Документ 1376-98-п, поточна редакція — Редакція від 17.11.2004, підстава - 1535-2004-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 4 вересня 1998 р. N 1376
Київ
Про затвердження Комплексних заходів з підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів
державної податкової служби, фінансових органів,
органів контрольно-ревізійної служби та державного
казначейства в Національній академії державної
податкової служби України
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1535 ( 1535-2004-п ) від 17.11.2004 )
( У назві, тексті постанови та додатку до неї, Комплексних
заходах слова "Український фінансово-економічний інститут"
та "інститут" в усіх відмінках замінено відповідно словами
"Національна академія державної податкової служби України"
та "Національна академія" у необхідному відмінку згідно з
Постановою КМ N 1535 ( 1535-2004-п ) від 17.11.2004 )
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Комплексні заходи з підготовки, перепідготовки
та підвищення кваліфікації кадрів державної податкової служби,
фінансових органів, органів контрольно-ревізійної служби та
державного казначейства в Національній академії державної
податкової служби України (м. Ірпінь Київської області), що
додаються.
2. Державній податковій адміністрації, Міністерству фінансів
та іншим центральним і місцевим органам виконавчої влади
забезпечити здійснення зазначених Комплексних заходів у
встановлені строки.
3. Міністерству фінансів передбачати у проектах державного
бюджету починаючи з 1999 року кошти для виконання затверджених
цією постановою Комплексних заходів та перспективного плану
капітального будівництва, реконструкції та розвитку об'єктів
Національної академії державної податкової служби України згідно з
додатком.
4. Міністерству освіти надати Національній академії державної
податкової служби України методичну допомогу в реалізації
Комплексних заходів.
5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Державну
податкову адміністрацію та Віце-прем'єр-міністра України
Тігіпка С. Л.

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.28
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 вересня 1998 р. N 1376
КОМПЛЕКСНІ ЗАХОДИ
з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації
кадрів державної податкової служби, фінансових органів,
органів контрольно-ревізійної служби та державного казначейства
в Національній академії державної податкової служби України
—————————————————————————————————————————————————————————————————— Захід | Терміни | Відповідальні за | виконання | виконання | (роки) | —————————————————————————————————————————————————————————————————— Наукова та навчально-методична діяльність
Створення в структурі 1999 Державна податкова
Національної академії адміністрація
науково-дослідного центру Національна академія
з метою розвитку державної податкової
фундаментальних та служби України
прикладних Головне управління
науково-дослідних робіт з державного
проблем вдосконалення казначейства Голов КРУ
фінансової системи
України
Створення та забезпечення 2000 Національна академія
функціонування державної податкової
спеціалізованих вчених служби України
рад із захисту дисертацій
Організація і 1999 Державна податкова
забезпечення діяльності адміністрація
аспірантури із Національна академія
затверджених Міносвіти в державної податкової
1998 році спеціальностей служби України
та розширення їх переліку
згідно з основними
напрямами підготовки
спеціалістів
Проведення спільних 1999-2005 Державна податкова
досліджень з адміністрація
однопрофільними науковими Національна академія
установами та навчальними державної податкової
закладами України і служби України
зарубіжних країн з питань Головне управління
подальшого вдосконалення державного
фінансової системи казначейства Голов КРУ
України
Проведення щорічно Державна податкова
науково-практичних адміністрація
конференцій разом з Національна академія
провідними державної податкової
науково-дослідними служби України
інститутами Національної
академії наук, юридичними
і економічними
навчальними закладами
України
Доукомплектування 1999-2005 Державна податкова
структурних підрозділів адміністрація
Національна академія Національна академія
професорсько-викладацьким державної податкової
складом вищої служби України
кваліфікації згідно із
штатним розписом
Запровадження стажування 1999-2005 Державна податкова
майбутніх фахівців та адміністрація
професорсько-викладацького Національна академія
складу в однопрофільних державної податкової
навчальних закладах служби України
зарубіжних країн з метою Міжнародний фонд
більш глибокого вивчення спілки юристів
зарубіжного досвіду
—————————————————————————————————————————————————————————————————— Захід | Терміни | | Відповідальні | виконання | Обсяги | за виконання | (роки) | | —————————————————————————————————————————————————————————————————— Інформаційно-аналітична служба
Розбудова корпора- 1998-2005 420 точок Державна
тивної іформаційно- підключення, податкова
обчислювальної 5 локальних адміністрація
мережі сегментів, Національна
супутниковий академія
шлюз до державної
глобальної податкової
комп'ютерної служби України
мережі,
швидкість
передачі
інформації
100 МВ на
секунду
Забезпечення 1998-2002 380 -"-
навчального процесу автоматизованих
обчислювальною та робочих місць
організаційною викладачів,
технікою студентів та
адміністративно-
керівного
персоналу
Розбудова мережі 1999-2005 1600 абонентів, Державна
зв'язку канали податкова
супутникового та адміністрація
міжміського Національна
зв'язку, мережа академія
кабельного державної
телебачення та податкової
радіомовлення служби України
Обладнання друкарні 1999-2001 засоби -"-
та комплексу малої копіювальної та
поліграфії поліграфічної
техніки
загальною
потужністю 2300
друкованих
аркушів на рік
Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 4 вересня 1998 р. N 1376
ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН
капітального будівництва, реконструкції та розвитку об'єктів
Національної академії державної податкової служби України
(м. Ірпінь Київської області)
—————————————————————————————————————————————————————————————————— |Терміни | Обсяги | Відповідальні |виконання | | за виконання |(роки) | | —————————————————————————————————————————————————————————————————— I черга (1998-2000 роки)
Будівництво 1998-1999 1910 кв. Мінфін
конференцкомплексу з метрів Мінекономіки
розширенням їдальні, Центру Державна
перепідготовки та підвищення податкова
кваліфікації кадрів для адміністрація
Державної податкової Національна
адміністрації академія
державної
податкової
служби
України
Будівництво Центру 1999 9334 кв. Мінфін
перепідготовки та підвищення метрів Мінекономіки
кваліфікації кадрів для Національна
фінансових органів, Головного академія
управління державного державної
казначейства, Голов КРУ податкової
служби
України
Реконструкція гуртожитку N 1 -"- 4460 кв. Мінфін
з надбудовою метрів Мінекономіки
Державна
податкова
адміністрація
Національна
академія
державної
податкової
служби
України
Будівництво 48-квартирного -"- 3600 кв. -"-
житлового будинку N 1 метрів
Реконструкція навчального -"- 2077 кв. -"-
корпусу обліково-економічного метрів
факультету (корпус N 4)
Реконструкція навчально- 2000 6451 кв. -"-
адміністративного корпусу метрів
Реконструкція навчального 2000 1747 кв. Мінфін
корпусу юридичного факультету метрів Мінекономіки
(корпус N 5) Державна
податкова
адміністрація
Національна
академія
державної
податкової
служби
України
Будівництво гуртожитку N 1 на -"- 4200 кв. -"-
350 місць метрів
Реконструкція під'їзної -"- 30000 кв. Мінфін
дороги від Національної метрів Мінекономіки
академія до автомагістралі Київська
Київ-Ковель та Київ-Житомир обласна
державна
адміністрація
II черга (2001-2002 роки)
Будівництво гуртожитку N 2 на 2001 4200 кв. Мінфін
350 місць метрів Мінекономіки
Державна
податкова
адміністрація
Національна
академія
державної
податкової
служби
України
Будівництво головного -"- 13988 кв. -"-
навчального корпусу метрів
Будівництво спортивного 2002 10227 кв. -"-
комплексу метрів
Будівництво навчального -"- 1397 кв. -"-
корпусу факультету податкової метрів
міліції
III черга (2003-2005 роки)
Реконструкція навчального 2003 5884 кв. Мінфін
корпусу фінансово- метрів Мінекономіки
економічного факультету Державна
(корпус N 3) податкова
адміністрація
Національна
академія
державної
податкової
служби
України
Реконструкція інформаційного 2003 6155 кв. Мінфін
центру та бібліотеки метрів Мінекономіки
Державна
податкова
адміністрація
Національна
академія
державної
податкової
служби
України
Будівництво культурного -"- 2658 кв. -"-
комплексу метрів
Реконструкція навчального 2004 2275 кв. -"-
корпусу N 7 метрів
Будівництво гуртожитку на 450 -"- 5400 кв. -"-
місць метрів
Будівництво 48-квартирного -"- 4200 кв. -"-
житлового будинку N 2 метрів
Будівництво їдальні -"- 650 кв. -"-
метрів
Благоустрій території 2005 30000 кв. Мінфін
Національної метрів Мінекономіки
академії Державна
податкова
адміністрація
Київська
обласна
державна
адміністрація
Національна
академія
державної
податкової
служби
України
Автомобільна дорога 2003-2005 12 км Київська
Київ-Ірпінь" облдержадмі-
(з тролейбусним ністрація,
сполученням до Київська
вул. Північної) міськдерж-
адміністрація
(в межах
міської
смуги),
Мінтранс-
зв'язку,
Мінфін,
Мінекономіки,
Укравтодор
( Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1535
( 1535-2004-п ) від 17.11.2004 )
Міністр
Кабінету Міністрів України А.ТОЛСТОУХОВвгору