Про інженерний захист територій, об'єктів і споруд від зсувів
Постанова Кабінету Міністрів України від 08.11.19961369
Документ 1369-96-п, поточна редакція — Редакція від 21.10.2011, підстава - 1048-2011-п


 
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
П О С Т А Н О В А
від 8 листопада 1996 р. N 1369
Київ
 
Про інженерний захист територій,
об'єктів і споруд від зсувів
 
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1185 ( 1185-97-п ) від 28.10.97 N 1048 ( 1048-2011-п ) від 12.10.2011 }

 
     З метою поліпшення інженерного захисту територій, промислових та житлових об'єктів і споруд від зсувних та інших небезпечних геологічних процесів, запобігання та ліквідації їх шкідливих наслідків Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
     1. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям:
     протягом 1996 - 1997 років забезпечити проведення обстеження зсувних та зсувонебезпечних територій і подати відповідні дані Державному комітетові по використанню надр для внесення необхідних змін до кадастрів зсувів, скласти великомасштабні карти-схеми зсувних процесів з виділенням найбільш небезпечних ділянок;
 
     разом із заінтересованими міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади щорічно здійснювати першочергові та профілактичні заходи інженерного захисту територій, промислових та житлових об'єктів і споруд від зсувів;
 
     передбачати у відповідних проектах планів соціального і економічного розвитку та бюджетів виділення асигнувань на будівельні, ремонтно-експлуатаційні роботи і утримання протизсувних та інших споруд інженерного захисту територій;
 
     установити у зсувонебезпечних зонах спеціальний протизсувний режим, забезпечити належну технічну експлуатацію водонесучих комунікацій, упорядкувати відведення поверхневих вод та вжити заходів щодо заборони на зсувних схилах поливу і оранки земель.
 
     2. Донецькій, Запорізькій, Полтавській, Закарпатській, Львівській, а в разі потреби й іншим обласним державним адміністраціям розширити служби інженерного захисту територій, промислових та житлових об'єктів і споруд від зсувів або створити відповідні спеціалізовані управління (в межах встановленої граничної чисельності та фонду оплати праці працівників обласних державних адміністрацій).

 
( Пункт 3 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1185 ( 1185-97-п ) від 28.10.97 )

 
     4. Державному комітету у справах містобудування і архітектури забезпечити розроблення необхідних нормативних документів щодо захисту територій, промислових та житлових об'єктів і споруд від зсувів.
 
     5. Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, Державній службі геології та надр, Державному агентству водних ресурсів, Міністерству надзвичайних ситуацій, Міністерству екології та природних ресурсів, Міністерству освіти і науки, молоді та спорту, іншим заінтересованим центральним органам виконавчої влади разом з Національною академією наук передбачати в планах науково-дослідних робіт розширення тематики наукових досліджень з вивчення закономірностей розвитку небезпечних геологічних процесів, їх прогнозування і запобігання, розроблення наукових основ інженерних розрахунків для проектування і будівництва нових протизсувних конструкцій та заходів інженерного захисту територій, промислових та житлових об'єктів і споруд від зсувів.
{ Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1048 ( 1048-2011-п ) від 12.10.2011 }
 
   Прем'єр-міністр України             П.ЛАЗАРЕНКО 
     Інд.33вгору