Документ 137-2016-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 21.10.2017, підстава - 771-2017-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 18 лютого 2016 р. № 137
Київ

Про затвердження Порядку адміністрування Інформаційно-аналітичної платформи електронної верифікації та моніторингу

{Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 168 від 14.03.2016}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 168 від 14.03.2016
№ 771 від 11.10.2017}

{У назві та тексті Постанови слово “Аналітично-інформаційної” замінено словом “Інформаційно-аналітичної” згідно з Постановою КМ № 771 від 11.10.2017}

Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок адміністрування Інформаційно-аналітичної платформи електронної верифікації та моніторингу, що додається.

{Постановляюча частина із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 168 від 14.03.2016}

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 49ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 лютого 2016 р. № 137
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 11 жовтня 2017 р. № 771)

ПОРЯДОК
адміністрування Інформаційно-аналітичної платформи електронної верифікації та моніторингу

1. Цей Порядок визначає механізм адміністрування Інформаційно-аналітичної платформи електронної верифікації та моніторингу інформації щодо призначення, нарахування та/або здійснення державних виплат реципієнтам.

2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

Інформаційно-аналітична платформа електронної верифікації та моніторингу - автоматизована система накопичення, обробки, аналізу інформації щодо призначення, нарахування та/або здійснення державних виплат;

адміністратор - уповноважений суб’єкт, який забезпечує побудову та функціонування Інформаційно-аналітичної платформи електронної верифікації та моніторингу;

реципієнти - фізичні особи, яким призначено, нараховано та/або здійснено державні виплати, а також фізичні особи, які звернулися за призначенням державної виплати;

суб’єкти надання інформації - міністерства, інші центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, Національний банк, банки, Пенсійний фонд, фонди загальнообов’язкового державного соціального страхування, суб’єкти господарювання, що надають житлово-комунальні послуги, об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, підприємства державної та комунальної форми власності, установи і організації, які володіють інформацією, що впливає на призначення, нарахування та/або здійснення державних виплат;

верифікація - комплекс заходів із збору, проведення аналізу, порівняння та встановлення відповідності аналітичних показників, інформації, отриманої від суб’єктів надання інформації, щодо призначення, нарахування та/або здійснення державних виплат реципієнтам;

моніторинг - систематична діяльність з планомірного та регулярного збору, обробки та аналізу даних щодо реципієнтів, які можуть впливати на можливість одержання державних виплат та їх розмір;

рекомендація - результат верифікації державних виплат щодо неправомірно призначеної, нарахованої та/або здійсненої державної виплати, проведення додаткової перевірки інформації, що містить невідповідності, та усунення невідповідностей у реєстрах та базах даних суб’єктів надання інформації.

3. Інформаційно-аналітична платформа електронної верифікації та моніторингу включає в себе автоматизовані засоби проведення аналізу, порівняння та встановлення відповідності даних, отриманих від суб’єктів надання інформації, щодо нарахування та/або здійснення державних виплат реципієнтам, автоматизовані засоби надання рекомендацій та автоматизовані засоби аналізу інформації щодо опрацювання таких рекомендацій органами, що здійснюють державні виплати.

4. Адміністратор забезпечує:

побудову, впровадження та супроводження програмного забезпечення Інформаційно-аналітичної платформи електронної верифікації та моніторингу;

цілодобове безперебійне функціонування Інформаційно-аналітичної платформи електронної верифікації та моніторингу;

збереження та захист інформації від знищення, модифікації та доступу до неї шляхом здійснення організаційних і технічних заходів, впровадження засобів та методів технічного захисту інформації;

роботу із створення проектної документації Інформаційно-аналітичної платформи електронної верифікації та моніторингу.

5. Інформаційно-аналітична платформа електронної верифікації та моніторингу розміщується на програмно-апаратному комплексі Мінфіну.

6. Інформаційно-аналітична платформа електронної верифікації та моніторингу використовує інформацію, що надається суб’єктами надання інформації до Мінфіну.

Обмін інформацією здійснюється відповідно до розпорядчих документів, угод та протоколів щодо обміну інформацією.

7. Адміністратор здійснює налаштування, модернізацію та підтримку функціонування Інформаційно-аналітичної платформи електронної верифікації та моніторингу за рахунок коштів державного бюджету.

8. Адміністратор забезпечує функціонування системи захисту інформації Інформаційно-аналітичної платформи електронної верифікації та моніторингу відповідно до законодавства.

9. Комплекс технічних, криптографічних, організаційних та інших заходів захисту інформації в Інформаційно-аналітичній платформі електронної верифікації та моніторингу здійснюється Мінфіном та спрямовується на недопущення блокування, ознайомлення, модифікації або інших несанкціонованих дій з інформацією.

10. Мінфін контролює:

розмежування доступу суб’єктів надання інформації на рівні завдань та інформаційних масивів;

ідентифікацію та автентифікацію суб’єктів надання інформації та даних про кінцевих отримувачів державних виплат;

перевірку повноважень суб’єктів надання інформації;

реєстрацію подій, пов’язаних з доступом до ресурсів Інформаційно-аналітичної платформи електронної верифікації та моніторингу, результатів ідентифікації та автентифікації суб’єктів надання інформації, фактів зміни повноважень таких суб’єктів, результатів перевірки цілісності засобів захисту інформації;

блокування несанкціонованих дій щодо захищених ресурсів.

Мінфін здійснює технологічні заходи з надання, блокування та анулювання доступу.

11. Адміністратор забезпечує належне функціонування Інформаційно-аналітичної платформи електронної верифікації та моніторингу шляхом дотримання вимог щодо цілісності програмного забезпечення, яке використовується для обробки інформації, а також здійснення антивірусного захисту такої інформації та розв’язання проблем, які виникають в процесі функціонування Інформаційно-аналітичної платформи електронної верифікації та моніторингу.

{Порядок в редакції Постанови КМ № 771 від 11.10.2017}вгору