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 1149 ( 1149-2010-п ) від 08.12.2010 }
{ Дію Постанови відновлено у зв'язку з втратою чинності
Постанови КМ N 995 ( 995-2009-п ) від 12.09.2009 та
відновленням дії Постанови КМ N 1195 ( 1195-2001-п )
від 05.09.2001 згідно з Постановою КМ N 327
( 327-2010-п )від 23.04.2010 }
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 995 ( 995-2009-п ) від 12.09.2009 }
Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України
від 5 вересня 2001 р. N 1195

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести зміни до Формули розподілу обсягу міжбюджетних
трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до
державного бюджету) між державним бюджетом та місцевими бюджетами,
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 5 вересня
2001 р. N 1195 ( 1195-2001-п ) (Офіційний вісник України, 2001 р.,
N 38, ст. 1729, N 47, ст. 2101, N 52, ст. 2361), виклавши її у
новій редакції (додається).

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 34

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 вересня 2002 р. N 1382
ФОРМУЛА
розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів
(дотацій вирівнювання та коштів, що передаються
до державного бюджету) між державним бюджетом
та місцевими бюджетами

Загальні положення
1. Ця Формула розроблена відповідно до статей 97 і 98
Бюджетного кодексу України ( 2542-14 ) для розподілу обсягу
міжбюджетних трансфертів між державним бюджетом, бюджетом
Автономної Республіки Крим, обласними бюджетами, бюджетами
мм. Києва і Севастополя, міст республіканського Автономної
Республіки Крим та обласного значення, бюджетами районів.
2. У цій Формулі застосовуються такі умовні позначення:
i - місцевий бюджет (бюджет Автономної Республіки Крим,
обласний бюджет, бюджети мм. Києва і Севастополя, бюджет міста
республіканського Автономної Республіки Крим та обласного
значення, бюджет району);
ob - обласний бюджет;
ark - бюджет Автономної Республіки Крим;
m - бюджет міста республіканського Автономної Республіки Крим
та обласного значення;
r - бюджет району;
kyiv - бюджет м. Києва;
sev - бюджет м. Севастополя;
u - загальні показники місцевих бюджетів.
3. Обсяг дотації вирівнювання з державного бюджету, що
надається бюджету Автономної Республіки Крим, обласному бюджету,
бюджету мм. Києва і Севастополя, міста республіканського
Автономної Республіки Крим та обласного значення, бюджету району,
або коштів, що передаються з цих бюджетів до державного бюджету,
(T ) визначається за загальним фондом місцевого бюджету як
і різниця між розрахунковим показником обсягу видатків (V ),
і
прогнозним показником обсягу доходів (кошика доходів), що
акумулюються на її території (D ), із застосуванням коефіцієнта
і вирівнювання (альфа ) та розрахункового обсягу коригування
і доходів (дельта D ) за такою формулою:
і
T = альфа (V - (D + дельта D )).
i i i i i
Розрахунок прогнозного показника обсягу доходів
(кошика доходів) загального фонду місцевого бюджету,
що враховується при визначенні
міжбюджетних трансфертів
4. Прогнозний показник обсягу доходів (кошика доходів)
бюджету Автономної Республіки Крим, обласного бюджету, бюджету
мм. Києва і Севастополя, міста республіканського Автономної
Республіки Крим та обласного значення, району формується з
надходжень загальнодержавних податків і зборів, закріплених за
місцевими бюджетами згідно із статтями 64 і 66 Бюджетного кодексу
України ( 2542-14 ).
5. Розрахунок прогнозного показника обсягу доходів (кошика
доходів), закріплених за бюджетами місцевого самоврядування та
бюджетом Автономної Республіки Крим, обласних та районних
бюджетів, передбачених статтею 66 Бюджетного кодексу України
( 2542-14 ), проводиться шляхом застосування індексу відносної
податкоспроможності відповідної адміністративно-територіальної
одиниці, що визначається на основі звітних даних про фактичні
надходження відповідних податків, зборів до цих бюджетів за три
останні бюджетні періоди (базовий період), що передують рокові, в
якому формуються показники бюджету на планований бюджетний період.
При цьому враховуються втрати закріплених доходів у базовому
періоді відповідних місцевих бюджетів унаслідок надання пільг
платникам податків згідно з рішеннями Верховної Ради Автономної
Республіки Крим, відповідних місцевих рад.
6. Розрахунок обсягу доходів (кошика доходів), закріплених за
місцевими бюджетами, проводиться у межах прогнозного обсягу
доходів зведеного бюджету України, визначеного на підставі
основних прогнозних макропоказників економічного і соціального
розвитку України на плановий бюджетний період, а також із
застосуванням індексу відносної податкоспроможності
адміністративно-територіальної одиниці, за такою формулою:
D = K x (N + N + N ) x D / (N + N + N ), izak i i1 i2 i3 u4 u1 u2 u3

де K = [((D + L ) / (D + L )) x N + ((D + L ) /
i i1 i1 u1 u1 u1 i2 i2

/ (D + L )) х N + ((D + L ) / (D + L )) x N ] /
u2 u2 u2 i3 i3 u3 u3 u3

/ (N + N + N );
i1 i2 i3
D - прогнозний показник обсягу доходів (кошика izak доходів), закріплених за місцевим бюджетом, що враховуються при
визначенні міжбюджетних трансфертів;
K - індекс відносної податкоспроможності i адміністративно-територіальної одиниці (визначається з чотирма
знаками після коми);
D , D , D , D , D , D - обсяг доходів (кошика u1 u2 u3 і1 і2 і3 доходів), закріплених за усіма місцевими бюджетами та
бюджетом адміністративно-територіальної одиниці за звітними даними
про їх фактичні надходження за відповідні роки базового періоду;
L , L , L , L , L , L - сума пільг, наданих u1 u2 u3 і1 і2 і3 місцевими органами влади з податків і зборів, що включені
до обсягу доходів (кошика доходів), закріплених за усіма місцевими
бюджетами та бюджетом адміністративно-територіальної одиниці за
відповідні роки базового періоду;
N , N , N , N , N , N - чисельність наявного u1 u2 u3 і1 і2 і3 населення України та адміністративно-територіальної
одиниці на 1 січня відповідного року базового періоду;
D - прогнозний обсяг доходів (кошика доходів), u4 закріплених за усіма місцевими бюджетами на плановий бюджетний
період.
Крім обсягу доходів (кошика доходів), закріплених за
місцевими бюджетами згідно із статтями 64 і 66 Бюджетного кодексу
України ( 2542-14 ) (D ), до бюджету Автономної Республіки
izak Крим зараховується передбачений законом України про Державний
бюджет України на відповідний рік обсяг надходжень акцизного збору
з вироблених в Україні товарів (крім акцизного збору з вироблених
в Україні нафтопродуктів і транспортних засобів), який
обчислюється за окремим розрахунком.
7. З метою врахування депресивності окремих
адміністративно-територіальних одиниць прогнозний показник доходів
(кошика доходів), що враховуються при визначенні обсягу
міжбюджетних трансфертів (D ), розрахований у порядку,
i зазначеному в пункті 6 цієї Формули, змінюється на розрахунковий
обсяг коригування доходів (дельта D ), який обчислюється за
i такою формулою:
K x K - K
i din i
дельта D = D -------------- K , i i K std
i
де K - коефіцієнт динаміки індексу відносної
din податкоспроможності за 1998-2001 роки, що обчислюється за такою
формулою:
K K K
i99 i00 i01
K = ( ---- + ---- + ---- ) / 3; din K K K
i98 i99 i00
К - коригувальний коефіцієнт зниження динаміки індексу std відносної податкоспроможності, що має чотири значення залежно від
значення коефіцієнта К .
din
Розмір коригувального коефіцієнта зниження
динаміки індексу відносної
податкоспроможності
------------------------------------------------------------------ Значення коефіцієнта К | Значення коефіцієнта К din | std --------------------------------+--------------------------------- до 0,9 | 1 від 0,9 до 0,95 | 0,5 від 0,95 до 1 | 0,25 від 1 і більше | 0
8. Для місцевих бюджетів, що передають кошти до державного
бюджету, застосовується коефіцієнт вирівнювання альфа , який має
i індивідуальні значення в межах від 0,9 до 1, залежно від
середньорічного темпу приросту показника обсягу закріплених
доходів (кошика доходів) бюджету і-тої
адміністративно-територіальної одиниці за роки, які є базовими у
розрахунку індексу відносної податкоспроможності, і визначається
за такою формулою:
альфа = 1 - (Кк(D + L ) / (D + L ) - 1),
i i3 i3 il il
де Кк - корінь квадратний.
Під час проведення розрахунків для всіх дотаційних бюджетів
обсяг міжбюджетних трансфертів на 2003 рік альфа ,
i
приймається 1.
Додаткові кошти, залишені місцевим бюджетам у зв'язку із
застосуванням коефіцієнта вирівнювання, розподіляються між
галузями, видатки на які враховуються для визначення міжбюджетних
трансфертів.
9. У разі зміни порядку зарахування податків і зборів до
бюджетів адміністративно-територіальних одиниць, що враховуються
для визначення міжбюджетних трансфертів, за окремим розрахунком
здійснюється відповідне коригування фактичних надходжень цих
платежів за відповідні роки базового періоду.
Розрахунок показника обсягу видатків загального фонду
місцевих бюджетів, що враховується для визначення
показників міжбюджетних трансфертів
10. Розрахункові показники обсягів видатків місцевих бюджетів
визначаються окремо для кожної галузі виходячи із загальних
ресурсів зведеного бюджету України і місцевих бюджетів та
першочерговості соціальних видатків.
11. Розрахунковий показник обсягу видатків бюджету Автономної
Республіки Крим, обласного бюджету, бюджету мм. Києва і
Севастополя, міста республіканського Автономної Республіки Крим та
обласного значення, району визначається на основі фінансових
нормативів бюджетної забезпеченості та коригувального коефіцієнта
до них з розрахунку на душу населення (державне управління,
охорона здоров'я, культура і мистецтво, фізична культура і спорт,
соціальні програми стосовно сім'ї, жінок, молоді та дітей), на
дитину або учня - освіта, отримувача соціальних послуг -
соціальний захист та соціальне забезпечення.
12. Розрахунковий показник обсягу видатків місцевого бюджету
обчислюється відповідно до розмежування видів видатків бюджету між
державним та місцевими бюджетами, визначеного у главі 14
Бюджетного кодексу України ( 2542-14 ).
13. Розрахунковий показник обсягу видатків загального фонду
місцевого бюджету (V ), що враховується для визначення обсягу
i міжбюджетних трансфертів, становить суму розрахункових показників
за основними видами видатків цього бюджету:
V = V + V + V + V + V + V + V + V + V , i yi zi oi si ki fi di mi hi
де V - розрахунковий обсяг видатків на утримання органів
yi управління;
V - розрахунковий обсяг видатків на охорону здоров'я; zi
V - розрахунковий обсяг видатків на освіту; oi
V - розрахунковий обсяг видатків на соціальний захист та si соціальне забезпечення;
V - розрахунковий обсяг видатків на культуру і мистецтво; ki
V - розрахунковий обсяг видатків на фізичну культуру і fi спорт;
V - розрахунковий обсяг видатків на інші заходи; di
V - розрахунковий обсяг видатків на утримання підрозділів mi місцевої міліції;
V - розрахунковий обсяг видатків на нерозподілений резерв hi коштів місцевих бюджетів.
Розрахунок показника обсягу видатків
на утримання органів управління
14. Показники обсягу видатків обласного бюджету, бюджету
мм. Києва і Севастополя на утримання органів управління (V ,
yi
V ) визначаються виходячи з чисельності працівників
y kyiv(sev) цих органів, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України
від 2 червня 2000 р. N 890 ( 890-2000-п ), залежно від чисельності
наявного населення області (міста) та співвідношення показників
обсягів видатків відповідних рівнів бюджетів на цю мету, що
склалося за даними зведення місцевих бюджетів, за такими
формулами:
V = Н x А ,
yi yi i

V = H x A + V x K + V
y kyiv(sev) yi kyiv(sev) yu y kyiv(sev) adm kyiv,

H = V x K / A ,
yi yu y ob u
де Н - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на
yi утримання органів управління з обласного бюджету та бюджету
мм. Києва і Севастополя;
V - розрахунковий обсяг видатків місцевого бюджету в yu цілому по Україні на утримання органів управління у плановому
бюджетному періоді;
V - розрахунковий показник обсягу видатків бюджету adm kyiv м. Києва на утримання апарату міської та районних у місті
державних адміністрацій, у тому числі фінансових органів,
обчислений за окремим розрахунком в обсязі, затвердженому у
Державному бюджеті України на 2001 рік ( 2120-14 );
К - частка видатків обласного бюджету на утримання y ob органів місцевого самоврядування у загальному обсязі видатків на
цю мету за даними зведення місцевих бюджетів, затверджених
місцевими радами. На 2003 рік К(yob) дорівнює 0,039;
К - частка видатків бюджету мм. Києва і y kyiv(sev) Севастополя на утримання районних у містах, селищних та сільських
рад у загальному обсязі видатків на цю мету за даними зведення
місцевих бюджетів, затверджених місцевими радами. На 2003 рік
К дорівнює 0,00276, К - 0,0018;
y kyiv y sev
А - загальна чисельність працівників апарату обласної, u Київської і Севастопольської міської ради;
А - чисельність працівників апарату обласної, Київської і i Севастопольської міської ради, затверджена постановою Кабінету
Міністрів України від 2 червня 2000 р. N 890 ( 890-2000-п );
А - чисельність працівників апарату міської ради kyiv(sev) мм. Києва і Севастополя.
15. Показник обсягу видатків бюджету Автономної Республіки
Крим на утримання органів управління визначається за такою
формулою:
V = V x К + V ,
y ark yu y ark fin ark
де V - розрахунковий показник обсягу видатків бюджету
fin ark Автономної Республіки Крим на утримання Міністерства фінансів
Автономної Республіки Крим, обчислений за окремим розрахунком
виходячи з обсягу, затвердженого у Державному бюджеті України
на 2001 рік ( 2120-14 );
K - частка обсягу видатків бюджету Автономної y ark Республіки Крим на утримання органів управління у загальному
обсязі видатків на цю мету за даними зведення місцевих бюджетів,
затверджених місцевими радами. На 2003 рік
K дорівнює 0,038.
y ark
16. Розрахунковий показник обсягу видатків бюджету міста
республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення
на утримання органів управління (V ) визначається за такою
ymi формулою:
V = H x N x K + V ,
ymi ymi mi yl ymgi

H = (V x K + V ) / N ,
ymi yu ym finym um
де Н - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на
ymi утримання органів управління з місцевих бюджетів міст
республіканського Автономної Республіки Крим та обласного
значення;
V - розрахунковий показник обсягу видатків усіх місцевих yu бюджетів на утримання органів управління на плановий бюджетний
період;
V - розрахунковий показник обсягу видатків на finym утримання міських фінансових управлінь (відділів) міськвиконкомів
міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного
значення виходячи з відповідного показника, затвердженого у
Державному бюджеті України на 2001 рік ( 2120-14 );
V - додатковий обсяг видатків бюджету міста ymgi республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення
згідно з вимогами Закону України "Про статус гірських населених
пунктів в Україні" ( 56/95-ВР ), визначений за окремим
розрахунком;
K - частка видатків бюджетів міст республіканського ym Автономної Республіки Крим та обласного значення на утримання
органів управління у загальному обсязі видатків на цю мету за
даними зведення місцевих бюджетів, затверджених місцевими радами.
На 2003 рік К , дорівнює 0,450;
ym
K - коригувальний коефіцієнт для бюджетів міст yl республіканського Автономної Республіки Крим та обласного
значення, що має 16 значень залежно від чисельності населення
міста;
N - чисельність наявного населення усіх міст um республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення
за попередніми даними Всеукраїнського перепису населення 2001 року
станом на 5 грудня 2001 року;
N - чисельність наявного населення міста mi республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення
за попередніми даними Всеукраїнського перепису населення 2001 року
станом на 5 грудня 2001 року.
Розмір коригувального коефіцієнта для міст
республіканського Автономної Республіки Крим
та обласного значення на 2003 рік
------------------------------------------------------------------ Чисельність наявного населення міста | республіканського Автономної | Республіки Крим та обласного значення| Коригувальний коефіцієнт за попередніми даними Всеукраїнського| (K ) перепису населення 2001 року станом | yl на 5 грудня 2001 р., тис. осіб | ------------------------------------------------------------------ Понад 1500 0,64
1101-1500 0,68
1001-1100 0,73
701-1000 0,77
501-700 0,82
401-500 0,87
351-400 0,91
301-350 0,96
251-300 1
201-250 1,05
151-200 1,09
101-150 1,14
81-100 1,19
31-80 1,23
15-30 1,27
До 15 1,5
17. Розрахунковий показник обсягу видатків бюджетів районів
на утримання органів місцевого самоврядування (V )
yri
визначається за такою формулою:
V = H x N x K + V ,
yri yri ri y2 yrg

H = V x K / N ,
yri yu yr ru
де Н - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на
yri утримання органів управління з бюджетів районів;
V - розрахунковий показник обсягу видатків усіх місцевих yu бюджетів на утримання органів управління на планований бюджетний
період;
V - розрахунковий показник обсягу додаткових видатків yrg бюджетів районів згідно з вимогами Закону України "Про статус
гірських населених пунктів в Україні" ( 56/95-ВР ), визначений за
окремим розрахунком;
K - частка видатків бюджетів районів на утримання органів yr місцевого самоврядування у загальному обсязі видатків на цю мету
за даними зведення місцевих бюджетів, затверджених місцевими
радами. На 2003 рік К дорівнює 0,422;
yr
K - коригувальний коефіцієнт для бюджетів районів, що має y2 7 значень залежно від чисельності населення району;
N - чисельність наявного населення району за попередніми ri даними Всеукраїнського перепису населення 2001 року станом на
5 грудня 2001 року;
N - чисельність наявного населення усіх районів за ru попередніми даними Всеукраїнського перепису населення 2001 року
станом на 5 грудня 2001 року.
Розмір коригувального коефіцієнта для
бюджетів районів на 2003 рік
------------------------------------------------------------------ Чисельність наявного населення | району за попередніми даними | Коригувальний коефіцієнт Всеукраїнського перепису населення | (K ) 2001 року станом на 5 грудня 2001 р.,| y2 тис. осіб | ------------------------------------------------------------------ Понад 150 0,9
101-150 0,92
76-100 0,94
51-75 0,97
36-50 1,01
26-35 1,09
До 25 1,15
Розрахунок показника обсягу видатків
на охорону здоров'я
18. Розрахунковий показник обсягу видатків на охорону
здоров'я визначається залежно від чисельності населення
адміністративно-територіальної одиниці та співвідношень між
бюджетом Автономної Республіки Крим, обласними бюджетами,
бюджетами міст республіканського Автономної Республіки Крим та
обласного значення, бюджетами районів, з урахуванням коригувальних
коефіцієнтів та специфічних видатків.
19. Розрахунковий показник обсягу видатків на охорону
здоров'я бюджету Автономної Республіки Крим та обласного бюджету
(V ) визначається за такою формулою:
zob(ark)

V = H x N x (1 - лямбда + лямбда x K ) + V ,
zob(ark) zob(ark) i zi2 zgi

H = (V - V ) x K x K / N , zob(ark) zu zgu zob(ark)1 zob(ark)4 u

де H - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості
zob(ark) на охорону здоров'я для бюджету Автономної Республіки Крим та
обласного бюджету;
V - загальний показник обсягу видатків на охорону zu здоров'я для усіх місцевих бюджетів на планований бюджетний
період;
V - загальний показник обсягу видатків місцевих бюджетів zgu на охорону здоров'я згідно з вимогами Закону України "Про статус
гірських населених пунктів в Україні" ( 56/95-ВР ), визначений за
окремим розрахунком;
V - обсяг видатків адміністративно-територіальної zgi одиниці на охорону здоров'я згідно з вимогами Закону України "Про
статус гірських населених пунктів в Україні" ( 56/95-ВР ),
визначений за окремим розрахунком;
K - частка видатків бюджету Автономної Республіки zob(ark)1 Крим та обласних бюджетів у загальному обсязі видатків на охорону
здоров'я усіх місцевих бюджетів. Цей коефіцієнт становить 0,35 і
відповідає показникові, визначеному як відношення сумарних витрат
на охорону здоров'я бюджету Автономної Республіки Крим та обласних
бюджетів до загального обсягу видатків на цю мету за даними
зведення місцевих бюджетів. У розрахунках цього коефіцієнта
враховано розмежування видатків між рівнями бюджетів згідно з
главою 14 Бюджетного кодексу України ( 2542-14 );
K - коефіцієнт коригування частки видатків бюджету zob(ark)4 Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів у загальному
обсязі витрат на охорону здоров'я залежно від співвідношення
видатків на заробітну плату в загальній сумі видатків цих
бюджетів. Для бюджету Автономної Республіки Крим та обласних
бюджетів він дорівнює 0,952;
лямбда - коефіцієнт рівня застосування впливу вікової
структури населення. На 2003 рік лямбда дорівнює 0,5;
K - коефіцієнт відносної вартості витрат на надання zi2 медичних послуг залежно від вікової структури населення
адміністративно-територіальної одиниці, обчислений за офіційними
рекомендаціями ВООЗ на основі еквівалентних одиниць надання
медичної допомоги одній особі залежно від віку і статі;
N - чисельність наявного населення України за попередніми u даними Всеукраїнського перепису населення 2001 року станом на
5 грудня 2001 р.;
N - чисельність наявного населення Автономної Республіки i Крим та відповідної області за попередніми даними Всеукраїнського
перепису населення 2001 року станом на 5 грудня 2001 р.
20. Розрахунковий показник обсягу видатків на охорону
здоров'я бюджету міста республіканського Автономної Республіки
Крим та обласного значення, бюджету району визначається за такою
формулою:
V = H x K x (N - N - N x zm(r)i zm(r)i zm(r)3 m(r)i dm(r)i wm(r)i

x K ) x (1 - лямбда + лямбда x K ) + V + V
zm(r)5 zi2 zgi zyi,

H = (V - V ) x K x K / (N - N - zm(r)i zu zgu zm(r)1 zm(r)4 u dm(r)u

N x K ),
wm(r)u zm(r)5
де H - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості
zm(r)i на охорону здоров'я для бюджету міста республіканського Автономної
Республіки Крим та обласного значення і бюджету району;
V - загальний показник обсягу видатків на охорону zu здоров'я усіх місцевих бюджетів на планований бюджетний період;
V - загальний показник обсягу видатків місцевих бюджетів zgu на охорону здоров'я згідно з вимогами Закону України "Про статус
гірських населених пунктів в Україні" ( 56/95-ВР ), визначений за
окремим розрахунком;
V - показник обсягу видатків бюджету zgi адміністративно-територіальної одиниці (міста республіканського
Автономної Республіки Крим та обласного значення, району) на
охорону здоров'я згідно з вимогами Закону України "Про статус
гірських населених пунктів в Україні" ( 56/95-ВР ), визначений за
окремим розрахунком;
V - показник обсягу видатків місцевих бюджетів, що zyi передається до відповідних місцевих бюджетів (переадресування
витрат), у зв'язку з відсутністю (недостатністю) мережі бюджетних
установ на підставі спільних рішень і угод органів місцевого
самоврядування міст республіканського Автономної Республіки Крим
та обласного значення, районів, що подаються Мінфіну до 1 серпня
року, що передує планованому бюджетному періодові;
K - частка видатків бюджетів міст республіканського zm(r)1 Автономної Республіки Крим та обласного значення, бюджетів районів
у загальному обсязі видатків на охорону здоров'я усіх місцевих
бюджетів, яка визначається за питомою вагою сумарних витрат на
охорону здоров'я бюджетів цих міст і районів у загальній сумі
витрат на цю мету за даними зведення місцевих бюджетів з
урахуванням розмежування видатків між рівнями бюджетів згідно з
главою 14 Бюджетного кодексу України ( 2542-14 ).
K дорівнює 0,65;
zm(r)1
лямбда - коефіцієнт рівня застосування впливу вікової
структури населення. На 2003 рік лямбда дорівнює 0,5;
K - коефіцієнт відносної вартості витрат на надання zi2 медичних послуг залежно від вікової структури населення
адміністративно-територіальної одиниці, обчислений за офіційними
рекомендаціями ВООЗ на основі еквівалентних одиниць надання
медичної допомоги одній особі залежно від віку і статі;
K - коефіцієнт диференціації рівня витрат на одного zm(r)3 жителя (місто республіканського Автономної Республіки Крим та
обласного значення - 1,065; район - 0,934), визначений за середнім
співвідношенням рівнів видатків бюджетів міст республіканського
Автономної Республіки Крим та обласного значення, бюджетів районів
за даними зведення місцевих бюджетів з урахуванням розмежування
видатків між рівнями бюджетів згідно з главою 14 Бюджетного
кодексу України ( 2542-14 ). Для бюджетів мм. Києва і Севастополя
K з дорівнює 1;
zm(r)3
K - коефіцієнт коригування частки видатків бюджетів zm(r)4 міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного
значення, бюджетів районів у загальному обсязі витрат на охорону
здоров'я залежно від питомої ваги видатків на заробітну плату в
загальній сумі видатків цих бюджетів. K(zm(r)4) дорівнює 1,026;
K - коефіцієнт коригування чисельності наявного zm(r)5 населення адміністративно-територіальної одиниці, якому медична
допомога частково надається відомчими закладами охорони здоров'я,
які фінансуються за рахунок коштів державного бюджету. K
zm(r)5
дорівнює 0,5;
N - чисельність наявного населення, що проживає у dm(r)u містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного
значення, районах, де відсутня мережа закладів охорони здоров'я,
що фінансуються з місцевих бюджетів (обслуговується закладами, які
фінансуються з державного бюджету);
N - загальна чисельність наявного населення, що wm(r)u проживає у містах республіканського Автономної Республіки Крим та
обласного значення, районах і частково обслуговується закладами
охорони здоров'я загальнодержавного значення, що належать до сфери
управління МОЗ, Мінтрансу, Мінпаливенерго, Державному
лікувально-оздоровчому управлінню та Національній академії наук;
N - чисельність наявного населення m(r)i адміністративно-територіальної одиниці (міста республіканського
Автономної Республіки Крим та обласного значення, району) за
попередніми даними Всеукраїнського перепису населення 2001 року
станом на 5 грудня 2001 р.;
N - чисельність наявного населення dm(r)i адміністративно-територіальної одиниці (міста республіканського
Автономної Республіки Крим та обласного значення, району), де
відсутня мережа закладів охорони здоров'я, які фінансуються з
місцевих бюджетів (обслуговується закладами, які фінансуються з
державного бюджету), за попередніми даними Всеукраїнського
перепису населення 2001 року станом на 5 грудня 2001 р.
21. Розрахунковий показник обсягу видатків на охорону
здоров'я бюджету мм. Києва і Севастополя визначається за такою
формулою:
V = V + V
z kyiv(sev) z ob(ark) zm(r)i.
Розрахунок показника обсягу видатків на освіту
22. Розрахунковий показник обсягу видатків на освіту
визначається залежно від загального обсягу ресурсів місцевих
бюджетів на освіту, фінансового нормативу бюджетної забезпеченості
одного учня та приведеного контингенту учнів різних типів
загальноосвітніх навчальних закладів станом на 5 вересня року, що
передував поточному бюджетному періодові.
23. Розрахунок обсягу видатків бюджету Автономної Республіки
Крим та обласного бюджету на освіту визначається за такою
формулою:
V = H x (U x K + U x K + U x K + U x K + U x K +
oi o o ob f f w w gt gt t t

+ U x K + U + U x K + U x K + U x K + U x K +
dz gz z h h gh gh d d gc gc

+ U x K + U x K ) + V ,
c c p p ark
де H - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості одного
o учня;
U - кількість учнів денних загальноосвітніх шкіл у цілому o в Автономній Республіці Крим, області, мм. Києві і Севастополі;
K - коефіцієнт коригування загальнообласних (міських, ob мм. Києва і Севастополя), загальнореспубліканських в Автономній
Республіці Крим видатків на підвищення кваліфікації та підготовку
кадрів (крім робітничих кадрів та фахівців з вищою освітою у вищих
навчальних закладах III-IV рівня акредитації Автономної Республіки
Крим), на інші заходи загальнообласного, загальнореспубліканського
в Автономній Республіці Крим значення на загальну освіту. На
2003 рік K дорівнює 0,072;
ob U - кількість учнів загальноосвітніх шкіл-інтернатів f (ліцеїв) з посиленою військово-фізичною підготовкою;
K - коефіцієнт приведення кількості учнів загальноосвітніх f шкіл-інтернатів (ліцеїв) з посиленою військово-фізичною
підготовкою до кількості учнів загальноосвітніх шкіл. На 2003 рік
K дорівнює 6,5;
f
U - кількість учнів (включаючи студентів) училищ w олімпійського резерву, училищ, шкіл-інтернатів (ліцеїв) фізичної
культури і спорту;
K - коефіцієнт приведення кількості учнів (включаючи w студентів) училищ олімпійського резерву, училищ, шкіл-інтернатів
(ліцеїв) фізичної культури і спорту до учнів загальноосвітніх
шкіл. На 2003 рік К дорівнює 8,4;
w U - кількість вихованців загальноосвітніх шкіл-інтернатів gt у населених пунктах, які за статусом віднесені до гірських;
K - коефіцієнт приведення кількості вихованців gt загальноосвітніх шкіл-інтернатів у населених пунктах, які за
статусом віднесені до гірських, до кількості учнів
загальноосвітніх шкіл. На 2003 рік K дорівнює 5,7;
gt U - кількість учнів, що приходять на навчання, у gz загальноосвітніх школах-інтернатах населених пунктів, які за
статусом віднесені до гірських;
K - коефіцієнт приведення кількості учнів , що приходять gz на навчання, у загальноосвітніх школах-інтернатах населених
пунктів, які за статусом віднесені до гірських, до кількості учнів
загальноосвітніх шкіл. На 2002 рік K дорівнює 1,1;
gz U - кількість вихованців загальноосвітніх шкіл-інтернатів t (без кількості вихованців шкіл-інтернатів (ліцеїв) з посиленою
військово-фізичною підготовкою);
K - коефіцієнт приведення кількості вихованців t загальноосвітніх шкіл-інтернатів до кількості учнів
загальноосвітніх шкіл. На 2003 рік K дорівнює 5;
t U - кількість учнів загальноосвітніх шкіл-інтернатів, що z приходять на навчання;
U - кількість вихованців спеціальних шкіл-інтернатів для gh дітей, які потребують корекції розумового та (або) фізичного
розвитку, у населених пунктах, які за статусом віднесені до
гірських;
K - коефіцієнт приведення кількості вихованців gh спеціальних шкіл-інтернатів для дітей, які потребують корекції
розумового та (або) фізичного розвитку, у населених пунктах, які
за статусом віднесені до гірських, до кількості учнів
загальноосвітніх шкіл. На 2003 рік K дорівнює 7,5;
gh U - кількість вихованців спеціальних шкіл-інтернатів для h дітей, які потребують корекції розумового та (або) фізичного
розвитку;
K - коефіцієнт приведення кількості вихованців спеціальних h шкіл-інтернатів для дітей, які потребують корекції розумового та
(або) фізичного розвитку, до кількості учнів загальноосвітніх
шкіл. На 2003 рік K дорівнює 6,6;
h U - кількість учнів спеціальних шкіл-інтернатів для дітей, d які потребують корекції розумового та (або) фізичного розвитку, що
приходять на навчання;
K - коефіцієнт приведення кількості учнів, що приходять на d навчання до спеціальних шкіл-інтернатів для дітей, які потребують
корекції розумового та (або) фізичного розвитку, до кількості
учнів загальноосвітніх шкіл. На 2003 рік K дорівнює 2,5;
d U - кількість вихованців дитячих будинків у населених gc пунктах, які за статусом віднесені до гірських;
K - коефіцієнт приведення кількості вихованців дитячих gc будинків у населених пунктах, які за статусом віднесені до
гірських, до кількості учнів загальноосвітніх шкіл. На 2003 рік
K дорівнює 14,8;
gc
U - кількість вихованців дитячих будинків (без вихованців c дитячих будинків у населених пунктах, які за статусом віднесені до
гірських);
K - коефіцієнт приведення кількості вихованців дитячих c будинків до кількості учнів загальноосвітніх шкіл. На 2003 рік
K дорівнює 13;
c
U - кількість вихованців шкіл-інтернатів для дітей-сиріт; p
K - коефіцієнт приведення кількості вихованців p шкіл-інтернатів для дітей-сиріт до кількості учнів
загальноосвітніх шкіл. На 2003 рік K дорівнює 10;
p V - видатки на підготовку робітничих кадрів та фахівців ark з вищою освітою у вищих навчальних закладах III-IV рівня
акредитації Автономної Республіки Крим, що визначаються за
індивідуальним розрахунком.
24. Розрахунковий показник обсягу видатків на освіту бюджету
міста республіканського Автономної Республіки Крим та обласного
значення, бюджету району визначається за такою формулою:
V = H x D x K + H x (U x K + U x K + U x K +
oi d i nm(r) o gm gm gmr gmr gs gs

+ U x K + U x K + U x K + U x K + U x K +
m m mr mr s s bm(r) bm(r) jm(r) j

+ U x K + U x K + U x K + U x K + U x K + U + U x
f f w w gt gt t t gz gz z gc

x K + U x K + U x K + D x K ),
gc c c p p a a
де K - коефіцієнт охоплення дітей віком від 3 до 6 років
nm(r) у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного
значення (К ) та районах (К ) дитячими дошкільними
nm nr закладами. На 2003 рік K дорівнює 0,72; K - 0,33;
nm nr
U - кількість учнів денних загальноосвітніх шкіл міст m республіканського Автономної Республіки Крим, обласного значення
(без учнів шкіл населених пунктів, які за статусом віднесені до
гірських);
K - коефіцієнт приведення кількості учнів денних m загальноосвітніх шкіл міст республіканського Автономної Республіки
Крим та обласного значення (без учнів населених пунктів, які за
статусом віднесені до гірських) до кількості учнів усіх
загальноосвітніх шкіл України. На 2003 рік K дорівнює 0,841;
m U - кількість учнів денних загальноосвітніх шкіл міської mr місцевості районів ( без кількості учнів населених пунктів, які за
статусом віднесені до гірських);
K - коефіцієнт приведення кількості учнів денних mr загальноосвітніх шкіл міської місцевості районів (без учнів
населених пунктів, які за статусом віднесені до гірських) до
кількості учнів усіх загальноосвітніх шкіл України. На 2003 рік
K дорівнює 0,926;
mr
U - кількість учнів денних загальноосвітніх шкіл сільської s місцевості (без учнів населених пунктів, які за статусом віднесені
до гірських);
K - коефіцієнт приведення кількості учнів денних s загальноосвітніх шкіл сільської місцевості (без учнів населених
пунктів, які за статусом віднесені до гірських) до кількості учнів
усіх загальноосвітніх шкіл України, що має 5 значень - залежно від
середньої наповнюваності класів і класів-комплектів у таких школах
станом на 5 вересня року, що передував поточному бюджетному
періодові.
Розмір коефіцієнта приведення кількості учнів
денних загальноосвітніх шкіл сільської місцевості
(без учнів населених пунктів, які за статусом віднесені
до гірських) до кількості учнів усіх загальноосвітніх
шкіл України на 2003 рік
------------------------------------------------------------------ Середня наповнюваність класів і класів-| Коефіцієнт приведення комплектів у денних загальноосвітніх | (K ) школах сільської місцевості, учнів | s ------------------------------------------------------------------ Понад 22,2 1,01
17,8-22,2 1,178
14,8-17,8 1,305
11,7-14,8 1,431
до 11,7 1,684
Віднесення районів до груп за середньою наповнюваністю класів
і класів-комплектів проводиться раз на три роки на підставі
аналізу мережі та контингентів загальоноосвітніх шкіл;
U - кількість учнів денних загальноосвітніх шкіл gm населених пунктів міст обласного підпорядкування, які за статусом
віднесені до гірських;
K - коефіцієнт приведення кількості учнів денних gm загальноосвітніх шкіл населених пунктів міст обласного
підпорядкування, які за статусом віднесені до гірських, до
кількості учнів усіх загальноосвітніх шкіл України. На 2003 рік
K дорівнює 0,968;
gm
U - кількість учнів денних загальноосвітніх шкіл міської gmr місцевості, яка за статусом віднесена до гірської;
K - коефіцієнт приведення кількості учнів денних gmr загальноосвітніх шкіл міської місцевості районів, яка за статусом
віднесена до гірських, до кількості учнів усіх загальноосвітніх
шкіл України. На 2003 рік K дорівнює 1,064;
gmr U - кількість учнів денних загальноосвітніх шкіл gs сільської місцевості, яка за статусом віднесена до гірської;
K - коефіцієнт приведення кількості учнів денних gs загальноосвітніх шкіл сільської місцевості, яка за статусом
віднесена до гірської, до кількості учнів усіх загальноосвітніх
шкіл України, що має 5 значень - залежно від середньої
наповнюваності класів і класів-комплектів у таких школах станом на
5 вересня року, що передував поточному бюджетному періодові.
Розмір коефіцієнта приведення кількості учнів
денних загальноосвітніх шкіл сільської місцевості,
яка за статусом віднесена до гірської, до кількості
учнів усіх загальноосвітніх шкіл України на 2003 рік
----------------------------------------------------------------- Середня наповнюваність класів і | Коефіцієнт приведення класів-комплектів у денних | (K ) загальноосвітніх школах сільської | gs місцевості, учнів | ------------------------------------------------------------------ Понад 22,2 1,162
17,8-22,2 1,355
14,8-17,8 1,5
11,7-14,8 1,645
До 11,7 1,936
Віднесення районів до груп за середньою наповнюваністю класів
і класів-комплектів проводиться раз на три роки на підставі
аналізу мережі та контингентів загальоноосвітніх шкіл;
U - кількість учнів спеціальних шкіл для дітей, які jm(r) потребують корекції розумового та (або) фізичного розвитку;
K - коефіцієнт приведення кількості учнів спеціальних шкіл j для дітей, які потребують корекції розумового та (або) фізичного
розвитку, до кількості учнів усіх загальноосвітніх шкіл України.
На 2003 рік K дорівнює 2,5;
j U - кількість учнів вечірніх загальноосвітніх шкіл bm(r) адміністративно-територіальної одиниці;
K - коефіцієнт приведення кількості учнів вечірніх bm(r) загальноосвітніх шкіл адміністративно-територіальної одиниці до
кількості учнів усіх загальноосвітніх шкіл України. На 2003 рік
K дорівнює 0,43; K - 0,29.
bm br
25. Розрахунковий показник обсягу видатків бюджету мм. Києва
і Севастополя на освіту визначається за такою формулою:
V = H x D x K + H x (U x K + U x
o kyiv(sev) d kyiv(sev) nm o kyiv(sev) m s

x K + U x K + U x K + U x K + U x K +
s b kyiv(sev) bm j kyiv(sev) j o ob f f

+ U x K + U + U x K + U x K + U x K + U x K + D x K ),
t t z h h d d c c p p a a
де H - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на одну
d дитину дошкільного віку;
D - кількість дітей віком від 3 до 6 років станом kyiv(sev) на 1 січня минулого бюджетного періоду;
K - коефіцієнт охоплення дітей віком від 3 до 6 років nm дошкільними закладами. На 2003 рік K дорівнює 0,72;
nm H - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості одного o учня;
U - кількість учнів денних загальноосвітніх шкіл kyiv(sev) мм. Києва або Севастополя (без учнів сільської місцевості);
K - коефіцієнт приведення кількості учнів денних m загальноосвітніх шкіл мм. Києва і Севастополя до кількості учнів
усіх загальноосвітніх шкіл України. На 2003 рік
K дорівнює 0,841;
m
U - кількість учнів вечірніх загальноосвітніх b kyiv(sev) шкіл мм. Києва і Севастополя;
K - коефіцієнт приведення кількості учнів вечірніх bm загальноосвітніх шкіл до кількості учнів усіх загальноосвітніх
шкіл України. На 2003 рік K дорівнює 0,43;
bm U - кількість учнів спеціальних шкіл мм. Києва і j kyiv(sev) Севастополя для дітей, які потребують корекції розумового та (або)
фізичного розвитку;
K - коефіцієнт приведення кількості учнів спеціальних шкіл j для дітей, які потребують корекції розумового та (або) фізичного
розвитку, до кількості учнів усіх загальноосвітніх шкіл України.
На 2003 рік K дорівнює 2,5;
j D - кількість дітей у дитячих будинках сімейного типу; a
K - коефіцієнт приведення кількості дітей у дитячих a будинках сімейного типу до кількості учнів усіх загальноосвітніх
шкіл України. На 2003 рік K дорівнює 6,5.
a
Розрахунок показника обсягу видатків
на соціальний захист і соціальне
забезпечення
26. Обсяг видатків на соціальний захист і соціальне
забезпечення, виходячи з обсягів ресурсів бюджету на цю мету,
фінансового нормативу бюджетної забезпеченості та контингенту
отримувачів соціальних послуг визначається за такою формулою:
V = V + V + V + V + V + V +
si s1i s2i s3i s4i s5i s6i

+ V + V + V ,
s7i s8i s9i
де V - розрахунковий показник обсягу видатків на утримання
s1i будинків-інтернатів для престарілих та інвалідів,
будинків-інтернатів для дітей-інвалідів та навчання і трудове
влаштування інвалідів;
V - розрахунковий показник обсягу видатків на утримання s2i притулків для неповнолітніх;
V - розрахунковий показник обсягу видатків на утримання s3i територіальних центрів соціального обслуговування пенсіонерів і
одиноких непрацездатних громадян та відділень соціальної допомоги
вдома;
V - розрахунковий показник обсягу видатків на державну s4i соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям;
V - розрахунковий показник обсягу видатків на виконання s5i програм і здійснення заходів стосовно сім'ї, жінок, молоді та
дітей;
V - розрахунковий показник обсягу видатків на оброблення s6i інформації з нарахування та виплати допомоги, компенсацій та
субсидій;
V - розрахунковий показник обсягу видатків на допомогу s7i по догляду за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного
розладу;
V - розрахунковий показник обсягу видатків на виплату s8i реабілітованим громадянам;
V - розрахунковий показник обсягу видатків на виконання s9i інших державних програм соціального захисту населення.
27. Розрахунковий показник обсягу видатків на утримання
будинків-інтернатів для престарілих та інвалідів,
будинків-інтернатів для дітей-інвалідів та навчання і трудове
влаштування інвалідів (V ) для бюджету Автономної Республіки
sli Крим, обласного бюджету, бюджету мм. Києва і Севастополя
визначається за такою формулою:
V = Q x H ,
sli sli sl
де H - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на
sl одного підопічного у будинках-інтернатах для престарілих та
інвалідів, будинках-інтернатах для малолітніх інвалідів та
навчання і трудове влаштування інвалідів
адміністративно-територіальної одиниці;
Q - кількість підопічних у будинках-інтернатах для sli престарілих та інвалідів, будинках-інтернатах для малолітніх
інвалідів станом на 1 січня року, що передує планованому
бюджетному періодові.
28. Розрахунковий обсяг видатків на утримання притулків для
неповнолітніх (V ) для бюджету Автономної Республіки Крим,
s2i обласного бюджету, бюджету мм. Києва і Севастополя визначається за
такою формулою:
V = Q x H ,
s2i s2i s2
де H - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості дітей у
s2 притулках для неповнолітніх;
Q - середньомісячна кількість дітей у притулках для s2i неповнолітніх у минулому бюджетному періоді.
29. Розрахунковий обсяг видатків на утримання територіальних
центрів соціального обслуговування пенсіонерів і одиноких
непрацездатних громадян та відділень соціальної допомоги вдома
(V ) для бюджету міста республіканського Автономної Республіки
s3i Крим та обласного значення, району, бюджету мм. Києва і
Севастополя визначається за такою формулою:
V = (Q x H ) + (Q x H ),
s3i s3i1 s31 s3i2 s32
де H - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості
s31 одиноких непрацездатних громадян, які потребують різних видів
соціальної допомоги у територіальних центрах та відділеннях
соціальної допомоги вдома (за винятком стаціонарних відділень);
H - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості s32 одиноких непрацездатних громадян, які перебувають у стаціонарних
відділеннях територіальних центрів та відділеннях соціальної
допомоги вдома;
Q - кількість одиноких непрацездатних громадян, які s3i1 потребують різних видів соціальної допомоги у територіальних
центрах та відділеннях соціальної допомоги вдома (за винятком
стаціонарних відділень) станом на 1 січня минулого бюджетного
періоду;
Q - кількість одиноких непрацездатних громадян, які s3i2 перебувають у стаціонарних відділеннях територіальних центрів
станом на 1 січня року, що передує планованому бюджетному
періодові.
30. Розрахунковий обсяг видатків з надання державної
соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям (V ), визначається
s4i для бюджету Автономної Республіки Крим, обласного бюджету, бюджету
мм. Києва і Севастополя виходячи з рівня забезпечення прожиткового
мінімуму у 2003 році у розмірі 80 гривень, за такою формулою:
V = (Q x H x K ) x K x 12,
s4i s4i s4i s4i p
де H - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості однієї
s4i сім'ї в цілому в Україні;
Q - середньомісячна кількість сімей - отримувачів s4i державної соціальної допомоги;
K - коефіцієнт диференціації рівня середнього розміру s4i державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям залежно від
середнього сукупного доходу сімей - отримувачів допомоги, який
обчислюється як співвідношення середнього розміру фактично
нарахованої допомоги за звітними даними поточного року до
середнього розміру допомоги в цілому в Україні;
K - коефіцієнт поштових витрат. На 2003 рік p K дорівнює 0,017.
p
31. Розрахунковий обсяг видатків на виконання програм і
здійснення заходів стосовно сім'ї, жінок, молоді та дітей (V )
s5i
визначається за такими формулами:
1) для бюджету Автономної Республіки Крим та обласного
бюджету:
V = Н x N ,
s5i s5u i
де H - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на душу
s5u населення Автономної Республіки Крим, області на заходи стосовно
сім'ї, жінок, молоді та дітей;
N - чисельність наявного населення Автономної Республіки i Крим, області за даними Всеукраїнського перепису населення
2001 року станом на 5 грудня 2001 р.;
2) для бюджету міста республіканського Автономної Республіки
Крим та обласного значення, бюджету району:
V = H x N ,
s5i s5m(r) i
де H - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на
s5m(r) душу населення міста республіканського Автономної Республіки Крим
та обласного значення, району на заходи стосовно сім'ї, жінок,
молоді та дітей;
N - чисельність наявного населення міста республіканського i Автономної Республіки Крим та обласного значення, району за даними
Всеукраїнського перепису населення 2001 року станом на
5 грудня 2001 р.;
3) для бюджетів мм. Києва і Севастополя:
V = H x N ,
s5i s5kyiv(sev) i
де H - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості
s5kyiv(sev) на душу населення мм. Києва і Севастополя;
N - чисельність наявного населення мм. Києва і Севастополя i за даними Всеукраїнського перепису населення 2001 року станом на
5 грудня 2001 р.;
H - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості, що s5 розраховується виходячи з питомої ваги видатків на виконання
програм і здійснення заходів стосовно сім'ї, жінок, молоді та
дітей у загальній сумі цих видатків за даними зведення місцевих
бюджетів, яка для бюджету Автономної Республіки Крим та обласних
бюджетів становить 55 відсотків, для бюджетів міст
республіканського Автономної Республіки Крим та обласного
значення - 45 відсотків.
32. Розрахунковий показник обсягу видатків місцевих бюджетів
на обробку інформації з нарахування та виплати допомоги,
компенсацій і субсидій (V ) для бюджету Автономної Республіки
s6i Крим, обласного бюджету, бюджету мм. Києва і Севастополя
визначається за такою формулою:
V = (Q x H ) + (Q x H x K ),
s6i s6i s6 s61i s6 sc
де H - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості для
s6 оброблення інформації з нарахування та виплати допомоги,
компенсацій і субсидій на одну особову справу;
Q - кількість особових справ з питань надання допомоги, s6i компенсацій і субсидій, за якими нарахування та виплата
здійснюється децентралізовано, станом на 1 січня року, що передує
планованому бюджетному періоду;
Q - кількість особових справ з питань надання допомоги, s61i компенсацій і субсидій, за якими нарахування та виплата
здійснюється централізовано, станом на 1 січня року, що передує
планованому бюджетному періоду;
K - коригувальний коефіцієнт врахування видатків на sc утримання центрів в областях, в яких нарахування та виплата
допомоги, компенсацій і субсидій здійснюється централізовано.
На 2003 рік значення K дорівнює 4,48.
sc
33. Розрахунковий показник обсягу видатків з надання допомоги
по догляду за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу
(V ) для бюджету Автономної Республіки Крим, обласного
s7i бюджету, бюджету мм. Києва і Севастополя визначається за такою
формулою:
V = Q x H ,
s7i s7i s7
де H - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на
s7 виплату допомоги по догляду за психічно хворим;
Q - кількість психічно хворих - інвалідів I і II групи в s7i Автономній Республіці Крим, області, мм. Києві і Севастополі.
34. Розрахунковий показник обсягу видатків на виплату
компенсацій реабілітованим громадянам (V ) для бюджету
s8i Автономної Республіки Крим, обласного бюджету, бюджету мм. Києва і
Севастополя визначається за такою формулою:
V = H x Q ,
s8i s8 s8i
де H - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості
s8 середнього розміру компенсацій реабілітованим громадянам у
минулому бюджетному періоді;
Q - прогнозна кількість одержувачів грошової s8i компенсації.
35. Розрахунковий показник обсягу видатків на виконання інших
державних програм соціального захисту населення (V )
s9i
визначається за окремим розрахунком (на 2003 рік на заходи щодо
соціального захисту населення м. Жовті Води Дніпропетровської
області - 2 млн. гривень; заходи, пов'язані з поверненням
кримських татар та осіб інших національностей, які були незаконно
депортовані за межі України, - 15 млн. гривень).
Розрахунок показника обсягу видатків
на культуру і мистецтво
36. Розрахунковий показник обсягу видатків на культуру і
мистецтво (V ) визначається виходячи з чисельності наявного
ki населення адміністративно-територіальної одиниці та фінансових
нормативів бюджетної забезпеченості на одного жителя, що
визначається як середній розмір загальних видатків відповідних
місцевих бюджетів, затверджених місцевими радами на бюджетний
період, що передує плановому, на одного жителя, і коригується на
прогнозний обсяг ресурсів бюджету, що спрямовуються на зазначену
мету (цілі) у планованому бюджетному періоді. При цьому обсяг
видатків місцевих бюджетів на культуру і мистецтво не може бути
меншим, ніж обсяг у році, що передує плановому, скоригований на
індекс споживчих цін в середньому до попереднього року, врахований
в Основних прогнозних показниках економічного і соціального
розвитку України за даними Мінекономіки.
37. Для бюджету Автономної Республіки Крим та обласного
бюджету розрахунковий обсяг видатків на культуру і мистецтво
визначається за такою формулою:
V = H x N ,
ki k ob i
де H - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості
k ob видатків на культуру і мистецтво бюджету Автономної Республіки
Крим та обласного бюджету в розрахунку на одного жителя;
N - чисельність наявного населення i адміністративно-територіальної одиниці за даними Всеукраїнського
перепису населення 2001 року станом на 5 грудня 2001 року.
38. Для бюджету мм. Києва і Севастополя розрахунковий обсяг
видатків на культуру і мистецтво визначається за такою формулою:
V = H x N ,
ki k kyiv(sev) i
де H - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості
k kyiv(sev) видатків на культуру і мистецтво для мм. Києва і Севастополя в
розрахунку на одного жителя;
N - чисельність наявного населення i адміністративно-територіальної одиниці за даними Всеукраїнського
перепису населення 2001 року станом на 5 грудня 2001 року.
39. Для бюджету міста республіканського Автономної Республіки
Крим та обласного значення, бюджету району розрахунковий показник
обсягу видатків на культуру і мистецтво визначається за такою
формулою:
V = H x V ,
ki km(r) kgi
де H - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості
km(r) видатків на культуру і мистецтво міста республіканського
Автономної Республіки Крим та обласного значення або району в
розрахунку на одного жителя;
V - обсяг додаткових видатків бюджету kgi адміністративно-територіальної одиниці, до складу якої входять
населені пункти, які за статусом віднесені до гірських. Ці видатки
визначаються за окремим розрахунком.
Розрахунок показника обсягу видатків
на фізичну культуру і спорт
40. Розрахунковий показник обсягу видатків на фізичну
культуру і спорт (V ) визначається з урахуванням чисельності
f наявного населення адміністративно-територіальної одиниці та
питомої ваги зазначених видатків бюджету Автономної Республіки
Крим, обласних бюджетів (50 відсотків), бюджетів міст
республіканського Автономної Республіки Крим та обласного
значення, районів (50 відсотків) у загальній сумі видатків на
фізичну культуру і спорт бюджетів адміністративно-територіальних
одиниць за даними зведення місцевих бюджетів, затверджених
місцевими радами на бюджетний період, що передує плановому.
41. Розрахунковий показник обсягу видатків на фізичну
культуру і спорт місцевих бюджетів визначається за такими
формулами:
1) для бюджету Автономної Республіки Крим, обласного бюджету,
бюджету міста республіканського Автономної Республіки Крим та
обласного значення, бюджету району:
V = 0,5 H x N ;
fi f i
2) для бюджету мм. Києва і Севастополя:
V = H x N ,
f kyiv(sev) f i
де H - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на
f фізичну культуру і спорт усіх місцевих бюджетів у розрахунку на
одного жителя;
N - наявне населення адміністративно-територіальної i одиниці за даними Всеукраїнського перепису населення 2001 року
станом на 5 грудня 2001 року.
Розрахунок показника обсягу видатків на утримання
підрозділів місцевої міліції
42. Розрахунковий показник обсягу видатків на утримання
підрозділів місцевої міліції (V ) складається з розрахункового
mi показника видатків бюджетів міст республіканського Автономної
Республіки Крим та обласного значення і бюджетів районів на
утримання підрозділів патрульно-постової служби, дільничних
інспекторів міліції (V ) визначається залежно від
m m(r)1 чисельності населення за даними Всеукраїнського перепису населення
2001 року станом на 5 грудня 2001 р.) та розрахункового показника
обсягу видатків бюджету Автономної Республіки Крим та обласних
бюджетів (V ), що складається з видатків на утримання
m obi(ark) спеціальних приймальників-розподільників та
приймальників-розподільників для неповнолітніх (визначається
залежно від кількості ліжко-місць та показника витрат на
1 ліжко-місце), адресно-довідкових бюро (визначається залежно від
чисельності населення за даними Всеукраїнського перепису населення
2001 року станом на 5 грудня 2001 р.) і утримання підрозділів
дорожньо-патрульної служби (визначається залежно від протяжності
автомобільних доріг).
43. Розрахунковий показник обсягу видатків на утримання
підрозділів місцевої міліції для бюджетів міст республіканського
Автономної Республіки Крим та обласного значення і бюджетів
районів визначається за такою формулою:
V = H x N ,
m m(r)1 p i
де Н - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на
p утримання підрозділів патрульно-постової служби, дільничних
інспекторів міліції у розрахунку на одного жителя;
N - чисельність наявного населення адміністративно - i територіальної одиниці за попередніми даними Всеукраїнського
перепису населення 2001 року станом на 5 грудня 2001 року.
44. Розрахунковий показник обсягу видатків на утримання
підрозділів місцевої міліції для бюджету Автономної Республіки
Крим та обласних бюджетів визначається за такою формулою:
V = (H x P ) + (H x N ) + (H x P ), m obi(ark) lm lmi adr i dor dori
де H - норматив витрат на утримання спеціальних
lm приймальників-розподільників, приймальників-розподільників для
неповнолітніх у розрахунку на 1 ліжко-місце на рік;
P - розрахунковий показник кількості ліжко-місць lmi виходячи з нормативу навантаження на 1 працівника та чисельності
працівників, затвердженої на бюджетний період, що передує
плановому;
H - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості adr видатків на утримання адресно-довідкових бюро у розрахунку на
одного жителя;
N - чисельність наявного населення i адміністративно-територіальної одиниці за даними Всеукраїнського
перепису населення 2001 року станом на 5 грудня 2001 року;
H - норматив витрат на утримання підрозділів dor дорожньо-патрульної служби у розрахунку на 1 кілометр протяжності
автомобільних доріг;
P - показник протяжності автомобільних доріг за даними dori Державтоінспекції МВС станом на 1 вересня 2002 року.
45. Розрахунковий показник обсягу видатків місцевих бюджетів
на інші заходи (V ) визначається за окремим розрахунком для
di бюджету Автономної Республіки Крим та бюджетів мм. Києва і
Севастополя з урахуванням особливостей формування цих бюджетів,
визначених статтею 67 Бюджетного кодексу України ( 2542-14 ), та
необхідності забезпечення стабільності міжбюджетних відносин.
Для бюджету Автономної Республіки Крим цей показник
обчислюється як різниця між прогнозним обсягом доходів бюджету
Автономної Республіки Крим (пункт 6 цієї Формули) і розрахунковим
обсягом видатків загального фонду бюджету Автономної Республіки
Крим (V + V + V + V + V + V + V + V ).
yi zi oi si ki fi mi hi
Для бюджету м. Києва цей показник визначається за формулою:
V = T - (T x K +(-) дельта S),
di i (i-1)s sk
де T - розрахунковий обсяг коштів, що передаються до
i державного бюджету в плановому бюджетному році, обчислений
відповідно до пункту 6 цієї Формули без урахування при здійсненні
розрахунку обсягу V (пункт 13 цієї Формули) показника V ;
i di T - розрахунковий обсяг коштів, що передаються до (i-l)s державного бюджету в році, що передує плановому, приведений у
співставні умови до планового року;
K - коефіцієнт зростання розрахункового обсягу доходів у sk плановому році.
K = D / D ,
sk i (i-l)s
де D - розрахунковий обсяг доходів, що враховуються при
i визначенні міжбюджетного трансферту у плановому бюджетному році;
D - розрахунковий обсяг доходів, що враховуються при (і-l)s визначенні міжбюджетного трансферту у році, що передує плановому,
приведений у співставні умови до планового року;
дельта S - зміна обсягу субвенцій загального фонду.
дельта S = S - S ,
i i-l
де S - обсяг субвенцій загального фонду з державного бюджету
i до бюджету м. Києва у плановому році;
S - обсяг субвенцій загального фонду з державного i-l бюджету до бюджету м. Києва у році, що передує плановому.
Для бюджету м. Севастополя цей показник враховує обсяг
коштів, що спрямовуються з місцевого бюджету на виконання програми
соціально-економічного розвитку м. Севастополя.
46. Розрахунковий показник обсягу нерозподіленого резерву
коштів бюджету адміністративно-територіальної одиниці (V )
hi
визначається за такою формулою:
V = (V + V + V + V + V + V + V + V ) x K , hi yi zi oi si ki fi mi di b
де K - коефіцієнт, що визначає обсяг нерозподіленого резерву
b коштів бюджету Автономної Республіки Крим, обласного бюджету,
бюджету мм. Києва і Севастополя, бюджету міста республіканського
Автономної Республіки Крим та обласного значення і бюджету району.
На 2003 рік для бюджету Автономної Республіки Крим, обласного
бюджету K дорівнює 0,02, для бюджету міста республіканського
b Автономної Республіки Крим, обласного значення і бюджету району,
бюджету мм. Києва і Севастополя - 0,01.вгору