Документ 1364-IV, чинний, поточна редакція — Прийняття від 09.12.2003
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 01.01.2004. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 5 Закону України
"Про психіатричну допомогу"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 15, ст.221 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. В абзаці четвертому частини першої статті 5 Закону України
"Про психіатричну допомогу" ( 1489-14 ) (Відомості Верховної Ради
України, 2000 р., N 19, ст. 143) слова "одного неоподатковуваного
мінімуму доходів громадян" замінити словами "10 відсотків
прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатної
особи".
2. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2004 року.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 9 грудня 2003 року
N 1364-IVвгору