Про утворення Національної акціонерної компанії "Вугілля України"
Постанова Кабінету Міністрів України; Перелік, Статут від 15.10.20041363
Документ 1363-2004-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.10.2005, підстава - 989-2005-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 15 жовтня 2004 р. N 1363
Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 989 ( 989-2005-п ) від 01.10.2005 )
Про утворення Національної акціонерної
компанії "Вугілля України"
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 277 ( 277-2005-п ) від 13.04.2005 )

На виконання Указу Президента України від 6 липня 2004 р.
N 752 ( 752/2004 ) "Про заходи щодо підвищення ефективності
управління вугільною галуззю та її розвитку" Кабінет Міністрів
України п о с т а н о в л я є:
1. Утворити Національну акціонерну компанію "Вугілля України"
(далі - Компанія) у формі відкритого акціонерного товариства.
2. Установити, що статутний фонд Компанії формується шляхом
передачі до нього:
100 відсотків акцій відкритих акціонерних товариств, які
утворюються після здійснення передбачених цією постановою заходів
на базі майна державних прибуткових та потенційно прибуткових
підприємств, зазначених у додатку 1;
пакетів акцій, що належать державі у статутних фондах
господарських товариств, зазначених у додатку 2;
адміністративного будинку у м. Києві по
вул. Б. Хмельницького, 4.
Розмір статутного фонду Компанії на етапі її утворення
визначається виходячи з номінальної вартості пакетів акцій
господарських товариств, зазначених у додатку 2, та балансової
вартості адміністративного будинку у м. Києві по
вул. Б. Хмельницького, 4.
3. Залишити у державній власності пакети акцій у статутних
фондах господарських товариств, зазначених у додатку 2, та
товариств, які утворюються відповідно до абзацу другого пункту 2
цієї постанови, що передаються до статутного фонду Компанії.
4. Міністерству палива та енергетики, Фонду державного майна
відповідно до своїх повноважень вирішити у місячний строк після
державної реєстрації Компанії питання щодо:
передачі Компанії за номінальною вартістю пакетів акцій, що
належать державі у статутних фондах господарських товариств,
зазначених у додатку 2;
забезпечення проведення перереєстрації зазначених пакетів
акцій та внесення до планів розміщення акцій змін у зв'язку з їх
передачею до статутного фонду Компанії;
передачі Компанії адміністративного будинку у м. Києві по
вул. Б. Хмельницького, 4.
5. Фонду державного майна забезпечити у восьмимісячний строк
проведення незалежної оцінки пакетів акцій господарських
товариств, зазначених у додатку 2, та адміністративного будинку у
м. Києві по вул. Б. Хмельницького, 4.
За результатами оцінки подати Кабінетові Міністрів України
пропозиції щодо уточнення розміру статутного фонду Компанії.
6. Надати Компанії на період проведення корпоратизації
державних підприємств та передачі до її статутного фонду пакетів
акцій господарських товариств, утворених на базі майна зазначених
підприємств, такі організаційно-господарські повноваження стосовно
цих підприємств:
внесення змін до статуту;
призначення на посаду та звільнення з посади керівника,
укладення з ним контракту;
здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю та
за ефективністю використання і збереженням майна;
проведення реорганізації та корпоратизації;
здійснення функцій органу управління майном під час
провадження у справах про банкрутство.
7. Міністерству палива та енергетики:
забезпечити виконання раніше прийнятих міністерством рішень з
питань укрупнення та корпоратизації підприємств вугільної галузі;
подати в установленому порядку пропозиції стосовно внесення
змін до Положення про Міністерство палива та енергетики у зв'язку
з утворенням Компанії.
8. Міністерству палива та енергетики разом з Компанією
забезпечити проведення у шестимісячний строк укрупнення
(реорганізації) та корпоратизації підприємств, зазначених у
додатку 1, та реєстрації випуску акцій утворених господарських
товариств.
9. Міністерству економіки та з питань європейської інтеграції
разом з Міністерством палива та енергетики, Фондом державного
майна, Антимонопольним комітетом, Державним комітетом статистики
подати Кабінетові Міністрів України проект Закону України про
включення підприємств, реорганізованих відповідно до цієї
постанови, до переліку об'єктів права державної власності, що не
підлягають приватизації, але можуть бути корпоратизовані, у
двомісячний строк після здійснення зазначеної реорганізації.
10. Міністерству палива та енергетики, Фонду державного майна
у шестимісячний строк після виконання заходів, передбачених
пунктом 8 цієї постанови, передати до статутного фонду Компанії
100 відсотків пакетів акцій відкритих акціонерних товариств,
утворених на базі майна підприємств, зазначених у додатку 1, та за
результатами незалежної оцінки подати Кабінетові Міністрів України
пропозиції щодо уточнення розміру статутного фонду.
11. Міністерству палива та енергетики, Фонду державного майна
разом з Компанією визначити перелік державного майна, що перебуває
на балансі господарських товариств, пакети акцій яких передаються
до статутного фонду Компанії, але не ввійшло до їх статутних
фондів, та подати Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо
подальшого використання цього майна з метою забезпечення виконання
Компанією статутних завдань.
12. Затвердити Статут та склад наглядової ради Компанії
(додаються).
13. Міністерству палива та енергетики, Фонду державного майна
подати у місячний строк Кабінетові Міністрів України проекти
положень про наглядову раду та ревізійну комісію Компанії, а також
пропозиції щодо складу ревізійної комісії Компанії.
14. Установити, що:
100 відсотків акцій, які випускаються на величину статутного
фонду Компанії, є власністю держави;
акції та інше державне майно, передане Компанії, не може
відчужуватися або використовуватися для формування статутних
фондів інших підприємств.
15. Розмістити Компанію у м. Києві по
вул. Б. Хмельницького, 4.
16. Міністерству палива та енергетики, Міністерству економіки
та з питань європейської інтеграції, Міністерству фінансів подати
у місячний строк Кабінетові Міністрів України пропозиції стосовно
внесення змін до порядку надання і визначення обсягів державної
підтримки підприємствам вугільної галузі у зв'язку з утворенням
Компанії.
17. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на
Віце-прем'єр-міністра України Клюєва А.П.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 37

Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 15 жовтня 2004 р. N 1363
ПЕРЕЛІК
підприємств, на базі майна яких утворюються
відкриті акціонерні товариства

------------------------------------------------------------------ Код згідно з| Найменування підприємства ЄДРПОУ | ------------------------------------------------------------------ Державні підприємства
32329398 Донецьквугілля
32427062 Селидіввугілля (Донецька область)
32276912 Орджонікідзевугілля (м. Єнакієве, Донецька область)
32299510 Шахтарськантрацит (Донецька область)
32366906 Торезантрацит (Донецька область)
31906124 Сніжнеантрацит (Донецька область)
32442295 Макіїввугілля (Донецька область)
32186934 Добропіллявугілля (Донецька область)
32270533 Артемвугілля (м. Горлівка, Донецька область)
32411707 Дзержинськвугілля (Донецька область)
32087941 Красноармійськвугілля (Донецька область)
32473323 Луганськвугілля
32320594 Первомайськвугілля (Луганська область)
32446546 Донбасантрацит (м. Красний Луч, Луганська область)
32226065 Антрацит (Луганська область)
32320704 Ровенькиантрацит (Луганська область)
32355669 Свердловантрацит (Луганська область)
25367799 Шахта "Ніканор-Нова" (м. Зоринськ, Луганська
область)
00177425 Шахта "Новопавлівська" (м. Красний Луч, Луганська
область)
00186080 Виробниче об'єднання шахтної геології та технічного
буріння "Укрвуглегеологія" (м. Донецьк)
00185904 Львівсько-Волинська геологорозвідувальна експедиція
(м. Володимир-Волинський, Волинська область)
00175188 Вугільна компанія "Краснолиманська" (м. Родинське,
Донецька область)
32323256 Львіввугілля (м. Сокаль, Львівська область)
32365965 Волиньвугілля (м. Нововолинськ, Волинська область)
00180999 Луганське шахтобудівельне управління
24855054 Краснолуцьке шахтопрохідницьке управління (Луганська
область)
00179737 Дирекція по будівництву об'єктів (м. Червоноград,
Львівська область)
21775515 Кіровський ремонтно-механічний завод (м. Кіровськ,
Луганська область)
00179000 Нововолинський ремонтно-механічний завод (Волинська
область)
00179039 Сніжнянські центральні електромеханічні майстерні
(Донецька область)
25100820 Автобаза (м. Сніжне, Донецька область)
00179246 Вантажно-транспортне управління (м. Сніжне, Донецька
область)
00174131 Науково-дослідний інститут організації і механізації
шахтного будівництва (м. Харків)
00174065 Дондіпровуглемаш (м. Донецьк)
00336279 Український науково-дослідний і проектно-
конструкторський інститут по збагаченню
та брикетуванню вугілля (м. Луганськ)
00185790 Донецький науково-дослідний вугільний інститут
13515289 Донецький науково-дослідний, проектний і
впроваджувальний центр організації праці
00185778 Центральне бюро науково-технічної інформації
(м. Донецьк)
24043770 Проектно-конструкторське бюро (м. Луганськ)
32586659 Луганськвуглезв'язок
25707870 Дзержинськвуглезбут (Донецька область)
32276912 Орджонікідзевуглепостачання (м. Єнакієве,
Донецька область)
32367035 Торезвуглезбут (Донецька область)
32541267 Сніжневуглезбут (Донецька область)
32581561 Антрацитвуглезбут (Луганська область)
32562287 Львіввуглезбут (м. Сокаль, Львівська область)
24181839 Первомайськвуглезбут (Луганська область)
32315610 Шахтарськвуглезбут (Донецька область)
32716585 Донбасантрацитвуглезбут (м. Красний Луч,
Луганська область)
00183360 Фірма матеріально-технічного забезпечення по
збуту продукції (м. Донецьк)
00168478 Підприємство по виробництву вибухозахисних та
в'яжучих матеріалів (м. Докучаєвськ, Донецька
область)
30443805 Центр (м. Димитров, Донецька область)
23343926 Центр підготовки та перепідготовки кадрів
(м. Горлівка, Донецька область)
30379248 Галузевий інформаційно-розрахунковий центр
(м. Макіївка, Донецька область)
23186220 Мале державне підприємство "Камелія"
(м. Макіївка, Донецька область)
00170096 Регіональне виробниче об'єднання
"Укрвуглеекологія" (м. Луганськ)
32645403 Укрвуглеякість (м. Донецьк)
Державні підприємства, які перебувають
на стадії створення
32709929 Вугілля України (м. Київ)
33161769 Донецька вугільна енергетична компанія
33049556 Донецька вугільна коксівна компанія
33009272 Луганська вугільна компанія
Вуглекоксзбут (м. Макіївка, Донецька область)
Укрдонбасекологія (м. Свердловськ, Луганська
область)
Державні відкриті акціонерні товариства,
які не завершили корпоратизацію і
підлягають реорганізації
05473186 Шахта "Новодзержинська" (м. Дзержинськ,
Донецька область)
00175490 Шахта імені Гайового (м. Горлівка, Донецька область)
00177419 Шахта "Міусинська" - дочірнє підприємство
ДХК "Донбасантрацит" (м. Красний Луч,
Луганська область)
00177690 Гірничо-збагачувальна фабрика "Новопавлівська" -
дочірнє підприємство ДХК "Донбасантрацит"
(м. Красний Луч, Луганська область)
00177454 Шахта "Княгинівська" - дочірнє підприємство
ДХК "Донбасантрацит" (м. Красний
Луч, Луганська область)
00175573 Центральна збагачувальна фабрика "Янівська" -
дочірнє підприємство ДХК "Донбасантрацит"
(смт Княгинівка, Луганська область)
00177046 Шахта "Ломоватська" - дочірнє підприємство
ДХК "Луганськвугілля" (м. Брянка, Луганська область)
00176874 Шахта імені Артема - дочірнє підприємство
ДХК "Луганськвугілля" (м. Артемівськ,
Луганська область)
05400916 Гірничо-збагачувальна фабрика "Луганська" -
дочірнє підприємство ДХК "Луганськвугілля"
00171121 Завод по ремонту гірничошахтного обладнання
"Супутник" - дочірнє підприємство
ДХК "Луганськвугілля" (смт Ювілейне, Луганська
область)
00176897 Шахта "Білоріченська" - дочірнє підприємство
ДХК "Луганськвугілля" (смт Білоріченський,
Луганська область)
00178063 Центральна збагачувальна фабрика "Маяк" - дочірнє
підприємство ДХК "Луганськвугілля" (м. Свердловськ,
Луганська область)
00179752 Трест "Донецьквуглебуд"
03077552 Трест "Краснодонвуглебуд" (Луганська область)
24188221 Антрацитівське шахтобудівельне монтажне управління
(Луганська область)
00180137 Шахтобудівельне управління N 4 - дочірнє
підприємство ДХК "Горлівськвуглебуд"
(м. Горлівка, Донецька область)
00180092 Шахтобудмонтажне управління N 9 - дочірнє
підприємство ДХК "Горлівськвуглебуд"
(м. Горлівка, Донецька область)
00180108 Шахтопрохідницьке управління N 10 - дочірнє
підприємство ДХК "Горлівськвуглебуд"
(м. Горлівка, Донецька область)
24461183 Будинок відпочинку "Горизонт" - дочірнє
підприємство ДХК "Горлівськвуглебуд"
(смт Сєдове, Донецька область)
00180568 Трест "Донецькшахтобуд"
00181119 Трест "Стахановвуглебуд" (Луганська область)
24813914 Шахтобудівельне управління N 5 (м. Добропілля,
Донецька область)
00180410 Донбасвуглеавтоматика (м. Донецьк)
00177632 Вахрушевський ремонтно-механічний завод - дочірнє
підприємство ДХК "Антрацитвуглесервіс" (Луганська
область)
21757807 Вузол виробничо-технологічного зв'язку - дочірнє
підприємство ДХК "Антрацитвуглесервіс"
(м. Красний Луч, Луганська область)
00179364 Стахановпромтранс (Луганська область)
00179252 Вантажно-транспортне управління
"Шахтарськвантажтранс" (Донецька область)
00176934 Стахановський ремонтно-механічний завод - дочірнє
підприємство ДХК "Луганськвугілля" (Луганська
область)
05515499 Вузол виробничо-технологічного зв'язку (м. Селидове,
Донецька область)
05427938 Стахановський вузол виробничо-технологічного
зв'язку - дочірнє підприємство
ДХК "Луганськвугілля" (Луганська область)
20323581 Енергетичне управління (с. Золотарівка, Донецька
область)
05427915 Луганське ремонтно-будівельне товариство
00182018 Спецтампонажгеологія (м. Антрацит, Луганська
область)
00175254 Шахта імені Д.С. Коротченка (м. Селидове, Донецька
область)
00175797 Центральна збагачувальна фабрика "Донецька"
(м. Торез, Донецька область)
00176532 Центральна збагачувальна фабрика "Вуглегірська"
(Донецька область)
Відкриті акціонерні товариства,
які не завершили корпоратизацію і підлягають
реорганізації
30556266 Автоматгірмаш імені В.А. Антипова (м. Донецьк)
00176035 Шахта "Комуніст" (м. Харцизьк, Донецька область)
00180077 Трест "Горлівськвуглебуд" (Донецька область)
05496632 Антрацитвуглесервіс (м. Красний Луч, Луганська
область)
05427803 Червоноградське проектно-конструкторське бюро
(Львівська область)
( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 277
( 277-2005-п ) від 13.04.2005 )

Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 15 жовтня 2004 р. N 1363
ПЕРЕЛІК
господарських товариств, пакети акцій яких
належать державі і передаються до
статутного фонду НАК "Вугілля України"

------------------------------------------------------------------- Код згідно з| Найменування підприємства |Розмір пакета ЄДРПОУ | | акцій, | | відсотків ------------------------------------------------------------------- Державні холдингові компанії
00176644 Донбасвуглезбагачення (м. Донецьк) 100
30463890 Луганськвуглепереробка 100
00181421 Луганськшахтобуд 100
00182159 Луганськвуглеремонт (м. Антрацит, 100
Луганська область)
00180634 Донбасшахтобуд (м. Донецьк) 100
00175053 Донвуглереммаш (м. Макіївка, Донецька 100
область)
Державні відкриті акціонерні
товариства
00174668 Шахтоуправління "Донбас" (м. Донецьк) 100
00176495 Центральна збагачувальна фабрика 49
"Дзержинська" - дочірнє підприємство
ДХК "Донбасвуглезбагачення"
(м. Дзержинськ, Донецька область)
00176503 Центральна збагачувальна фабрика 49
"Горлівська" - дочірнє підприємство
ДХК "Донбасвуглезбагачення" (Донецька
область)
05473335 Автобаза "Донецьквуглезбагачення" - 49
дочірнє підприємство
ДХК "Донбасвуглезбагачення"
(м. Макіївка, Донецька область)
05428041 Управління матеріально-технічного 49
забезпечення і збуту продукції
"Донецьквуглезбагачення" - дочірнє
підприємство ДХК "Донбасвуглезбагачення"
33049509 Макіїввуглебуд (Донецька область) 100
00178502 Групова збагачувальна фабрика 49
"Білоріченська" - дочірнє підприємство
ДХК "Луганськвуглепереробка" (Луганська
область)
00178548 Центральна збагачувальна фабрика 49
"Криворізька" - дочірнє підприємство
ДХК "Луганськвуглепереробка" (м. Брянка,
Луганська область)
00178554 Групова збагачувальна фабрика 49
"Михайлівська" - дочірнє підприємство
ДХК "Луганськвуглепереробка"
(м. Первомайськ, Луганська область)
05512288 "Луганська автобаза" - дочірнє 49
підприємство
ДХК "Луганськвуглепереробка"
(смт Ювілейне, Луганська область)
05470578 "Луганський РМЗ" - дочірнє підприємство 49
ДХК "Луганськвуглепереробка"
00181131 Первомайське шахтобудівельне управління 51
(Луганська область)
00179967 Вуглебуд (м. Димитров, Донецька область) 100
00180841 "Донецькшахтопроходка" - дочірнє 49
підприємство ДХК "Донбасшахтобуд"
00180798 Трест "Красноармійськшахтобуд" - дочірнє 49
підприємство ДХК "Донбасшахтобуд"
(Донецька область)
24047294 Краснодонська автобаза - дочірнє 49
підприємство ДХК "Луганськшахтобуд"
(Луганська область)
05432403 Свердловська автобаза - дочірнє 49
підприємство ДХК "Луганськшахтобуд"
(Луганська область)
13394176 Луганське госпрозрахункове АТП - 49
дочірнє підприємство
ДХК "Луганськшахтобуд"
(смт Ювілейне, Луганська область)
13392881 Управління матеріально-технічного 49
постачання - дочірнє підприємство
ДХК "Луганськшахтобуд" (м. Луганськ)
05400856 Луганськдіпрошахт 100
00174036 НДПІвуглеавтоматизація (м. Луганськ) 100
05410777 Дніпродіпрошахт (м. Дніпропетровськ) 100
00178956 Павлоградський завод "Буддеталь" 100
(Дніпропетровська область)
Відкриті акціонерні товариства
32359108 Лисичанськвугілля (Луганська область) 100
00177158 Укрзахідвуглебуд (м. Червоноград, 51
Львівська область)
00179648 Центральна збагачувальна фабрика 49
"Нагольчанська" - дочірнє
підприємство ДХК "Луганськвуглепере-
робка" (м. Антрацит, Луганська
область)
05432307 Донецькшахтобуд - дочірнє 49
підприємство ДХК "Донбасшахтобуд"
05428106 Проектно-технологічний трест 49
"Оргтехшахтобуд" - дочірнє
підприємство ДХК "Донбасшахтобуд"
(м. Донецьк)
00180717 "Артемшахтобуд" - дочірнє 49
підприємство ДХК "Донбасшахтобуд"
(м. Горлівка, Донецька область)
00181496 Трест "Свердловськшахтобуд" - дочірнє 49
підприємство ДХК "Луганськшахтобуд"
(Луганська область)
00181585 Трест "Краснодоншахтобуд" - дочірнє 49
підприємство ДХК "Луганськшахтобуд"
(Луганська область)
00181668 Трест "Луганськшахтопроходка" - 49
дочірнє підприємство
ДХК "Луганськшахтобуд"
00178942 Червоноградське шахтопрохідницьке 51
підприємство (Львівська область)
00176271 Сокальське шахтоспецмонтажно- 51
налагоджувальне підприємство
(Львівська область)
05400922 Антрацитівське управління з ремонту
та наладки гірничошахтного обладнання - 100
дочірнє підприємство
ДХК "Луганськвуглеремонт" (Луганська
область)
00176408 Горлівський завод "Реммаш" - дочірнє 51
підприємство ДХК "Донвуглереммаш"
(Донецька область)
00174616 Горлівський машинобудівний завод 51
"Універсал" - дочірнє підприємство
ДХК "Донвуглереммаш" (Донецька
область)
00174071 Донецький проектно-конструкторський 100
технологічний інститут
00179269 Червоноградська автобаза (Львівська 51
область)
00178086 Червоноградський ремонтно-механічний 51
завод (Львівська область)
05400632 Дондіпрошахт (м. Донецьк) 100
00167606 Південдіпрошахт (м. Харків) 100
00179559 Виробничо-технологічний зв'язок 100
"Укрвуглетелеком" (м. Донецьк)
00165675 Закрите акціонерне товариство 37,25
"Науково-виробниче підприємство
"Макіївський завод шахтної
автоматики" (Донецька область)

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 15 жовтня 2004 р. N 1363
СТАТУТ
Національної акціонерної компанії
"Вугілля України"

Загальні положення
1. Національна акціонерна компанія "Вугілля України" (далі -
Компанія) утворена на виконання Указу Президента України від
6 липня 2004 р. N 752 ( 752/2004 ) "Про заходи щодо підвищення
ефективності управління вугільною галуззю та її розвитку".
2. Компанія є відкритим акціонерним товариством.
3. Офіційна назва Компанії:
українською мовою:
повна - Національна акціонерна компанія "Вугілля України";
скорочена - НАК "Вугілля України";
англійською мовою:
повна - National Joint Stock Company "Coal of Ukraine";
скорочена - NJSC "Coal of Ukraine".
4. Місцезнаходження Компанії: Україна, 01601, м. Київ,
вул. Б. Хмельницького, 4.
Мета і предмет діяльності Компанії
5. Метою діяльності Компанії є створення умов для надійного
та ефективного функціонування і розвитку вугільної галузі,
забезпечення економічної, енергетичної безпеки держави та
управління державним майном, залучення інвестицій, отримання
прибутку.
6. Предметом діяльності Компанії є:
забезпечення провадження на засадах ринкових відносин
діяльності господарських товариств, акції яких передано до
статутного фонду Компанії, та її дочірніх підприємств;
проведення операцій з цінними паперами;
провадження зовнішньоекономічної діяльності;
організація ефективного збуту (продажу) вугілля, іншої
продукції, виконання робіт та надання послуг, сприяння проведенню
своєчасних розрахунків за реалізовану вугільну продукцію;
проведення ефективної цінової політики та вжиття заходів до
оптимізації виробничих витрат;
створення безпечних умов праці, забезпечення ефективної
роботи вентиляційних систем, систем водовідведення, проведення
своєчасної атестації робочих місць, запобігання впливу шкідливих
фізичних факторів виробництва;
участь у забезпеченні виконання державних і галузевих
програм;
координація діяльності господарських товариств, акції яких
передано до статутного фонду Компанії, та її дочірніх підприємств;
забезпечення проведення єдиної технічної, інноваційної,
цінової, фінансової та інвестиційної політики господарськими
товариствами, акції яких передано до статутного фонду Компанії, та
її дочірніми підприємствами;
визначення єдиних засад матеріально-технічного забезпечення
господарських товариств, акції яких передано до статутного фонду
Компанії, та її дочірніх підприємств;
організація проведення науково-дослідних і
проектно-конструкторських робіт, а також робіт, пов'язаних з
розробленням і впровадженням у виробництво нової техніки,
передових технологій, з розробленням галузевих і державних норм та
нормативів у сфері видобутку, переробки вугілля, вугільного
машинобудування та шахтного будівництва;
провадження комерційної діяльності, надання представницьких і
комерційних послуг (проведення посередницьких операцій на підставі
договорів, доручень, агентських угод);
проведення топографо-геодезичних, маркшейдерських,
картографічних і кадастрових робіт;
забезпечення підготовки фахівців для господарських товариств,
акції яких передано до статутного фонду Компанії, та її дочірніх
підприємств;
організація експлуатації родовищ корисних копалин;
удосконалення роботи із споживачами вугільної продукції;
організація громадського харчування та торгового
обслуговування працівників Компанії;
проведення техніко-економічного аналізу та оцінки діяльності
господарських товариств, акції яких передано до статутного фонду
Компанії, та її дочірніх підприємств, здійснення заходів для
підвищення ефективності їх діяльності;
здійснення заходів з комплексного використання природних
ресурсів і ресурсозбереження;
удосконалення системи технічного контролю, проведення єдиної
технічної політики з метою підвищення якості вугілля, розроблення
стандартів і технічних умов;
здійснення контролю за провадженням господарської діяльності
підприємствами, у тому числі за використанням ними майна,
проведенням ремонту, дотриманням технологічних правил безпеки,
використанням коштів, що надаються державою для підтримки
вугільної промисловості;
концентрація та розпорядження фінансовими ресурсами для
реалізації інвестиційних проектів, налагодження ефективного
співробітництва між господарськими товариствами, акції яких
передано до статутного фонду Компанії, її дочірніми підприємствами
та іншими суб'єктами підприємницької діяльності;
виробництво обладнання, машин, механізмів, приладів, запасних
частин і деталей, необхідних для господарських товариств, акції
яких передано до статутного фонду Компанії, та її дочірніх
підприємств;
організація та проведення випробувань і пусконалагоджувальних
робіт, а також здійснення контролю за експлуатацією основного і
допоміжного гірничошахтного обладнання;
виконання проектних, проектно-вишукувальних,
будівельно-монтажних, ремонтних і реставраційних робіт;
надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів
автомобільним транспортом загального користування та залізничним
транспортом, а також транспортно-експедиційних послуг;
провадження торговельної діяльності, у тому числі комісійної,
торговельно-посередницької і торговельно-закупівельної;
проектування, монтаж і технічне обслуговування засобів
протипожежного захисту;
збирання та переробка брухту кольорових і чорних металів,
вторинної сировини і відходів виробництва, проведення операцій у
сфері поводження з небезпечними відходами;
надання інформаційних, консультаційних і маркетингових
послуг, виробництво товарів широкого вжитку;
організація і проведення виставок, виставок-продажів,
семінарів, конференцій та аукціонів;
провадження науково-технічної діяльності, проведення
досліджень у сфері технічних та природничих наук;
надання послуг і забезпечення засобами радіо- і телефонного
зв'язку, їх монтаж і налагодження, експлуатація пересувних засобів
радіозв'язку;
забезпечення медичного обслуговування та оздоровлення
працівників господарських товариств, акції яких передано до
статутного фонду Компанії, та її дочірніх підприємств і членів їх
сімей;
провадження видавничої діяльності, надання поліграфічних
послуг.
Відповідно до мети, визначеної цим Статутом, Компанія
провадить також інші види діяльності згідно із законодавством.
7. Окремі види господарської діяльності, які згідно із
законодавством підлягають ліцензуванню, Компанія провадить після
отримання в установленому порядку ліцензій.
8. До робіт, для виконання яких необхідні спеціальні знання і
допуск до державної таємниці, Компанія може залучати підготовлених
в установленому порядку осіб за наявності у них документа
відповідної форми.
Захист державної таємниці здійснюється Компанією відповідно
до вимог Закону України "Про державну таємницю" ( 3855-12 ) та
інших актів законодавства.
9. Компанія провадить діяльність із залучення інвестицій
(зокрема іноземних), розробляє та реалізує відповідні проекти,
бере участь у залученні коштів міжнародних фінансових організацій.
10. Компанія вживає заходів для розвитку науково-технічного
співробітництва з іноземними підприємствами та організаціями,
забезпечує виконання спільних науково-дослідних,
проектно-конструкторських та експериментальних робіт, обмін у
встановленому порядку науково-технічною інформацією, організовує
навчання та стажування спеціалістів за кордоном.
Юридичний статус Компанії
11. Компанія є юридичною особою.
Компанія набуває права юридичної особи з дня її державної
реєстрації.
Компанія у своїй діяльності керується Конституцією
( 254к/96-ВР ) та законами України, актами Президента України,
Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, а
також цим Статутом.
12. Компанія має самостійний баланс, рахунки в установах
банків, а також печатку із своїм найменуванням, штампи, бланки та
інші реквізити.
13. Компанія діє на принципах повної господарської
самостійності, несе відповідальність за результати своєї
господарської діяльності та виконання зобов'язань.
14. Компанія може набувати майнові та особисті немайнові
права, укладати договори, бути позивачем або відповідачем у судах
України, а також у судах інших держав.
15. Компанія має право:
випускати в установленому порядку цінні папери, в тому числі
облігації, векселі. Облігації можуть бути випущені на суму, що не
перевищує розміру статутного фонду або розміру забезпечення, що
надається з цією метою Компанії третіми особами і лише після
повної оплати усіх випущених акцій;
утворювати дочірні підприємства, філії, представництва, інші
відособлені структурні підрозділи як на території України, так і
за її межами. Дочірні підприємства Компанії діють на підставі
статутів, а філії, представництва, інші відособлені структурні
підрозділи - на підставі положень, затверджених Кабінетом
Міністрів України;
утворювати разом з іншими суб'єктами господарювання спілки,
асоціації та інші об'єднання для координації діяльності та захисту
своїх інтересів;
вносити в установленому порядку Кабінетові Міністрів України
та іншим центральним органам виконавчої влади пропозиції щодо
підвищення ефективності функціонування вугільної галузі, в тому
числі проекти нормативно-правових актів з цих питань.
16. Компанія у своїй діяльності взаємодіє з органами
виконавчої влади та органами місцевого самоврядування,
громадськими організаціями з питань, що стосуються функціонування
господарських товариств, акції яких передано до статутного фонду
Компанії, та її дочірніх підприємств.
Компанія самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім
своїм майном.
Компанія не несе відповідальності за зобов'язаннями
засновника та дочірніх підприємств Компанії, якщо інше не
встановлено законодавством.
Засновник не відповідає за зобов'язаннями Компанії і несе
ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Компанії, у межах вартості
акцій, що йому належать.
Засновник та акціонери Компанії
17. Засновником та єдиним акціонером Компанії є держава в
особі Кабінету Міністрів України.
Майно Компанії
18. Майно Компанії складається з основних фондів, обігових
коштів, акцій, переданих до її статутного фонду, та інших активів,
вартість яких відображається у бухгалтерському балансі Компанії.
19. Компанії належить майно, передане засновником до
статутного фонду; доходи, отримані від провадження господарської
діяльності та від реалізації цінних паперів; кредити (позички)
банків; дивіденди на акції, які належать Компанії; інше майно,
набуте Компанією на підставах, не заборонених законодавством.
20. Компанія несе ризик випадкової втрати або пошкодження
майна, що їй належить.
21. Компанія в порядку, визначеному цим Статутом, володіє,
користується та розпоряджається належним їй майном, вчиняючи
стосовно нього будь-які дії, що не суперечать законодавству, цьому
Статуту та меті діяльності Компанії.
Майно, яке передається до статутного фонду Компанії, а також
акції Компанії не можуть передаватися будь-яким органам,
підприємствам, установам та організаціям для формування їх
статутних фондів, щодо них не можуть вчинятися дії, наслідком яких
може бути відчуження акцій з державної власності, зокрема передача
в заставу.
Майно та кошти, набуті Компанією в результаті її
господарської діяльності, спрямовуються насамперед на зміцнення
матеріально-технічної бази і розвиток Компанії та сплату
дивідендів державі.
Статутний фонд Компанії
22. Для забезпечення діяльності Компанії створюється
статутний фонд, який формується за рахунок вартості переданого до
нього майна.
Статутний фонд Компанії становить 1248016 (один мільйон
двісті сорок вісім тисяч шістнадцять) гривень.
23. Статутний фонд Компанії поділяється на 1248016 (один
мільйон двісті сорок вісім тисяч шістнадцять) простих іменних
акцій номінальною вартістю 1 (одна) гривня кожна.
24. Розмір статутного фонду Компанії може бути змінено
виключно за рішенням її засновника. Збільшення статутного фонду
здійснюється шляхом випуску нових акцій або збільшення номінальної
вартості акцій. Зменшення статутного фонду здійснюється шляхом
зменшення номінальної вартості акцій або кількості акцій в
результаті викупу частини акцій у їх власників з метою анулювання
цих акцій.
Рішення про зміну розміру статутного фонду Компанії набирає
чинності з моменту державної реєстрації цієї зміни.
Акції Компанії
25. Компанія випускає на розмір статутного фонду прості
іменні акції в документарній формі та забезпечує реєстрацію їх
випуску.
26. Акції Компанії є неподільними.
Прибуток Компанії та його використання.
Порядок покриття збитків
27. Прибуток Компанії формується з надходжень від
господарської діяльності після покриття матеріальних та
прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З балансового
прибутку Компанії сплачуються відсотки за кредитами банків та за
облігаціями, передбачені законодавством податки, а також вносяться
інші платежі до бюджету. Чистий прибуток, отриманий після
зазначених розрахунків, залишається у розпорядженні Компанії.
28. Компанія за рахунок прибутку створює фонди, призначені
для виплати дивідендів, фінансування заходів із зміцнення
матеріально-технічної бази, розвитку науково-технічного
потенціалу, матеріального стимулювання працівників Компанії,
вирішення соціальних та інших питань.
29. Для покриття непередбачених витрат та відшкодування
можливих збитків від господарської діяльності Компанія створює
резервний (страховий) фонд у розмірі 25 відсотків статутного
фонду.
Резервний (страховий) фонд формується шляхом щорічного
відрахування коштів у розмірі 5 відсотків суми чистого прибутку.
Відрахування провадяться до досягнення фондом зазначеного розміру.
У разі повного або часткового використання резервного
(страхового) фонду його поповнення здійснюється в порядку,
передбаченому цим пунктом.
30. Фонд виплати дивідендів формується за рахунок чистого
прибутку Компанії.
Розміри дивідендів затверджуються щороку засновником.
Дивіденди сплачуються до державного бюджету один раз на рік
за підсумками календарного року. Виплата дивідендів здійснюється
тільки у грошовій формі. Дивіденди виплачуються протягом трьох
місяців з дня прийняття Кабінетом Міністрів України рішення про
виплату дивідендів.
Компанія не має права нараховувати та виплачувати дивіденди:
у разі зменшення вартості чистих активів Компанії до розміру,
меншого ніж розмір статутного фонду;
в інших випадках, установлених законом.
Управління Компанією
31. Органами управління Компанії є:
засновник в особі Кабінету Міністрів України, який виконує
повноваження загальних зборів акціонерів;
наглядова рада;
президент Компанії (виконавчий орган);
ревізійна комісія.
Кабінет Міністрів України
32. До виключної компетенції Кабінету Міністрів України
належить:
1) внесення змін до Статуту Компанії, у тому числі щодо
розміру статутного фонду;
2) затвердження та відкликання голови, заступників голови,
членів наглядової ради та ревізійної комісії Компанії;
3) затвердження річних планових виробничих показників
діяльності, річних фінансових планів Компанії, включаючи її
дочірні підприємства, та звітів про їх виконання, а також звітів і
висновків ревізійної комісії;
4) визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків
Компанії;
5) прийняття рішень про визначення розміру, порядку та строку
сплати Компанією дивідендів до державного бюджету;
6) прийняття рішень про додаткову емісію акцій Компанії;
7) прийняття рішення про припинення діяльності Компанії
(реорганізацію, ліквідацію), призначення ліквідаційної комісії,
затвердження ліквідаційного балансу;
8) затвердження положень про наглядову раду та ревізійну
комісію Компанії;
9) прийняття рішень щодо утворення, реорганізації та
ліквідації дочірніх підприємств, філій та представництв,
затвердження їх статутів та положень.
Наглядова рада Компанії
33. Наглядова рада Компанії утворюється рішенням Кабінету
Міністрів України у складі голови ради, заступника голови та п'яти
членів.
До складу наглядової ради не можуть входити особи, які
перебувають у трудових відносинах з Компанією, а також особи, яким
це заборонено законодавством.
Наглядова рада діє на підставі положення, що затверджується
Кабінетом Міністрів України.
34. До компетенції наглядової ради Компанії належить:
1) здійснення контролю за виконанням Компанією рішень
Кабінету Міністрів України;
2) попередній розгляд річних фінансових планів та звітів про
їх виконання, висновків ревізійної комісії, пропозицій щодо
визначення розміру дивідендів та інших матеріалів з питань,
зазначених у пункті 30 цього Статуту;
3) погодження рішень президента Компанії про створення за
рахунок прибутку фондів, призначених для фінансування заходів із
зміцнення матеріально-технічної бази Компанії, розвитку її
науково-технічного потенціалу, матеріального стимулювання
працівників, вирішення соціальних та інших питань;
4) погодження умов трудового контракту з президентом
Компанії, а також умов оплати праці керівних працівників Компанії;
5) визначення переліку конфіденційної інформації та
інформації, яка становить комерційну таємницю;
6) погодження структури Компанії та її штатного розпису;
7) погодження кандидатур претендентів на посаду першого
віце-президента та віце-президентів Компанії;
8) заслуховування звітів президента, першого віце-президента
та віце-президентів Компанії з питань її діяльності;
9) затвердження бухгалтерського балансу Компанії;
10) затвердження договорів (контрактів), укладених Компанією,
та погодження операцій з майном Компанії на суму, що перевищує
0,2 відсотка її статутного фонду;
11) погодження питань щодо участі Компанії у господарських
товариствах;
12) контроль за виконанням президентом Компанії умов
трудового контракту;
13) подання Кабінетові Міністрів України пропозицій з питань
діяльності Компанії;
14) розгляд висновків, матеріалів перевірок та службових
розслідувань, що проводяться ревізійною комісією Компанії;
15) погодження рішень про притягнення до відповідальності
посадових осіб Компанії;
16) погодження укладення (розірвання) контрактів з
керівниками дочірніх підприємств, філій, представництв Компанії;
17) розгляд інших питань, віднесених цим Статутом до
компетенції наглядової ради.
Наглядова рада не має права втручатися в оперативну
господарську діяльність Компанії.
Формою роботи наглядової ради є чергові та позачергові
засідання. Засідання наглядової ради проводяться у разі потреби,
але не рідше ніж один раз на три місяці.
Засідання наглядової ради вважається правоможним, якщо в
ньому беруть участь не менш як 2/3 загальної кількості її членів.
Рішення засідання наглядової ради вважається прийнятим, якщо
за нього проголосувало більше ніж половина членів наглядової ради,
які беруть участь у її засіданні.
Президент Компанії
35. Управління поточною діяльністю Компанії здійснює її
президент, який є одноосібним виконавчим органом управління
Компанії.
Президент Компанії підзвітний Кабінетові Міністрів України та
наглядовій раді Компанії і несе перед ними відповідальність за
результати діяльності Компанії.
Президент Компанії призначається в установленому
законодавством порядку.
Президент Компанії вирішує питання, пов'язані з діяльністю
Компанії, крім тих, що належать до компетенції Кабінету Міністрів
України та наглядової ради.
Трудовий контракт з президентом Компанії укладає в
установленому порядку голова наглядової ради.
36. Перший віце-президент та віце-президенти призначаються на
посаду та звільняються з посади президентом Компанії за
погодженням з наглядовою радою.
37. Президент Компанії без доручення діє від імені Компанії,
представляє її інтереси в органах державної влади та органах
місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з
юридичними і фізичними особами.
38. Президент Компанії:
1) вирішує питання організації господарської діяльності,
фінансування, ведення обліку та звітності, участі у господарських
товариствах, придбання акцій інших акціонерних товариств та інші,
а також питання організації роботи дочірніх підприємств, філій,
представництв, інших відособлених структурних підрозділів
Компанії;
2) подає Кабінетові Міністрів України проекти рішень про
утворення, реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств,
філій, представництв Компанії;
3) приймає рішення про притягнення до дисциплінарної та
матеріальної відповідальності посадових осіб Компанії;
4) проводить аналіз матеріалів перевірок (ревізій), а також
звітів керівників дочірніх підприємств, філій, представництв,
інших відособлених структурних підрозділів Компанії, приймає
рішення за їх результатами;
5) розглядає і подає наглядовій раді та Кабінетові Міністрів
України річний фінансовий звіт і бухгалтерський баланс Компанії;
6) призначає керівників дочірніх підприємств, філій,
представництв, інших відособлених структурних підрозділів
Компанії;
7) розпоряджається відповідно до законодавства та цього
Статуту майном Компанії, у тому числі коштами;
8) визначає порядок укладення договорів від імені Компанії;
9) розподіляє обов'язки між першим віце-президентом та
віце-президентами Компанії;
10) затверджує за погодженням з наглядовою радою структуру та
штатний розпис Компанії;
11) вирішує питання добору, підготовки та підвищення
кваліфікації кадрів;
12) підписує відповідно до цього Статуту договори (контракти)
від імені Компанії;
13) укладає (розриває) за погодженням з наглядовою радою
контракти з керівниками дочірніх підприємств, філій, представництв
Компанії;
14) видає накази з питань діяльності Компанії;
15) приймає за погодженням з наглядовою радою рішення про
створення за рахунок чистого прибутку фондів, призначених для
фінансування заходів із зміцнення матеріально-технічної бази
Компанії, розвитку її науково-технічного потенціалу, матеріального
стимулювання працівників, вирішення соціальних та інших питань;
16) виконує інші функції відповідно до законодавства та цього
Статуту.
Ревізійна комісія Компанії
39. Контроль за фінансово-господарською діяльністю
виконавчого органу Компанії, дочірніх підприємств, філій,
представництв здійснюється ревізійною комісією. Ревізійна комісія
за дорученням Кабінету Міністрів України, наглядової ради або з
власної ініціативи проводить перевірку фінансово-господарської
діяльності Компанії.
Ревізійна комісія утворюється Кабінетом Міністрів України і
діє на підставі положення, що затверджується Кабінетом Міністрів
України.
До складу ревізійної комісії не можуть входити особи, які
перебувають у трудових відносинах з Компанією.
40. Ревізійна комісія:
1) проводить перевірку фінансово-господарської діяльності
Компанії та інформує Кабінет Міністрів України і наглядову раду
Компанії про її результати;
2) готує висновок за результатами перевірки річного
фінансового звіту і бухгалтерського балансу Компанії;
3) повідомляє Кабінет Міністрів України у разі виникнення
загрози інтересам держави та Компанії або виявлення зловживань,
вчинених керівництвом Компанії.
Трудовий колектив Компанії
41. Трудовий колектив Компанії становлять усі громадяни, які
беруть участь у її діяльності на основі трудового договору
(контракту, угоди) або інших договорів, що регулюють трудові
відносини працівника з Компанією.
42. Умови організації та оплати праці членів трудового
колективу Компанії, а також їх соціального страхування
визначаються відповідно до законодавства.
Відносини між адміністрацією Компанії та трудовим колективом
регулюються колективним договором (угодою).
43. Трудовий колектив Компанії реалізує свої права через
збори уповноважених представників трудового колективу
(профспілкових органів).
Збори уповноважених представників трудового колективу
проводяться не рідше ніж один раз на рік. Рішення зборів
приймаються простою більшістю голосів присутніх на зборах
представників трудового колективу шляхом відкритого голосування.
44. Збори уповноважених представників трудового колективу:
1) розглядають і схвалюють проект колективного договору;
2) заслуховують інформацію про виконання колективного
договору;
3) розглядають питання матеріального і морального
стимулювання працівників, заохочення винахідницької та
раціоналізаторської діяльності.
45. Компанія встановлює норми праці, визначає форми, системи,
розміри та види оплати праці згідно із законодавством.
Облік та звітність Компанії
46. Компанія веде оперативний, бухгалтерський та інший облік
результатів своєї господарської діяльності згідно із
законодавством.
47. Фінансові результати діяльності Компанії визначаються на
підставі річного бухгалтерського балансу.
Річний фінансовий звіт і бухгалтерський баланс підлягають
затвердженню відповідно до цього Статуту.
48. Перший фінансовий рік Компанії починається з дня її
державної реєстрації і закінчується 31 грудня поточного року.
Наступні фінансові роки відповідають календарним.
49. Компанія забезпечує подання статистичної звітності
органам державної статистики в обсягах та у строки згідно із
законодавством.
Припинення діяльності Компанії
50. Припинення діяльності Компанії відбувається шляхом її
реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або
ліквідації.
51. У разі реорганізації Компанії її майнові права та
обов'язки переходять до правонаступника.
52. Компанія ліквідується:
за рішенням Кабінету Міністрів України;
у разі визнання її в установленому порядку банкрутом;
у разі скасування її державної реєстрації згідно із
законодавством.
53. Ліквідація Компанії проводиться призначеною Кабінетом
Міністрів України комісією, а у разі припинення діяльності
Компанії за рішенням суду - комісією, утвореною відповідно до
рішення суду.
54. Ліквідаційна комісія протягом 10 днів після прийняття
рішення про ліквідацію Компанії розміщує у газеті "Урядовий
кур'єр" повідомлення про ліквідацію Компанії, порядок і строки
подання кредиторами претензій, а явних (відомих) кредиторів
повідомляє письмово.
Одночасно ліквідаційна комісія вживає заходів до стягнення
дебіторської заборгованості Компанії та виявлення кредиторів,
повідомляючи кожного з них у письмовій формі про ліквідацію
Компанії.
55. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Компанії,
розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс та
подає його Кабінетові Міністрів України або до суду, за рішенням
якого утворено комісію. Достовірність та повнота ліквідаційного
балансу перевіряються в установленому законодавством порядку.
56. Майно, що залишилося після задоволення вимог кредиторів,
використовується за рішенням Кабінету Міністрів України.
57. Ліквідація Компанії вважається завершеною, а Компанія
такою, що припинила свою діяльність, з моменту внесення запису про
її ліквідацію до єдиного державного реєстру.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 15 жовтня 2004 р. N 1363
СКЛАД
наглядової ради НАК "Вугілля України"

ТОПОЛОВ - перший заступник Міністра палива та Віктор Семенович енергетики, голова ради
ПРОСКУРКІН - начальник управління Секретаріату Володимир Павлович Кабінету Міністрів України,
заступник голови ради
ТАТАРИНОВ - радник Міністра палива та енергетики
Анатолій Арефійович
АНДРУЩЕНКО - заступник директора департаменту Олександр Арійович Фонду державного майна
ТЕЛИЧКО - заступник директора департаменту Костянтин Іванович Мінфіну
ГРЕБЕННІКОВА - начальник управління Мінекономіки Лариса Костянтинівна
ЩУКІН - заступник директора департаменту Олександр Миколайович Державної податкової адміністрації
( Склад в редакції Постанови КМ N 277 ( 277-2005-п ) від
13.04.2005 )вгору