Документ 138-2018-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 28.02.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 15.03.2018. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 28 лютого 2018 р. № 138
Київ

Про затвердження вимог щодо професійної компетенції та ділової репутації посадових осіб державної установи “Фонд енергоефективності”

Відповідно до частини першої статті 7 Закону України “Про Фонд енергоефективності” Кабінет Міністрів постановляє:

Затвердити вимоги щодо професійної компетенції та ділової репутації посадових осіб державної установи “Фонд енергоефективності”, що додаються.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 67
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 лютого 2018 р. № 138

ВИМОГИ
щодо професійної компетенції та ділової репутації посадових осіб державної установи “Фонд енергоефективності”

1. Ці вимоги поширюються на членів Наглядової ради, директора та членів Дирекції, керівника підрозділу внутрішнього аудиту державної установи “Фонд енергоефективності” (далі - посадові особи).

2. Посадові особи повинні відповідати таким вимогам щодо наявності знань та освіти, професійних навичок, функціональної компетенції, досвіду та інших характеристик, необхідних для реалізації Закону України “Про Фонд енергоефективності”, Статуту державної установи “Фонд енергоефективності”:

1) загальні вимоги:

освіта - вища, ступенем не нижче магістра;

стаж роботи (тривалість у роках): загальний стаж роботи - не менше семи років, досвід роботи на керівних посадах у відповідній сфері - не менше трьох років;

вільне володіння державною мовою (крім членів Наглядової ради, що зазначені у пунктах 2 і 3 частини третьої статті 4 Закону України “Про Фонд енергоефективності”);

добропорядність, неупередженість та бездоганна ділова репутація;

2) знання ринку енергоефективності, тенденцій та перспектив розвитку у сфері енергоефективності;

3) професійні знання відповідно до посади.

3. Члени Дирекції також повинні відповідати таким вимогам:

1) наявність лідерських навичок:

встановлення цілей, пріоритетів та орієнтирів;

стратегічне планування;

вміння працювати з великим обсягом інформації та здатність виконувати одночасно кілька завдань;

ведення ділових переговорів;

досягнення кінцевих результатів;

2) вміння приймати ефективні рішення:

наявність необхідних знань для ефективного розподілу та використання ресурсів (у тому числі людських, фінансових, матеріальних);

3) комунікація та взаємодія:

вміння здійснювати ефективну комунікацію та проводити публічні виступи;

співпраця та налагодження партнерської взаємодії;

відкритість;

4) управління змінами:

формування плану змін та покращень;

управління змінами та реакцією на них;

оцінка ефективності змін;

5) управління організацією та персоналом:

організація роботи і контроль;

управління проектами;

управління якісним обслуговуванням;

мотивування;

управління людськими ресурсами;

6) особистісні компетенції:

принциповість, рішучість і вимогливість під час прийняття рішень;

спрямованість на служіння суспільству, захист національних інтересів;

системність;

інноваційність та неупередженість;

самоорганізація та саморозвиток;

вміння працювати в стресових ситуаціях;

7) робота з інформацією:

вміння працювати в умовах електронного урядування.

4. Ділова репутація посадової особи повинна відповідати таким вимогам:

1) відсутність не погашеної або не знятої в установленому законодавством порядку судимості за вчинення умисного злочину;

2) відсутність рішення суду, що набрало законної сили, щодо позбавлення права обіймати певні посади та займатися певною діяльністю;

3) не бути звільненою з роботи відповідно до пунктів 2-4, 7, 8 частини першої статті 40 та статті 41 (крім пункту 5 частини першої) Кодексу законів про працю України (протягом останніх п’яти років).

5. На посаду керівника підрозділу внутрішнього аудиту призначається особа, яка має економічну або юридичну вищу освіту за ступенем не нижче магістра, загальний стаж роботи - не менше семи років та стаж роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності - не менше трьох років.вгору