Про затвердження Правил відпуску деревини на пні в лісах України
Постанова Кабінету Міністрів України; Правила, Форма типового документа від 29.07.19991378
Документ 1378-99-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.01.2008, підстава - 761-2007-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 29 липня 1999 р. N 1378
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 761 ( 761-2007-п ) від 23.05.2007 }
{ Постанова втратила чинність крім пунктів 45 і 56 Правил
на підставі Постанови КМ
N 761 ( 761-2007-п ) від 23.05.2007 }
Про затвердження Правил відпуску
деревини на пні в лісах України

Відповідно до статей 29 і 54 Лісового кодексу України
( 3852-12 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Правила відпуску деревини на пні в лісах
України (додаються).
2. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від
10 серпня 1992 р. N 459 ( 459-92-п ) "Про порядок видачі дозволів
на спеціальне використання природних ресурсів і встановлення
лімітів використання ресурсів загальнодержавного значення" (ЗП
України, 1992 р., N 9, ст. 217; 1994 р., N 8, ст. 209) зміни і
доповнення, що додаються.
3. Державному комітету лісового господарства, Міністерству
охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки
привести свої рішення у відповідність з Правилами відпуску
деревини на пні в лісах України.
4. Визнати такими, що втратили чинність:
пункт 2 постанови Ради Міністрів УРСР від 10 грудня 1981 р.
N 605 ( 605-81-п ) "Про визнання такими, що втратили чинність,
рішень Ради Міністрів УРСР у зв'язку з затвердженням Правил
відпуску деревини на пні в лісах СРСР" (ЗП УРСР, 1981 р., N 12,
ст. 96);
постанову Ради Міністрів УРСР від 16 червня 1982 р. N 339
( 339-82-п ) "Про порядок заміни лісозаготівельникам лісосік,
рубання яких не розпочате, іншими лісосіками" (ЗП УРСР, 1982 р., N
6, ст. 62);
постанову Кабінету Міністрів України від 16 березня 1993 р.
N 188 ( 188-93-п ) "Про розміри майнових стягнень за порушення
правил відпуску деревини на пні" (ЗП України, 1993 р., N 9,
ст. 165).

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд. 22

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 липня 1999 р. N 1378

ПРАВИЛА ВІДПУСКУ ДЕРЕВИНИ
НА ПНІ В ЛІСАХ УКРАЇНИ
I. Загальні положення
1. Правила відпуску деревини на пні в лісах України - це
система норм щодо встановлення лімітів, їх розподілу та видачі
дозволів на заготівлю деревини, живиці та інших продуктів лісу,
строків і порядку їх заготівлі та вивезення (далі - Правила).
Ці Правила поширюються на всі ліси України і є обов'язковими
для виконання підприємствами, установами, організаціями та
громадянами, які ведуть лісове господарство, заготовляють
деревину, живицю та здійснюють інші лісові користування.
2. Заготівля деревини, живиці, другорядних лісових матеріалів
(пнів, лубу, кори, деревної зелені тощо), а також заготівля
(збирання) дикорослих плодів, горіхів, грибів, ягід, лікарських
рослин, технічної сировини, деревних соків, сіна, лісової
підстилки та очерету, випасання худоби, розміщення пасік (побічні
лісові користування) здійснюються відповідно до Правил рубок
головного користування в лісах України ( 559-95-п ), Правил
заготівлі живиці в лісах України ( 185-96-п ), Правил рубок,
пов'язаних з веденням лісового господарства ( 535-96-п ), та інших
рубок, Санітарних правил в лісах України ( 555-95-п ), Порядку
заготівлі другорядних лісових матеріалів і здійснення побічних
лісових користувань в лісах України ( 449-96-п ).
Використання лісових ресурсів здійснюється у порядку надання
ділянок лісового фонду для цієї мети без вилучення їх у постійних
лісокористувачів (далі - лісогосподарські підприємства).
3. Під час проведення рубок головного користування не
дозволяється вирубування таких видів насаджень:
цінних і рідкісних дерев та чагарників, занесених до Червоної
книги України;
хвойних насаджень, наданих для заготівлі живиці, до
закінчення строку підсочки;
насінників і плюсових дерев.
4. У виняткових випадках відпуск цих дерев та чагарників у
вигляді деревини на пні може бути здійснений з дозволу державних
органів лісового господарства, а у межах територій та об'єктів
природно-заповідного фонду та рослин, занесених до Червоної книги
України, - з дозволу органів Мінекобезпеки.
5. Підприємства, установи, організації і громадяни, які
заготовляють деревину, живицю, другорядні лісові матеріали та
здійснюють побічні лісові користування, зобов'язані:
не залишати недоруби (не вирубані вчасно призначені до рубки
окремі дерева або групи дерев на розпочатих рубкою лісосіках) та
заготовлену деревину на місцях рубок після закінчення строків її
заготівлі і вивезення;
не залишати на лісосіках (коли це не допускається вимогами,
зазначеними в лісорубному квитку) пні вище 1/3 діаметра зрізу, а
при діаметрі зрізу до 30 сантиметрів - вище 10 сантиметрів;
проводити роботи способами, що не спричиняють виникнення
ерозії грунту, негативного впливу на стан водойм та інших
природних об'єктів;
додержуватися правил протипожежної безпеки в місцях
проведення робіт, здійснювати протипожежні заходи, а у випадках
виникнення лісових пожеж - їх гасіння;
не допускати захаращення ділянок, суміжних з лісосіками та
територіями, які розчищаються для будівництва та інших потреб;
забезпечувати збереження та не допускати пошкодження підросту
і не призначених до рубки дерев, якщо інше не передбачено в
лісорубному квитку (ордері);
забезпечувати збереження та не допускати пошкодження межових,
квартальних, ділянкових стовпів, осушувальних мереж, меліоративних
та інших споруд, розташованих на ділянках, наданих їм у
користування;
незалежно від виду рубок проводити очищення лісосік від
порубкового залишку способами і в строки, визначені Правилами
рубок головного користування в лісах України;
виконувати інші вимоги, передбачені цими Правилами та іншими
нормативно-правовими актами щодо здійснення використання лісових
ресурсів.
6. Землі, що були порушені лісокористувачами при здійсненні
лісових користувань, приводяться до придатного для використання за
призначенням стану за їх рахунок у строки, встановлені
лісогосподарським підприємством.
II. Порядок встановлення розміру (ліміту)
спеціального використання лісових ресурсів
7. Розміри лісосічного фонду (запаси деревини, призначеної
для заготівлі під час рубок головного користування) та площ
хвойних насаджень для заготівлі живиці встановлюються в межах
розрахункової лісосіки виходячи з потреб у лісових ресурсах.
8. Не встановлюється ліміт на заготівлю деревини під час
рубок, пов'язаних з веденням лісового господарства, а також на
заготівлю деревини під час проведення інших рубок (розчищення
земельних ділянок лісового фонду, вкритих лісовою рослинністю, у
зв'язку з будівництвом гідровузлів, трубопроводів, шляхів тощо).
9. Розміри лісосічного фонду та площ хвойних насаджень для
заготівлі живиці затверджуються за чотири місяці до початку року,
на який вони виділяються.
10. Лісокористувачі, заінтересовані у використанні
лісосічного фонду і заготівлі живиці в наступному році, попередньо
вивчають ділянки, що намічаються для використання лісових
ресурсів, і до 1 червня поточного року подають до відповідної
обласної державної адміністрації заявки із зазначенням потрібного
розміру лісосічного фонду, його розташування, обсягу заготівлі
живиці, цільового призначення заготівлі лісових ресурсів і
можливості лісокористувача виконувати роботи відповідно до діючих
правил і встановлених строків (додаток 1).
11. Обласні державні адміністрації розглядають заявки
лісокористувачів, враховуючи дані про наявний лісосічний фонд та
можливі обсяги заготівлі живиці. Під час розгляду заявок
першочергове право на використання лісових ресурсів надається
лісогосподарським підприємствам.
Обласні державні адміністрації за погодженням з органами
Держкомлісгоспу та Мінекобезпеки подають до 1 липня поточного року
Мінекономіки зведену заявку з пропозиціями щодо розподілу
лісосічного фонду та площ насаджень для заготівлі живиці
(додаток 2).
12. Мінекономіки узагальнює пропозиції щодо розподілу
лісосічного фонду і заготівлі живиці у розрізі областей,
міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, до
сфери управління яких належать лісокористувачі, і за погодженням з
Держкомлісгоспом та Мінекобезпеки до 1 серпня поточного року подає
їх Кабінету Міністрів України для затвердження.
13. Обласні державні адміністрації після затвердження
Кабінетом Міністрів України розміру лісосічного фонду і площ
заготівлі живиці по областях, але не пізніше 1 жовтня,
розподіляють їх між лісокористувачами за письмовими
повідомленнями. Не розподілений у встановленому порядку лісосічний
фонд і фонд підсочки може реалізовуватися на конкурсних умовах
шляхом проведення аукціонів.
Лісосічний фонд, щодо якого закінчився строк отримання
лісорубних квитків або від якого лісокористувачі відмовились, може
бути повторно розподілений або реалізований обласною державною
адміністрацією з урахуванням строку, необхідного для його
освоєння, але не пізніше 1 жовтня поточного року.
14. До лісосічного фонду зараховуються:
недоруби і не закінчені рубкою лісосіки, на які надано
відстрочку, не розпочаті рубкою лісосіки минулого року, в першу
чергу лісокористувачам, які їх не освоїли;
стиглі і пристигаючі деревостани, які за своїм станом визнані
такими, що потребують термінової рубки, або ростуть на земельних
ділянках, які підлягають розчищенню у зв'язку з будівництвом
гідровузлів, трубопроводів, шляхів тощо;
заготовлена деревина під час проведення підготовчих робіт, у
тому числі і за межами лісосіки в стиглих і пристигаючих
насадженнях.
У разі коли насадження, що підлягають терміновій рубці, за
породами і групами лісів не збігаються з розподілом лісосічного
фонду, вони відпускаються в рахунок його загального розміру
замість життєздатних деревостанів, попередньо відведених для
проведення рубок головного користування в межах розрахункової
лісосіки.
Якщо товарність насаджень, що підлягають терміновій рубці,
нижча за середній рівень товарності розрахункової лісосіки, їх
запаси не можуть бути зараховані до лісосічного фонду без згоди
лісокористувача. Вирубку не зарахованих до лісосічного фонду
насаджень, що за своїм станом потребують цього або ростуть на
земельних ділянках, які підлягають розчищенню, належить проводити
в рахунок рубок, пов'язаних з веденням лісового господарства чи
інших рубок.
15. Заготівля деревини, не зарахованої до лісосічного фонду
під час проведення інших рубок, здійснюється лісокористувачами,
які виконують будівництво об'єктів або проводять відповідні
заходи, якщо інший порядок заготівлі та використання деревини не
визначено органом, який прийняв рішення про розчищення вкритих
лісовою рослинністю земельних ділянок лісового фонду у зв'язку з
будівництвом гідровузлів, трубопроводів, шляхів тощо.
16. Розмір лісосічного фонду може встановлюватися додатково в
межах недовикористаного обсягу розрахункової лісосіки відповідно
до цього Порядку.
17. За рішенням державних органів лісового господарства в
межах ліміту лісосічного фонду може здійснюватися відпуск деревини
для виготовлення музичних інструментів в порядку вибіркових рубок
поза відведеними лісосіками.
18. Норми щорічної заготівлі другорядних лісових матеріалів і
здійснення побічних лісових користувань визначаються для кожного
лісогосподарського підприємства окремо під час лісовпорядкування.
19. Ліміт заготівлі другорядних лісових матеріалів і обсяги
здійснення побічних лісових користувань в лісах встановлюються
органами місцевого самоврядування відповідно до законодавства.
Ліміт заготівлі другорядних лісових матеріалів і обсяги
здійснення побічних лісових користувань в межах територій
природно-заповідного фонду, а також обсяги заготівлі видів рослин,
занесених до Червоної книги України, затверджуються органами
Мінекобезпеки.
III. Порядок розподілу лісосічного фонду
20. Лісогосподарські підприємства здійснюють відведення
лісосічного фонду, його матеріальну та грошову оцінку, а також
відведення площ хвойних насаджень для заготівлі живиці за рік до
рубки або передачі насаджень для підсочки відповідно до Інструкції
з відведення і таксації лісосік у лісах України, що затверджується
Держкомлісгоспом.
21. Лісогосподарські підприємства за чотири місяці до початку
рубки і підсочки пред'являють лісокористувачам для попереднього
ознайомлення відведені лісосіки та документи щодо їх
матеріально-грошової оцінки. Передача і приймання лісосік
здійснюється у тижневий строк з дня отримання заявки від
лісокористувача.
22. Лісокористувачі проводять огляд відведених їм лісосік та
ділянок, які надаються для заготівлі живиці. У разі виявлення
розбіжностей між даними матеріалів відведення лісосіки
лісогосподарського підприємства і даними матеріалів цієї лісосіки
за оцінкою лісокористувача останній має право до отримання
лісорубного квитка письмово подати лісогосподарському підприємству
обгрунтовані зауваження.
Лісогосподарське підприємство зобов'язане у двотижневий строк
здійснити за участю лісокористувача контрольну перевірку лісосіки,
попередньо повідомивши його письмово про день перевірки. Неявка
лісокористувача не відміняє проведення контрольної перевірки в
односторонньому порядку.
За наслідками перевірки складається акт перевірки відведення
і таксації лісосіки в двох примірниках, один з яких видається
(надсилається) лісокористувачу.
23. Виявлені під час перевірки відхилення більше ніж на
10 відсотків від даних попередньої таксації, а також від вимог
Інструкції з відведення і таксації лісосік у лісах України повинні
бути усунені лісогосподарським підприємством у двотижневий строк.
24. Відведення, оцінка, передача площ для заготівлі
другорядних лісових матеріалів і побічних лісових користувань
проводиться з додержанням вимог цих та інших відповідних правил.
IV. Підготовчі роботи
25. Лісокористувачі після передачі їм ділянок для заготівлі
деревини, живиці, другорядних лісових матеріалів, здійснення інших
лісових користувань проводять у встановленому порядку підготовчі
роботи на них, а за необхідності (з дозволу лісогосподарського
підприємства) - на суміжних ділянках.
26. До підготовчих робіт відносяться:
будівництво установок і пристроїв для розробки лісосік та
заготівлі другорядних лісових матеріалів, а також житлових,
виробничих та інших будівель і споруд тимчасового призначення;
розчищення площ під лісові склади та їх впорядкування;
будівництво лісовозних шляхів, обладнання волоків, пасік,
вирубування дерев і кущів, які заважають безпечній роботі, а також
інші роботи, пов'язані з підготовкою лісосік (ділянок) до
експлуатації.
27. Лісокористувачі мають право зводити тимчасові житлові,
виробничі та інші будівлі і споруди для переробки лісових
матеріалів, а також тимчасові приміщення для складування
продукції.
28. Відведення лісових площ для розчищення, пов'язаного з
проведенням підготовчих робіт за межами лісосік (ділянок),
переданих за актами лісокористувачу, в межах виключених з
користування лісів може допускатися за згодою державних органів
лісового господарства та органів Мінекобезпеки.
29. Усі тимчасові житлові, виробничі та інші будівлі і
споруди повинні бути демонтовані лісокористувачами протягом трьох
місяців після закінчення строку вивезення продукції лісових
користувань. Не демонтовані лісокористувачем у зазначений строк
споруди і будівлі демонтуються лісогосподарськими підприємствами
за кошти лісокористувача.
Лісогосподарське підприємство на підставі письмового
клопотання лісокористувача може збільшити строки демонтування
зазначених споруд і будівель.
V. Строки і порядок заготівлі та вивезення деревини,
живиці, другорядних лісових матеріалів
30. Строк заготівлі деревини встановлюється з 1 січня по
31 грудня того року, на який лісосіка призначена до рубки, строк
вивезення - до 1 травня наступного року.
Лісокористувачам, які достроково використали ліміт
лісосічного фонду поточного року, строк заготівлі деревини в
рахунок розподіленого їм ліміту лісосічного фонду наступного року
може встановлюватись з 1 жовтня поточного року.
31. Строк проведення підсочки хвойних насаджень
встановлюється на весь рік з 1 січня по 31 грудня.
32. Строк заготівлі деревини під час рубок, пов'язаних з
веденням лісового господарства, зазначається в лісорубному квитку
і повинен закінчитися не пізніше 31 грудня того року, на який
назначені відповідні роботи.
Деревина вважається заготовленою, якщо проведено валку дерев,
обрубування гілок та сучків.
33. Строк заготівлі і вивезення деревини під час проведення
інших рубок встановлюється відповідно до строку, необхідного для
розчищення ділянок лісового фонду, на підставі проектів проведення
будівельних робіт.
34. Строк заготівлі другорядних лісових матеріалів та
здійснення побічних лісових користувань встановлюється
лісогосподарським підприємством відповідно до Порядку заготівлі
другорядних лісових матеріалів і здійснення побічних лісових
користувань в лісах України.
35. Строк використання корисних властивостей лісів для
культурно-оздоровчих, рекреаційних, спортивних, туристичних цілей
та проведення науково-дослідних робіт встановлюється органами
місцевого самоврядування, які надають земельні ділянки для цих
потреб за погодженням з лісогосподарським підприємством.
36. Державні органи лісового господарства можуть тимчасово
забороняти заготівлю і трелювання деревини у випадках, коли це
зумовлено необхідністю забезпечення природного відновлення лісу,
збереження лісового середовища та сприятливих умов для життя диких
тварин.
37. У лісорубному квитку не вказується строк вивезення
деревини, що заготовляється лісогосподарським підприємством під
час рубок, пов'язаних з веденням лісового господарства, якщо вона
реалізується споживачам у місцях рубок.
Строк вивезення споживачами цієї деревини, а також деревини,
що надходить в розпорядження лісогосподарського підприємства (не
вивезена лісокористувачами у встановлені строки, самовільно
зрубана), встановлюється лісогосподарським підприємством залежно
від кількості деревини, сезону вивезення, шляхів транспортування
та інших умов у межах 12 місяців з дня передачі цієї деревини
споживачам.
38. Під час відпуску лісокористувачам деревини в малих
обсягах лісогосподарське підприємство може встановлювати менший
строк її заготівлі і вивезення.
39. У разі відпуску деревини з обліком за кількістю
заготовлених лісоматеріалів вивезення її з лісосік до огляду
заготовленої деревини дозволяється тільки на тимчасові лісові
склади, зазначені в лісорубному квитку.
40. Лісокористувачеві може бути надана відстрочка:
на заготівлю деревини (з встановленням відповідного строку
вивезення деревини) - до 5 місяців у разі розпочатої і не
закінченої вчасно рубки;
на вивезення деревини - до 8 місяців за наявності
заготовленої, але не вивезеної вчасно деревини.
Відстрочка надається лісогосподарським підприємством, яке
видало лісорубний квиток (ордер) на підставі письмової заяви
лісокористувача, яка подається не пізніше встановленого строку
заготівлі або вивезення деревини.
Громадянам відстрочка на заготівлю і вивезення деревини може
надаватись на підставі усних заяв за умови, що вони зроблені не
пізніше встановленого строку заготівлі й вивезення.
41. У разі надання лісокористувачу відстрочки одночасно
збільшується плата (збір) за лісові ресурси:
на заготівлю деревини - 1,5 відсотка таксової вартості
деревини, залишеної на пні, незалежно від строку, на який надано
відстрочку;
на вивезення деревини - 1,5 відсотка таксової вартості не
вивезеної вчасно деревини за кожний місяць відстрочки.
Лісогосподарські підприємства здійснюють перевірку на
відповідність залишених недорубів і невивезеної деревини тій
кількості, яка вказана в заявці лісокористувача.
42. У такому ж порядку надається відстрочка на заготівлю і
вивезення деревини під час здійснення рубок, пов'язаних з веденням
лісового господарства.
43. Заготовлена деревина, а також інші продукти лісу, від
яких лісокористувачі відмовилися (незатребувані
лісокористувачами), надходять у розпорядження лісогосподарського
підприємства і реалізуються на загальних підставах. Кошти від їх
реалізації (крім витрат, пов'язаних із зберіганням,
транспортуванням і реалізацією) зараховуються до бюджету в
установленому порядку.
Деревина вважається вивезеною з місць заготівлі, якщо вона
знаходиться на складах пунктів відвантаження (переробки) або інших
складах, зазначених у лісорубному квитку.
Державні органи лісового господарства у виняткових випадках
можуть додатково продовжити строк вивезення, але не більш як на
3 місяці. При цьому з лісокористувача за кожний місяць відстрочки
справляється плата (збір) у розмірі 5 відсотків таксової вартості
невивезеної вчасно деревини.
Про відстрочку заготівлі і вивезення деревини робиться
відмітка в усіх примірниках лісорубного квитка (ордера).
VI. Видача лісорубних квитків (ордерів),
лісових квитків
44. Спеціальне використання лісових ресурсів провадиться за
спеціальним дозволом - лісорубним квитком (ордером) та лісовим
квитком.
45. Лісорубний квиток (додаток 3) видається на:
рубки головного користування;
рубки, пов'язані з веденням лісового господарства, інші
рубки;
заготівлю живиці.
Населенню видається ордер на дрібний (до 10 куб. метрів)
відпуск деревини на пні (додаток 4).
46. Видача лісорубного квитка (ордера) здійснюється:
на проведення рубок головного користування та заготівлю
живиці - державними органами лісового господарства на підставі
встановлених лімітів (у межах територій та об'єктів
природно-заповідного фонду, а також рослин, занесених до Червоної
книги України, - за погодженням з органами Мінекобезпеки);
на рубки, пов'язані з веденням лісового господарства, та інші
рубки - лісогосподарським підприємством.
47. Лісорубний квиток (ордер) на рубки головного користування
та заготівлю живиці видається протягом місяця з дня звернення
лісокористувача, але не раніше прийняття рішення про розподіл
лісосічного фонду між лісокористувачами або придбання його на
конкурсних умовах.
48. Лісокористувачі повинні отримати лісорубні квитки
(ордери) протягом чотирьох місяців з дня прийняття обласною
державною адміністрацією рішення про розподіл між
лісокористувачами (або придбання на конкурсних умовах) ліміту
лісосічного фонду та площ деревостанів сосни для заготівлі живиці.
У разі, якщо лісокористувач не отримав лісорубного квитка
протягом чотирьох місяців, йому може бути надана відстрочка на
один місяць з додатковою оплатою в розмірі 10 відсотків таксової
вартості деревини, що відпускається.
Якщо протягом п'яти місяців лісокористувач не отримав
лісорубного квитка, він втрачає право на заготівлю лісосічного
фонду чи живиці.
49. Видача лісорубних квитків (ордерів) на розчищення лісових
площ і заготівлю деревини, пов'язані з проведенням підготовчих
робіт, проводиться протягом 10 днів з дня отримання заявки від
лісокористувача, але не раніше прийняття рішення про розподіл
лісових ресурсів між лісокористувачами.
50. Право на отримання лісорубних квитків протягом всього
року мають лісокористувачі, що заготовляють деревину в зв'язку з
виконанням науково-дослідних, геодезичних, геологічних,
лісовпорядних, меліоративних та інших пошукових і дослідних робіт,
а також під час проведення рубок, пов'язаних з веденням лісового
господарства, та інших рубок.
51. З моменту отримання лісорубного чи лісового квитка
передані лісокористувачу лісосіки (ділянки лісового фонду для
інших видів користування) здаються під його охорону.
52. Державні органи лісового господарства мають право
проводити за згодою лісокористувача заміну переданих
лісокористувачам за лісорубними квитками лісосік головного
користування, в тому числі розпочатих рубкою, відведених у
здорових насадженнях, на лісосіки в насадженнях, пошкоджених
стихійним лихом, хворобами і шкідниками лісу.
53. У виняткових випадках Держкомлісгосп за погодженням з
районними державними адміністраціями та лісогосподарськими
підприємствами на підставі заявки лісокористувача може (в межах
розрахункової лісосіки) дозволяти заміну недоступних лісосік на
інші, якщо це викликано стихійним лихом (руйнування мостів,
під'їзних шляхів до лісосік тощо).
54. Лісорубний квиток (ордер) і лісовий квиток дають право на
використання лісових ресурсів і корисних властивостей лісів на
ділянці лісового фонду і є основними документами, на підставі
яких:
ведеться облік дозволених до відпуску запасів всієї деревини
та інших продуктів лісу, встановлюються строки здійснення лісових
користувань та вивезення заготовленої продукції, а також строки і
способи очищення лісосік від порубкового залишку;
ведеться облік плати, нарахованої за використання лісових
ресурсів та корисних властивостей лісів;
здійснюється контроль за виконанням лісокористувачами вимог
щодо очищення лісосік, дотримання встановлених строків здійснення
різних операцій, пов'язаних з використанням лісових ресурсів,
корисних властивостей лісів та інших вимог лісового законодавства.
Бланки лісорубних квитків (ордерів), лісових квитків єдиної
форми виготовляються Держкомлісгоспом у порядку, встановленому
Мінфіном, і є документами суворої звітності.
55. Наступне оформлення лісорубного квитка (ордера)
допускається протягом місяця від початку рубки:
дерев, що загрожують падінням на лінії електропередачі,
зв'язку та інші лінійні об'єкти, або під час ліквідації аварій на
цих об'єктах;
дерев під час прорубки візирів для проведення вишукувальних
робіт і наукових досліджень, відводу лісосік, лісовпорядкування,
гасіння лісових пожеж, очистки і ремонту лісоосушувальних систем,
проведення аварійно-рятувальних робіт, розчистки судноплавних
шляхів.
56. Лісовий квиток (додаток 5) видається для:
заготівлі другорядних лісових матеріалів;
здійснення побічних лісових користувань;
використання корисних властивостей лісу в
культурно-оздоровчих, рекреаційних, спортивних і туристичних
цілях.
57. Видача лісового квитка здійснюється лісогосподарськими
підприємствами за рішенням відповідних органів місцевого
самоврядування (у межах територій природно-заповідного фонду - за
погодженням з органами Мінекобезпеки).
58. Передача лісорубного або лісового квитка іншому
лісокористувачеві може здійснюватись органом, який видав квиток,
на підставі письмових заяв.
Відмітка про передачу іншому лісокористувачу здійснюється в
усіх примірниках лісорубного або лісового квитка.
59. Лісорубний квиток (ордер) або лісовий квиток може бути
анульований за рішенням органу, який видав квиток (ордер), у разі:
закінчення строку лісокористування;
ліквідації підприємства, установи, організації, яким видані
лісорубний квиток (ордер) або лісовий квиток;
вилучення земель для інших потреб;
здійснення лісових користувань не за нормами, передбаченими в
лісорубному квитку (ордері) або лісовому квитку;
виписки лісорубного квитка (ордера) або лісового квитка з
порушенням цих Правил та інших правил в галузі використання
лісових ресурсів;
заміни лісосік або площ лісових користувань;
добровільної відмови від користування лісовими ресурсами та
земельними ділянками лісового фонду.
Рішення про анулювання лісорубного квитка (ордера) або
лісового квитка може бути оскаржене лісокористувачем у судовому
порядку.
60. Правила обліку, зберігання, заповнення, видачі і
анулювання бланків лісорубних квитків (ордерів) і лісових квитків
затверджуються Держкомлісгоспом за погодженням з Мінфіном.
VII. Огляд місць заготівлі деревини, інших продуктів
лісу та використання корисних властивостей лісів
61. Огляд місць заготівлі деревини, інших продуктів лісу та
використання корисних властивостей лісів здійснюються
лісогосподарським підприємством з метою виявлення повноти і
правильності розробки лісосік, проведення підсочки, заготівлі
другорядних лісових матеріалів, а також виявлення залишених
недорубів, невивезеної деревини і другорядних лісових матеріалів
та перевірки додержання вимог лісового законодавства під час
здійснення лісових користувань.
Огляд проводиться безпосередньо після закінчення робіт, але
не пізніше таких строків:
місць рубок - протягом 30 днів з дня закінчення строку,
встановленого для вивезення деревини;
запідсочених насаджень - щорічно в кінці сезону підсочки;
місць заготівлі другорядних лісових матеріалів - протягом
20 днів з дня закінчення строку, встановленого для вивезення цих
матеріалів.
Лісогосподарське підприємство письмово повідомляє
лісокористувача про день огляду місць рубок, підсочки, заготівлі
другорядних лісових матеріалів за 15 днів до початку огляду.
У разі неявки лісокористувача у зазначений строк
лісогосподарське підприємство має право провести огляд в
односторонньому порядку.
За результатами огляду складається акт, в якому зазначається
кількість заготовленої деревини, живиці, другорядних лісових
матеріалів та обсяг інших лісових користувань (додаток 6).
У разі заготівлі деревини і другорядних лісових матеріалів з
обліком за кількістю до початку їх вивезення проводиться огляд
кількості заготовленої деревини, другорядних лісових матеріалів у
місцях складування, зазначених у лісорубному чи лісовому квитку.
У разі закінчення робіт раніше встановленого в лісорубному
квитку строку лісокористувач протягом двох тижнів письмово
повідомляє про це лісогосподарське підприємство.
При наданні відстрочки на вивезення деревини і другорядних
лісових матеріалів лісогосподарське підприємство після закінчення
строків відстрочки проводить повторний огляд.
У разі незадовільних природних умов (снігопад, повінь,
бездоріжжя) огляд може переноситись на інший час, що визначається
лісогосподарським підприємством за домовленістю з
лісокористувачем.
Результати огляду місць заготівлі деревини, інших продуктів
лісу та використання корисних властивостей лісів, необхідні для
повного розрахунку з лісокористувачем, а також його зауваження,
зроблені під час огляду, зазначаються в акті, що підписується
представниками лісогосподарського підприємства і лісокористувача.
Якщо загальна кількість фактично заготовленої деревини під
час її відпуску з обліком за площею перевищує зазначену в
лісорубному квитку (ордері) кількість більше, ніж на 10 відсотків,
лісокористувач сплачує середньозважену (для даної лісосіки)
таксову вартість додатково заготовленої деревини.
Лісокористувач, який забезпечив вихід ділової деревини
більший за кількість, зазначену в лісорубному квитку, плату за
додатковий вихід ділової деревини не сплачує.
Огляд здійснюється відповідно до Правил огляду місць
заготівлі деревини, інших продуктів лісу та використання корисних
властивостей лісів, які затверджуються Держкомлісгоспом.
VIII. Розміри майнових стягнень за порушення
Правил відпуску деревини на пні
62. За порушення цих Правил встановлюються такі майнові
стягнення:
за знищення лісових культур, підросту і молодняка через
недодержання лісокористувачем встановленого порядку використання
лісових ресурсів - п'ятикратний розмір нормативних витрат на
вирощування знищеної лісової рослинності. У лісах I групи, а також
у гірських лісах розмір стягнення за ці порушення збільшується в
два рази;
за рубку дерев, не на призначених для цього ділянках, рубку
без лісорубного квитка (ордера), або не в такій кількості і не тих
дерев, що зазначені в матеріалах відведення, а також за
пошкодження цих дерев до ступеня припинення росту - десятикратна
таксова вартість незаконно зрубаної або пошкодженої деревини*;
----------------------- * До пошкоджених до ступеня припинення росту належать дерева з
переламаним стовбуром, обідраною корою понад 30 відсотків його
периметра (незалежно від довжини за висотою стовбура), обшморганою
кроною понад половину її довжини, обідраними та зламаними
скелетними коренями понад половину периметра стовбура, а також
повалені дерева та ті, що мають нахил, спричинений дією
лісокористувача, понад 30 градусів від вертикальної осі. У разі
неможливості встановлення розрядів висоти насаджень за фактичними
вимірами (дерева або насадження повністю зрубані, вивезені з місця
рубки тощо), а також категорій технічної придатності дерев
(ділові, напівділові, дров'яні) їх матеріальна цінність
визначається за найвищим розрядом висоти для деревостанів зрубаної
породи відповідно до матеріалів лісовпорядкування, таксаційного
виділу. При цьому всі зрубані стовбури вважаються діловими.
за рубку (розробку) буреломних, вітровальних, сухостійних
дерев без лісорубного квитка (ордера) - п'ятикратна таксова
вартість зрубаної (розробленої) деревини;
за пошкодження дерев до ступеня неприпинення росту (в
кількості, що перевищує визначену Правилами рубок головного
користування в лісах України) - трикратний розмір таксової
вартості пошкодженої деревини **;
------------------------ ** До пошкоджених до ступеня неприпинення росту належать
дерева із зламаною вершиною або обшморганою кроною від 1/3 до 1/2
її довжини, обідраною корою від 10 до 30 відсотків периметра
стовбура (незалежно від довжини і висоти пошкодження стовбура),
обідраними та зламаними скелетними коренями від 1/4 до 1/2
периметра стовбура, а також дерева, що мають нахил, спричинений
дією лісокористувача, до 30 градусів від вертикальної осі без
відриву коренів.
за заготівлю деревини на лісосіках, переданих
лісокористувачам за актами, до одержання лісорубних квитків
(ордерів) або за наявності лісорубного квитка (ордера) після
закінчення встановленого строку заготівлі, а також заготівлю
деревини в заборонений період - трикратна таксова вартість
зрубаної деревини;
за несвоєчасне наступне оформлення лісорубних квитків
(ордерів) на рубку дерев - трикратна таксова вартість зрубаної
деревини;
за залишення недорубів:
у вигляді груп дерев (площею до 0,5 гектара) і окремих дерев,
що підлягали рубці, - трикратна таксова вартість залишеної на пні
деревини;
у вигляді компактних ділянок лісосіки (площею понад
0,5 гектара) - таксова вартість деревини;
за пошкодження, знищення межових, квартальних, ділянкових
стовпів та інших натурних знаків - двократна вартість відновлення
цих стовпів (натурних знаків);
за залишення зрубаних дерев у завислому стані - таксова
вартість завислої деревини;
за незадовільне або несвоєчасне очищення місць рубок від
порубкового залишку, захаращення просік, доріг і смуг завширшки
30 метрів, прилеглих до лісосік, - двократна вартість витрат на
очищення;
за невивезення деревини з лісу в установлений термін з
урахуванням наданої відстрочки, а також за зберігання її в лісі у
літній період з порушенням вимог Санітарних правил в лісах України
- двократна таксова вартість деревини;
за залишення пнів (за винятком випадків, передбачених у
лісорубному квитку) вище 1/3 діаметра зрізу, а при рубці дерев
діаметром зрізу до 30 сантиметрів вище 10 сантиметрів - половина
таксової вартості зрубаних з порушенням цієї вимоги дерев;
за знищення клейм або номерів на деревах і пнях - половина
таксової вартості зрубаної або наміченої до рубки деревини, на
якій знищено ці знаки;
за відпуск деревини понад встановлений ліміт - п'ятикратна
таксова вартість цієї деревини*;
--------------------------- * У разі коли перевищення відпуску деревини над розміром
встановленого ліміту виходить за межі округленого числового
значення.
за заготівлю деревини, здійснення інших лісових користувань з
порушенням технології їх проведення, наслідком чого є ерозія
грунту, - вартість витрат на припинення ерозії;
за підсочування дерев з порушенням вимог, передбачених
відповідними правилами (перевантаження дерев каррами, надмірне
розширення карр, перевищення глибини жолобків, підновок,
застосування недозволених стимуляторів, інших засобів тощо), -
таксова вартість дерев, підсочування яких здійснюється із
зазначеними порушеннями;
за підсочування дерев і насаджень без лісорубного квитка або
з порушенням встановленого терміну - трикратна таксова вартість
таких дерев;
за підсочування не відведених для цього насаджень і дерев, що
не підлягають підсочуванню відповідно до діючих норм, -
п'ятикратна таксова вартість підсочених дерев;
за заготівлю другорядних лісових матеріалів, здійснення
побічних та інших лісових користувань без одержання лісового
квитка або з порушенням встановленого терміну - п'ятикратна ціна
цих продуктів лісу та послуг, що склалася на момент порушення.
Майнові стягнення нараховуються на підставі протоколу
(додаток 7).
Нарахування стягнень здійснюється за таксами, що діють на час
виявлення порушення.
Сплата сум стягнення за порушення цих Правил не звільняє
лісокористувача від усунення наслідків порушень у строк,
визначений лісогосподарським підприємством.

Додаток 1
до Правил відпуску деревини
на пні в лісах України

ЗАЯВКА
на використання лісових ресурсів
загальнодержавного значення
1. __________________________________________________________
(найменування лісокористувача) __________________________________________________________________
просить виділити на ____ рік ліміт:
а) лісосічний фонд у розмірі ________________________________
по__________________________________________________ господарству;
(хвойне, твердолистяне, м'яколистяне)
б) насадження для заготівлі живиці площею ___________________ __________________________________________________________________
в лісах __________________________________________________________
(найменування лісогосподарського підприємства) __________________________________________________________________
2.___________________________________________________________
(найменування лісокористувача)
______________________________ зобов'язується провести розроблення
лісосік і заготівлю живиці згідно з Правилами рубок головного
користування в лісах України та Правилами заготівлі живиці в лісах
України і має для цього необхідні механізми і кваліфікованих
спеціалістів.
3. Лісові ресурси будуть використані для ____________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________

Керівник ________________
(підпис)
МП

Додаток 2
до Правил відпуску деревини
на пні в лісах України

Зведена заявка
а) на визначення лісосічного фонду
в ____ році по _______________________ області
(тис. куб. метрів) ------------------------------------------------------------------ Кому виділяється | Всього | У тому | З них у лісах лісосічний фонд | | числі |--------------------------- | | по хвой- | першої групи| другої групи | | ному гос- |-------------+------------- | | подарству | |у тому| |у тому | | | всьо-|числі | всьо-|числі | | | го |по | го |по | | | |хвой- | |хвой- | | | |ному | |ному | | | |госпо-| |госпо- | | | |дарст-| |дарст- | | | |ву | |ву ------------------------------------------------------------------ По області -
всього
у тому числі:
міністерства
інші центральні
органи виконавчої
влади
організації ------------- -------------

б) на використання площі деревостанів
сосни, що надаються для заготівлі живиці
в ____ році по ________________________ області
------------------------------------------------------------------ Кому надаються площі насаджень сосни | Площа (тис.гектарів) для заготівлі живиці | ------------------------------------------------------------------ По області - всього
у тому числі:
міністерства
інші центральні органи
виконавчої влади
організації --------------

Серія ___________ Додаток 3
N до Правил відпуску деревини
на пні в лісах України

ДЕРЖАВНИЙ ГЕРБ
УКРАЇНИ
ЛІСОРУБНИЙ КВИТОК N _______
"___" ____________ ___ р.

Область _____________________ Вид користування __________________
Лісогосподарське підприємство ____________ Спосіб рубки __________
Лісництво ____________________ Спосіб обліку _____________________
На підставі ______________________________________________________
(рішення про розподіл лісосічного фонду, результати аукціону)
дозволяється _____________________________________________________
(назва лісокористувача)
рубати в рахунок _________________________________________________
(назва заходу)
Лісотаксовий пояс __________________ Розряд такс _________________
Знижка надається на підставі _____________________________________
------------------------------------------------------------------------------------- Гру-|Но- |Но-|Пло-|Гос-| Забез- | Маса дере- |Таксова | па |мер |мер|ща |по- | печити | вини, куб. |вар- | лі- |квар-|ви-|ді- |дар-| збере- | метрів |тість, | сів |талу |ді-|ля- |ство| ження | |гривень | | |лу |нок,| | підрос- | | | Належить | | |гек-| | ту | | | сплатити | | |та- | |----------+-------------------+-------------------| з враху- | | |рів | |на |кіль-|ді-|дро-|хво-|всьо-|ді-|дро-|хво-|всьо-| ванням | | | | |пло-|кіс- |ло-|в'я-|рос-|го |ло-|в'я-|рос-|го | знижки | | | | |щі, |ть, |вої|ної |ту і| |вої|ної |ту і| | | | | | |гек-|тис. | | |суч-| | | |суч-| | | | | | |та- |штук | | |ків | | | |ків | | | | | | |рів |на 1 | | | | | | | | | | | | | | |гек- | | | | | | | | | | | | | | |тар | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------

__________________________________________________________________
Усього:
На підставі результатів аукціону розмір плати становить _____ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Строки внесення плати за деревину, що відпускається _________
Рубці не підлягають _________________________________________ __________________________________________________________________
Строк закінчення заготівлі "___" ___________ ____ р.
Вивезення дозволяється ______________________________________
Строк закінчення вивезення "___ " ___________ ___ р.
Умови зберігання деревини ___________________________________
Спосіб очищення _____________________________________________ __________________________________________________________________
Розробка лісосік проводиться згідно із затвердженими
технологічними картами.
Особливі умови ___________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________

МП Лісорубний Лісорубний
квиток квиток
затвердив _______________ виписав _______________
(підпис) (підпис)

Лісокористувачі зобов'язані дотримуватись вимог Правил
відпуску деревини на пні в лісах України.
За порушення цих Правил державні органи лісового господарства
можуть в установленому порядку припинити заготівлю деревини та
живиці, яку проводять лісокористувачі.
З Правилами відпуску деревини на пні в лісах України,
Правилами пожежної безпеки ознайомлений.
Лісокористувач ___________________________________________________
(підпис)
Відмітка про надання відстрочення на заготівлю та вивезення _____ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________

Підпис __________________ МП
________________
Примітка Перший примірник видається лісокористувачу, другий -
лісничому, третій залишається в лісогосподарському
підприємстві.

Додаток 4
до Правил відпуску деревини
на пні в лісах України
Серія
N
ДЕРЖАВНИЙ ГЕРБ
УКРАЇНИ
ОРДЕР N _____
на дрібний відпуск деревини на пні
"___" ______________ ___ р.
Область ____________________________________________________,
лісогосподарське підприємство ___________________________________,
лісництво _________________________ на підставі лісорубного квитка
N ____, виданого "___"___________________ р.,
дозволяє _________________________ заготовити і після огляду місць
рубок вивезти із кварталу _________________ ділянки _________
(номер) (номер)
------------------------------------------------------------------ По-|Кіль-|Маса деревини, |Таксова вартість, |Сума |Належить ро-|кість|куб. метрів |гривень |зниж- |сплаті, да |де- |-------------------+-------------------|ки |гривень |рев, |ді-|дро-|хво-|всьо-|ді-|дро-|хво-|всьо-|або | |штук |ло-|в'я-|рос-|го |ло-|в'я-|рос-|го |над- | | |вої|ної |ту і| |вої|ної |ту і| |бав- | | | | |суч-| | | |суч-| |ки, | | | | |ків | | | |ків | |гри- | | | | | | | | | | |вень | ------------------------------------------------------------------
__________________________________________________________________
Усього
Відмітка про сплату _________________________________________ Рубці не підлягають _________________________________________ Очищення провести одночасно із заготівлею деревини __________ __________________________________________________________________
(спосіб)
Строк закінчення заготівлі "___"___________ ____ р. Вивезення дозволяється ______________________________________ Строк закінчення вивезення "___"___________ ____ р.
МП Лісничий __________________
(підпис)
З Правилами відпуску деревини на пні в лісах України,
Правилами пожежної безпеки ознайомлений.
Лісокористувач ________________________
(підпис)
Відмітка про надання відстрочення на заготівлю та вивезення_______ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________

Додаток 5
до Правил відпуску деревини
на пні в лісах України
Серія
N ____________________________ область ____________________________ район

ЛІСОВИЙ КВИТОК N ____
"___" ___________ ____ р.
Лісогосподарське підприємство ______________________________,
лісництво ________________________________________________________
(найменування лісокористувача і його адреса)
На підставі ______________________________________________________
дозволити ________________________________________________________
(вид спеціального використання лісових ресурсів та корисних
властивостей лісів) ____________________________________________ в обсягах:
------------------------------------------------------------------ Номер | Номер | Площа,| Дозволений | Ціна | Загальна кварта-| виді- | гекта-| обсяг | одиниці, | сума, лу | лу | рів | використання | гривень | гривень | | |-------------------| | | | | одиниця |кількість| | | | | виміру | | | ------------------------------------------------------------------
__________________________________________________________________
Усього
Строк внесення плати за використання лісових ресурсів
(корисних властивостей лісів) ____________________________________
Особливі умови ______________________________________________
Строк користування з "___" ______ ___ р. по "___" _____ __ р.
Відмітка про укладений договір оренди земельних ділянок
лісового фонду ___________________________________________________
З Порядком заготівлі другорядних лісових матеріалів і
здійснення побічних лісових користувань в лісах України та
Правилами пожежної безпеки в лісах ознайомлений.
Лісокористувач _____________________
(підпис)
МП Лісовий Лісовий
квиток квиток
затвердив ________________ виписав ________________
Відмітка про результати використання лісових ресурсів
(корисних властивостей лісів) і внесення плати ___________________ __________________________________________________________________

Додаток 6
до Правил відпуску деревини
на пні в лісах України
АКТ
огляду місць заготівлі деревини, інших
продуктів лісу та використання корисних
властивостей лісів
"____"__________________ р.
Область ____________________________________________________,
лісогосподарське підприємство ___________________________________,
лісництво ________________________________________________________ __________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові особи, яка складає акт)
в присутності представника _______________________________________
(найменування установи лісокористувача _________________________________________________________________,
посада, прізвище, ім'я та по батькові)
що діє на підставі ______________________________________________,
(найменування документа)
повідомленого "____"_______________ р.___________________________,
(спосіб повідомлення)
провели огляд ____________________________________________________
(вид огляду) __________________________________________________________________
в кварталі ____, виділ ____, по лісорубному квитку N ________,
(номер) (номер)
виданому ________________________________"____"________________ р.
(ким)
Вид лісокористування _________________, спосіб обліку _______
строк закінчення лісокористування ________________________________ __________________________________________________________________
Під час огляду встановлено ------------------------------------------------------------------ | Одиниця | Дозволено | Фактично | Наявність | виміру | по лісо- | заготовлено | деревини і | | рубному | | інших | | квитку | | продуктів | | (ордеру), | | лісу на | | лісовому | | день | | квитку | | огляду ------------------------------------------------------------------ Площа лісосіки гектарів
Маса деревини куб. метрів
у тому числі: ділової -"-
дров'яної -"-
з неї для
техноло-
гічних
потреб -"- хворосту і
сучків -"-
Інші продукти лісу
Якість рубок, пов'язаних з веденням лісового господарства: __________________________________________________________________
(своєчасність проведення рубок, інтенсивність, правильність __________________________________________________________________
призначення дерев до рубки тощо; загальний стан насадження __________________________________________________________________
і пропозиції по проведенню додаткових заходів)

Додатки до акта: 1.
2.
3.
4.
5.

Представник лісогосподарського підприємства _______________
(підпис) Представник лісокористувача _____________________
(підпис)

Додаток 7
до Правил відпуску деревини
на пні в лісах України
ПРОТОКОЛ
порушення Правил відпуску деревини
на пні в лісах України
"____"_____________ року _________________________________
(місце складання протоколу)
Я, _______________________________________________________________
(посада, назва органу, прізвище, ім'я, по батькові __________________________________________________________________
особи, що складає протокол) __________________________________________________________________
у присутності представника ______________________________________,
(посада, назва органу, прізвище, ім'я, по батькові)
свідків __________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) __________________________________________________________________
склав цей протокол про те, що ____________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, __________________________________________________________________
рік народження, адреса, телефон, __________________________________________________________________
місце роботи, посада)
вчинив/ла ________________________________________________________
(лісогосподарське підприємство, лісництво, урочище, квартал, __________________________________________________________________
виділ, дата вчинення порушення Правил відпуску деревини на пні в
лісах України)
------------------------------------------------------------------ Зміст правопорушення | Одиниця | Кількість | Розмір | Сума | виміру | | майнового |стягнення, | | | стягнення |гривень | | | за одиницю| ------------------------------------------------------------------
Пояснення особи, яка вчинила правопорушення: __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________

Додатки до протоколу: 1.
2.
3.
4.
5.

Посадова особа, що склала протокол _______________________________
(підпис) Представник лісокористувача ______________________________________
(підпис) Свідки ___________________________________________________________
(підпис) __________________________________________________________________
(підпис) __________________________________________________________________
(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 липня 1999 р. N 1378

ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів
України від 10 серпня 1992 р. N 459 ( 459-92-п )
1. У Положенні про порядок видачі дозволів на спеціальне
використання природних ресурсів:
а) у пункті 1:
доповнити пункт після слів "природних ресурсів" словами "крім
лісових";
доповнити пункт абзацом другим такого змісту:
"Видача дозволів на спеціальне використання лісових ресурсів
здійснюється відповідно до Правил відпуску деревини на пні в лісах
України";
б) у пункті 2 абзац сьомий виключити;
в) у пункті 4:
абзац третій виключити;
в абзаці восьмому слова "лісових ресурсів" виключити;
г) в абзаці третьому пункту 5 слова "лісовими ресурсами
державного значення та" виключити.
2. Пункт 2 Положення про порядок установлення лімітів
використання природних ресурсів загальнодержавного значення
викласти у такій редакції:
"2. Ліміти використання лісових ресурсів загальнодержавного
значення встановлюються відповідно до Правил відпуску деревини на
пні в лісах України".вгору