Документ 1379-2011-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 27.10.2012, підстава - 965-2012-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
І НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 28 грудня 2011 р. N 1379
Київ
Про затвердження плану заходів на 2012 рік
із запобігання та протидії легалізації (відмиванню)
доходів, одержаних злочинним шляхом, або
фінансуванню тероризму
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 965 ( 965-2012-п ) від 17.10.2012 }

Кабінет Міністрів України і Національний банк України
п о с т а н о в л я ю т ь:
1. Затвердити план заходів на 2012 рік із запобігання та
протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним
шляхом, або фінансуванню тероризму, що додається.
2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади
надсилати щокварталу до 15 числа наступного місяця Державній
службі фінансового моніторингу інформацію про виконання плану
заходів, затвердженого цією постановою, для подання щокварталу до
25 числа наступного місяця звіту Кабінетові Міністрів України і
Національному банку України.

Прем'єр-міністр України Голова
Національного банку України
М.АЗАРОВ С.АРБУЗОВ
Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
і Національного банку України
від 28 грудня 2011 р. N 1379
ПЛАН
заходів на 2012 рік із запобігання
та протидії легалізації (відмиванню)
доходів, одержаних злочинним шляхом,
або фінансуванню тероризму

Запобігання виникненню передумов для легалізації
(відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом,
або фінансування тероризму
1. Забезпечити внесення у разі потреби змін до власних
нормативно-правових актів щодо запровадження системи нагляду за
діяльністю суб'єктів первинного фінансового моніторингу за
результатами оцінки ризиків у сфері запобігання та протидії
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або
фінансуванню тероризму.
Держфінмоніторинг, Мінфін,
Мін'юст, Мінінфраструктури,
Мінекономрозвитку, НКЦПФР
(за згодою), Нацкомфінпослуг
(за згодою).
Протягом року.
2. Підготувати пропозиції стосовно внесення змін до
законодавства щодо створення Єдиного державного реєстру з випуску,
обігу та погашення векселів.
НКЦПФР (за згодою),
ДПС, Держфінмоніторинг.
III квартал.
Мінімізація ризиків легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму
3. Забезпечити узагальнення інформації про виявлені схеми
легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, з
урахуванням набутого у 2011 році та I-III кварталах 2012 р.
досвіду компетентних органів іноземних держав, фінансових,
контролюючих і правоохоронних органів України для використання з
метою запобігання вчиненню зазначених злочинів та довести її до
відома суб'єктів первинного фінансового моніторингу шляхом
розміщення на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу.
Держфінмоніторинг,
Мінекономрозвитку,
Мінінфраструктури, Мін'юст,
Мінфін, МЗС, НКЦПФР
(за згодою),
Нацкомфінпослуг (за згодою),
Держмитслужба, ДПС, МВС,
Держфінінспекція, СБУ (за
згодою), Національний банк.
IV квартал.
4. Забезпечити після розроблення відповідної методики
проведення національної оцінки ризиків легалізації (відмивання)
доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму.
Держфінмоніторинг,
Мінекономрозвитку,
Мінінфраструктури, Мін'юст,
Мінфін, МВС, НКЦПФР
(за згодою),
Нацкомфінпослуг (за згодою),
Держмитслужба, ДПС, СБУ (за
згодою), Національний банк.
Протягом року.
Підвищення ефективності діяльності правоохоронних
та інших державних органів
5. Продовжувати здійснення заходів, спрямованих на виявлення
фактів та припинення протиправної діяльності "конвертаційних"
центрів та підприємств з ознаками фіктивності, задіяних у
легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, або
фінансуванні тероризму.
ДПС, МВС, СБУ (за згодою),
Держфінмоніторинг, НКЦПФР
(за згодою),
Нацкомфінпослуг (за згодою).
Протягом року.
6. Забезпечити здійснення заходів, спрямованих на виявлення
фактів переміщення товарів, готівки, обігових грошово-кредитних
документів, дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та виробів
з них, а також культурних цінностей, які використовуються у
легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, або
фінансуванні тероризму.
Держмитслужба.
Протягом року.
7. Підготувати пропозиції стосовно удосконалення порядку
взаємодії Держмитслужби та Держфінмоніторингу щодо виявлення та
подальшого арешту активів осіб, причетних до легалізації
(відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування
тероризму.
Держмитслужба,
Держфінмоніторинг.
Протягом року.
8. Забезпечити здійснення у межах своїх повноважень системних
заходів із запобігання та виявлення серед працівників митної
служби проявів корупції як одного з важливих факторів одержання
незаконних доходів.
Держмитслужба.
Протягом року.
9. Проводити аналіз тенденцій, методів та схем фінансування
тероризму. Доводити результати аналізу і відповідні рекомендації
до відома суб'єктів фінансового моніторингу.
Держфінмоніторинг, МВС, СБУ
(за згодою).
Протягом року.
10. Розробити систему електронного обліку валютних цінностей
під час їх переміщення через митний кордон України, сформувати
базу даних та розробити програмний інформаційний комплекс
"Боротьба з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом".
Держмитслужба.
III квартал.
11. Проводити роботу з удосконалення методичних рекомендацій
щодо організації розкриття злочинів, пов'язаних з легалізацією
(відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або
фінансуванням тероризму, та злочинів, пов'язаних з використанням
коштів, одержаних від незаконного обігу наркотичних засобів,
психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, а також від
незаконної міграції осіб та торгівлі людьми.
МВС, ДПС, СБУ (за згодою).
Протягом року.
12. Продовжувати вживати заходів для виявлення фактів
приховування чи маскування незаконного походження доходів,
визначення джерел їх походження, місцезнаходження і переміщення,
напрямів використання (зокрема для провадження підприємницької,
інвестиційної, іншої господарської та благодійної діяльності,
здійснення розрахункових і кредитних операцій), а також пошуку,
арешту та конфіскації таких доходів правоохоронними органами.
Держфінмоніториг, МВС, ДПС,
СБУ (за згодою).
Протягом року.
13. Забезпечувати з метою протидії відмиванню доходів,
одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму у
зовнішньоекономічній діяльності, запобігання незаконному
перерахуванню коштів за кордон, що здійснюється суб'єктами
господарювання через офшорні зони, у тому числі з використанням
"компаній-оболонок", перевірки наявності реєстрації та діяльності
іноземних контрагентів шляхом обміну інформацією з компетентними
органами іноземних держав, використання міжнародних баз даних.
Держфінмоніторинг,
Держмитслужба, ДПС, МВС, СБУ
(за згодою).
Протягом року.
Забезпечення прозорості діяльності державних органів
14. Сприяти інформуванню громадськості про вжиті заходи до
запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.
Держкомтелерадіо, МВС, СБУ
(за згодою),
Держфінмоніторинг,
Нацкомфінпослуг (за згодою).
Протягом року.
15. Забезпечити створення (за відсутності) та функціонування
на офіційних веб-сайтах суб'єктів державного фінансового
моніторингу інформаційних блоків "Фінансовий моніторинг".
Мін'юст, Мінфін,
Мінекономрозвитку,
Мінінфраструктури, НКЦПФР
(за згодою),
Нацкомфінпослуг (за згодою),
Національний банк.
Протягом року.
Підвищення кваліфікації спеціалістів
16. Проводити перепідготовку та підвищення кваліфікації
спеціалістів органів державної влади у сфері запобігання та
протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним
шляхом, або фінансуванню тероризму.
Держфінмоніторинг, Мін'юст,
Мінфін, Мінекономрозвитку,
Мінінфраструктури, МВС, ДПС,
СБУ (за згодою), НКЦПФР
(за згодою),
Нацкомфінпослуг (за згодою),
Держмитслужба,
Нацдержслужба, Національний
банк, Навчально-методичний
центр перепідготовки та
підвищення кваліфікації
спеціалістів з питань
фінансового моніторингу в
сфері боротьби з
легалізацією (відмиванням)
доходів, одержаних злочинним
шляхом, або фінансуванням
тероризму (за згодою).
Протягом року.
17. Забезпечити проведення державними органами, зокрема
правоохоронними, із залученням суддів (за згодою) семінарів з
питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму для
спеціалістів їх регіональних підрозділів.
Держфінмоніторинг, Мінфін,
Мін'юст, Мінекономрозвитку,
Мінінфраструктури, МВС,
НКЦПФР (за згодою),
Нацкомфінпослуг (за згодою),
ДПС, Нацдержслужба, СБУ (за
згодою), Національний банк,
Вищий спеціалізований суд
України з розгляду цивільних
і кримінальних справ (за
згодою).
Протягом року.
18. Забезпечити організацію та координацію роботи з
перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів органів
державної влади та суб'єктів первинного фінансового моніторингу у
сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму на базі
Навчально-методичного центру перепідготовки та підвищення
кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу в сфері
боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним
шляхом, або фінансуванням тероризму.
Держфінмоніторинг,
Навчально-методичний центр
перепідготовки та підвищення
кваліфікації спеціалістів з
питань фінансового
моніторингу в сфері боротьби
з легалізацією (відмиванням)
доходів, одержаних злочинним
шляхом, або фінансуванням
тероризму (за згодою).
Протягом року.
19. Проводити перевірки організації професійної підготовки
працівників та керівників підрозділів суб'єктів первинного
фінансового моніторингу, відповідальних за проведення фінансового
моніторингу, у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням)
доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму.
Держфінмоніторинг, Мінфін,
Мін'юст, Мінекономрозвитку,
Мінінфраструктури, НКЦПФР
(за згодою),
Нацкомфінпослуг (за згодою),
Національний банк,
Навчально-методичний
центр перепідготовки та
підвищення кваліфікації
спеціалістів з питань
фінансового моніторингу в
сфері боротьби з
легалізацією (відмиванням)
доходів, одержаних злочинним
шляхом, або фінансуванням
тероризму (за згодою).
Протягом року.
20. Забезпечити залучення суб'єктів первинного фінансового
моніторингу та саморегулівних організацій до розгляду питань, що
стосуються функціонування системи запобігання та протидії
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або
фінансуванню тероризму, шляхом проведення спільних нарад,
семінарів, засідань за круглим столом, конференцій тощо.
Держфінмоніторинг, Мін'юст,
Мінфін, Мінекономрозвитку,
Мінінфраструктури, НКЦПФР
(за згодою),
Нацкомфінпослуг (за згодою),
Національний банк.
Протягом року.
21. Забезпечити постійну участь представників центральних
органів виконавчої влади у роботі Ради з питань дослідження
методів та тенденцій у відмиванні доходів, одержаних злочинним
шляхом, і фінансуванні тероризму, утвореної постановою Кабінету
Міністрів України від 6 січня 2010 р. N 25 ( 25-2010-п )
(Офіційний вісник України, 2010 р., N 2, ст. 61).
Держфінмоніторинг, Мінфін,
Мін'юст, Мінекономрозвитку,
МВС, ДПС, МЗС,
Нацкомфінпослуг (за згодою),
НКЦПФР (за згодою), СБУ (за
згодою), Держмитслужба,
Казначейство,
Держфінінспекція,
Антимонопольний комітет,
Служба зовнішньої розвідки,
Адміністрація
Держприкордонслужби,
Національний банк.
Щокварталу.
Участь у міжнародному співробітництві
22. Проводити роботу з підготовки та укладення міжнародних
договорів (меморандумів) про співробітництво з питань протидії
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або
фінансуванню тероризму.
Держфінмоніторинг, МЗС,
Мін'юст, Мінфін,
Мінінфраструктури,
Мінекономрозвитку, СБУ (за
згодою), НКЦПФР
(за згодою), Нацкомфінпослуг
(за згодою),
Національний банк.
Протягом року.
23. Забезпечити участь України у міжнародних заходах щодо
запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, що
здійснюються під егідою Групи з розробки фінансових заходів
боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму (FATF),
Європейського Союзу, Ради Європи, Світового банку, Міжнародного
валютного фонду, в рамках міжнародних організацій універсального
характеру, зокрема ООН та її відповідних департаментів,
підрозділів, комітетів, а також у робочих комітетах Егмонтської
групи, Євразійської групи з протидії легалізації злочинних доходів
або фінансуванню тероризму.
Держфінмоніторинг, МЗС,
Мін'юст, НКЦПФР (за згодою),
Нацкомфінпослуг (за згодою),
Держмитслужба, ДПС, МВС, СБУ
(за згодою),
Мінекономрозвитку,
Мінінфраструктури, Мінфін,
Національний банк.
Протягом року.
{ План із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 965
( 965-2012-п ) від 17.10.2012 }вгору