Документ 1368-XIV, чинний, поточна редакція — Прийняття від 11.01.2000
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 01.02.2000. Подивитися в історії? )


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні
правопорушення щодо встановлення відповідальності
за порушення у сфері захисту рослин
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 8, ст.49 )

 
     У зв'язку з прийняттям Закону України "Про захист рослин" ( 180-14 ) ( Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 50-51, ст. 310 ) Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     1. Доповнити Кодекс України про адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) статтями 83-1, 188-12 і 238-4 такого змісту:
 
     "Стаття 83-1. Порушення законодавства про захист рослин
 
     Порушення законодавства про захист рослин:
 
     1) поширення шкідливих організмів внаслідок порушення технології вирощування рослин сільськогосподарського та іншого призначення;
 
     2) екологічно не обгрунтоване здійснення захисту рослин;
 
     3) неповідомлення (приховування) або надання неправдивої інформації про загрозу посівам, деревним насадженням, іншій рослинності відкритого та закритого грунту, а також продукції рослинного походження від шкідливих організмів;
 
     4) завезення на територію України та реалізація засобів захисту рослин, а також речовин і сировини для їх виготовлення, що не пройшли державних випробувань і реєстрації;
 
     5) ухилення від пред'явлення або непред'явлення засобів захисту рослин для проведення їх огляду, дослідження;
 
     6) недодержання вимог нормативно-правових актів з питань захисту рослин, що призвело до пошкодження, погіршення стану рослин та якості продукції рослинного походження, а також забруднення довкілля, -
 
     тягне за собою попередження або накладення штрафу на громадян від 0,1 до 0,5 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян і на посадових осіб - від 0,5 до одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян";
 
     "Стаття 188-12. Невиконання законних вимог посадових осіб спеціально уповноважених органів виконавчої влади у сфері захисту рослин
 
     Невиконання законних вимог посадових осіб спеціально уповноважених органів виконавчої влади, які здійснюють державний контроль за додержанням законодавства про захист рослин, -
 
     тягне за собою накладення штрафу на громадян від 0,1 до 0,5 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян і на посадових осіб - від 0,5 до одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян";
 
     "Стаття 238-4. Спеціально уповноважені органи виконавчої влади у сфері захисту рослин
 
     Спеціально уповноважені органи виконавчої влади у сфері захисту рослин розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням законодавства про захист рослин (стаття 83-1), а також щодо невиконання законних вимог посадових осіб спеціально уповноважених органів виконавчої влади у сфері захисту рослин (стаття 188-12).
 
     Від імені органів, зазначених у цій статті, розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право:
 
     1) Головний державний інспектор захисту рослин України і його заступник, головні державні інспектори захисту рослин Автономної Республіки Крим, областей та їх заступники - штраф на громадян до 0,5 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян і на посадових осіб - до одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян;
 
     2) головні державні інспектори захисту рослин районів - штраф на громадян до 0,25 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян і на посадових осіб - до 0,5 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян".
 
     2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 
 Президент України                     Л.КУЧМА 
м. Київ, 11 січня 2000 року
N 1368-XIVвгору