Про розформування Національної гвардії України
Закон України від 11.01.20001363-XIV
Документ 1363-XIV, чинний, поточна редакція — Прийняття від 11.01.2000
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 01.02.2000. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про розформування Національної
гвардії України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 8, ст.48 )

Стаття 1. Розформувати Національну гвардію України як
військове формування.
Стаття 2. Особовий склад, військову техніку, озброєння, фонди
та інше майно з'єднань, частин, закладів і установ Національної
гвардії України передати у встановленому порядку відповідно до
внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України та
Збройних Сил України без збільшення їх загальної чисельності.
Стаття 3. Виконання функцій щодо охорони дипломатичних
представництв і консульських установ іноземних держав на території
України покласти на Міністерство внутрішніх справ України.
Стаття 4. Кабінету Міністрів України і Комітету Верховної
Ради України з питань бюджету при доопрацюванні проекту Закону
України про Державний бюджет України на 2000 рік передбачити
відповідний перерозподіл бюджетних асигнувань на утримання
внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України та
Збройних Сил України з урахуванням заходів по розформуванню
Національної гвардії України.
Стаття 5. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Визнати такими, що втратили чинність:
Закон України "Про Національну гвардію України" ( 1774-12 )
(Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 1, ст. 1, N 32,
ст. 460; 1993 р., N 12, ст. 99);
Постанову Верховної Ради України від 4 листопада 1991 року
"Про порядок введення в дію Закону України "Про Національну
гвардію України" ( 1775-12 ) (Відомості Верховної Ради України,
1992 р., N 1, ст. 2);
Постанову Верховної Ради України від 4 листопада 1991 року
"Про порядок комплектування, військового, матеріально-технічного і
фінансового забезпечення Національної гвардії України" ( 1776-12 )
(Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 1, ст. 3, N 32,
ст. 467; 1993 р., N 26, ст. 277);
Постанову Верховної Ради України від 19 травня 1992 року "Про
обов'язки і права особового складу Національної гвардії України"
( 2369-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 32, ст.
466; 1993 р., N 12, ст. 102).
3. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін після
набрання чинності цим Законом:
подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції про
внесення змін до законів України, що випливають з цього Закону;
привести у відповідність з цим Законом свої
нормативно-правові акти;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними
органами виконавчої влади відповідно до їх компетенції своїх
нормативно-правових актів у відповідність з цим Законом.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 11 січня 2000 року
N 1363-XIVвгору