Про реалізацію Указу Президента України від 3 липня 2000 р. № 849 "Про сприяння підготовці управлінських кадрів для сфери підприємництва"
Постанова Кабінету Міністрів України; Програма, Положення, Склад колегіального органу від 30.08.20001358
Документ 1358-2000-п, поточна редакція — Редакція від 22.03.2013, підстава - 143-2013-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 30 серпня 2000 р. № 1358
Київ

Про реалізацію Указу Президента України від 3 липня 2000 р. № 849 "Про сприяння підготовці управлінських кадрів для сфери підприємництва"

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 158 від 15.02.2002
№ 274 від 01.03.2003
№ 1566 від 02.10.2003
№ 809 від 23.08.2005
№ 147 від 15.02.2006
№ 1379 від 04.10.2006
№ 697 від 03.05.2007
№ 143 від 04.03.2013}

{У тексті постанови слова "Міністерство економіки" в усіх відмінках замінено словами "Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції" у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 158 від 15.02.2002}

{У тексті постанови слова "Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції" в усіх відмінках замінено словами "Міністерство економіки" у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 809 від 23.08.2005}

{Строк дії Постанови продовжено на період до 2012 року згідно з Постановою КМ № 697 від 03.05.2007}

{У тексті постанови слова "Міністерство економіки" в усіх відмінках замінено словами "Міністерство економічного розвитку і торгівлі" у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 143 від 04.03.2013}

На виконання Указу Президента України від 3 липня 2000 р. № 849 "Про сприяння підготовці управлінських кадрів для сфери підприємництва" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Програму заходів з перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва на 2001/2002 навчальний рік та на період до 2015 року (далі - Програма), що додається.

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1566 від 02.10.2003, № 697 від 03.05.2007, № 143 від 04.03.2013}

2. Утворити Міжвідомчий центр з організації перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва (далі - Центр). Затвердити Положення про Центр та його склад (додаються).

{Абзац другий пункту 2 виключено на підставі Постанови КМ № 143 від 04.03.2013}

{Пункт 3 виключено на підставі Постанови КМ № 143 від 04.03.2013}

4. Центру в місячний термін визначити базовий навчальний заклад для забезпечення виконання Програми.

5. Покласти функції державного замовника Програми на Міністерство економічного розвитку і торгівлі.

6. Визначити як специфічні послуги, пов'язані з організацією і проведенням перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва, закупівля яких здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2001 р. № 55 "Про затвердження положень про конкурсний відбір вищих навчальних закладів та спеціалістів з метою перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва.

{Постанову доповнено пунктом згідно з Постановою КМ № 1566 від 02.10.2003}

7. Міністерству економічного розвитку і торгівлі, Міністерству фінансів передбачати у видатках державного бюджету на відповідний рік кошти для виконання Програми.

{Пункт 7 в редакції Постанови КМ № 1566 від 02.10.2003}

8. Міністерству економічного розвитку і торгівлі:

1) утворити в межах граничної чисельності працівників Міністерства окремий підрозділ для забезпечення діяльності Центру та реалізації Програми, поклавши на нього функції секретаріату Центру;

2) разом з Міністерством освіти і науки в місячний термін розробити та внести на затвердження до Кабінету Міністрів України проекти Положення про конкурсний відбір вищих навчальних закладів для реалізації Програми та Положення про конкурсний відбір спеціалістів, які направляються на перепідготовку відповідно до Програми;

3) разом з Міністерством фінансів, Міністерством освіти і науки розглянути у місячний термін питання щодо проведення у 2000/2001 навчальному році на базі 1 - 2 вищих навчальних закладів випробування Програми.

9. Міністерству закордонних справ, Міністерству економічного розвитку і торгівлі, Міністерству освіти і науки ініціювати проведення міжурядових переговорів та підписання угод з іноземними державами, міжнародними організаціями щодо надання технічної допомоги у фінансуванні стажування українських спеціалістів за кордоном відповідно до Програми.

10. Рекомендувати Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям вживати заходів для виділення в установленому порядку з республіканського бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів коштів на реалізацію Програми.

Перший
віце-прем'єр-міністр України


Ю.ЄХАНУРОВ

Інд. 19

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 серпня 2000 р. № 1358

ПРОГРАМА
заходів з перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва на 2001/2002 навчальний рік та на період до 2015 року

{Назва Програми із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1566 від 02.10.2003, № 697 від 03.05.2007, № 143 від 04.03.2013}

1. Загальні положення

Основним завданням цієї Програми є організація широкомасштабної перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва, формування нової генерації молодих управлінців, здатних створити якісні ринкові засади економіки України, надання їм можливості набути сучасні економічні знання та практичні навички роботи в умовах ринкової економіки.

Програма розрахована на 2001-2015 роки з випробуванням в 2000/2001 навчальному році. Відповідний курс перепідготовки на базі вищих навчальних закладів України щороку будуть проходити не менше ніж 1500 слухачів віком до 40 років, які мають вищу освіту і досвід роботи на управлінських посадах вищого та середнього рівня (керівники, заступники керівників підприємств, установ, організацій України та їх структурних підрозділів) не менше одного року.

{Абзац другий розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1566 від 02.10.2003, № 697 від 03.05.2007, № 143 від 04.03.2013}

Важливим елементом Програми є стажування кращих випускників у зарубіжних фірмах країн з розвинутою ринковою економікою з метою запозичення досвіду їх діяльності в умовах конкурентного середовища.

2. Перепідготовка фахівців за галузями знань

{Назва розділу в редакції Постанови КМ № 143 від 04.03.2013}

Перепідготовка фахівців, які пройдуть конкурсний відбір, буде проводитися протягом шести місяців на базі вищих навчальних закладів за спеціальностями галузей знань “Економіка та підприємництво” та “Менеджмент і адміністрування” за освітньо-кваліфікаційним рівнем “спеціаліст”.

{Абзаци перший - третій розділу 2 замінено абзацом згідно з Постановою КМ № 143 від 04.03.2013}

У процесі перепідготовки слухачам буде запропоновано пройти інтенсивний курс вивчення однієї з іноземних мов (англійської, німецької, французької).

3. Організаційні заходи з реалізації Програми

Реалізація Програми передбачає здійснення таких заходів:

організація та проведення конкурсного відбору серед спеціалістів вищого та середнього рівнів управлінських кадрів підприємств та організацій;

організація та проведення конкурсного відбору вищих навчальних закладів України для перепідготовки управлінських кадрів сфери підприємництва;

організація процесу перепідготовки управлінських кадрів у вищих навчальних закладах, що пройшли конкурсний відбір;

визначення освітнього та фахового рівня підприємницьких кадрів та потреб у їх перепідготовці;

формування та ведення баз даних щодо фахівців, які проходять перепідготовку відповідно до цієї Програми, а також підприємств і організацій, які направляють фахівців на перепідготовку;

узагальнення і поширення вітчизняного та зарубіжного досвіду щодо перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва;

залучення позабюджетних джерел фінансування для реалізації Програми;

залучення міжнародної технічної допомоги з метою сприяння реалізації Програми в частині проведення стажування за кордоном;

взаємодія із засобами масової інформації з метою висвітлення питань перепідготовки управлінських кадрів та інше.

4. Фінансове забезпечення виконання Програми

Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок:

державного бюджету в рамках державного замовлення на перепідготовку кадрів;

місцевих бюджетів;

коштів підприємств і організацій, що направляють фахівців на перепідготовку;

внесків спонсорів, міжнародної технічної допомоги тощо;

коштів фізичних осіб, які проходитимуть перепідготовку (за їх заявою) у разі, коли такі особи не відповідають вимогам, передбаченим абзацом другим розділу 1 Програми, або не пройшли конкурсний відбір.

{Розділ 4 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 143 від 04.03.2013}

За рахунок державного бюджету фінансуватимуться:

перепідготовка фахівців для підприємницької сфери в навчальних закладах України (крім витрат на проїзд та проживання в період проходження перепідготовки);

проїзд фахівців за кордон та назад при направленні на стажування;

діяльність Міжвідомчого центру з організації перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва в частині проведення засідань Українсько-німецького координаційного комітету з питань підтримки програми заходів щодо перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва.

{Абзац десятий розділу 4 в редакції Постанови КМ № 143 від 04.03.2013}

За рахунок місцевих бюджетів рекомендується фінансувати:

проведення конкурсного відбору фахівців;

проїзд територією України фахівців, які направляються на перепідготовку до навчальних закладів України;

проживання фахівців у період проходження перепідготовки в навчальних закладах України.

5. Очікувані результати виконання Програми

Очікуваними результатами виконання Програми є:

покращення соціально-економічного розвитку регіонів шляхом зміцнення існуючих та встановлення нових взаємовигідних економічних зв’язків між вітчизняними та іноземними підприємствами;

підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств шляхом:

- підвищення кваліфікації фахівців, які беруть участь у Програмі;

- стимулювання впровадження інноваційних проектів на підприємствах різних форм власності;

- поліпшення якості управління підприємствами різних форм власності в Україні.

{Програму доповнено розділом 5 згідно з Постановою КМ № 143 від 04.03.2013}ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 серпня 2000 р. № 1358

ПОЛОЖЕННЯ
про Міжвідомчий центр з організації перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва

1. Міжвідомчий центр з організації перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва (далі - Центр) є тимчасовим дорадчим органом Кабінету Міністрів України, який утворюється для забезпечення здійснення своїх повноважень.

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1566 від 02.10.2003, № 697 від 03.05.2007; в редакції Постанови КМ № 143 від 04.03.2013}

2. У своїй діяльності Центр керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Центру є:

сприяння забезпеченню координації дій органів виконавчої влади з питань виконання Програми;

{Пункт 3 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 143 від 04.03.2013}

вивчення потреби в перепідготовці управлінських кадрів у сфері підприємництва, а також аналіз спроможності навчальних закладів здійснювати перепідготовку фахівців вищої й середньої ланок управління;

розроблення пропозицій щодо реалізації Програми;

розроблення пропозицій щодо формування державного замовлення на перепідготовку управлінських кадрів для сфери підприємництва;

{Абзац шостий пункту 3 виключено на підставі Постанови КМ № 143 від 04.03.2013}

{Абзац сьомий пункту 3 виключено на підставі Постанови КМ № 143 від 04.03.2013}

узагальнення та застосування вітчизняного і зарубіжного досвіду щодо перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва.

4. Центр відповідно до покладених на нього завдань:

вивчає результати діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій з питань виконання Програми;

{Абзац другий пункту 4 в редакції Постанови КМ № 143 від 04.03.2013}

створює експертні ради, регіональні робочі групи, визначає порядок їх діяльності;

вносить пропозиції щодо залучення позабюджетних джерел фінансування для реалізації Програми.

5. Центр має право:

визначати чисельність спеціалістів, які направляються на перепідготовку від кожного регіону України;

уточнювати чисельність спеціалістів, які направляються для перепідготовки за різними спеціальностями, в межах загальної чисельності, передбаченої державним замовленням.

5-1. Центр утворюється у складі голови, заступника (заступників) голови, відповідального секретаря і членів Центру.

Головою Центру є Міністр економічного розвитку і торгівлі, який затверджує персональний склад Центру та у разі потреби вносить до нього зміни. У разі відсутності голови Центру його обов’язки виконує один з його заступників.

{Положення доповнено пунктом 5-1 згідно з Постановою КМ № 143 від 04.03.2013}

{Пункт 6 виключено на підставі Постанови КМ № 809 від 23.08.2005}

7. Організаційною формою роботи Центру є засідання, які проводяться за планом, що затверджується щороку головою Центру.

Засідання вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менше половини членів Центру.

8. Головує на засіданні голова Центру або його заступник.

9. Питання, що потребують оперативного вирішення, можуть розглядатися в робочому порядку.

10. На своїх засіданнях Центр розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до його компетенції.

{Пункт 10 в редакції Постанови КМ № 143 від 04.03.2013}

11. Пропозиції та рекомендації Центру можуть бути реалізовані шляхом прийняття Кабінетом Міністрів України рішення, проект якого вносить Мінекономрозвитку.

{Пункт 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1379 від 04.10.2006; в редакції Постанови КМ № 143 від 04.03.2013}

12. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Центру здійснює відповідний структурний підрозділ Мінекономрозвитку (секретаріат Центру).

{Пункт 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 143 від 04.03.2013}

{Пункт 13 виключено на підставі Постанови КМ № 143 від 04.03.2013}ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 серпня 2000 р. № 1358
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 4 березня 2013 р. № 143)

СКЛАД
Міжвідомчого центру з організації перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва

Міністр економічного розвитку і торгівлі, голова Міжвідомчого центру

Перший заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі, заступник голови Міжвідомчого центру

Керівник структурного підрозділу Мінекономрозвитку, відповідальний секретар Центру

Представник Секретаріату Кабінету Міністрів України

Представник Міністерства освіти і науки

Представник Мінфіну

Представник МЗС

Представник Мінсоцполітики

Представник Держпідприємництва

Представник Торгово-промислової палати України (за згодою)

Представник Українського союзу промисловців і підприємців (за згодою)

Представник Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні (за згодою)

Представник Спільного представницького органу всеукраїнських профспілок та профспілкових об’єднань (за згодою)

Представник Спілки підприємців малих, середніх і приватизованих підприємств України (за згодою)

{Склад із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 158 від 15.02.2002; в редакції Постанови КМ № 274 від 01.03.2003; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 809 від 23.08.2005, № 147 від 15.02.2006; в редакції Постанови КМ № 143 від 04.03.2013}


{Положення про наглядову раду Міжвідомчого центру з організації перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва виключено на підставі Постанови КМ № 143 від 04.03.2013}


{Склад наглядової ради Міжвідомчого центру з організації перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва виключено на підставі Постанови КМ № 143 від 04.03.2013}вгору