Про утворення Одеської державної юридичної академії
Постанова Кабінету Міністрів України від 02.12.19971350
Документ 1350-97-п, поточна редакція — Прийняття від 02.12.1997

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 2 грудня 1997 р. N 1350
Київ
Про утворення Одеської
державної юридичної академії

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Прийняти пропозицію Міністерства освіти, погоджену з
Міністерством фінансів, Міністерством економіки та Одеською
обласною державною адміністрацією, про утворення Одеської
державної юридичної академії на базі Юридичного інституту
Одеського державного університету імені І.І.Мечникова, що
ліквідується.
Утворення зазначеної Академії здійснити в межах асигнувань,
передбачених Міністерству освіти на підготовку кадрів.

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.28вгору