Питання проведення обов'язкового державного страхування за деякими видами
Постанова Кабінету Міністрів України від 28.11.20071372
Документ 1372-2007-п, попередня редакція — Редакція від 17.09.2011, підстава - 968-2011-п
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 28 листопада 2007 р. N 1372
Київ
Питання проведення обов'язкового державного
страхування за деякими видами
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 968 ( 968-2011-п ) від 07.09.2011 }

Відповідно до пункту 10 Прикінцевих положень Закону України
"Про страхування" ( 85/96-ВР ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Установити, що до прийняття закону з урегулювання питань
заміни обов'язкового державного страхування на безпосереднє
здійснення компенсаційної виплати з державного бюджету головними
розпорядниками бюджетних коштів за цільовими платежами за місцем
роботи потерпілих Державна комісія з регулювання ринків фінансових
послуг в установленому порядку видає ліцензії на проведення:
1) державного обов'язкового особистого страхування:
працівників прокуратури;
службових осіб Державної фінансової інспекції, її
територіальних органів; { Абзац третій підпункту 1 пункту 1 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 968 ( 968-2011-п ) від
07.09.2011 }
2) обов'язкового державного особистого страхування посадових
осіб органів державної податкової служби;
3) державного обов'язкового страхування:
життя і здоров'я суддів;
службових осіб державних органів у справах захисту прав
споживачів;
4) обов'язкового державного страхування:
життя і здоров'я народних депутатів України;
працівників державної лісової охорони;
посадових осіб інспекцій державного архітектурно-будівельного
контролю;
державних виконавців;
посадових осіб центрального органу виконавчої влади у сфері
технічного регулювання та споживчої політики, його територіальних
органів;
спортсменів вищих категорій;
5) обов'язкового особистого страхування:
медичних і фармацевтичних працівників (крім тих, які працюють
в установах і організаціях, що не фінансуються з Державного
бюджету України) на випадок інфікування вірусом імунодефіциту
людини при виконанні ними службових обов'язків;
працівників відомчої (крім тих, які працюють в установах і
організаціях, що не фінансуються з Державного бюджету України) та
сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин
(команд).
2. Плата за видачу ліцензії на проведення одного із
зазначених у пункті 1 цієї постанови видів страхування вноситься
одноразово у сумі 340 гривень.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 34вгору