Документ 1358-2011-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 28.12.2011
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 06.01.2012. Подивитися в історії? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 28 грудня 2011 р. N 1358
Київ
Про внесення змін до Порядку використання коштів,
передбачених у державному бюджеті на 2011 рік для
підготовки до проведення в Україні Міжнародного
чемпіонату із стратегічного менеджменту

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до Порядку використання коштів, передбачених у
державному бюджеті на 2011 рік для підготовки до проведення в
Україні Міжнародного чемпіонату із стратегічного менеджменту,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 червня
2011 р. N 608 ( 608-2011-п ) (Офіційний вісник України, 2011 р.,
N 44, ст. 1796), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 грудня 2011 р. N 1358
ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку використання коштів,
передбачених у державному бюджеті на 2011 рік
для підготовки до проведення в Україні
Міжнародного чемпіонату із стратегічного
менеджменту ( 608-2011-п )

1. Пункт 3 доповнити абзацами такого змісту:
"Одержувачем бюджетних коштів є суб'єкт господарювання, який
визначається з урахуванням таких критеріїв:
наявність унікальних методик та позитивного п'ятирічного
досвіду організації національних змагань і участі збірних України
у відповідних міжнародних чемпіонатах та фахівців відповідної
кваліфікації у штаті;
наявність спеціального програмного забезпечення для збору,
аналізу та обробки даних, підготовки аналітичних звітів та
статистичної обробки результатів змагань учасників;
наявність фахівців для роботи із спеціальним програмним
забезпеченням;
незбиткова діяльність одержувача за останні два роки,
відсутність простроченої заборгованості за наданими банками
кредитами.
Одержувачем не може бути суб'єкт господарювання, стосовно
якого порушено справу про банкрутство, якого визнано в
установленому порядку банкрутом чи який перебуває в стані
ліквідації.
Одержувач бюджетних коштів, який включається до мережі
головного розпорядника бюджетних коштів із зазначенням необхідного
обсягу бюджетних коштів, затверджується наказом головного
розпорядника бюджетних коштів.".
2. Пункт 5 після абзацу першого доповнити абзацом такого
змісту:
"Головний розпорядник бюджетних коштів уповноважує одержувача
таких коштів на здійснення плану заходів.".
3. У пункті 9 після слова "облік" доповнити словом
"бюджетних", а слова "у порядку, встановленому Казначейством"
замінити словами "в установленому законодавством порядку".вгору