Документ 135/2018, поточна редакція — Прийняття від 19.05.2018

Указ
Президента України

Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня науки

За вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної науки, зміцнення науково-технічного потенціалу України, багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм постановляю:


Нагородити орденом князя Ярослава Мудрого III ступеня


САМОЙЛЕНКА
Анатолія Михайловича

-

директора Інституту математики Національної академії наук України, академіка НАН України


Нагородити орденом князя Ярослава Мудрого ІV ступеня


МОВЧАНА
Бориса Олексійовича

-

головного наукового співробітника Інституту електрозварювання імені Є.О. Патона Національної академії наук України, академіка НАН України


Нагородити орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня


ГРІНЧЕНКА
Віктора Тимофійовича

-

директора Інституту гідромеханіки Національної академії наук України, академіка НАН України


ЗАГІРНЯКА
Михайла Васильовича

-

ректора Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського, Полтавська область


Нагородити орденом "За заслуги" І ступеня


ВЕРГУНОВА
Віктора Анатолійовича

-

директора Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки Національної академії аграрних наук України


КОСТИЦЬКОГО
Михайла Васильовича

-

академіка Національної академії правових наук України


ЛУГОВОГО
Володимира Іларіоновича

-

першого віце-президента Національної академії педагогічних наук України


ЦВИХА
Володимира Федоровича

-

завідувача кафедри Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Нагородити орденом "За заслуги" II ступеня


ВОРОБІЄНКА
Петра Петровича

-

ректора Одеської національної академії зв’язку імені О.С. Попова


СІДАКА
Володимира Степановича

-

головного наукового співробітника Національної академії Служби безпеки України


Нагородити орденом "За заслуги" III ступеня


ЖУК
Світлану Іванівну

-

завідувача кафедри Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ


ЖУКОВА
Ігоря Анатолійовича

-

завідувача кафедри Навчально-наукового інституту комп’ютерних інформаційних технологій Національного авіаційного університету, м. Київ


КАРАСЯ
Анатолія Феодосійовича

-

завідувача кафедри Львівського національного університету імені Івана Франка


КУБАЛЬСЬКОГО
Олега Нарцизовича

-

першого заступника головного вченого секретаря Національної академії наук України, начальника відділу Президії НАН України


МАРЦІНКОВСЬКОГО
Ігоря Богдановича

-

доцента кафедри Навчально-наукового гуманітарного інституту Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв


ШЕВЧУКА
Василя Петровича

-

головного наукового співробітника науково-дослідного центру воєнної історії Національного університету оборони України імені Івана Черняховського Міністерства оборони України


Нагородити орденом княгині Ольги І ступеня


ЛУКІНОВУ
Тетяну Борисівну

-

провідного наукового співробітника Інституту мовознавства імені О.О. Потебні Національної академії наук України


Нагородити орденом княгині Ольги III ступеня


БАЛЬ-ПРИЛИПКО
Ларису Вацлавівну

-

декана факультету Національного університету біоресурсів і природокористування України, м. Київ


КУЛИКОВУ
Лілію Борисівну

-

першого проректора Херсонської державної морської академії


ШЕСТОПАЛОВУ
Ганну Вікторівну

-

старшого наукового співробітника, завідувача відділу біологічної фізики Інституту радіофізики та електроніки імені О.Я. Усикова Національної академії наук України


Нагородити відзнакою Президента України - Хрестом Івана Мазепи


МОНОЛАТІЯ
Івана Сергійовича

-

професора кафедри державного вищого навчального закладу "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника", доктора політичних наук, професора, м. Івано-Франківськ


Присвоїти почесні звання:


"ЗАСЛУЖЕНИЙ АРХІТЕКТОР УКРАЇНИ"


АНТОНЮКУ
Дмитру Івановичу

-

професорові Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури, м. Київ


"ЗАСЛУЖЕНИЙ ВИНАХІДНИК УКРАЇНИ"


ЖИГУЦУ
Юрію Юрійовичу

-

завідувачеві кафедри державного вищого навчального закладу "Ужгородський національний університет", доктору технічних наук, професорові, Закарпатська область


КОЦЮРУБІ
Володимиру Івановичу

-

професорові кафедри Національного університету оборони України імені Івана Черняховського Міністерства оборони України


"ЗАСЛУЖЕНИЙ ДІЯЧ НАУКИ І ТЕХНІКИ УКРАЇНИ"


АНДРІЄВСЬКОМУ
Сергію Михайловичу

-

директорові науково-дослідного інституту "Астрономічна обсерваторія" Одеського національного університету імені І.І. Мечникова, доктору фізико-математичних наук, професорові


ВАВРІВУ
Дмитру Михайловичу

-

заступникові директора Радіоастрономічного інституту Національної академії наук України, доктору фізико-математичних наук, професорові


ВОЛОЩУКУ
Василю Михайловичу

-

директорові Інституту свинарства і агропромислового виробництва Національної академії аграрних наук України, доктору сільськогосподарських наук, професору


ГОЛЬЦЕВУ
Анатолію Миколайовичу

-

директорові Інституту проблем кріобіології і кріомедицини Національної академії наук України, доктору медичних наук, професорові


ГРИГОРЕНКУ
Ярославу Михайловичу

-

головному науковому співробітникові Інституту механіки імені С.П. Тимошенка Національної академії наук України, доктору технічних наук, професорові


ГРИЦЕНКУ
Павлу Юхимовичу

-

директорові Інституту української мови Національної академії наук України, доктору філологічних наук, професорові


ДРАГОМИРЕЦЬКІЙ
Наталії Володимирівні

-

керівникові відділу державної установи "Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології Міністерства охорони здоров’я України", доктору медичних наук, професорові, м. Одеса


ЄВСТАХЕВИЧУ
Ігорю Йосифовичу

-

завідувачеві відділення державної установи "Інститут патології крові та трансфузійної медицини Національної академії медичних наук України", доктору медичних наук


ЗЕРНЕЦЬКІЙ
Аллі Анатоліївні

-

деканові факультету Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, доктору філологічних наук, професорові, м. Київ


КОШЕВОМУ
Віталію Михайловичу

-

завідувачеві кафедри Національного університету "Одеська морська академія", доктору технічних наук, професорові


ЛАВРЕНТЬЄВУ
Володимиру Миколайовичу

-

начальникові відділення Науково-технічного центру Казенного підприємства "Науково-виробничий комплекс "Іскра", кандидату технічних наук, м. Запоріжжя


ЛОВЕЙКІНУ
Вячеславу Сергійовичу

-

завідувачеві кафедри Національного університету біоресурсів і природокористування України, доктору технічних наук, професорові, м. Київ


МАХНІЮ
Віктору Петровичу

-

професорові кафедри Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, доктору фізико-математичних наук, професорові


САВЧЕНКУ
Олександру Григоровичу

-

деканові факультету державного вищого навчального закладу "Херсонський державний аграрний університет", доктору фізико-математичних наук, професорові


"ЗАСЛУЖЕНИЙ ЕКОНОМІСТ УКРАЇНИ"


ЩЕРБАКОВУ
Павлу Семеновичу

-

заступникові директора Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України


"ЗАСЛУЖЕНИЙ ЛІКАР УКРАЇНИ"


ОВЧАРЕНКУ
Миколі Олексійовичу

-

завідувачеві кафедри державного закладу "Луганський державний медичний університет", доктору медичних наук, професорові


ЯРОСЛАВСЬКІЙ
Світлані Миколаївні

-

доцентові кафедри Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, м. Київ


"ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ"


КУЗНЄЦОВІЙ
Інні Володимирівні

-

ученому секретареві Інституту культурології Національної академії мистецтв України, м. Київ


"ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК ОСВІТИ УКРАЇНИ"


ДУБАСЕНЮК
Олександрі Антонівні

-

професорові кафедри Житомирського державного університету імені Івана Франка


ЗАБОЛОТНОМУ
Володимиру Федоровичу

-

завідувачеві кафедри Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського


ЗАБОЛОТСЬКІЙ
Ользі Олександрівні

-

завідувачеві кафедри Херсонського державного університету


КАМІНСЬКОМУ
Богдану Тадейовичу

-

директорові відокремленого структурного підрозділу - Львівський коледж "Інфокомунікації" Національного університету "Львівська політехніка"


КОСІНСЬКІЙ
Ользі Аркадіївні

-

керуючій справами спеціалізованих вчених рад по захисту дисертацій Тернопільського національного економічного університету


КОТОВІЙ
Ользі Геральдівні

-

головному спеціалістові відділу Міністерства освіти і науки України


ЛАЗАРЕНКО
Наталії Іванівні

-

ректорові Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського


МАНЖОЛІ
Володимиру Андрійовичу

-

завідувачеві кафедри Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка


МОШИНСЬКОМУ
Віктору Степановичу 

-

ректорові Національного університету водного господарства та природокористування, м. Рівне


НАГОРНЯКУ
Михайлу Миколайовичу

-

директорові Інституту післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки державного вищого навчального закладу "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника", м. Івано-Франківськ


ПАЩЕНКУ
Віктору Михайловичу

-

доцентові кафедри Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ


ПОПОВСЬКОМУ
Анатолію Михайловичу

-

професорові кафедри Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ


СІТАРЧУКУ
Роману Анатолійовичу

-

першому проректорові, професору кафедри Полтавського національного педагогічного університету імені В.Е. Короленка


ТОРУБАРІ
Олексію Миколайовичу

-

деканові факультету, професору кафедри Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка


ФРАНЧУКУ
Василю Івановичу

-

професорові кафедри Львівського державного університету внутрішніх справ


"ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ"


СТРОЯНОВСЬКОМУ
Василю Станіславовичу

-

проректорові Подільського державного аграрно-технічного університету


"ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ УКРАЇНИ"


СВИЩУ
Ярославу Степановичу

-

завідувачеві кафедри Львівського державного університету фізичної культури.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
19 травня 2018 року
№ 135/2018
вгору