Про затвердження комплексного плану заходів з розвитку освіти в Україні на період до 2011 року
Розпорядження Кабінету Міністрів України; План, Заходи від 16.10.20081352-р
Документ 1352-2008-р, чинний, поточна редакція — Прийняття від 16.10.2008

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 16 жовтня 2008 р. N 1352-р
Київ
Про затвердження комплексного плану заходів
з розвитку освіти в Україні на період до 2011 року

1. Затвердити комплексний план заходів з розвитку освіти в
Україні на період до 2011 року (далі - комплексний план), що
додається.
2. Установити, що виконання комплексного плану у 2008 і
2009 роках здійснюватиметься центральними та місцевими органами
виконавчої влади в межах відповідних бюджетних призначень.
Центральним та місцевим органам виконавчої влади під час
складання проекту Державного бюджету України на 2010 і 2011 роки
передбачити видатки на виконання комплексного плану.
3. Центральним та місцевим органам виконавчої влади щороку до
1 грудня інформувати МОН про хід виконання комплексного плану для
подання до 15 грудня узагальненої інформації Кабінетові Міністрів
України.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 16 жовтня 2008 р. N 1352-р
КОМПЛЕКСНИЙ ПЛАН
заходів з розвитку освіти в Україні
на період до 2011 року

-------------------------------------------------------------------------- | Найменування заходу |Відповідальні | Строк | | |за виконання | виконання | |--------------------------------------------+--------------+------------| |1. Розроблення критеріїв оцінки професійної| МОН, | березень | | діяльності педагогічних працівників| Академія | 2009 рік | | різних категорій | педагогічних | | | | наук | | |--------------------------------------------+--------------+------------| |2. Розроблення законопроекту про внесення| - " - | IV квартал | | змін до Закону України "Про вищу освіту"| | 2008 р.- | | ( 2984-14 ) щодо розвитку сфери| | 2009 рік | | післядипломної освіти | | | |--------------------------------------------+--------------+------------| |3. Опрацювання питання щодо утворення в| Академія | 2009 рік | | структурі Педагогічного музею України| педагогічних | | | науково-дослідного підрозділу Академії| наук, | | | педагогічних наук | МОН | | |--------------------------------------------+--------------+------------| |4. Забезпечення стажування педагогічних та| МОН, інші | 2009-2011 | | науково-педагогічних працівників та| центральні | роки | | опанування ними новітніх технологій у| органи | | | сфері інформатизації | виконавчої | | | | влади | | |--------------------------------------------+--------------+------------| |5. Розроблення науково-методичної| Академія | IV квартал | | літератури для навчання керівників та| педагогічних | 2008 р.- | | педагогічних кадрів системи освіти | наук, | 2010 рік | | | МОН | | |--------------------------------------------+--------------+------------| |6. Дослідження мережі дошкільних навчальних| МОН, Рада | IV квартал | | закладів та визначення реальної потреби| міністрів | 2008 р.- | | в таких закладах кожної| Автономної | 2011 рік | | адміністративно-територіальної одиниці,| Республіки | | | вжиття заходів до оптимізації та| Крим, | | | відновлення мережі дошкільних навчальних| обласні, | | | закладів на підставі отриманих даних | Київська та | | | | Севасто- | | | | польська | | | | міські | | | | держадмі- | | | | ністрації | | |--------------------------------------------+--------------+------------| |7. Проведення експерименту щодо здобуття| Рада | IV квартал | | дошкільної освіти за альтернативними| міністрів | 2008 р.- | | формами навчання (групи короткотривалого| Автономної | 2011 рік | | перебування, групи при загальноосвітніх| Республіки | | | навчальних закладах,| Крим, | | | соціально-педагогічний патронат сім'ї) | обласні, | | | | Київська та | | | | Севасто- | | | | польська | | | | міські | | | | держадмі- | | | | ністрації | | |--------------------------------------------+--------------+------------| |8. Розроблення та подання на розгляд| МОН | IV квартал | | Кабінету Міністрів України положення про| | 2008 року | | дошкільний навчальний заклад (центр| | | | розвитку дитини) | | | |--------------------------------------------+--------------+------------| |9. Забезпечення впровадження базової| МОН, | IV квартал | | програми розвитку дитини дошкільного| Академія | 2008 р.- | | віку "Я у світі" | педагогічних | 2011 рік | | | наук, Рада | | | | міністрів | | | | Автономної | | | | Республіки | | | | Крим, | | | | обласні, | | | | Київська та | | | | Севасто- | | | | польська | | | | міські | | | | держадмі- | | | | ністрації | | |--------------------------------------------+--------------+------------| |10. Забезпечення будівництва і введення в| Рада | - " - | | експлуатацію загальноосвітніх та інших| міністрів | | | навчальних закладів з високим рівнем| Автономної | | | готовності | Республіки | | | | Крим, | | | | обласні, | | | | Київська та | | | | Севасто- | | | | польська | | | | міські | | | | держадмі- | | | | ністрації | | |--------------------------------------------+--------------+------------| |11. Забезпечення проведення капітального і| - " - | - " - | | поточного ремонту будівель навчальних| | | | закладів | | | |--------------------------------------------+--------------+------------| |12. Установлення в навчальних закладах| - " - | - " - | | високоефективних опалювальних систем та| | | | прискорення впровадження| | | | енергозберігаючих технологій | | | |--------------------------------------------+--------------+------------| |13. Забезпечення належного водо- та| - " - | - " - | | газопостачання навчальних закладів,| | | | розташованих у сільській місцевості | | | |--------------------------------------------+--------------+------------| |14. Формування гнучкої мережі| Рада | IV квартал | | загальноосвітніх навчальних закладів у| міністрів | 2008 р.- | | сільській місцевості відповідно до| Автономної | 2011 рік | | освітніх потреб населення | Республіки | | | | Крим, | | | | обласні, | | | | Севасто- | | | | польська | | | | міська | | | | держадмі- | | | | ністрації | | |--------------------------------------------+--------------+------------| |15. Створення у сільській місцевості мережі| - " - | - " - | | навчально-виховних комплексів| | | | "дошкільний навчальний заклад -| | | | загальноосвітній навчальний заклад" | | | |--------------------------------------------+--------------+------------| |16. Сприяння впровадженню інноваційних| МОН, | - " - | | моделей новітніх загальноосвітніх| Академія | | | навчальних закладів, діяльність яких| педагогічних | | | спрямовується на вдосконалення механізму| наук, Рада | | | надання освітніх послуг | міністрів | | | | Автономної | | | | Республіки | | | | Крим, | | | | обласні, | | | | Київська та | | | | Севасто- | | | | польська | | | | міські | | | | держадмі- | | | | ністрації | | |--------------------------------------------+--------------+------------| |17. Розроблення інформаційно-методичних| МОН, | IV квартал | | матеріалів про видатних українців, які| Національна | 2008 року | | зробили вагомий внесок у розвиток певної| академія | | | галузі науки, до всіх предметів| наук, | | | інваріантної складової навчальних планів| Академія | | | | педагогічних | | | | наук | | |--------------------------------------------+--------------+------------| |18. Організація сучасного| МОН, | IV квартал | | навчально-методичного забезпечення| Академія | 2008 р.- | | поглибленого та профільного вивчення| педагогічних | I квартал | | природничо-математичних дисциплін у| наук | 2009 року | | загальноосвітніх навчальних закладах.| | | | Утворення творчих колективів з| | | | розроблення науково-популярної| | | | літератури з природничих дисциплін,| | | | інформаційних збірників про найважливіші| | | | досягнення у галузі природничих наук | | | |--------------------------------------------+--------------+------------| |19. Удосконалення процедури конкурсного| МОН | IV квартал | | відбору підручників для загальноосвітніх| | 2008 р.- | | навчальних закладів; проведення| | 2011 рік | | щорічного моніторингу якості нової| | | | навчальної літератури для| | | | загальноосвітніх навчальних закладів | | | |--------------------------------------------+--------------+------------| |20. Розроблення заходів щодо забезпечення| МОН, МВС, | IV квартал | | здобуття загальної середньої освіти| Мінсім'я- | 2008 р.- | | безпритульними і бездоглядними дітьми,| молодьспорт, | I квартал | | дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими| Рада | 2009 року | | батьківського піклування | міністрів | | | | Автономної | | | | Республіки | | | | Крим, | | | | обласні, | | | | Київська та | | | | Севасто- | | | | польська | | | | міські | | | | держадмі- | | | | ністрації | | |--------------------------------------------+--------------+------------| |21. Вжиття заходів до відбору обдарованих| МОН, | IV квартал | | дітей з числа дітей-сиріт та дітей,| Мінсім'я- | 2008 р.- | | позбавлених батьківського піклування, з| молодьспорт | 2011 рік | | метою подальшого влаштування їх в| | | | спеціалізовані школи (школи-інтернати) з| | | | поглибленим вивченням окремих предметів | | | |--------------------------------------------+--------------+------------| |22. Підготовка до видання навчальної| МОН | 2009 рік | | літератури серії "Шкільна бібліотека" та| | | | словників для загальноосвітніх| | | | навчальних закладів, зокрема з навчанням| | | | мовами національних меншин | | | |--------------------------------------------+--------------+------------| |23. Організація забезпечення українців, які| МЗС, МОН | IV квартал | | проживають за межами України,| | 2008 р.- | | навчально-методичними посібниками,| | 2011 рік | | виданими українською мовою | | | |--------------------------------------------+--------------+------------| |24. Розроблення змін до деяких законодавчих| МОН, | грудень | | актів щодо удосконалення управління| Академія | 2008 року | | системою професійно-технічної освіти.| педагогічних | | | Розроблення і затвердження положення про| наук | | | сприяння працевлаштуванню випускників| | | | професійно-технічних навчальних закладів| | | |--------------------------------------------+--------------+------------| |25. Удосконалення управління| МОН, | IV квартал | | професійно-технічними навчальними| Міністерство | 2008 р.- | | закладами | освіти і | 2011 рік | | | науки | | | | Автономної | | | | Республіки | | | | Крим, | | | | обласні, | | | | Київська та | | | | Севасто- | | | | польська | | | | міські | | | | держадмі- | | | | ністрації | | |--------------------------------------------+--------------+------------| |26. Утворення на базі державних| МОН, | IV квартал | | професійно-технічних навчальних закладів| Мінекономіки,| 2008 р.- | | центрів професійно-технічної освіти для| Міністерство | 2011 рік | | впровадження інноваційних технологій з| освіти і | | | підготовки, перепідготовки та підвищення| науки | | | кваліфікації робітничих кадрів | Автономної | | | | Республіки | | | | Крим, | | | | обласні, | | | | Київська та | | | | Севасто- | | | | польська | | | | міські | | | | держадмі- | | | | ністрації | | |--------------------------------------------+--------------+------------| |27. Удосконалення системи| МОН, | - " - | | професійно-технічної освіти шляхом| Академія | | | розроблення і впровадження державних| педагогічних | | | стандартів робітничих професій, видання| наук | | | сучасних підручників, впровадження у| | | | навчально-виробничий процес новітніх| | | | досягнень і технологій комп'ютерної| | | | техніки та наочних посібників із| | | | спеціальних предметів | | | |--------------------------------------------+--------------+------------| |28. Забезпечення адаптації системи вищої| МОН | грудень | | освіти до норм, стандартів та основних| | 2009 року | | принципів держав - членів ЄС | | | |--------------------------------------------+--------------+------------| |29. Забезпечення безоплатного здобуття| - " - | IV квартал | | педагогічними працівниками| | 2008 року | | загальноосвітніх навчальних закладів з| | | | навчанням мовами національних меншин| | | | другої вищої освіти за спеціальністю| | | | "українська мова і література" | | | |--------------------------------------------+--------------+------------| |30. Розроблення навчально-методичної| - " - | - " - | | літератури для вищих навчальних| | | | закладів, адаптованої до вимог| | | | Болонського процесу | | | |--------------------------------------------+--------------+------------| |31. Підготовка пропозицій щодо приведення| - " - | грудень | | Державного класифікатора професій| | 2008 року | | ( vb375609-05, vc375609-05 ) у| | | | відповідність з потребами внутрішнього| | | | та зовнішнього ринку праці з урахуванням| | | | нових напрямів підготовки фахівців з| | | | вищою освітою | | | |--------------------------------------------+--------------+------------| |32. Вирішення питань щодо поетапної передачі| МОН, інші | 2009 рік | | до сфери управління МОН вищих навчальних| центральні | | | закладів, що належать до сфери| органи | | | управління інших центральних органів| виконавчої | | | виконавчої влади | влади | | |--------------------------------------------+--------------+------------| |33. Забезпечення укладення тристоронніх| МОН, вищі | 2009-2011 | | договорів "студент - вищий навчальний| навчальні | роки | | заклад - роботодавець" для осіб, які| заклади | | | навчаються за державним замовленням за| (за згодою), | | | напрямами і спеціальностями| Рада | | | педагогічного профілю | міністрів | | | | Автономної | | | | Республіки | | | | Крим, | | | | обласні, | | | | Київська та | | | | Севасто- | | | | польська | | | | міські | | | | держадмі- | | | | ністрації | | |--------------------------------------------+--------------+------------| |34. Забезпечення навчання у вищих навчальних| МОН, МЗС | щороку | | закладах держави закордонних українців | |до 1 жовтня | |--------------------------------------------+--------------+------------| |35. Вжиття заходів до оптимізації мережі| МОН | 2009 рік | | вищих навчальних закладів I-II рівня| | | | акредитації | | | |--------------------------------------------+--------------+------------| |36. Забезпечення видання спеціальних| - " - | IV квартал | | підручників і наочно-дидактичних| | 2008 р.- | | посібників для дітей-інвалідів та дітей,| | 2011 рік | | які потребують корекції фізичного та| | | | (або) розумового розвитку | | | |--------------------------------------------+--------------+------------| |37. Створення умов для безперешкодного| Рада | - " - | | доступу осіб з обмеженими фізичними| міністрів | | | можливостями до навчання у| Автономної | | | загальноосвітніх, професійно-технічних і| Республіки | | | вищих навчальних закладах та| Крим, | | | забезпечення їх гуртожитками | обласні, | | | | Київська та | | | | Севасто- | | | | польська | | | | міські | | | | держадмі- | | | | ністрації | | |--------------------------------------------+--------------+------------| |38. Започаткування інтегрованого та| МОН, МОЗ, | IV квартал | | інклюзивного навчання дітей | Мінфін | 2008 року | |--------------------------------------------+--------------+------------| |39. Розроблення механізму і проведення| МОН, | - " - | | апробації інноваційної моделі нового| Рада | | | навчального закладу -| міністрів | | | навчально-реабілітаційного центру для| Автономної | | | дітей з тяжкими порушеннями розвитку | Республіки | | | | Крим, | | | | обласні, | | | | Київська та | | | | Севасто- | | | | польська | | | | міські | | | | держадмі- | | | | ністрації | | |--------------------------------------------+--------------+------------| |40. Запровадження у вищих навчальних| МОН | IV квартал | | закладах за участю організацій| | 2008 року | | студентського самоврядування та| | | | студентських волонтерських організацій| | | | практики соціального супроводження і| | | | психолого-педагогічної підтримки| | | | студентів-інвалідів та студентів з| | | | числа дітей-сиріт | | | |--------------------------------------------+--------------+------------| |41. Запровадження у вищих педагогічних| - " - | - " - | | навчальних закладах курсу "Основи| | | | корекційної педагогіки" | | | |--------------------------------------------+--------------+------------| |42. Проведення медичних оглядів учнів| МОЗ, | 2008- | | загальноосвітніх навчальних закладів на| МОН, | 2011 роки | | початку кожного навчального року (в| Рада | | | поточному навчальному році завершити| міністрів | | | проведення медичного огляду до 25 грудня| Автономної | | | 2008 року) | Республіки | | | | Крим, | | | | обласні, | | | | Київська та | | | | Севасто- | | | | польська | | | | міські | | | | держадмі- | | | | ністрації | | |--------------------------------------------+--------------+------------| |43. Вивчення питання щодо введення в| Рада | 2009 рік | | Міністерстві освіти і науки Автономної| міністрів | | | Республіки Крим, управліннях освіти і| Автономної | | | науки обласних, Київської та| Республіки | | | Севастопольської міських| Крим, | | | держадміністрацій посади інженера з| обласні, | | | питань безпеки, а також у кожному| Київська та | | | загальноосвітньому навчальному закладі| Севасто- | | | ставок медичного працівника, практичного| польська | | | психолога та соціального педагога | міські | | | | держадмі- | | | | ністрації | | |--------------------------------------------+--------------+------------| |44. Поліпшення виховної роботи з дітьми,| МОН, | 2009- | | учнівською і студентською молоддю,| Рада | 2011 роки | | зменшення негативних впливів на них| міністрів | | | соціального середовища, розроблення| Автономної | | | відповідної державної цільової програми| Республіки | | | для розв'язання цих проблем | Крим, | | | | обласні, | | | | Київська та | | | | Севасто- | | | | польська | | | | міські | | | | держадмі- | | | | ністрації | | |--------------------------------------------+--------------+------------| |45. Розроблення навчальних програм для учнів| МОН, | вересень | | 5-10 класів загальноосвітніх навчальних| Академія | 2009 року | | закладів для дітей, які потребують| педагогічних | | | корекції фізичного та (або) розумового| наук | | | розвитку, з урахуванням їх| | | | індивідуальних особливостей | | | |--------------------------------------------+--------------+------------| |46. Забезпечення системного кваліфікованого| - " - | травень | | психолого-педагогічного супроводження| | 2009 року | | вихованців та учнів навчальних закладів| | | | з числа дітей, які потребують корекції| | | | фізичного та (або) розумового розвитку | | | |--------------------------------------------+--------------+------------| |47. Забезпечення підготовки методичних| МОН | вересень | | рекомендацій щодо проведення| | 2009 року | | корекційно-розвиткової роботи у| | | | спеціальних навчальних закладах | | | |--------------------------------------------+--------------+------------| |48. Забезпечення проведення| МОН, | IV квартал | | науково-педагогічного експерименту з| Львівська | 2008 р.- | | впровадження науково-методичних засад| облдерж- | 2011 рік | | комплексної психолого-педагогічної,| адміністрація| | | медичної, соціальної реабілітації дітей| | | | з полісенсорними порушеннями та| | | | глибокими порушеннями зору в контексті| | | | раннього втручання на базі Львівського| | | | навчально-реабілітаційного центру для| | | | дітей з вадами зору "Левеня" | | | |--------------------------------------------+--------------+------------| |49. Підготовка пропозицій щодо внесення до| МОН, | IV квартал | | деяких законодавчих актів змін стосовно| Український | 2008 року | | унормування процедури проведення| центр | | | зовнішнього незалежного оцінювання| оцінювання | | | випускників навчальних закладів системи| якості | | | загальної середньої освіти, які виявили| освіти | | | бажання вступити до вищих навчальних| | | | закладів, та встановлення| | | | відповідальності за порушення процедури| | | | проведення зовнішнього незалежного| | | | оцінювання та розголошення змісту| | | | тестових завдань | | | |--------------------------------------------+--------------+------------| |50. Проведення серед громадськості| - " - | | | інформаційно-роз'яснювальної роботи з| | | | питань зовнішнього незалежного| | | | оцінювання | | | |--------------------------------------------+--------------+------------| |51. Запровадження зовнішнього незалежного| - " - | 2009 рік | | оцінювання з англійської, німецької та| | | | французької мови для осіб, які виявили| | | | бажання вступити до вищих навчальних| | | | закладів з відповідним профілем навчання| | | |--------------------------------------------+--------------+------------| |52. Забезпечення випускників навчальних| - " - | IV квартал | | закладів системи загальної середньої| | 2008 р.- | | освіти з навчанням мовами національних| | 2009 рік | | меншин за їх бажанням перекладом| | | | тестових завдань (за винятком тесту з| | | | української мови та літератури) на| | | | відповідні мови національних меншин | | | |--------------------------------------------+--------------+------------| |53. Вжиття заходів до забезпечення належної| - " - | IV квартал | | якості сертифікованих тестових завдань,| | 2008 р.- | | постійне поповнення їх банку та| | 2011 рік | | здійснення моніторингу прийняття| | | | сертифікатів до вищих навчальних| | | | закладів | | | |--------------------------------------------+--------------+------------| |54. Опрацювання питання створення| МОН, | IV квартал | | національної системи моніторингу якості| Академія | 2008 р.- | | освіти | педагогічних | 2009 рік | | | наук | | |--------------------------------------------+--------------+------------| |55. Проведення моніторингу стану дошкільної| МОН | IV квартал | | освіти | | 2008 р.- | | | | 2011 рік | |--------------------------------------------+--------------+------------| |56. Проведення щорічного моніторингу якості| МОН, | 2009-2011 | | нової навчальної літератури для| Академія | роки | | загальноосвітніх навчальних закладів | педагогічних | | | | наук | | |--------------------------------------------+--------------+------------| |57. Проведення моніторингу стану роботи з| - " - | жовтень | | формування здорового способу життя| | 2009 року | | школярів | | | |--------------------------------------------+--------------+------------| |58. Участь у міжнародних порівняльних| МОН, | 2011 рік | | дослідженнях якості освіти | Академія | | | | педагогічних | | | | наук, | | | | Міністерство | | | | освіти і | | | | науки | | | | Автономної | | | | Республіки | | | | Крим, | | | | обласні, | | | | Київська та | | | | Севасто- | | | | польська | | | | міські | | | | держадмі- | | | | ністрації | | |--------------------------------------------+--------------+------------| |59. Запровадження у вищих педагогічних| - " - | - " - | | навчальних закладах дисципліни "Основи| | | | педагогічних вимірювань" | | | |--------------------------------------------+--------------+------------| |60. Утворення інформаційних центрів| Рада | 2009-2011 | | (відділів) моніторингу і оцінки| міністрів | роки | | превентивної освіти дітей та молоді | Автономної | | | | Республіки | | | | Крим, | | | | обласні, | | | | Київська та | | | | Севасто- | | | | польська | | | | міські | | | | держадмі- | | | | ністрації | | --------------------------------------------------------------------------вгору