Документ 1361-VI, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 07.03.2018, підстава - 2269-VIII

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
{ Закон втратив чинність на підставі Закону
N 2269-VIII ( 2269-19 ) від 18.01.2018, ВВР, 2018, N 12, ст.68 }
Про внесення зміни до статті 7 Закону України
"Про приватизацію державного майна"
щодо врегулювання порядку звільнення
Голови Фонду державного майна України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 39, ст.553 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Абзац третій частини другої статті 7 Закону України "Про
приватизацію державного майна" ( 2163-12 ) (Відомості Верховної
Ради України, 1997 р., N 17, ст. 122) виключити.
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 20 травня 2009 року
N 1361-VIвгору