Документ 1351-2003-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 05.04.2019, підстава - 260-2019-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 27 серпня 2003 р. N 1351
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 260 ( 260-2019-п ) від 06.03.2019 }
Про затвердження тарифів (прейскурантів)
на роботи і послуги, що виконуються і надаються
за плату установами та закладами державної
санітарно-епідеміологічної служби
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 662 ( 662-2006-п ) від 11.05.2006
N 1235 ( 1235-2007-п ) від 17.10.2007 }

Відповідно до статті 35 Закону України "Про забезпечення
санітарного та епідемічного благополуччя населення" ( 4004-12 )
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити тарифи (прейскуранти) на роботи і послуги, що
виконуються і надаються за плату установами та закладами державної
санітарно-епідеміологічної служби (додаються).
2. В абзаці п'ятому пункту 12 додатка до постанови Кабінету
Міністрів України від 25 грудня 1996 р. N 1548 ( 1548-96-п )
"Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та
виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)"
(ЗП України, 1996 р., N 21, ст. 596: Офіційний вісник України,
2001 р.. N 47, ст. 2073; 2002 р., N 11, ст. 511, N 52, ст. 2396;
2003 р., N 21, ст. 939, із змінами, внесеними постановою Кабінету
Міністрів від 24 липня 2003 р. N 1150 ( 1150-2003-п ) слова
"та санітарно-профілактичні" виключити.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 серпня 2003 р. N 1351
ТАРИФИ (ПРЕЙСКУРАНТИ)
на роботи і послуги, що виконуються і
надаються за плату установами та закладами
державної санітарно-епідеміологічної служби

------------------------------------------------------------------ | Найменування робіт (послуг) | Ціна (без урахування | | | податку на додану | | | вартість), гривень | |----------------------------------------------------------------| | Бактеріологічні, вірусологічні, паразитологічні та | | молекулярно-генетичні дослідження | |----------------------------------------------------------------| | 1.|Бактеріологічний контроль | 40,1 |за одне дослідження| | |стерильності виробів медичного | |одного об'єкта | | |призначення, інструментарію | | | | |після стерилізації, діагностич-| | | | |них імунобіологічних | | | | |препаратів, лікарських | | | | |засобів та інших об'єктів | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 2.|Визначення: | 31,97| -"- | | | | | | | | 1) загальної кількості | | | | | мезофільних анаеробних та | | | | | факультативно-анаеробних | | | | | мікроорганізмів в об'єктах| | | | | середовища життєдіяльності| | | | | людини | | | | | | | | | | 2) колі-індексу води та | 31,89| -"- | | | бактерій групи кишкової | | | | | палички в харчових продук-| | | | | тах, продовольчій сировині| | | | | та інших об'єктах | | | | | середовища життєдіяльності| | | | | людини | | | | | | | | | | 3) залишкової кількості | 111,98|за одне дослідження| | | антибіотиків у продуктах | |одного антибіотика | | | тваринництва бактеріологі-| |в одному продукті | | | чним методом | | | | | | | | | | 4) залишкової кількості | 25,01|за дослідження | | | антибіотиків у харчових | |одного продукту | | | продуктах методом | | | | | дельвотесту | | | | | | | | | | 5) наявності молочнокислих | 42,55| -"- | | | мікроорганізмів у | | | | | харчових продуктах | | | | | | | | | | 6) наявності інгібуючих речо-| 14,96|за одне дослідження| | | вин у молоці з метиленовим| | | | | синім | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 3.|Мікроскопія кисломолочних | 8,67|за дослідження | | |продуктів | |одного продукту | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 4.|Виявлення: | | | | | | | | | | 1) бактерій родини | 37,19|за дослідження | | | Enterobacteriaceae, | |одного показника | | | сальмонел, патогенних | |в одному об'єкті | | | вібріонів, ентерококів, | | | | | золотистого стафілокока, | | | | | синьогнійної палички, | | | | | протею, сульфітредукуючих | | | | | клостридій, Bacillus | | | | | cereus, бактерій роду | | | | | лейконосток, легіонел, | | | | | бруцел, лістерій, ієрсиній| | | | | у харчових продуктах, | | | | | продовольчій сировині та | | | | | інших об'єктах середовища | | | | | життєдіяльності людини | | | | | | | | | | 2) плісеневих грибів та | 27,03|за дослідження | | | дріжджів у харчових | |одного продукту | | | продуктах та продовольчій | | | | | сировині | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 5.|Визначення промислової стериль-| 121,25| -"- | | |ності консервованої продукції | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 6.|Бактеріологічні дослідження | 161,95| -"- | | |консервованої продукції для | | | | |виявлення причин псування | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 7.|Виявлення у борошні та хлібо- | 28,36| -"- | | |булочних виробах збудника | | | | |картопляної хвороби | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 8.|Визначення: | | | | | | | | | | 1) чутливості, | 58,27|за дослідження | | | специфічної активності, | |одного показника | | | відтворюваності | |в одному препараті | | | діагностичних | | | | | імунобіологічних | | | | | препаратів | | | | | | | | | | 2) мікробіологічної | 35,24|за дослідження | | | чистоти нестерильних | |одного показника | | | лікарських засобів, | | | | | косметичних виробів і | | | | | засобів побутової хімії | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 9.|Виявлення бактеріального | | | | |забруднення середовища | | | | |життєдіяльності людини методом | | | | |змивів на: | | | | | | | | | | мезофільні аеробні та | 11,59|за одне дослідження| | | факультативно-анаеробні | | | | | мікроорганізми | | | | | | | | | | бактерії групи кишкової | 9,98| -"- | | | палички | | | | | | | | | | плісеневі гриби та дріжджі | 9,36| -"- | | | | | | | | золотистий стафілокок | 17,07| -"- | | | | | | | | патогенну та умовно-патогенну | 26,81|за одне дослідження| | | мікрофлору | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 10.|Визначення бактеріального | 20,87|за дослідження | | |забруднення повітря закритих | |одного показника | | |приміщень | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 11.|Бактеріологічні, вірусологічні | | | | |або паразитологічні та | | | | |молекулярно-генетичні | | | | |дослідження із застосуванням | | | | |ланцюгової полімеразної реакції| | | | |методом: | | | | | | | | | | якісним | 110,68|за одне дослідження| | | | | | | | флеш або флуоресценції | 128,15| -"- | | | | | | | | кількісним | 241,45| -"- | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 12.|Визначення в біологічному | 24,86| -"- | | |матеріалі збудників інфекційних| | | | |захворювань (без ідентифікації)| | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 13.|Бактеріологічні дослідження на | 94,27| -"- | | |дисбактеріоз | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 14.|Ідентифікація: | | | | | | | | | | 1) мікроорганізмів роду | 25,07| -"- | | | Staphylococcus | | | | | | | | | | 2) мікроорганізмів роду | 35,97| -"- | | | Streptococcus | | | | | | | | | | 3) мікроорганізмів роду | 39,84| -"- | | | Meningococcus | | | | | | | | | | 4) мікроорганізмів роду | 44,72| -"- | | | Corynebacterium | | | | | | | | | | 5) мікроорганізмів роду | 25,27| -"- | | | Bordetella | | | | | | | | | | 6) мікроорганізмів родини | 54,8 | -"- | | | Enterobacteriaceae | | | | | | | | | | 7) мікроорганізмів родини | 31,83| -"- | | | Pseudomonadaceae | | | | | | | | | | 8) грибів роду Candida | 14,61| -"- | | | | | | | | 9) мікроорганізмів родів | 57,83|за одне дослідження| | | Campylobacter, Yersinia, | |одного роду мікро- | | | Vibrio, Leptospsra і | |організмів | | | Brucella | | | | | | | | | | 10) збудника ботулізму | 309,84|за одне дослідження| |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 15.|Визначення наявності | 209,84|за одне дослідження| | |ботулінічного токсину в реакції| | | | |нейтралізації на білих мишах | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 16.|Профілактичне дослідження на | | | | |носійство: | | | | | | | | | | 1) збудників кишкових | 27,16| -"- | | | інфекцій | | | | | | | | | | 2) золотистого стафілокока | 22,63| -"- | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 17.|Серологічне дослідження на | 16,27| -"- | | |носійство збудника черевного | | | | |тифу | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 18.|Визначення чутливості культур | 21,73|за одне дослідження| | |мікроорганізмів до антибіотиків| |одного виду мікро- | | |(12 дисків) | |організмів | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 19.|Централізоване виготовлення | | | | |поживних середовищ: | | | | | | | | | | рідких | 40,68|за один літр | | | | | | | | щільних | 32,29| -"- | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 20.|Бактеріологічні та вірусологіч-| | | | |ні дослідження: | | | | | | | | | | 1) біологічного матеріалу та | 22,22|за одне дослідження| | | проб з об'єктів середовища| | | | | життєдіяльності людини із | | | | | застосуванням реакції | | | | | непрямої гемаглютинації | | | | | | | | | | 2) біологічного матеріалу | 27,57| -"- | | | та проб з об'єктів середо-| | | | | вища життєдіяльності люди-| | | | | ни із застосуванням | | | | | реакції аглютинації | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 21.|Виявлення: | | | | | | | | | | 1) збудника сибірки в | 179,91|за одне дослідження| | | об'єктах середовища | |одного об'єкта | | | життєдіяльності людини | | | | | (ґрунт, сировина тваринно-| | | | | го походження тощо) | | | | | | | | | | 2) лептоспір у воді водоймищ | 176,37|за одне дослідження| | | господарсько-питного та | | | | | культурно-побутового | | | | | водокористування | | | | | | | | | | 3) збудників природно- | 60,36|за дослідження | | | осередкових інфекцій в | |одного показника | | | об'єктах середовища | | | | | життєдіяльності людини | | | | | (туляремії, лістеріозу, | | | | | єрезіпелоїду і | | | | | ієрсиніозів) в польовому | | | | | матеріалі | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 22.|Бактеріологічні або | 88,17|за одне дослідження| | |вірусологічні дослідження | | | | |біологічного матеріалу та проб | | | | |з об'єктів середовища | | | | |життєдіяльності людини із | | | | |застосуванням реакції | | | | |зв'язування комплементу | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 23.|Бактеріологічні дослідження | 154,81| -"- | | |із застосуванням реакції | | | | |мікроаглютинації лептоспір | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 24.|Бактеріологічні або вірусологі-| 22,89| -"- | | |чні дослідження біологічного | | | | |матеріалу та проб з об'єктів | | | | |середовища життєдіяльності | | | | |людини із застосуванням | | | | |імунофлуоресцентної мікроскопії| | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 25.|Контроль за якістю поживних | | | | |середовищ методом: | | | | | | | | | | титраційним | 45,02|за один тест-штам | | | | |або одну суміш | | | | |штамів | | | | | | | | якісним | 33,26| -"- | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 26.|Виділення: | | | | | | | | | | 1) ентеровірусів, аденовіру- | 109,25|за одне дослідження| | | сів з об'єктів середовища | |одного виду вірусу | | | життєдіяльності людини на | |в одному об'єкті | | | культурі клітин з | | | | | негативним результатом | | | | | | | | | | 2) ентеровірусів, аденовіру- | 242,04| -"- | | | сів з об'єктів середовища | | | | | життєдіяльності людини на | | | | | культурі клітин з | | | | | позитивним результатом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 27.|Індикація вірусів грипу та | 476,76|за десять | | |інших вірусів респіраторної | |досліджень | | |групи | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 28.|Бактеріологічні та | 160,76|за одне дослідження| | |вірусологічні дослідження | | | | |біологічного матеріалу та проб | | | | |з об'єктів середовища | | | | |життєдіяльності людини із | | | | |застосуванням реакції | | | | |нейтралізації | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 29.|Визначення активності | 137,75|за дослідження з | | |дезінфекційних засобів методом | |одним тест-штамом | | |тест-об'єктів щодо тест-штамів | |однієї концентрації| | |вірусів і бактерій | |за строк однієї | | | | |експозиції | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 30.|Вірусологічні дослідження | | | | |біологічного матеріалу та проб | | | | |з об'єктів середовища | | | | |життєдіяльності людини із | | | | |застосуванням: | | | | | | | | | | 1) реакції гальмування | 34,94|за одне дослідження| | | аглютинації | | | | | | | | | | 2) радіоімунного аналізу | 75,87| -"- | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 31.|Бактеріологічні, вірусологічні | 39,39| -"- | | |або паразитологічні дослідження| | | | |біологічного матеріалу та проб | | | | |з об'єктів середовища | | | | |життєдіяльності людини із | | | | |застосуванням імуноферментного | | | | |аналізу | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 32.|Видова діагностика комах, що | 7,56|за одне дослідження| | |мають епідемічне значення | |одного екземпляра | | |(синантропні мухи, кровоссальні| | | | |комари, кліщі та компоненти | | | | |гнусу) | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 33.|Визначення: | | | | | | | | | | 1) яєць та личинок гельмін- | 23,16|за одне дослідження| | | тів, цист та ооцист кишко-| |однієї проби | | | вих найпростіших у городи-| | | | | ні, садовині за методами | | | | | Романенка, Філоненко | | | | | | | | | | 2) яєць та личинок | 33,58| -"- | | | гельмінтів, цист та ооцист| | | | | патогенних найпростіших у | | | | | воді питній, плавальних | | | | | басейнів, відкритих | | | | | водоймищ господарсько- | | | | | побутового призначення та | | | | | стічній воді за методами | | | | | Романенка, Новосільцева, | | | | | Падченка, Філоненко | | | | | | | | | | 3) яєць та личинок | 39,5 | -"- | | | гельмінтів, цист, ооцист | | | | | кишкових патогенних | | | | | найпростіших, личинок | | | | | гельмінтів в осаді стічних| | | | | вод, кеці, мулі, твердій | | | | | фракції сільсько- | | | | | господарських стоків, | | | | | ґрунті, піску і твердих | | | | | побутових відходах за | | | | | методами Романенка, | | | | | Падченка або Філоненко | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 34.|Виявлення: | | | | | | | | | | 1) пухопероїдів у пусі, | 11,82|за одне дослідження| | | пір'ях і вовні | | | | | | | | | | 2) демодекоїдних кліщів | 7,87| -"- | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 35.|Дослідження побутового пороху | 30,85| -"- | | |на наявність алергенних та | | | | |інших кліщів | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 36.|Виявлення шкідників у запасах | 9,59| -"- | | |харчових продуктів (сухофрукти,| | | | |зернобобові, борошно та | | | | |крупи) | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 37.|Дослідження: | | | | | | | | | | 1) риби, рибопродуктів, | 19,31|за одне дослідження| | | ракоподібних та молюсків | | | | | на личинки гельмінтів, | | | | | найпростіших, конеподів | | | | | та інших паразитів риб, | | | | | небезпечних для здоров'я | | | | | людини | | | | | | | | | | 2) м'яса та м'ясопродуктів | 18,42| -"- | | | на личинки гельмінтів | | | | | | | | | | 3) пилу, змивів з поверхні | 19,52| -"- | | | предметів довкілля на яйця| | | | | гельмінтів, цисти та | | | | | ооцисти найпростіших | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 38.|Дослідження біоматеріалу: | | | | | | | | | |фекалій на яйця, личинки, | 10,59| -"- | | |фрагменти гельмінтів методами | | | | |збагачення, Бермана і товстого | | | | |мазка за Като | | | | | | | | | |дуоденального вмісту на яйця, | 11,33| -"- | | |личинки, фрагменти гельмінтів | | | | |та найпростіші | | | | | | | | | |сечі на гельмінти та їх яйця і | 11,5 | -"- | | |личинки | | | | | | | | | |харкотиння на яйця, личинки, | 12,14| -"- | | |фрагменти гельмінтів та | | | | |найпростіші | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 39.|Дослідження: | | | | | | | | | | 1) періанального зскрібка на | 2,97| -"- | | | яйця гельмінтів | | | | | | | | | | 2) фекалій на патогенні | 17,92| -"- | | | кишкові найпростіші | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 40.|Обстеження партії товару на | 39,6 | -"- | | |наявність членистоногих | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 41.|Паразитологічне дослідження | 7,49| -"- | | |кровоссальних членистоногих на | | | | |зараженість мікрофіляріями | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 42.|Дослідження крові на плазмодії | 19,49| -"- | | |малярії та інші паразити крові | | | | |з фарбуванням | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 43.|Визначення чутливості | 63,99|за одне дослідження| | |синантропних комах до | |одного виду до | | |інсектицидних засобів | |одного інсектициду | |----------------------------------------------------------------| |----------------------------------------------------------------| | Дезінфекційні засоби | |----------------------------------------------------------------| | 44.|Визначення масової частки: | | | | | | | | | | 1) перекису водню в | 20,15|за одне дослідження| | | дезінфекційних засобах та | | | | | робочих розчинах дезінфек-| | | | | ційних засобів | | | | | титрометричним методом | | | | | | | | | | 2) активного хлору в | 21,76| -"- | | | дезінфекційних засобах та | | | | | робочих розчинах | | | | | дезінфекційних засобів | | | | | йодометричним методом | | | | | | | | | | 3) альдегідів, | 21,97|за дослідження | | | мінеральних кислот, | |одного показника | | | спиртів у дезінфекційних | | | | | засобах та робочих | | | | | розчинах дезінфекційних | | | | | засобів титрометричним | | | | | методом | | | | | | | | | | 4) неіоногенних | 32,07|за одне дослідження| | | поверхнево-активних | | | | | речовин у дезінфекційних | | | | | засобах та робочих | | | | | розчинах дезінфекційних | | | | | засобів фотоколориметрич- | | | | | ним методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 45.|Визначення концентрації | 31,94| -"- | | |четвертинних амонієвих сполук | | | | |в дезінфекційних засобах та | | | | |робочих розчинах дезінфекційних| | | | |засобів титрометричним методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 46.|Визначення вмісту: | | | | | | | | | | 1) піретроїдів, | 78,18| -"- | | | фосфороорганічних сполук | | | | | в інсектицидних засобах | | | | | методом газорідинної | | | | | хроматографії | | | | | | | | | | 2) похідних кумаринів в | 62,55| -"- | | | дератизаційних засобах | | | | | методом тонкошарової | | | | | хроматографії | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 47.|Визначення масової частки: | | | | | | | | | | 1) бігуанідів в дезінфекцій- | 19,36| -"- | | | них засобах титрометричним| | | | | методом | | | | | | | | | | 2) діоксиду хлору в | 19,49| -"- | | | дезінфекційних засобах | | | | | колориметричним методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 48.|Визначення водневого показника | 6,28| -"- | | |потенціометричним методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 49.|Визначення стійкості зразків до| 6,59| -"- | | |дезінфекції візуальним методом | | | |----------------------------------------------------------------| | Вода питна, водойм і стічна | |----------------------------------------------------------------| | 50.|Визначення вмісту алюмінію, | 35,43|за дослідження | | |калію, натрію, кальцію, кобаль-| |одного показника | | |ту, магнію, марганцю, миш'яку, | | | | |молібдену, ртуті, хрому | | | | |загального, міді, свинцю, | | | | |стронцію, кадмію, цинку, заліза| | | | |і нікелю методом атомно- | | | | |абсорбційної спектрометрії | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 51.|Визначення фотоколориметричним | | | | |методом: | | | | | | | | | | каламутності та кольоровості | 10,46|за одне дослідження| | | | | | | | аміаку | 16,92| -"- | | | | | | | | нітратів | 17,42| -"- | | | | | | | | нітритів | 14,86| -"- | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 52.|Визначення вмісту розчиненого | 20,63| -"- | | |кисню титрометричним методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 53 |Визначення біологічного | 47,04| -"- | | |споживання кисню титрометричним| | | | |методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 54.|Визначення вмісту: | | | | | | | | | | 1) вуглекислоти вільної | 9,88| -"- | | | титрометричним методом | | | | | | | | | | 2) жорсткості (загальної, | 12,71| -"- | | | постійної та усувної) | | | | | титрометричним методом | | | | | | | | | | 3) завислих речовин | 9,28| -"- | | | гравіметричним методом | | | | | | | | | | 4) карбонатів, гідрокарбона- | 12,12| -"- | | | тів титрометричним методом| | | | | | | | | | 5) кальцію титрометричним | 14,95| -"- | | | методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 55.|Визначення титрометричним | | | | |методом: | | | | | | | | | | лужності | 7,58| -"- | | | | | | | | водневого показника | 6,28| -"- | | | | | | | | | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 56.|Визначення вмісту: | | | | | | | | | | 1) нафтопродуктів | 59,15|за одне дослідження| | | гравіметричним методом | | | | | | | | | | 2) суми солей і сухого | 13,54| -"- | | | залишку гравіметричним | | | | | методом | | | | | | | | | | 3) окислюваності | 14,78| -"- | | | титрометричним методом | | | | | | | | | | 4) поліфосфатів | 31,83| -"- | | | фотометричним методом | | | | | | | | | | 5) роданідів фотометричним | 30,42| -"- | | | методом | | | | | | | | | | 6) сірководню колориметричним| 11,57| -"- | | | методом | | | | | | | | | | 7) синтетичних | 22,95| -"- | | | поверхнево-активних | | | | | речовин фотометричним | | | | | методом | | | | | | | | | | 8) сульфатів турбідиметричним| 29,78| -"- | | | методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 57.|Визначення вмісту фенолів | | | | |методом: | | | | | | | | | | газохроматографічним | 53,96| -"- | | | | | | | | фотометричним | 37,55| -"- | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 58.|Визначення вмісту фтору | 26,75| -"- | | |фотометричним методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 59.|Визначення вмісту | | | | |титрометричним методом: | | | | | | | | | | хлоридів | 12| -"- | | | | | | | | хлору залишкового | 10,52| -"- | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 60.|Визначення вмісту: | | | | | | | | | | 1) ціанідів фотометричним | 40,89| -"- | | | методом | | | | | | | | | | 2) ацетону фотометричним | 47,88| -"- | | | методом | | | | | | | | | | 3) йоду фотометричним методом| 34,5 | -"- | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 61.|Визначення вмісту формальдегіду| | | | |методом: | | | | | | | | | | фотометричним | 33,04| -"- | | | | | | | | газохроматографічним | 49,65| -"- | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 62.|Визначення вмісту: | | | | | | | | | | 1) хлороформу, | 52,88|за дослідження | | | дибромхлорметану, | |одного показника | | | тетрахлорвуглецю, | | | | | 1, 1-дихлоретилену і 1, | | | | | 2-дихлоретану | | | | | газохроматографічним | | | | | методом | | | | | | | | | | 2) загального органічного | 52,34|за одне дослідження| | | вуглецю | | | | | газохроматографічним | | | | | методом | | | | | | | | | | 3) барію титрометричним | 25,26| -"- | | | методом | | | | | | | | | | 4) міді, кадмію, свинцю і | 34,03|за дослідження | | | цинку полярографічним | |одного показника | | | методом | | | | | | | | | | 5) алюмінію фотометричним | 32,92|за одне дослідження| | | методом | | | | | | | | | | 6) молібдену фотометричним | 50,41| -"- | | | методом | | | | | | | | | | 7) заліза фотометричним | 20,91| -"- | | | методом | | | | | | | | | | 8) цинку фотометричним | 50,88| -"- | | | методом | | | | | | | | | | 9) марганцю фотометричним | 31,41| -"- | | | методом | | | | | | | | | | 10) міді фотометричним | 30,61| -"- | | | методом | | | | | | | | | | 11) нікелю фотометричним | 30,44| -"- | | | методом | | | | | | | | | | 12) хрому фотометричним | 32,81| -"- | | | методом | | | | | | | | | | 13) кадмію фотометричним | 31,33| -"- | | | методом | | | | | | | | | | 14) свинцю фотометричним | 34,43| -"- | | | методом | | | | | | | | | | 15) миш'яку фотометричним | 30,53| -"- | | | методом | | | | | | | | | | 16) кремнію фотометричним | 30,86| -"- | | | методом | | | | | | | | | | 17) миш'яку, кадмію, міді, | 30,5 |за дослідження | | | свинцю, цинку і ртуті | |одного показника | | | методом інверсійної | | | | | вольт-амперметрії | | | | | | | | | | 18) магнію розрахунковим | 3,25|за одне дослідження| | | методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 63.|Визначення вмісту | | | | |флуорометричним методом: | | | | | | | | | | кадмію | 40,92|за одне дослідження| | | | | | | | цинку | 40,7 | -"- | | | | | | | | фенолу | 50,36| -"- | | | | | | | | нафтопродуктів | 40,18| -"- | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 64.|Визначення вмісту: | | | | | | | | | | 1) калію і натрію | 5,02| -"- | | | сумарно-розрахунковим | | | | | методом | | | | | | | | | | 2) сульфатів ваговим | 28,47| -"- | | | методом | | | | | | | | | | 3) хімічного споживання | 26,29| -"- | | | кисню титрометричним | | | | | методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 65.|Визначення: | | | | | | | | | | 1) запаху органолептичним | 3,03| -"- | | | методом | | | | | | | | | | 2) присмаку | 3,03| -"- | | | органолептичним методом | | | |----------------------------------------------------------------| | Вода дистильована | |----------------------------------------------------------------| | 66.|Визначення вмісту: | | | | | | | | | | 1) речовин, що відновлюють | 13,05| -"- | | | перманганат калію, | | | | | колориметричним методом | | | | | | | | | | 2) сульфатів колориметричним | 13,72| -"- | | | методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 67.|Визначення водневого показника | 6,28| -"- | | |потенціометричним методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 68.|Визначення кількості: | | | | | | | | | | 1) свинцю, цинку, заліза, | 42,06|за дослідження | | | кальцію і міді атомно- | |одного показника | | | абсорбційним методом | | | | | | | | | | 2) хлоридів колориметричним | 12,4 |за одне дослідження| | | методом | | | | | | | | | | 3) алюмінію колориметричним | 17,91| -"- | | | методом | | | | | | | | | | 4) залишку після випарювання | 14,98|за одне дослідження| | | гравіметричним методом | | | | | | | | | | 5) аміаку, нітратів, заліза, | 11,55|за дослідження | | | міді, свинцю і цинку | |одного показника | | | колориметричним методом | | | |----------------------------------------------------------------| | Ґрунт | |----------------------------------------------------------------| | 69.|Визначення вмісту: | | | | | | | | | | 1) аміаку фотометричним | 44,95|за одне дослідження| | | методом | | | | | | | | | | 2) миш'яку титрометричним | 43,68| -"- | | | методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 70.|Визначення кількості азоту | 29,58| -"- | | |загального титрометричним | | | | |методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 71.|Визначення вмісту: | | | | | | | | | | 1) вологості | 27,4 | -"- | | | гравіметричним методом | | | | | | | | | | 2) заліза, марганцю, | 43,53|за дослідження | | | кобальту фотометричним | |одного показника | | | методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 72.|Визначення кількості методом: | | | | | | | | | | іонометричним - нітратів | 18,56|за одне дослідження| | | | | | | | потенціометричним - фторидів | 41,14| -"- | | | | | | | | титрометричним - хлорид-іонів | 26,88| -"- | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 73.|Визначення кількості | 53,86| -"- | | |сульфат-іонів потенціометричним| | | | |методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 74.|Визначення вмісту: | | | | | | | | | | 1) фосфору фотометричним | 49,72| -"- | | | методом | | | | | | | | | | 2) формальдегіду, бензолу, | 53,96|за дослідження | | | толуолу і ксилолу методом | |одного показника | | | газорідинної хроматографії| | | | | | | | | | 3) міді, кадмію, цинку, | 52,13| -"- | | | нікелю і свинцю методом | | | | | тонкошарової хроматографії| | | | | | | | | | 4) калію фотометричним | 31,96|за одне дослідження| | | методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 75.|Визначення водневого показника | 23,6 |за одне дослідження| | |у водній та сольовій витяжці | | | | |потенціометричним методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 76.|Визначення вмісту гумусу | 32,89| -"- | | |фотометричним методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 77.|Визначення ферментативної | 69,2 | -"- | | |активності групи оксидоредуктаз| | | | |фотометричним методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 78.|Визначення вмісту: | | | | | | | | | | 1) свинцю полярографічним | 41,92| -"- | | | методом | | | | | | | | | | 2) формальдегіду | 36,91| -"- | | | фотометричним методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 79.|Визначення кількості | 91,04| -"- | | |нафтопродуктів гравіметричним | | | | |методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 80.|Визначення вмісту: | | | | | | | | | | 1) міді, кадмію, свинцю, | 44,86|за дослідження | | | цинку і ртуті методом | |одного показника | | | інверсійної вольт- | | | | | амперметрії | | | | | | | | | | 2) міді, кадмію, цинку, | 40,85| -"- | | | свинцю, нікелю, ртуті, | | | | | заліза, марганцю і | | | | | кобальту атомно- | | | | | абсорбційним методом | | | | | | | | | | 3) ртуті фотометричним | 45,58|за одне дослідження| | | методом | | | |----------------------------------------------------------------| | Харчові продукти | |----------------------------------------------------------------| | Алкогольні напої | |----------------------------------------------------------------| | 81.|Визначення масової концентрації| 8,65| -"- | | |загального екстракту | | | | |рефрактометричним методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 82.|Визначення вмісту: | | | | | | | | | | 1) летких кислот | 32,18| -"- | | | титрометричним методом | | | | | | | | | | 2) кислот, що титруються, | 14,32| -"- | | | титрометричним методом | | | | | | | | | | 3) альдегідів методом | 53,7 | -"- | | | газорідинної хроматографії| | | | | | | | | | 4) альдегідів фотометричним | 29,72|за одне дослідження| | | методом | | | | | | | | | | 5) метанолу методом | 54,81| -"- | | | газорідинної хроматографії| | | | | | | | | | 6) метанолу фотометричним | 48,86| -"- | | | методом | | | | | | | | | | 7) сивушних масел або | 73,94| -"- | | | складних ефірів методом | | | | | газорідинної хроматографії| | | | | | | | | | 8) сивушних масел | 29,08| -"- | | | фотометричним методом | | | | | | | | | | 9) складних ефірів | 47,19| -"- | | | фотометричним методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 83.|Визначення природи | 11,85| -"- | | |барвника (якісна реакція) | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 84.|Визначення вмісту: | | | | | | | | | | 1) алкоголю без відгону | 7,79| -"- | | | | | | | | 2) алкоголю з відгоном | 22,42| -"- | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 85.|Визначення: | 18,21| -"- | | | 1) в безалкогольних напоях | | | | | насиченості двоокисом | | | | | вуглецю фізичним методом | | | | | | | | | | 2) в борошні сирої клейковини| 22,53| -"- | | | гравіметричним методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 86.|Визначення вмісту: | | | | | | | | | | 1) свинцю, кадмію, цинку, | 40,4 |за дослідження | | | заліза і міді атомно- | |одного показника | | | абсорбційним методом | | | | | | | | | | 2) ртуті безполуменевим | 40,4 |за одне дослідження| | | атомно-абсорбційним | | | | | методом | | | | | | | | | | 3) миш'яку, йоду і селену | 39,57|за дослідження | | | в харчових продуктах | |одного показника | | | методом інверсійної | | | | | вольт-амперметрії | | | | | | | | | | 4) нітратів і нітритів | 59,13|за одне дослідження| | | фотометричним методом | | | | | | | | | | 5) нітратів іонометричним | 20,87| -"- | | | методом | | | | | | | | | | 6) нітрозодиметиламіну і | 148,54| -"- | | | натрозодіетиламіну в | | | | | продовольчій сировині та | | | | | продуктах харчування | | | | | методом газорідинної | | | | | хроматографії | | | | | | | | | | 7) мікотоксинів (афлатоксин | 131,56|за одне дослідження| | | В1, афлатоксин М1, | | | | | зеаралінон, дезоксиніва- | | | | | леол, патулін і Т2-токсин)| | | | | методом високоефективної | | | | | рідинної хроматографії | | | | | | | | | | 8) мікотоксинів (афлатоксин | 79,33| -"- | | | В1, афлатоксин М1, | | | | | зеаралінон, дезоксиніва- | | | | | леол і патулін) методом | | | | | тонкошарової хроматографії| | | | | | | | | | 9) гормональних препаратів | 148,22| -"- | | | (діетилстильбестролу, | | | | | тестостерону, | | | | | естрадіолу-17b) методом | | | | | газорідинної хроматографії| | | | | | | | | | 10) гормональних препаратів | 162,69| -"- | | | (діетилстильбестролу, | | | | | тестостерону, | | | | | естрадіолу-17b) методом | | | | | високоефективної рідинної | | | | | хроматографії | | | | | | | | | | 11) гістаміну фотометричним | 59,86| -"- | | | методом | | | | | | | | | | 12) синтетичних барвників | 64,05| -"- | | | методом високоефективної | | | | | рідинної хроматографії | | | | | | | | | | 13) консервантів, підсолоджу- | 70,44|за дослідження | | | вачів, ксиліту і сорбіту | |одного показника | | | методом високоефективної | | | | | рідинної хроматографії | | | | | | | | | | 14) водорозчинних вітамінів | 92,52| -"- | | | B1, B2 методом флуоресцен-| | | | | ції | | | | | | | | | | 15) водорозчинного вітаміну PP| 49,12|за одне дослідження| | | колориметричним методом | | | | | | | | | | 16) вітаміну C титрометричним | 19,68| -"- | | | методом | | | | | | | | | | 17) жиророзчинних вітамінів | 49,14|за дослідження | | | A, E, b-каротину | |одного показника | | | фотометричним методом | | | | | | | | | | 18) кофеїну, теоброміну | 69,99|за одне дослідження| | | методом високоефективної | | | | | рідинної хроматографії | | | | | | | | | | 19) білка, амінного азоту за | 40,22| -"- | | | К'єльдалем | | | | | | | | | | 20) жиру гравіметричним | 22,92| -"- | | | методом | | | | | | | | | | 21) жиру методом Сокслета | 34,47| -"- | | | | | | | | 22) жиру рефрактометричним | 22,84| -"- | | | методом | | | | | | | | | | 23) редукуючих цукрів та | 37,47|за одне дослідження| | | загального цукру | | | | | фотометричним методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 87.|Визначення кількості: | | | | | | | | | | 1) цукру методом гарячого | 47,07| -"- | | | титрування | | | | | | | | | | 2) лактози титрометричним | 39,3 | -"- | | | методом | | | | | | | | | | 3) сахарози поляриметричним | 17,66| -"- | | | методом | | | | | | | | | | 4) хлориду натрію | 16,65| -"- | | | титрометричним методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 88.|Визначення вмісту: | | | | | | | | | | 1) загального фосфору | 49,57| -"- | | | фотометричним методом | | | | | | | | | | 2) етилового спирту | 15,63| -"- | | | гравіметричним методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 89.|Визначення кількості | | | | | | | | | | 1) вологи гравіметричним | 15| -"- | | | методом | | | | | | | | | | 2) водорозчинних сухих | 17,84| -"- | | | речовин рефрактометричним | | | | | методом | | | | | | | | | | 3) водорозчинних | 26,07| -"- | | | екстрактивних речовин | | | | | гравіметричним методом | | | | | | | | | | 4) загальної золи та золи | 40,5 | -"- | | | нерозчинної у | | | | | 10-відсотковій соляній | | | | | кислоті гравіметричним | | | | | методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 90.|Визначення: | | | | | | | | | | 1) наявності піску та | 18,13| -"- | | | мінеральних домішок | | | | | гравіметричним методом | | | | | | | | | | 2) водневого показника | 13,21| -"- | | | потенціометричним методом | | | | | | | | | | 3) кислотності | 12,66| -"- | | | титрометричним методом | | | | | | | | | | 4) лужності | 13,1 | -"- | | | титрометричним методом | | | | | | | | | | 5) кольоровості за шкалою | 28,34| -"- | | | стандартних розчинів йоду | | | | | | | | | | 6) кислотного числа | 23,16| -"- | | | титрометричним методом | | | | | | | | | | 7) перекисного числа | 20,06| -"- | | | титрометричним методом | | | | | | | | | | 8) йодного числа | 29,83|за одне дослідження| | | титрометричним методом | | | | | | | | | | 9) густини за допомогою | 5,16| -"- | | | ареометра | | | | | | | | | | 10) складових частин | 10,29| -"- | | | продукту гравіметричним | | | | | методом | | | | | | | | | | 11) вмісту вільного, | 41,31| -"- | | | зв'язаного і загального | | | | | сірчистого ангідриду | | | | | титрометричним методом | | | |----------------------------------------------------------------| | Жирові продукти | |----------------------------------------------------------------| | 91.|Визначення: | | | | | | | | | | 1) вмісту рослинного жиру у | 60,29| -"- | | | вершково-рослинному маслі | | | | | за числом Рейхерта-Мейссля| | | | | титрометричним методом | | | | | | | | | | 2) відстою за вагою | 11,94| -"- | | | гравіметричним методом | | | | | | | | | | 3) числа омилення | 49,89| -"- | | | титрометричним методом | | | | | | | | | | 4) кількості неомилених | 42,87| -"- | | | речовин гравіметричним | | | | | методом | | | | | | | | | | 5) показника заломлення | 12,97| -"- | | | за допомогою рефрактометра| | | | | | | | | | 6) жирнокислотного складу | 62,1 | -"- | | | методом газорідинної | | | | | хроматографії | | | | | | | | | | 7) наявності мила (якісна | 9,91| -"- | | | реакція) | | | | | | | | | | 8) стійкості емульсій за | 8,02| -"- | | | допомогою центрифуги | | | | | | | | | | 9) кількості ерукової | 79,68| -"- | | | кислоти методом газорідин-| | | | | ної хроматографії | | | | | | | | | | 10) наявності нежирових | 37,11| -"- | | | домішок гравіметричним | | | | | методом | | | |----------------------------------------------------------------| | Мед | |----------------------------------------------------------------| | 92.|Визначення: | | | | | | | | | | 1) наявності щавлевої | 22,42| -"- | | | кислоти титрометричним | | | | | методом | | | | | | | | | | 2) діастазного числа | 43,62| -"- | | | фотометричним методом | | | | | | | | | | 3) наявності | 18,47| -"- | | | оксиметилфурфуролу | | | | | (якісна реакція) | | | |----------------------------------------------------------------| | Молоко і молочні продукти | |----------------------------------------------------------------| | 93.|Визначення наявності: | | | | | | | | | | пероксидази | 14,31|за одне дослідження| | | | | | | | фосфатази | 14,26| -"- | | | | | | | | аміаку, водню пероксиду і | 12,49|за дослідження | | | соди (якісні реакції) | |одного показника | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 94.|Визначення: | | | | | | | | | | 1) індексу розчинності | 10,13|за одне дослідження| | | | | | | | 2) ступеня чистоти | 5,45| -"- | |----------------------------------------------------------------| | М'ясо і м'ясні продукти | |----------------------------------------------------------------| | 95.|Визначення: | | | | | | | | | | 1) вмісту хліба в кулінарних | 34,51| -"- | | | виробах титрометричним | | | | | методом | | | | | | | | | | 2) кількості оксипроліну | 69,29| -"- | | | фотометричним методом | | | | | | | | | | 3) ефективності термообробки | 25,54| -"- | | | | | | | | 4) кількості крохмалю | 41,43| -"- | | | титрометричним методом | | | | | | | | | | 5) кількості летких жирних | 23,39| -"- | | | кислот титрометричним | | | | | методом | | | |----------------------------------------------------------------| | Продукти переробки плодів | | та овочів | |----------------------------------------------------------------| | 96.|Визначення вмісту: | | | | | | | | | | 1) оксиметилфурфуролу | 35,27| -"- | | | фотометричним методом | | | | | | | | | | 2) пектинових речовин | 29,73| -"- | | | титрометричним методом | | | |----------------------------------------------------------------| | Прянощі | |----------------------------------------------------------------| | 97.|Визначення ефірних масел | 35,63| -"- | | |методом відгону | | | |----------------------------------------------------------------| | Риба і рибні продукти | |----------------------------------------------------------------| | 98.|Визначення: | | | | | | | | | | 1) показників свіжості аміаку| 16,86|за дослідження | | | і сірководню (якісні | |одного показника | | | реакції) | | | | | | | | | | 2) кількості летких жирних | 27,03|за одне дослідження| | | кислот титрометричним | | | | | методом | | | |----------------------------------------------------------------| | Чай | |----------------------------------------------------------------| | 99.|Визначення кількості: | | | | | | | | | | 1) сирої клітковини | 33,21| -"- | | | гравіметричним методом | | |вгору