Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 2 березня 2010 р. N 230
Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.20111353
Документ 1353-2011-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 28.12.2011
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 05.01.2012. Подивитися в історії? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 28 грудня 2011 р. N 1353
Київ
Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України
від 2 березня 2010 р. N 230

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 2 березня
2010 р. N 230 ( 230-2010-п ) "Питання імпорту, експорту та оптової
торгівлі спиртом коньячним" (Офіційний вісник України, 2010 р.,
N 16, ст. 750; 2011 р., N 61, ст. 2436) такі зміни:
у постанові ( 230-2010-п ):
у вступній частині слово "другої" замінити словом "третьої";
назву та абзаци другий і третій пункту 1 постанови
( 230-2010-п ) після слів "спирт коньячний" у всіх відмінках
доповнити словами "і плодовий" у відповідному відмінку;
назву та пункт 1 Порядку ( 230-2010-п ) ведення реєстру
суб'єктів господарювання, які здійснюють оптову торгівлю спиртом
коньячним на підставі ліцензії на виробництво коньяку та
алкогольних напоїв за коньячною технологією, затвердженого
зазначеною постановою, після слів "спиртом коньячним" доповнити
словами "і плодовим";
назву та текст Порядку ведення реєстру суб'єктів
господарювання, які здійснюють імпорт, експорт спирту коньячного
( 230-2010-п ), затвердженого зазначеною постановою, після слів
"спирту коньячного" доповнити словами "і плодового".

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70вгору