Документ 1380/99, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 20.04.2010, підстава - 522/2010

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
{ Указ втратив чинність на підставі Указу Президента
N 522/2010 ( 522/2010 ) від 08.04.2010 }
Про внесення змін до Положення про
торговельно-економічну місію у складі дипломатичного
представництва України за кордоном

З метою підвищення ефективності роботи
торговельно-економічних місій у складі дипломатичних представництв
України за кордоном п о с т а н о в л я ю:
Внести до Положення про торговельно-економічну місію у складі
дипломатичного представництва України за кордоном, затвердженого
Указом Президента України від 30 квітня 1994 року N 200
( 200/94 ), такі зміни і доповнення:
1. У пункті 5:
підпункт 8 викласти у такій редакції:
"8) сприяє міністерствам, іншим центральним органам
виконавчої влади, суб'єктам підприємницької діяльності України в
організації та проведенні у державі перебування
торговельно-промислових, науково-технічних виставок, ярмарків
тощо; вживає заходів для залучення суб'єктів підприємницької
діяльності держави перебування до участі у виставках, ярмарках,
які проводяться в Україні, тощо";
підпункт 10 викласти у такій редакції:
"10) здійснює за дорученням Міністерства зовнішніх
економічних зв'язків і торгівлі України, Міністерства закордонних
справ України збирання усіма законними засобами та аналіз
інформації стосовно суб'єктів підприємницької діяльності держави
перебування, які застосовують щодо України обмежувальну ділову
практику або несумлінно виконують взяті зобов'язання, суб'єктів
підприємницької діяльності держави перебування, з якими
укладаються контракти на поставку продукції та надання послуг для
державних потреб, а також у рамках проектів, фінансування яких
здійснюється за рахунок іноземних кредитів, залучених під державні
гарантії";
доповнити пункт новим підпунктом 11 такого змісту:
"11) надає суб'єктам підприємницької діяльності України
інформацію щодо порядку відкриття і діяльності їх представництв у
державі перебування, сприяє діяльності таких представництв".
2. Пункт 6 доповнити абзацами такого змісту:
"Керівник торговельно-економічної місії за посадою є членом
української частини Спільної міжурядової комісії з питань
економічного співробітництва з державою перебування, яка
утворюється за відповідним міжнародним договором України.
Керівник торговельно-економічної місії має заступника
(заступників), який (які) за посадою є першим секретарем (першими
секретарями) дипломатичного представництва".
3. Пункт 8 доповнити абзацом такого змісту:
"У разі потреби за спільним рішенням Міністерства зовнішніх
економічних зв'язків і торгівлі України та Міністерства
закордонних справ України можуть у встановленому порядку
утворюватися в державі перебування відділення
торговельно-економічної місії, які є структурними підрозділами
торговельно-економічної місії і очолюються заступниками керівника
торговельно-економічної місії за посадою".
4. У пункті 10 абзац перший виключити.
5. У тексті Положення слова "Міністерство зовнішніх
економічних зв'язків України", "Міністр зовнішніх економічних
зв'язків України", "органи державної виконавчої влади" в усіх
відмінках замінити відповідно словами "Міністерство зовнішніх
економічних зв'язків і торгівлі України", "Міністр зовнішніх
економічних зв'язків і торгівлі України", "органи виконавчої
влади" у відповідних відмінках.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 23 жовтня 1999 року
N 1380/99вгору