Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України від 21.11.20071356
Документ 1356-2007-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 19.11.2012, підстава - 868-2012-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 21 листопада 2007 р. N 1356
Київ
Про внесення змін до деяких постанов
Кабінету Міністрів України
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 464 ( 464-2009-п ) від 13.05.2009
N 868 ( 868-2012-п ) від 19.09.2012 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що
додаються.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 33
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 листопада 2007 р. N 1356
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

{ Пункт 1 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 464
( 464-2009-п ) від 13.05.2009 }

2. У Порядку розслідування та обліку нещасних випадків
невиробничого характеру, затвердженому постановою Кабінету
Міністрів України від 22 березня 2001 р. N 270 ( 270-2001-п )
(Офіційний вісник України, 2001 р., N 13, ст. 543):
доповнити пункт 7 після абзацу першого новим абзацом такого
змісту:
"Технічне розслідування - встановлення технічних і
організаційних причин виникнення аварії та розроблення заходів
щодо запобігання таким аваріям.".
У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;
доповнити Порядок ( 270-2001-п ) пунктом 10-1 такого змісту:
"10-1. Технічне розслідування причин виникнення аварії,
пов'язаної з використанням газу в побуті, проводиться у порядку,
визначеному Держгірпромнаглядом, за участю експертно-технічних
центрів, які забезпечують науково-технічну підтримку державного
нагляду у сфері промислової безпеки та охорони праці.";
абзац другий пункту 12 викласти у такій редакції:
"За результатами розслідування нещасного випадку або
технічного розслідування причин виникнення аварії, пов'язаної з
використанням газу в побуті, складається акт за формою НТ
(невиробничий травматизм) згідно з додатком 3, який затверджується
керівником органу (організації), що проводив розслідування.".

{ Пункт 3 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 868
( 868-2012-п ) від 19.09.2012 }вгору