Документ 138-2011-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 28.05.2019, підстава - 412-2019-п, 601-2017-п, 30-2019-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 23 лютого 2011 р. № 138
Київ

Про затвердження Порядку відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 1035 від 12.11.2012
№ 710 від 24.12.2014
№ 1156 від 30.12.2015
№ 597 від 08.09.2016 - діє до 15.09.2017
№ 724 від 19.10.2016
№ 933 від 26.10.2016
№ 431 від 21.06.2017
№ 571 від 04.07.2017 - діє до 01.07.2018
№ 601 від 09.08.2017 - діє до 31.12.2019
№ 913 від 01.12.2017 - діє до 31.12.2018
№ 959 від 13.12.2017
№ 990 від 06.12.2017
№ 78 від 14.02.2018 - діє до 31.12.2018
№ 173 від 14.03.2018
№ 259 від 11.04.2018
№ 928 від 07.11.2018
№ 1148 від 27.12.2018
№ 30 від 16.01.2019
№ 363 від 24.04.2019
№ 412 від 22.05.2019}

Відповідно до статті 29 Бюджетного кодексу України та статей 5 і 11-1 Закону України "Про управління об'єктами державної власності" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями, що додається.

2. Керівникам центральних і місцевих органів виконавчої влади забезпечити надходження до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державних унітарних підприємств та їх об'єднань, що належать до сфери управління зазначених органів.

3. Державній податковій службі:

разом з Державною аудиторською службою здійснювати контроль за повнотою і своєчасністю сплати державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу);

{Абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 412 від 22.05.2019}

інформувати Міністерство фінансів щомісяця до 10 числа про обсяги надходження до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) окремо за кожним державним унітарним підприємством або об'єднанням у розрізі регіонів та органів, уповноважених управляти об'єктами державної власності.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 лютого 2011 р. № 138

ПОРЯДОК
відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями

1. Згідно з цим Порядком частина чистого прибутку (доходу), що відраховується державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями (крім державного підприємства обслуговування повітряного руху України "Украерорух" відповідно до Закону України "Про приєднання України до Багатосторонньої угоди про сплату маршрутних зборів", державного підприємства із забезпечення функціонування дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних міжурядових організацій в Україні Державного управління справами, державних комерційних підприємств та казенних підприємств, які відповідно до статті 1 Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність” належать до наукових установ, науково-технологічних комплексів, заснованих на державній власності, а також державних підприємств "Міжнародний державний центр "Артек" і "Український дитячий центр "Молода гвардія") до державного бюджету за відповідний період, визначається виходячи з обсягу чистого прибутку (доходу), розрахованого згідно з положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку як підсумок суми чистого фінансового результату (прибутку) та суми капіталу в дооцінках, яка підлягає перенесенню до нерозподіленого прибутку, з урахуванням того, що до такого підсумку також може бути включена частка нерозподіленого прибутку або невикористаних фондів, утворених внаслідок розподілу прибутку в обсязі, визначеному рішенням органу управління, за наявності фінансових ресурсів у підприємства, за результатами фінансово-господарської діяльності починаючи з 1 січня 2019 р. у розмірі 90 відсотків для підприємств, обсяг чистого прибутку яких фактично у відповідному звітному періоді становить більше 50000 тис. гривень, і 50 відсотків - інших підприємств.

{Абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 710 від 24.12.2014, № 1156 від 30.12.2015, № 724 від 19.10.2016, № 363 від 24.04.2019}

{На часткову зміну абзацу першого пункту 1 установити, що частина чистого прибутку (доходу), що відраховується адміністратором єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції, до державного бюджету за відповідний період, визначається у розмірі 30 відсотків, за умови спрямування ним 45 відсотків чистого прибутку (доходу) від своєї діяльності на доопрацювання, супроводження програмного забезпечення таких реєстрів та створення умов для  їх технічного і технологічного функціонування. Використання 45 відсотків чистого прибутку (доходу) підлягає щоквартальному державному фінансовому аудиту. Див. пункт 1 Постанови КМ № 597 від 08.09.2016 - діє до 31.12.2018 з урахуванням змін, внесених Постановою КМ № 683 від 13.09.2017}

{На часткову зміну абзацу першого пункту 1 установити, що частина чистого прибутку (доходу), що відраховується до державного бюджету за відповідний період Державним концерном “Укроборонпром”, його учасниками, державними унітарними підприємствами, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади, які задіяні у розробленні, виробництві та ремонті озброєння, військової і спеціальної техніки та їх складових і є виконавцями державного оборонного замовлення у зазначений період, визначається у розмірі 30 відсотків згідно з Постановою КМ № 933 від 26.10.2016}

{На часткову зміну абзацу першого пункту 1 установити, що частина чистого прибутку (доходу), що відраховується адміністратором Єдиного державного демографічного реєстру, розпорядником якого є Державна міграційна служба, до державного бюджету за відповідний період, визначається в розмірі 30 відсотків за умови спрямування ним 45 відсотків чистого прибутку (доходу) від своєї діяльності на доопрацювання, супроводження програмного забезпечення цього Реєстру та створення умов для його технічного і технологічного функціонування. Використання 45 відсотків чистого прибутку (доходу) підлягає щоквартальному державному фінансовому аудиту згідно з Постановою КМ № 431 від 21.06.2017 - діє протягом одного календарного року}

{На часткову зміну абзацу першого пункту 1 установити, що частина чистого прибутку (доходу), що відраховується до державного бюджету за відповідний період підприємствами, що належать до сфери управління Міністерства енергетики та вугільної промисловості, а саме державним підприємством “Національна атомна енергогенеруюча компанія “Енергоатом” та державним підприємством “Національна енергетична компанія “Укренерго”, визначається у розмірі 40 відсотків. Використання вивільнених 35 відсотків чистого прибутку (доходу) підприємств підлягає щоквартальному державному фінансовому аудиту.Див. пункт 1 Постанови КМ № 571 від 04.07.2017 - діє до 01.07.2018}

{На часткову зміну абзацу першого пункту 1 установити, що частина чистого прибутку (доходу), що відраховується державним підприємством “Поліграфічний комбінат “Україна” по виготовленню цінних паперів” до державного бюджету за відповідний період, визначається у розмірі 40 відсотків за умови спрямування ним 35 відсотків чистого прибутку (доходу) від своєї діяльності на модернізацію та закупівлю обладнання, в тому числі для персоналізації паспортів громадян України для виїзду за кордон та паспортів громадян України у формі пластикової картки типу ID-1, що містить безконтактний електронний носій. Використання 35 відсотків чистого прибутку (доходу) підлягає державному фінансовому аудиту згідно з Постановою КМ № 601 від 09.08.2017 (діє до 31.12.2019) з урахуванням змін, внесених Постановою КМ № 412 від 22.05.2019}

{На часткову зміну абзацу першого пункту 1 установити, що частина чистого прибутку (доходу), що відраховується державними підприємствами Державної кримінально-виконавчої служби, які віднесені до сфери управління Міністерства юстиції, до державного бюджету за відповідний період, визначається у розмірі 30 відсотків за умови спрямування ними 45 відсотків чистого прибутку (доходу) від своєї діяльності на капітальний ремонт, модернізацію, придбання необоротних активів та розвиток виробництва. Використання 45 відсотків чистого прибутку (доходу) підлягає аудиту в установленому законодавством порядку згідно з Постановою КМ № 913 від 01.12.2017 - діє до 31.12.2018}

{На часткову зміну абзацу першого пункту 1 установити, що частина чистого прибутку (доходу), що відраховується державними унітарними підприємствами, установами та організаціями, які належать до сфери управління Міністерства економічного розвитку і торгівлі і провадять діяльність у сфері технічного регулювання, стандартизації, метрології та метрологічної діяльності, до державного бюджету за відповідний період, визначається у розмірі 30 відсотків, за умови спрямування ними 45 відсотків чистого прибутку (доходу) від своєї діяльності на технічне переоснащення. Використання 45 відсотків чистого прибутку (доходу) підлягає щоквартальному державному фінансовому аудиту згідно з Постановою КМ № 959 від 13.12.2017 - втратила чинність на підставі Постанови КМ № 363 від 24.04.2019}

{На часткову зміну абзацу першого пункту 1 установити, що частина чистого прибутку (доходу), що відраховується до державного бюджету за відповідний період державним підприємством “Адміністрація морських портів України”, визначається у розмірі 50 відсотків починаючи з 1 січня 2018 року згідно з Постановою КМ № 990 від 06.12.2017 - втратила чинність на підставі Постанови КМ № 363 від 24.04.2019}

{На часткову зміну абзацу першого пункту 1 установити частину чистого прибутку (доходу), що відраховується адміністратором Єдиного державного демографічного реєстру, розпорядником якого є Державна міграційна служба, до державного бюджету за відповідний період, у розмірі 30 відсотків за умови спрямування ним 45 відсотків чистого прибутку (доходу) від своєї діяльності на доопрацювання, супроводження програмного забезпечення зазначеного Реєстру та створення умов для його технічного і технологічного функціонування. Використання 45 відсотків чистого прибутку (доходу) підлягає щоквартальному державному фінансовому аудиту згідно з Постановою КМ № 78 від 14.02.2018 - діє до 31.12.2018}

{На часткову зміну абзацу першого пункту 1 установити, що частина чистого прибутку (доходу), яка відраховується державними та казенними унітарними протезно-ортопедичними підприємствами, віднесеними до сфери управління Міністерства соціальної політики, до державного бюджету за відповідний період, визначається в розмірі 40 відсотків за умови спрямування ними 35 відсотків чистого прибутку (доходу) від своєї діяльності до спеціальних цільових фондів, створення яких передбачено статутами зазначених підприємств. Використання 35 відсотків вивільненого чистого прибутку (доходу) підлягає аудиту в установленому законодавством порядку згідно з Постановою КМ № 173 від 14.03.2018 - втратила чинність на підставі Постанови КМ № 363 від 24.04.2019}

{На часткову зміну абзацу першого пункту 1 установити, що частина чистого прибутку (доходу), що відраховується державним підприємством “Міжнародний аеропорт “Бориспіль” до державного бюджету за відповідний період, визначається у розмірі 40 відсотків за умови спрямування 35 відсотків чистого прибутку (доходу) на виконання міжнародних зобов’язань та здійснення капітальних інвестицій. Використання 35 відсотків чистого прибутку (доходу) підлягає обов’язковому щорічному державному фінансовому аудиту згідно з Постановою КМ № 259 від 11.04.2018 - діє до 31.12.2020 - втратила чинність на підставі Постанови КМ № 363 від 24.04.2019}

{На часткову зміну абзацу першого пункту 1 установити, що частина чистого прибутку (доходу), що відраховується державними підприємствами “Національний центр Олександра Довженка” та “Національний культурно-мистецький та музейний комплекс “Мистецький арсенал” до державного бюджету за відповідний період, визначається у розмірі 30 відсотків за умови спрямування ними 45 відсотків чистого прибутку (доходу) від своєї діяльності на створення, розвиток, модернізацію, технічне переоснащення матеріально-технічної бази та закупівлю спеціалізованого обладнання, створення культурних стартапів та проектів для просування інноваційного культурного продукту. Використання 45 відсотків чистого прибутку (доходу) підлягає щокварталу державному фінансовому аудиту згідно з Постановою КМ № 928 від 07.11.2018 - втратила чинність на підставі Постанови КМ № 363 від 24.04.2019}

{На часткову зміну абзацу першого пункту 1 установити, що частина чистого прибутку (доходу), що відраховується державним підприємством “Український державний центр радіочастот” до державного бюджету, визначається в розмірі 30 відсотків за умови спрямування ним 45 відсотків чистого прибутку (доходу) від своєї діяльності на технічне переоснащення, модернізацію, придбання необоротних активів та розвиток виробництва. Використання 45 відсотків чистого прибутку (доходу) підлягає щоквартальному державному фінансовому аудиту згідно з Постановою КМ № 1148 від 27.12.2018 - діє до 01.04.2023 - втратила чинність на підставі Постанови КМ № 363 від 24.04.2019}

{На часткову зміну абзацу першого пункту 1 установити, що частина чистого прибутку (доходу), що відраховується державним підприємством “Укрхімтрансаміак” до державного бюджету за відповідний період, визначається у розмірі 30 відсотків за умови спрямування таким підприємством 45 відсотків чистого прибутку (доходу) від своєї діяльності на технічне переоснащення та модернізацію обладнання для магістрального аміакопроводу. Використання 45 відсотків чистого прибутку (доходу) підлягає державному фінансовому аудиту згідно з Постановою КМ № 30 від 16.01.2019 з урахуванням змін, внесених Постановою КМ № 412 від 22.05.2019}

{Абзац другий пункту 1 виключено на підставі Постанови КМ № 1156 від 30.12.2015}

{Абзац третій пункту 1 виключено на підставі Постанови КМ № 1156 від 30.12.2015}

Під час розрахунку чистого прибутку (доходу) за 2014 рік його розмір збільшується на суму дооцінки необоротних активів, яка підлягала перенесенню до нерозподіленого прибутку у звітні періоди 2010-2013 років, але не менше суми дооцінки необоротних активів, включеної до складу витрат у звітному періоді, які включають у тому числі амортизацію.

{Пункт 1 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 710 від 24.12.2014}

Державними підприємствами енергетичної галузі чистий прибуток, з якого розраховується та сплачується частина чистого прибутку (доходу), зменшується на суму цільових коштів (обсяг інвестиційної складової), що надійшли у складі тарифу і спрямовуються на реалізацію інвестиційних проектів, рішення щодо яких приймаються Кабінетом Міністрів України, та на обсяг повернення кредитних коштів (у складі тарифу), що були запозичені для фінансування капітальних вкладень на будівництво (реконструкцію, модернізацію) об'єктів згідно з відповідними рішеннями Кабінету Міністрів України.

Державними підприємствами електроенергетичної галузі, фінансування яких здійснюється в межах кошторису, що затверджується НКРЕ, відрахування частини чистого прибутку (доходу) провадяться із суми перевищення фактично отриманих кошторисних доходів над фактично здійсненими кошторисними видатками у звітному періоді.

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1035 від 12.11.2012}

2. Частина чистого прибутку (доходу) сплачується державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності за відповідний період у строк, встановлений для сплати податку на прибуток підприємств.

Центральні органи виконавчої влади, які виконують функції з управління майном державних підприємств, забезпечують перерахування до 29 грудня 2014 р. частини нерозподіленого прибутку та/або додаткового капіталу до загального фонду державного бюджету за переліком згідно з додатком.

{Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 710 від 24.12.2014}

3. Частина чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету, визначається державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями відповідно до форми розрахунку, встановленої Державною податковою службою, та зазначається у декларації з податку на прибуток підприємства.

Розрахунок частини чистого прибутку (доходу) разом з фінансовою звітністю, складеною відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку, подається державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до органів державної податкової служби у строк, передбачений для подання декларації з податку на прибуток підприємств.

4. Сплачена відповідно до цього Порядку частина чистого прибутку (доходу) зараховується на відповідні рахунки з обліку надходжень до загального фонду державного бюджету, відкриті в органах Державної казначейської служби.

5. Інформацію про нарахування та сплату частини чистого прибутку (доходу) відповідно до цього Порядку державні унітарні підприємства та їх об'єднання подають центральним та місцевим органам виконавчої влади, до сфери управління яких вони належать.
Додаток до Порядку

ПЕРЕЛІК
державних підприємств, які перераховують частину нерозподіленого прибутку та/або додаткового капіталу до загального фонду державного бюджету

Найменування підприємства

Сума нерозподіленого прибутку та/або додаткового капіталу, млн. гривень

Державні підприємства “Південна залізниця”, “Придніпровська залізниця”, “Одеська залізниця”, “Донецька залізниця”, державні територіально-галузеві об’єднання “Львівська залізниця”, “Південно-Західна залізниця”

340

Державне підприємство обслуговування повітряного руху “Украерорух”

340

Державне підприємство “Маріупольський морський торговельний порт”

280

Державне підприємство “Одеський морський торговельний порт”

125

Державне підприємство “Морський торговельний порт “Южний”

160

Державне підприємство “Міжнародний аеропорт “Бориспіль”

160

Державне підприємство “Артемсіль”

130

Державне підприємство “Адміністрація морських портів України”

220

Українське державне підприємство “Укрхімтрансаміак”

15

Державне підприємство “Національна енергетична компанія “Укренерго”

120

Державне підприємство “Укрекоресурси”

10

Разом

1 900

{Порядок доповнено додатком згідно з Постановою КМ № 710 від 24.12.2014}вгору