Документ 1379-IV, чинний, поточна редакція — Прийняття від 11.12.2003
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 15.01.2004. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України
"Про інформаційні агентства"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 15, ст.230 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Закону України "Про інформаційні агентства"
( 74/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 13,
ст. 83) такі зміни:
1. Статтю 9 викласти у такій редакції:
"Стаття 9. Право на заснування інформаційних агентств
Право на заснування інформаційного агентства в Україні
належить громадянам та юридичним особам України. Іноземці та
іноземні юридичні особи мають право бути співзасновниками
інформаційних агентств України.
Забороняється створення і діяльність інформаційних агентств,
у статутному фонді яких сукупна частка, що належить іноземцям
та/або іноземним юридичним особам, становить більш як 35
відсотків".
2. Статтю 10 виключити.
3. Частину четверту статті 12 викласти у такій редакції:
"Державна реєстрація іноземних інвестицій у інформаційні
агентства здійснюється відповідно до порядку, встановленого
законодавством України".
4. У пункті 1 частини першої статті 13 слова "(для громадян)"
замінити словами "(для фізичних осіб)".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 11 грудня 2003 року
N 1379-IVвгору