Документ 1362-2007-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.01.2011, підстава - 1149-2010-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 21 листопада 2007 р. N 1362
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 1149 ( 1149-2010-п ) від 08.12.2010 }
{ Дію Постанови відновлено у зв'язку з втратою чинності
Постанови КМ N 995 ( 995-2009-п ) від 12.09.2009 та
відновленням дії Постанови КМ N 1195 ( 1195-2001-п )
від 05.09.2001 згідно з Постановою КМ N 327
( 327-2010-п )від 23.04.2010 }
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 995 ( 995-2009-п ) від 12.09.2009 }
Про внесення змін до Формули розподілу обсягу
міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання
та коштів, що передаються до державного бюджету)
між державним бюджетом та місцевими бюджетами

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до Формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів
(дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до державного
бюджету) між державним бюджетом та місцевими бюджетами,
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 5 вересня
2001 р. N 1195 ( 1195-2001-п ) (Офіційний вісник України, 2001 р.,
N 38, ст. 1729, N 47, ст. 2101, N 52, ст. 2361; 2002 р., N 38,
ст. 1782; 2003 р., N 37, ст. 1984, N 47, ст. 2426; 2004 р., N 37,
ст. 2453; 2005 р., N 1, ст. 24, N 37, ст. 2306, N 52 ст. 3331;
2006 р., N 38, ст. 2591, N 50, ст. 3328; 2007 р., N 68, ст. 2609),
зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 34

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 листопада 2007 р. N 1362
ЗМІНИ,
що вносяться до Формули розподілу
обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій
вирівнювання та коштів, що передаються
до державного бюджету) між державним
бюджетом та місцевими бюджетами
( 1195-2001-п )

1. Доповнити пункт 2 абзацом такого змісту:
"oj - зведений бюджет Автономної Республіки Крим, зведений
бюджет області.".
2. Абзаци десятий - двадцять другий пункту 6 замінити
абзацами такого змісту:
"З метою зменшення диспропорцій між бюджетами Автономної
Республіки Крим та областей (крім бюджетів мм. Києва і
Севастополя) обсяг доходів (кошика доходів) з урахуванням
коефіцієнта регіонального вирівнювання PD(izak) (для бюджетів
мм. Києва і Севастополя PD(izak) дорівнює RD(izak)) визначається
за такою формулою:
PD = RD х сигма ,
izak oj izak
де RD(oj) - сума прогнозованого обсягу доходів (кошика
доходів), закріплених за місцевими бюджетами (RD(izak) Автономної
Республіки Крим або області;
сигма(izak) - коефіцієнт регіонального вирівнювання для
бюджету адміністративно-територіальної одиниці, який
застосовується до розрахункового прогнозованого обсягу доходів
(кошика доходів), закріплених за місцевими бюджетами, визначається
за такою формулою:
сигма = SD / SD ,
izak izak oj
де SD(izak) - фактичні надходження доходів, що враховуються
при визначенні міжбюджетних трансфертів, за звітний період
поточного року, закріплених за бюджетом
адміністративно-територіальної одиниці без урахування обсягу
податку з доходів фізичних осіб, що утримується з грошового
забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержуваних
військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу;
SD(oj) - фактичні надходження доходів, що враховуються при
визначенні міжбюджетних трансфертів, за звітний період поточного
року за зведеним бюджетом Автономної Республіки Крим або зведеним
бюджетом області без урахування обсягу податку з доходів фізичних
осіб, що утримується з грошового забезпечення, грошових винагород
та інших виплат, одержуваних військовослужбовцями та особами
рядового і начальницького складу.
Обсяг доходів (кошика доходів), закріплених за місцевими
бюджетами (D(izak), визначається за такою формулою:
D = PD + D ,
izak izak w
де D(w) - обсяг податку з доходів фізичних осіб, що
утримується з грошового забезпечення, грошових винагород та інших
виплат, одержуваних військовослужбовцями та особами рядового і
начальницького складу, для кожної адміністративно-територіальної
одиниці.".
3. Абзац четвертий пункту 8 викласти у такій редакції:
"При цьому коефіцієнт приросту коштів, що передаються з
місцевих бюджетів до державного бюджету у планованому бюджетному
періоді, після застосування коефіцієнта вирівнювання (альфа(i)) не
повинен перевищувати показника 2 до обсягу коштів, що передаються
до державного бюджету, у році, що передує планованому.".
4. У пункті 13:
1) формулу "V = V + V + V + V + V + V + V +
i yi zi oi si ki fi di
V " замінити формулою:
hi
V = V + V + V + V + V + V + V + V + V ;
i yi zi oi si ki fi di hi kapi
2) доповнити пункт абзацом такого змісту:
"V(kapi) - розрахунковий обсяг видатків на забезпечення
реалізації програм соціально-економічного розвитку регіонів.".
5. У пункті 14:
1) у другому реченні абзаців четвертого і п'ятого цифри
"0,03788" та "0,03161" замінити відповідно цифрами "0,03789" та
"0,03158";
2) у першому реченні абзаців п'ятого і шостого слова
"додаткового коригуючого коефіцієнта для бюджетів районів"
замінити словами "додаткових коригуючих коефіцієнтів для бюджетів
районів, бюджетів міст республіканського Автономної Республіки
Крим та обласного значення".
6. В абзаці третьому пункту 15:
1) у першому реченні слова "додаткового коригуючого
коефіцієнта для бюджетів районів" замінити словами "додаткових
коригуючих коефіцієнтів для бюджетів районів, бюджетів міст
республіканського Автономної Республіки Крим та обласного
значення";
2) у другому реченні цифри "0,03103" замінити цифрами
"0,03100".
7. В абзаці шостому пункту 16:
1) у першому реченні слова "додаткового коригуючого
коефіцієнта для бюджетів районів" замінити словами "додаткових
коригуючих коефіцієнтів для бюджетів районів, бюджетів міст
республіканського Автономної Республіки Крим та обласного
значення";
2) у другому реченні цифри "0,38787" замінити цифрами
"0,38839".
8. В абзаці п'ятому пункту 17:
1) у першому реченні слова "додаткового коригуючого
коефіцієнта для бюджетів районів" замінити словами "додаткових
коригуючих коефіцієнтів для бюджетів районів, бюджетів міст
республіканського Автономної Республіки Крим та обласного
значення";
2) у другому реченні цифри "0,50780" замінити цифрами
"0,50733".
9. В абзаці третьому пункту 45 цифри "1000" замінити цифрами
"850".
10. Доповнити Формулу розділом такого змісту:
"Розрахунок показника обсягу видатків
на забезпечення реалізації програм
соціально-економічного розвитку регіонів
47. Розрахунковий показник обсягу видатків на забезпечення
реалізації програм соціально-економічного розвитку регіонів
визначається залежно від чисельності населення
адміністративно-територіальної одиниці, фінансового нормативу
бюджетної забезпеченості одного жителя та частки видатків на
соціально-економічний розвиток регіонів бюджету Автономної
Республіки Крим, обласного бюджету, бюджету міста
республіканського Автономної Республіки Крим та обласного
значення, бюджету району, бюджету мм. Києва і Севастополя.
Рекомендувати спрямовувати видатки на забезпечення реалізації
програм соціально-економічного розвитку регіонів передусім на
розвиток галузей соціально-культурної сфери, зокрема:
1) оновлення 300 загальноосвітніх навчальних закладів;
2) закінчення розпочатого у минулі роки будівництва об'єктів
із ступенем будівельної готовності понад 80 відсотків та об'єктів,
на які підготовлено проектно-кошторисну документацію.
Під час формування та затвердження відповідних місцевих
бюджетів на 2008 рік не допускається зменшення обсягу цільових
видатків на забезпечення реалізації програм соціально-економічного
розвитку регіонів, що враховуються при визначенні обсягу
міжбюджетних трансфертів.
48. Розрахунковий показник обсягу видатків на забезпечення
реалізації програм соціально-економічного розвитку регіонів
бюджету Автономної Республіки Крим та обласного бюджету
(Vkapo(ark)) визначається за такою формулою:
V = H x N ,
kapo(ark) kapo(ark) i o(ark)
H = V / N x K ,
kapo(ark) kapu u kapo(ark)
де V(kapu) - загальний показник обсягу видатків на
забезпечення реалізації програм соціально-економічного розвитку
регіонів для усіх місцевих бюджетів на планований бюджетний
період;
H(kapo(ark)) - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості
видатків на забезпечення реалізації програм соціально-економічного
розвитку регіонів бюджету Автономної Республіки Крим, обласного
бюджету;
N(i o(ark)) - чисельність наявного населення Автономної
Республіки Крим, області станом на 1 січня 2007 року;
K(kapo(ark)) - частка видатків на забезпечення реалізації
програм соціально-економічного розвитку регіонів бюджету
Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів у загальному
обсязі таких видатків усіх місцевих бюджетів, що визначається як
відношення сумарних капітальних видатків Автономної Республіки
Крим та обласних бюджетів до загального обсягу капітальних
видатків за даними зведення місцевих бюджетів 2006 р. K(kapo(ark)
дорівнює 0,37.
49. Розрахунковий показник обсягу видатків на забезпечення
реалізації програм соціально-економічного розвитку регіонів
бюджету міста республіканського Автономної Республіки Крим,
обласного значення та району (V(kapm(r))) визначається за такою
формулою:
V = H x N ,
kapm(r) kap m(r) i m(r)
H = V / N x K ,
kapm(r) kapu u kapm(r)
де H(kapm(r)) - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості
видатків на забезпечення реалізації програм соціально-економічного
розвитку регіонів міста республіканського Автономної Республіки
Крим, обласного значення та району;
N(im(r)) - чисельність наявного населення
адміністративно-територіальної одиниці (міста республіканського
Автономної Республіки Крим, обласного значення та району) станом
на 1 січня 2007 року;
K(kapm(r)) - частка видатків на забезпечення реалізації
програм соціально-економічного розвитку регіонів бюджету міста
республіканського Автономної Республіки Крим, обласного значення
та району у загальному обсязі таких видатків усіх місцевих
бюджетів. H(kapm(r)) дорівнює 0,63.

50. Розрахунковий показник обсягу видатків на забезпечення
реалізації програм соціально-економічного розвитку регіонів
бюджету мм. Києва і Севастополя (V(kapkyiv(sev))) визначається за
такою формулою:
V = V + V .".
kapkyiv(sev) kapo(ark) kapm(r)вгору