Документ 137-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 06.03.2008
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 11.04.2008. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Угоди між Європейським Союзом
і Україною про визначення загальної схеми участі України
в операціях Європейського Союзу із врегулюванням криз
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2008, N 23, ст.212 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Ратифікувати Угоду між Європейським Союзом і Україною про
визначення загальної схеми участі України в операціях
Європейського Союзу із врегулюванням криз ( 994_648 ), підписану
13 червня 2005 року в м. Люксембурзі (додається).

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 6 березня 2008 року
N 137-VIвгору