Документ 1379-99-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.11.2011, підстава - 1101-2011-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 29 липня 1999 р. N 1379
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 1101 ( 1101-2011-п ) від 26.10.2011 }
Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися бюджетними установами та організаціями, що
належать до сфери управління Державного комітету по водному
господарству, на замовлення юридичних і фізичних осіб
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1421 ( 1421-2000-п ) від 13.09.2000
N 283 ( 283-2001-п ) від 28.03.2001
N 1743 ( 1743-2002-п ) від 16.11.2002
N 513 ( 513-2008-п ) від 04.06.2008
N 724 ( 724-2009-п ) від 01.07.2009 }

{ У тексті Постанови слова "Комітет водного господарства"
в усіх відмінках замінено відповідно словами "Державний
комітет по водному господарству" у необхідному відмінку
згідно з Постановою КМ N 1421 ( 1421-2000-п ) від 13.09.2000 }

З метою залучення коштів для розвитку водного господарства і
проведення меліорації земель Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити перелік платних послуг, які можуть надаватися
бюджетними установами та організаціями, що належать до сфери
управління Державного комітету по водному господарству, на
замовлення юридичних і фізичних осіб (додається).
Установити, що кошти, які надходять до установ та
організацій, що належать до сфери управління Державного комітету
по водному господарству, використовуються в установленому порядку
згідно з кошторисом доходів і видатків.
2. Державному комітету по водному господарству разом з
Міністерством фінансів та Міністерством економіки затвердити
порядок надання платних послуг бюджетними установами та
організаціями, що належать до сфери його управління, на замовлення
юридичних і фізичних осіб в установленому порядку.

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд. 22

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 липня 1999 р. N 1379
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 16 листопада 2002 р. N 1743 ( 1743-2002-п )
ПЕРЕЛІК
платних послуг, які можуть надаватися
бюджетними установами та організаціями, що належать
до сфери управління Державного комітету по водному
господарству, на замовлення юридичних
і фізичних осіб

I. Послуги, що надаються бюджетними
установами та організаціями згідно з їх
функціональними повноваженнями

1. Обстеження господарських об'єктів та обладнання з наданням
рекомендацій стосовно розроблення заходів, спрямованих на зменшення шкідливого впливу на водні ресурси.
2. Надання консультацій щодо організації обстеження місць
складування промислових та побутових відходів з наданням рекомендацій стосовно зменшення їх шкідливого впливу на водні об'єкти.
3. Підготовка та видача юридичним і фізичним особам в
установленому порядку технічних умов на проведення інженерних робіт на землях Водного фонду, меліоративних системах у разі переходів лінійних споруд через водні об'єкти.
4. Видача довідок і рекомендацій щодо водогосподарської
обстановки на водних об'єктах та меліоративного стану зрошуваних і осушуваних земель з прилеглими територіями.
5. Аналіз проектних матеріалів щодо визначення в натурі (на
місцевості) меж земель водного фонду з підготовкою відповідних висновків та рекомендацій, ступеня впливу на водне середовище запроектованих споруд.
6. Надання консультацій з питань:
підготовки матеріалів для отримання дозволів та їх погодження:
- на спецводокористування для власних потреб;
- на спецводокористування абонентів (вторинних
водокористувачів) із складною питомою нормою водокористування;
- на водокористування за графіком;

{ Абзац шостий пункту 6 виключено на підставі Постанови КМ
N 513 ( 513-2008-п ) від 04.06.2008 }

- на проведення робіт на землях водного фонду;
узгодження переліку параметрів складу стічних вод та періодичності здійснення їх аналітичного контролю;
визначення лімітів водокористування, організації та проведення заходів щодо раціонального використання водних ресурсів на підприємствах, в установах та організаціях;

{ Абзац десятий пункту 6 виключено на підставі Постанови КМ
N 724 ( 724-2009-п ) від 01.07.2009 }

ведення обліку забору та використання води, здійснення контролю за скиданням забруднюючих речовин у водні об'єкти, якістю води у контрольних створах;

{ Абзац дванадцятий пункту 6 виключено на підставі Постанови
N 724 ( 724-2009-п ) від 01.07.2009 }

{ Абзац тринадцятий пункту 6 виключено на підставі Постанови
N 724 ( 724-2009-п ) від 01.07.2009 }
7. Організація і проведення науково-практичних конференцій,
практичних семінарів, нарад з проблем водокористування, експлуатації об'єктів водогосподарсько-меліоративного комплексу та додержання водного законодавства.
8. Інформаційні послуги з питань функціонування
водогосподарсько-меліоративного комплексу, використання земель водного фонду, забезпечення нормативними документами, довідковою літературою.
9. Відбір проб ґрунтів, мулу і донних відкладень, поверхневих,
підземних, зворотних і стічних вод, вимірювання показників їх якості, визначення властивостей ґрунтів та сировини природного походження, що використовується для виготовлення будівельних матеріалів і керамічних виробів, вмісту в них радіонуклідів і солей важких металів.
10. Технічне обслуговування внутрішньогосподарської меліоративної
мережі, споруд, насосних станцій, систем дренажу та інші послуги.
11. Інженерні, гідрогеологічні, еколого-геологічні вишукування,
проектні та топографо-геодезичні роботи, складання проектно-кошторисної документації на будівництво, реконструкцію невеликих об'єктів зрошувальних і осушувальних систем, протиерозійних споруд, ремонтних, проведення протиповеневих, культуртехнічних, планувальних та інших робіт.
12. Роботи і послуги з буріння свердловин, тампонажної та
санітарної обробки свердловин, вапнування і гіпсування грунтів, будівництва ставків та водойм, гідротехнічних і протиповеневих споруд, днопоглиблювальні та піскоструминні роботи.
13. Послуги, пов'язані з подачею води юридичним і фізичним особам
з меліоративних систем і водних джерел на полив зрошуваних або зволоження осушених земель, промислові і комунальні потреби, для поливу городів, садів і богарних земель та для наповнення наливних водойм.
14. Роботи, пов'язані з виконанням функцій служби замовника та
генпідрядника у сфері будівництва водогосподарських та інших об'єктів відповідно до законодавства.
15. Відведення зворотних вод.
16. Обстеження гідротехнічних споруд та їх підводних частин.
17. Регулювання водного режиму на осушувально-зволожувальних
системах.
18. Технічне обслуговування комплексу гідротехнічних споруд.
19. Паспортизація водогосподарських об'єктів.
II. Надходження бюджетних установ та організацій
від господарської та виробничої діяльності
1. Послуги з ремонту насосно-силового устатковання, машин і
механізмів, виконання робіт ремонтно-механічними, деревообробними майстернями та електротехнічними цехами і електролабораторіями.
2. Транспортні послуги з перевезення пасажирів і вантажів,
вантажно-розвантажувальні роботи.
3. Послуги з використання внутрішньогалузевого зв'язку.
4. Водолазні роботи.
5. Надання в користування стоянок транспортних засобів та
механізмів, облаштованих на території установ та організацій.
6. Роботи і послуги з експлуатації баз відпочинку, що перебувають
на балансі водогосподарських організацій, включаючи оплату путівок.
7. Виробництво, переробка і реалізація рослинницької та
тваринницької продукції, деревини; промисловий вилов риби та її реалізація; організація спортивного і любительського рибальства; послуги, пов'язані з виконанням сільськогосподарських робіт.
8. Видобуток і реалізація піску, гравію, щебеню.
9. Обслуговування житлових будинків з одержанням комунальних
платежів, квартирної плати та плати за проживання в гуртожитку.
10. Послуги з громадського харчування.
11. Послуги з виконання земляних робіт.
12. Послуги з виготовлення і реалізації виробів з бетону, металу,
деревини, інших матеріалів для огорож, тротуарів, стінових конструкцій, упорядження територій.
13. Послуги з виконання проектних, ремонтно-будівельних,
протифільтраційних робіт, робіт з ізоляції сталевих трубопроводів, прокладання, ремонту і обслуговування водопровідно-каналізаційних мереж, систем електро- та теплопостачання.
14. Послуги із зберігання матеріальних цінностей на складах.
15. Виконання робіт із землеустрою та оцінки земель водного фонду;
з монтажу і налагодження насосно-силового устатковання та проведення енергетичного аудиту.
{ Перелік із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 283
( 283-2001-п ) від 28.03.2001, в редакції Постанови КМ N 1743
( 1743-2002-п ) від 16.11.2002; із змінами, внесеними згідно з
Постановами КМ N 513 ( 513-2008-п ) від 04.06.2008, N 724
( 724-2009-п ) від 01.07.2009 }вгору