Документ 1364-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 20.05.2009
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 01.01.2010. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 12 Закону України
"Про лікарські засоби" щодо маркування лікарських
засобів шрифтом Брайля
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 39, ст.554 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Статтю 12 Закону України "Про лікарські засоби"
( 123/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 22,
ст. 86) після частини першої доповнити новою частиною такого
змісту:
"На зовнішній упаковці лікарського засобу, крім відомостей,
зазначених у частині першій цієї статті, повинно бути шрифтом
Брайля зазначено: назва лікарського засобу, доза діючої речовини
та лікарська форма".
У зв'язку з цим частини другу - четверту вважати відповідно
частинами третьою - п'ятою.
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2010 року і
застосовується до відносин, що виникли після набрання ним
чинності.
2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими
центральними органами виконавчої влади України їх
нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 20 травня 2009 року
N 1364-VIвгору