Документ 1376-99-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 31.01.2014, підстава - 11-2014-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 29 липня 1999 р. N 1376
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 11 ( 11-2014-п ) від 09.01.2014 }
Про внесення змін і доповнень до постанови Кабінету
Міністрів України від 3 серпня 1998 р. N 1198

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до Положення про єдину державну систему запобігання і
реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного
характеру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
3 серпня 1998 р. N 1198 ( 1198-98-п ) (Офіційний вісник України,
1998 р., N 31, ст. 1175), зміни і доповнення, що додаються.

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд. 33
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 липня 1999 р. N 1376
ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ,
що вносяться до Положення про єдину державну систему
запобігання і реагування на надзвичайні ситуації
техногенного та природного характеру
( 1198-98-п )
1. У Положенні про єдину державну систему запобігання і
реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного
характеру:
1) пункт 4 доповнити абзацом такого змісту:
"організація роботи, пов'язаної з постійним спостереженням за
потенційно екологічно і техногенно небезпечними об'єктами та їх
експлуатацією або виведенням з технологічного обороту";
2) підпункт 1 пункту 21 доповнити абзацом такого змісту:
"створення галузевих реєстрів об'єктів та виробництв,
розроблення інтегральних показників ступеня ризику експлуатації".
2. У додатку до Положення:
1) абзац восьмий розділу "МВС, Головне управління командувача
Національною гвардією України" доповнити абзацами такого змісту: "пожежна безпека";
"безпека руху на автомобільних дорогах";
2) у розділі "Міненерго, Мінпромполітики, Мінвуглепром,
Держнафтогазпром" у назві розділу слово "Держнафтогазпром"
виключити, а в останньому абзаці цього розділу слово
"Держнафтогазпром" замінити словом "Міненерго";
3) розділ "МНС" доповнити абзацом такого змісту:
"розроблення планів дій у разі виникнення надзвичайних
ситуацій щодо забезпечення безпеки населення, захисту довкілля та
мінімізації негативних наслідків цих ситуацій";
4) у розділі "Мінекобезпеки":
доповнити розділ абзацами такого змісту:
"проведення загальнодержавної класифікації потенційно
екологічно і техногенно небезпечних об'єктів;
визначення критичних територій за екологічними наслідками
можливих надзвичайних ситуацій природного та техногенного
характеру;
розроблення методики прогнозування і оцінки екологічних
наслідків можливих надзвичайних ситуацій;
визначення оптимальної структури та єдиних технічних вимог
щодо проведення постійних спостережень за потенційно екологічно і
техногенно небезпечними об'єктами;
розроблення та дослідне впровадження рекомендацій щодо
вилучення з технологічного обороту потенційно екологічно і
техногенно небезпечних об'єктів різних галузей";
абзац шостий цього розділу викласти у такій редакції:
"Управління створенням і діяльністю таких функціональних
підсистем єдиної державної системи:
державна система екологічного моніторингу;
безпека об'єктів ядерної енергетики";
5) абзац шостий розділу "Мінтранс" доповнити абзацом такого
змісту:
"безпека судноплавства";
6) слова "Мінінформ", "Міннауки", "Держкоммедбіопром",
"Держводгосп", "Держкомгеології", "Держкомгідромет",
"Держстандарт" замінити відповідно словами "Державний комітет
інформаційної політики", "Державний комітет з питань науки та
інтелектуальної власності", "Комітет медичної та мікробіологічної
промисловості", "Комітет водного господарства", "Геолком",
"Гідрометком" і "Комітет з питань стандартизації, метрології та
сертифікації".вгору