Документ 136/95-ПВ, поточна редакція — Прийняття від 02.03.1995

                                                          
П О С Т А Н О В А
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про відновлення селу Куйбишеве Володарського району
Донецької області колишнього найменування

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1995, N 14, ст. 97 )
Президія Верховної Ради України п о с т а н о в л я є:
Відновити селу Куйбишеве Володарського району Донецької
області колишнє найменування Малоянисоль.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 2 березня 1995 року
N 136/95-ПВвгору