Про внесення змін до статті 214 Кримінального кодексу Української РСР
Указ Президії Верховної Ради Української РСР від 04.09.1975138-IX
Документ 138-09, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.09.2001, підстава - 2341-III

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
( Указ втратив чинність на підставі Кодексу
N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001 -
набуває чинності з 01.09.2001 )
Про внесення змін до статті 214
Кримінального кодексу Української РСР
( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1975, N 37, ст. 417 )
{ Указ затверджено Законом ВР УРСР
N 483-IX ( 483-09 ) від 12.12.75 }

Президія Верховної Ради Української РСР
п о с т а н о в л я є:
Викласти статтю 214 Кримінального кодексу Української РСР
( 2002-05 ) у такій редакції:
"С т а т т я 214. Систематичне заняття бродяжництвом або
жебрацтвом
Систематичне заняття бродяжництвом або жебрацтвом, а також
ведення протягом тривалого часу іншого паразитичного способу
життя - карається позбавленням волі на строк до одного року або
виправними роботами на той же строк.
Ті самі дії, вчинені особою, яка раніше судилася за частиною
першою цієї статті, - караються позбавленням волі на строк до двох років".

Голова Президії
Верховної Ради Української РСР І.ГРУШЕЦЬКИЙ
Секретар Президії
Верховної Ради Української РСР Я.КОЛОТУХА
м. Київ, 4 вересня 1975 р.
N 138-IXвгору