Про затвердження Правил охорони ліній електрозв'язку
Постанова Кабінету Міністрів України; Правила від 29.01.1996135
Документ 135-96-п, перша редакція — Прийняття від 29.01.1996
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 29 січня 1996 р. N 135
Київ
Про затвердження Правил охорони ліній зв'язку

Відповідно до Закону України "Про зв'язок" ( 160/95-ВР ) і з
метою забезпечення надійної роботи ліній зв'язку та проводового
мовлення Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Затвердити Правила охорони ліній зв'язку, що додаються.

Прем'єр-міністр України Є.МАРЧУК
Міністр
Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.30
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 січня 1996 р. N 135
ПРАВИЛА
охорони ліній зв'язку
1. Ці Правила визначають порядок забезпечення збереження
кабельних, радіорелейних і повітряних ліній зв'язку та проводового
мовлення Мінзв'язку, інших відомств і поширюються на лінії та
споруди зв'язку різних форм власності, що експлуатуються,
знаходяться на стадії прийняття в експлуатацію, будуються або
проектуються. 2. На трасах кабельних і повітряних ліній зв'язку та
проводового мовлення і навколо випромінюючих споруд електрозв'язку
встановлюються охоронні зони: для підземних кабельних і повітряних ліній зв'язку, що
проходять поза населеними пунктами, - це смуга землі вздовж ліній,
обмежена паралельними лініями, віддаленими від траси підземних
кабелів або від крайніх проводів повітряних ліній на відстані 2
метрів з кожного боку; для морських кабельних ліній зв'язку та для кабелів зв'язку
на переходах через судноплавні і плавні річки, озера, водосховища
та канали - це ділянка водного простору за всією глибиною від
поверхні води до дна, обмежена паралельними площинами, віддаленими
від траси морського кабелю на відстані 0,25 милі, а від траси
кабелю на переходах через річки, озера, водосховища та канали - на
відстані 100 метрів з кожного боку; для наземних і підземних необслуговуваних регенераційних
(підсилювальних) пунктів кабельних ліній зв'язку - це
ділянка землі, обмежена замкненою лінією, віддаленою від стінок
контейнера регенераційного (підсилювального) пункту чи межі його
обкладення на відстані 2 метрів; для випромінюючих споруд електрозв'язку - це ділянка землі,
розміри якої визначаються проектом залежно від технічних
характеристик цих споруд. На трасах підземних кабельних ліній зв'язку поза населеними
пунктами встановлюються замірні стовпчики, попереджувальні знаки
або маркери, які є орієнтирами траси. Замірні стовпчики і
попереджувальні знаки встановлюються як безпосередньо на трасі
кабелю, так і на деякій відстані від нього, що в останньому
випадку позначається на стовпчиках чи знаках. Траси підземних кабельних ліній зв'язку в містах визначаються
відповідною технічною документацією, примірник якої повинен
знаходитись у відділі архітектури місцевого органу державної
виконавчої влади або виконкому Ради. Межі охоронних зон на трасах морських кабелів і на трасах
кабелів зв'язку на переходах через судноплавні ріки, озера,
водосховища та канали позначаються в місцях виведення кабелів на
берег інформаційними заборонними знаками. Траси морських кабельних
ліній зв'язку зазначаються в Повідомленнях мореплавцям і
наносяться на морські карти. 3. Для повітряних ліній зв'язку та проводового мовлення, що
прокладаються в лісових масивах й інших зелених насадженнях,
вирубуються просіки: у насадженнях заввишки до 4 метрів включно - завширшки не
менше за відстань між крайніми проводами плюс 4 метри (по 2 метри
з кожного боку від крайнього проводу до гілок дерев); у насадженнях заввишки понад 4 метри - завширшки не менше за
відстань між крайніми проводами плюс 6 метрів (по 3 метри з
кожного боку від крайнього проводу до гілок дерев); у насадженнях, де можливі випадки падіння дерев, ширина
просік має дорівнювати відстані між крайніми проводами плюс міра
середньої висоти існуючих насаджень з кожного боку. В таких місцях
окремі дерева, що вищі за середні насадження, а також сухостійні
дерева поблизу просік повинні бути вирубані. При прокладанні ліній зв'язку та проводового мовлення в
парках, садах і в межах смуги відведення, декоративного озеленення
і придорожніх лісосмуг позаміських автомобільних доріг
допускається менша ширина просік за взаємною домовленістю з
відповідними підприємствами, установами та організаціями. Просіки для повітряних ліній зв'язку та проводового мовлення,
які проходять через лісові масиви та інші зелені насадження,
повинні утримуватися в пожежобезпечному стані силами тих
підприємств, у віданні яких перебувають лінії зв'язку та
проводового мовлення. Прокладання просік обов'язково виконується таким чином, щоб
насадженням було заподіяно якнайменшої шкоди і вжито можливих
заходів до збереження їх захисних властивостей. Зокрема, на
просіках не повинні вирубуватися кущі і молодняк, викорчовуватися
пні на пухких (піщаних) грунтах, крутих (понад < 15 градусів )
схилах і в місцях, які зазнають розмивання та дії вітрової ерозії. 4. Між спорудами ліній зв'язку або проводового мовлення,
іншими найближчими спорудами встановлюється мінімально допустима
відстань (розрив), що визначається правилами будівництва
відповідних споруд. 5. На трасах радіорелейних ліній зв'язку та телефонної
каналізації визначаються окремі ділянки землі, на яких
забороняється будувати будь-які об'єкти (споруди), садити дерева з
метою запобігання екрануючій дії на розповсюдження радіохвиль і
порушенню телефонної каналізації кореневою системою. Розташування
і межі таких ділянок передбачаються в проектах на будівництво цих
ліній і наносяться працівниками відділу архітектури місцевого
органу державної виконавчої влади та виконкому Ради на
топографічні карти. 6. У межах охоронних зон ліній зв'язку та проводового
мовлення і навколо випромінюючих споруд електрозв'язку без
письмової згоди підприємств, у віданні яких перебувають ці лінії,
а також без присутності їх представника забороняється: виконувати різного виду будівельні, монтажні, вибухові і
земляні роботи, а також розрівнювати грунт за допомогою
бульдозера, екскаватора, скрепера, грейдера та іншої землерийної
техніки; проводити сільськогосподарські земляні роботи на глибині
більш як 0,3 метра; проводити геологознімальні, розвідувальні, геодезичні та інші
роботи, пов'язані з бурінням свердловин, розробкою шурфів і
взяттям проб грунту; саджати дерева, розташовувати польові стани (табори),
утримувати худобу, складати матеріали, корми, добрива, розпалювати
вогнища, влаштовувати стрільбища; облаштовувати проїзди та стоянки автотранспорту, тракторів та
інших механізмів; провозити великогабаритні вантажі під проводами ліній зв'язку
та проводового мовлення; розміщувати причали для стоянки суден, барж та плавучих
кранів, проводити вантажно-розвантажувальні, днопоглиблювальні і
землечерпальні роботи, опускати якорі, проходити з випущеними
якорями, ланцюгами, лотами, волоками і тралами, виділяти
рибопромислові ділянки, добувати рибу або інших водяних тварин та
рослин придонними знаряддями вилову, влаштовувати водопої, колоти
та заготовляти лід. 7. Гірничі роботи в зонах їх впливу на лінії і споруди
зв'язку повинні проводитися відповідно до вимог нормативних актів
з питань охорони будівель, споруд і природних об'єктів від
шкідливого впливу гірничих розробок. 8. Роботи в охоронних зонах виконуються відповідно до Умов
проведення робіт у межах охоронних зон кабельних і повітряних
ліній зв'язку та проводового мовлення згідно з додатком до цих
Правил. 9. Забороняється виконувати будь-які роботи, що можуть
порушити нормальне функціонування ліній зв'язку та проводового
мовлення, зокрема: проводити знесення та реконструкцію будівель, мостів,
перебудову колекторів, тунелів метрополітену та залізниці, де
прокладено кабелі зв'язку, установлено стоянки повітряних ліній
зв'язку та проводового мовлення, кабельні ящики та розподільні
коробки, без попереднього перенесення виконавцями робіт споруд і
обладнання ліній зв'язку та проводового мовлення, узгодженого з
підприємствами, у віданні яких перебувають ці споруди і
обладнання; засипати, ламати чи самочинно знімати на трасах ліній зв'язку
та проводового мовлення замірні стовпчики, попереджувальні та інші
знаки, скидати на трасах підземних кабельних ліній зв'язку вантажі
вагою більш як 5 тонн, влаштовувати в охоронних зонах стоки
кислот, розчинів солей та лугів; відчиняти двері та люки необслуговуваних наземних і підземних
регенераційних (підсилювальних) пунктів, радіорелейних станцій,
колодязів телефонної каналізації, розподільних шаф, кабельних
ящиків, а також підключатися до ліній зв'язку особам, які не
обслуговують ці лінії; псувати опори і арматуру повітряних ліній,
обривати проводи чи накидати на них сторонні предмети, укріплювати
на опорах різноманітні плакати, покажчики та ін.; проводити перепланування приміщень з порушенням вбудованих
закладних пристроїв і обладнання інженерних комунікацій,
пошкодженням кабелів зв'язку та проводового мовлення. 10. Землі в межах охоронних зон у власників землі та
землекористувачів не вилучаються і можуть використовуватися ними з
обмеженнями, передбаченими в пунктах 6 і 9 цих Правил. 11. Підприємства, установи, організації та громадяни, яким
надані у власність, постійне або тимчасове користування земельні
ділянки, по яких проходять лінії зв'язку та проводового мовлення,
несуть відповідальність за проведення робіт на ділянках і
зобов'язані вживати належних заходів для збереження цих ліній. 12. Технічному персоналу підприємств, у віданні яких
перебувають лінії зв'язку та проводового мовлення, надається право
безперешкодно проходити, а у разі виконання ремонтно-відновних
робіт - право безперешкодно проїжджати в охоронних зонах. Якщо
лінії зв'язку та проводового мовлення проходять по території
заборонених зон і спеціальних об'єктів, відповідні організації
видають працівникам підприємств зв'язку, які обслуговують ці
лінії, перепустки для проведення технічного огляду і робіт у
будь-який час доби. 13. Підприємствам, у віданні яких перебувають лінії зв'язку
та проводового мовлення, в охоронних зонах за відсутності ліній
зв'язку інших відомств дозволяється: будівництво шляхів, під'їздів, мостів та інших споруд,
необхідних для технічного обслуговування лінії зв'язку та
проводового мовлення; риття ям, траншей або котлованів для ремонту лінії зв'язку та
проводового мовлення; обрізування гілок дерев для забезпечення встановленої ширини
просік. Проведення зазначених робіт повинне узгоджуватися з
відповідними власниками землі або землекористувачами. 14. Будівництво і реконструкція лінії зв'язку та проводового
мовлення, що проходять по сільськогосподарських угіддях, повинне
виконуватись, як правило, в період, коли ці угіддя не зайняті під
польові культури. Роботи, пов'язані з ліквідацією наслідків аварій
і технічним обслуговуванням ліній, виконуються у будь-який період
року. Після виконання зазначених робіт підприємства, у віданні
яких перебувають лінії зв'язку та проводового мовлення,
зобов'язані привести земельні ділянки у стан, придатний для
сільськогосподарського виробництва, а також відшкодувати власникам
землі або землекористувачам заподіяні під час проведення робіт
збитки. Визначення та відшкодування збитків здійснюється згідно із
законодавством. У разі усунення наслідків аварій на лініях зв'язку та
проводового мовлення, які проходять по лісових масивах,
дозволяється у місцях, прилеглих до трас ліній, вирубувати окремі
дерева з подальшим одержанням у встановленому порядку лісорубних
квитків (ордерів). Виконавець робіт зобов'язаний очистити місце
роботи від залишків рубання. 15. Планові ремонтні роботи на лініях зв'язку та проводового
мовлення, які проходять в межах смуги відведення позаміських
автомобільних доріг, можуть виконуватися тільки після попереднього
узгодження технічних умов їх проведення та одержання у дорожньому
підприємстві дозволу (ордеру) разом із схемою організації
дорожнього руху, узгодженою з органами державтоінспекції. Технічні умови виконання зазначених робіт і дозвіл (ордер)
повинні бути видані в триденний термін після одержання письмового
повідомлення про необхідність проведення робіт. Під час усунення
наслідків аварії за відсутності можливості організувати обхідний
зв'язок ремонтно-відновні роботи проводяться без попереднього
узгодження з обов'язковим викликом до їх місця представника
державтоінспекції або дорожнього експлуатаційного підприємства;
технічні умови видаються в можливо короткі терміни. Відновлення покриття доріг та ліквідація інших пошкоджень
виконується спеціалізованими дорожніми організаціями за рахунок
підприємства, у віданні якого перебувають лінії зв'язку або
проводового мовлення. 16. Порядок експлуатації ліній зв'язку та проводового
мовлення в місцях перехрещення з шосейними дорогами і залізничними
коліями, трубопроводами, судноплавними і сплавними річками,
озерами, водосховищами, каналами, територіями промислових
підприємств та аеродромів повинен узгоджуватися з підприємствами,
у віданні яких перебувають лінії зв'язку та проводового мовлення,
з транспортними, промисловими та іншими підприємствами
(організаціями). 17. На підприємствах, в установах та організаціях, яким
надані у власність, постійне або тимчасове користування земельні
ділянки, по яких проходять лінії зв'язку та проводового мовлення,
або на тих, що мають землерийну техніку і механізми, повинні
призначатися особи, відповідальні за збереження лінійних споруд
зв'язку та проводового мовлення і проведення інструктажу стосовно
виконання робіт в охоронних зонах. 18. Підприємства, установи, організації та громадяни, що
проводять поблизу охоронних зон ліній зв'язку та проводового
мовлення (менш як 25 метрів) будь-які роботи (вибухові, кар'єрні,
прокладання комунікацій, будівництво та реконструкцію тощо),
внаслідок яких ці лінії може бути пошкоджено, зобов'язані
сповіщати підприємства, у віданні яких перебувають лінії зв'язку
та проводового мовлення, про час і місце проведення робіт і про
порядок нагляду за їх виконанням. 19. Підприємства, установи, організації та громадяни, які
проводять земляні роботи, у разі виявлення підземних кабелів, що
не зазначені у технічній документації на ведення робіт,
зобов'язані негайно припинити роботу поблизу виявлених кабелів,
вжити заходів для їх збереження і сповістити про це найближче
підприємство зв'язку. 20. У разі підняття кабелю якорем або риболовними сітками
капітани суден (командири кораблів) зобов'язані вжити можливих
заходів для вивільнення кабелю без пошкодження, не рахуючись із
втратою якоря або сіток. Про випадок підняття кабелю капітани суден (командири
кораблів) зобов'язані негайно сповістити радіограмою найближчий
порт, вказавши координати місця пригоди, а також час підняття
кабелю. Порт, у якому одержано повідомлення про випадкове підняття
кабелю, інформує про це найближче підприємство зв'язку. 21. Обласні, Київська та Севастопольська міські, районні,
районні в містах Києві та Севастополі державні адміністрації,
сільські, селищні, міські Ради під час надання для будівництва
земельних ділянок, по яких проходять лінії зв'язку та проводового
мовлення, повинні позначати проходження лінії на плані, що
видається забудовнику, і вимагати від нього попереднього
узгодження будівельних робіт з відповідними підприємствами, у
віданні яких перебувають зазначені лінії. 22. Під час спорудження або реконструкції будівель, доріг,
мостів, ліній енергопостачання із спільним використанням опор для
підвіски проводів проводового мовлення та інших об'єктів роботи,
пов'язані з упорядкуванням і перенесенням мереж зв'язку,
виконуються замовниками будівництва та реконструкції відповідно до
технічних умов і під контролем підприємств зв'язку. 23. Місцеві органи державної виконавчої влади та виконкоми
Рад, а також правоохоронні органи у межах своїх повноважень
зобов'язані сприяти підприємствам, у віданні яких перебувають
лінії зв'язку та проводового мовлення, у запобіганні пошкодженню
ліній і виконанні всіма підприємствами, організаціями, установами
та громадянами вимог цих Правил. 24. Підприємства, установи, організації, посадові особи та
громадяни, винні у невиконанні вимог цих Правил, а також у
порушенні нормальної роботи ліній зв'язку та проводового мовлення,
відшкодовують збитки підприємствам зв'язку і несуть
відповідальність згідно із законодавством України. Збитки
обчислюються за фактичними витратами на відновлення роботи ліній з
урахуванням тарифних доходів, які підприємства не одержали за час
припинення дії зв'язку.
Додаток
до Правил охорони ліній
зв'язку
УМОВИ
проведення робіт у межах охоронних зон кабельних і
повітряних ліній зв'язку та проводового мовлення

1. Ці Умови визначають порядок проведення робіт у межах
охоронних зон кабельних і повітряних ліній зв'язку (далі - лінії
зв'язку) та проводового мовлення і обов'язкові для всіх
підприємств, установ, організацій незалежно від відомчої
приналежності та форми власності, а також громадян, які виконують
будь-які роботи в охоронних зонах. 2. Підприємства, установи, організації та громадяни у разі
надання їм у встановленому порядку для будівництва земельних
ділянок, по яких проходять лінії зв'язку або проводового мовлення,
зобов'язані відповідно до пункту 21 Правил охорони ліній зв'язку
попередньо узгодити питання будівництва з підприємствами, у
віданні яких перебувають ці лінії. 3. Підприємства, установи, організації та громадяни для
проведення у межах охоронних зон робіт, зазначених у пункті 6
Правил охорони ліній зв'язку, зобов'язані мати письмову згоду
підприємства, у віданні якого перебувають кабельні (у тому числі
споруди телефонної каналізації), повітряні лінії зв'язку або лінії
проводового мовлення. 4. Підприємства, установи, організації та громадяни, які
виконують роботи в охоронній зоні підземних кабельних ліній
зв'язку, зобов'язані до початку робіт викликати представника
підприємства, у віданні якого перебувають ці лінії, для визначення
точного місцезнаходження підземних кабелів та інших споруд
кабельних ліній (підземних регенераційних або підсилювальних
пунктів, телефонної каналізації з оглядовим обладнанням, контурів
заземлення та ін.), глибини їх залягання і розташування стосовно
споруджуваного об'єкта. 5. Визначення точного місцезнаходження підземних кабелів та
інших споруд кабельних ліній проводиться по всій довжині кабельної
лінії у зоні проведення робіт за технічною документацією з
наступним уточненням траси кабелешукачем і обов'язковим
шурфуванням. Відповідальність за визначення точного
місцезнаходження підземних кабелів та споруд кабельних ліній несе
підприємство, що здійснює технічну експлуатацію ліній. Уточнене
місцезнаходження траси підземної кабельної лінії у зоні проведення
робіт повинно бути позначене віхами заввишки 1,5 - 2 метри, які
встановлюються через кожні 15 - 20 метрів на прямолінійних
частинах траси і у всіх точках відхилення від прямолінійної осі
траси понад 0,5 метра, а також на поворотах траси та на межі
розриття грунту, де роботи повинні проводитися вручну. Проведення підземних робіт у охоронній зоні без позначення
траси підземного кабелю віхами забороняється. Роботи, пов'язані з установленням віх і шурфуванням,
проводяться силами і засобами виконавця робіт у присутності
представника підприємства зв'язку. Підприємство зв'язку на місці проведення робіт встановлює
попереджувальний знак у вигляді прямокутника з листової сталі
розміром 400 х 300 міліметрів світлого тону із зображенням
блискавки червоного кольору, написом "Копати заборонено, охоронна
зона кабелю" і зазначенням розміру охоронної зони, адреси і номера
телефону (чорним кольором) підприємства зв'язку. Попереджувальний знак встановлюється на стовпі заввишки 1,7
метра від поверхні землі. 6. Про виконані згідно з пунктом 5 цих Умов роботи
складається акт за участю представників виконавця робіт і
підприємства зв'язку. В акті зазначаються кількість і розміри
виритих щурфів, установлених віх і знаків, етап робіт, під час
виконання якого повинен бути присутній представник підприємства
зв'язку. Після підписання акта відповідальність за збереження
встановлених попереджувальних знаків, віх і кабелю несе виконавець
робіт. 7. Безпосередні виконавці робіт (майстри, бригадири,
машиністи землерийних, палебійних або інших будівельних
механізмів і машин та ін.) до початку проведення робіт в охоронних
зонах ліній зв'язку та проводового мовлення повинні бути
ознайомлені з розташуванням трас підземних кабелів, інших споруд
зв'язку та проводового мовлення, їх позначенням на місцевості, а
також одержати під розписку письмово викладені вимоги Правил
охорони ліній зв'язку з одночасним попередженням про небезпеку
ураження електричним струмом у разі наявності на лініях зв'язку та
проводового мовлення напруги, небезпечної для життя людини, та про
відповідальність за пошкодження ліній і споруд зв'язку. У нарядах на проведення робіт в охоронних зонах зазначаються
відомості про наявність підземних і повітряних ліній зв'язку та
проводового мовлення, виклик представника підприємства зв'язку. У
необхідних випадках до нарядів додається схема проведення робіт,
які виконуються ручним способом. Роботи в охоронних зонах повинні виконуватися під наглядом
виконроба або майстра. 8. Підприємства, установи, організації та громадяни, які
виконують роботи в охоронній зоні, за три доби до їх початку
повинні повідомити телефонограмою підприємство зв'язку про день і
час проведення робіт, під час виконання яких необхідна присутність
його представника. Керівництво підприємств зв'язку зобов'язане забезпечити
своєчасне (до призначеного терміну) прибуття свого представника до
місця проведення робіт для технічного нагляду за дотриманням
заходів збереження ліній і споруд зв'язку. У разі коли представник підприємства зв'язку не прибув на
місце проведення робіт, підприємство, установа, організація та
громадянин, які виконують роботи, зобов'язані протягом доби
повідомити про це телефонограмою керівництво підприємства зв'язку.
Проведення земляних робіт в охоронній зоні до прибуття зазначеного
представника забороняється. Втрати, пов'язані з простоєм
механізмів та працівників через відсутність представника на місці
проведення робіт, відшкодовуються підприємством зв'язку. 9. У разі відсутності письмової згоди на проведення робіт в
охоронній зоні та порушення вимог Правил охорони ліній зв'язку та
цих Умов представник підприємства зв'язку має право вимагати
припинення робіт і вжиття заходів, передбачених пунктом 21 цих
Умов. 10. У разі аварії, коли виникає потреба у невідкладних
ремонтно-відновлювальних роботах в охоронних зонах ліній зв'язку
та проводового мовлення, дозволяється виконувати ці роботи без
попереднього узгодження з підприємством зв'язку, дотримуючись
таких вимог: одночасно з виїздом робітників до місця аварії підприємство
зв'язку, підземні лінії якого суміжні з місцем аварії,
сповіщається телефонограмою про необхідність прибуття його
представника; на місці проведення аварійних робіт зобов'язана знаходитися
відповідальна за виконання робіт особа, яка повинна
проінструктувати робітників згідно з пунктом 7 цих Умов; до прибуття на місце проведення аварійних робіт представника
підприємства зв'язку земляні роботи повинні виконуватися вручну
згідно з пунктом 14 цих Умов. У разі виявлення кабелю зв'язку
необхідно забезпечити його захист від можливих пошкоджень; представник підприємства зв'язку, який прибув до місця
аварії, зобов'язаний показати місцезнаходження підземних кабелів і
споруд кабельної лінії, визначити заходи для їх збереження і бути
присутнім до закінчення аварійних робіт. 11. Роботи у місцях, де за проектом передбачено постійне чи
тимчасове перенесення ліній зв'язку або проводового мовлення,
можуть бути розпочаті тільки після перемикання діючих ліній. Перемикання діючих ліній зв'язку або проводового мовлення на
новозбудовані лінії здійснюється підприємством, у віданні якого
перебувають ці лінії, не пізніше ніж за три доби після закінчення
робіт, пов'язаних з перенесенням ліній. 12. У разі необхідності облаштування тимчасових проїздів для
будівельних механізмів і транспорту безпосередньо по трасах
підземних кабельних ліній організація, яка здійснює будівельні
роботи, за узгодженням з підприємством зв'язку вживає заходів для
захисту кабельних ліній і споруд від механічних пошкоджень шляхом
укладення дерев'яних настилів або бетонних плит, підсипання щебеню
чи гравію в охоронній зоні. Для провезення під проводами повітряних ліній
великогабаритних вантажів з метою запобігання обриву проводів
проводиться їх тимчасове підняття за допомогою спеціально
встановлюваних траверс або вищих опор, щоб між проводами лінії і
найвищою точкою великогабаритного вантажу була відстань не менш як
0,2 метра. Ці роботи виконуються підприємством зв'язку за рахунок
коштів, робочої сили та матеріалів заінтересованої організації,
передбачуваних у проекті організації будівництва. 13. Роботи в охоронних зонах особливо земляні роботи під час
улаштування крутих укосів і кріплень траншей та котлованів,
повинні виконуватися з неухильним додержанням будівельних норм і
правил. 14. Розривати грунт в охоронних зонах підземних кабельних
ліній зв'язку та проводового мовлення дозволяється тільки лопатами
без вживання різких ударів під час роботи. Використовувати такі
інструменти, як ломи, кайла, клини та пневмоінструменти,
категорично забороняється. Земляні роботи у місцях перехрещення з лініями зв'язку
необхідно виконувати в можливо стислі терміни. 15. Якщо під час розриття траншей і котлованів виявлено
підземні кабельні лінії зв'язку, будівельна організація повинна
забезпечити їх захист від пошкодження, для чого: кабелі, прокладені безпосередньо у грунті, повністю
викопуються вручну і розміщуються у суцільному дерев'яному (або з
іншого матеріалу) коробі, який у разі потреби надійно
закріплюється на балках (металевих, залізобетонних або
дерев'яних), покладених впоперек траншеї. Кінці балок повинні
перекривати ширину траншеї не менш як на 0,5 метра з кожного боку.
Підвішується короб на хомутах з дроту; кабелі, прокладені у трубах або блоках телефонної
каналізації, викопуються вручну до верхнього краю труби (блока).
Впоперек траншеї прокладаються балки для підвішування труб
(блока), грунт розкопується до нижнього краю труб (блока); труби
(блок) за допомогою хомутів підвішуються до балок, після чого
здійснюється подальше розкопування грунту. Якщо розриття траншеї або котловану проводиться на нижчій від
рівня залягання кабелю зв'язку глибині або поблизу цього кабелю,
вживаються заходи для запобігання осіданню або зсуву грунту; У разі коли під час проведення земляних робіт підземний
кабель або блоки телефонної каналізації будуть вивільнюватися від
грунту на значній довжині траси, заходи щодо захисту їх від
пошкодження повинні передбачатися проектом проведення робіт. За відсутності захисту від пошкодження оголених кабелів
зв'язку обов'язково організується їх охорона. 16. Проведення робіт у межах охоронної зони підводних кабелів
зв'язку узгоджується з підприємством зв'язку. 17. Відігрівання промерзлого грунту у зоні розташування
кабелів зв'язку провадиться до такої температури, яка б не
спричинила пошкодження оболонок та ізоляції серцевини кабелів.
Розриття промерзлого грунту із застосуванням клинових пристроїв
забороняється. 18. Засипання викопаних траншей і котлованів у місцях
перехрещення з кабелями зв'язку та телефонної каналізації
проводиться шарами грунту завтовшки не більш як 0,1 метра з
ретельним ущільненням. Взимку засипання проводиться піском або
розталим грунтом. Траншеї засипаються разом з балками, до яких були підвішені
кабелі або короби з кабелями, про що складається акт прихованих
робіт (огляд стану підземної кабельної лінії перед засипанням
траншей). 19. Під час виконання будівельних робіт забороняється
закидати землею або будівельними матеріалами кришки люків
телефонних колодязів (коробок), розподільні шафи, замірні
стовпчики, попереджувальні знаки на трасах підземних кабельних
ліній, а також переміщувати лінійні споруди зв'язку або
проводового мовлення без узгодження з власниками цих споруд. 20. Якщо під час виконання земляних робіт виявлено кабельні
лінії, не зазначені у технічній документації, роботи потрібно
негайно припинити, вжити заходів для захисту кабелів від
пошкодження і викликати до місця робіт представника підприємства
зв'язку. 21. У разі пошкодження лінійних споруд зв'язку або
проводового мовлення організація, що виконує роботи, зобов'язана
негайно повідомити про це власника споруд та відповідний відділ
місцевого органу державної виконавчої влади або виконкому Ради,
надати необхідну допомогу робочою силою і механізмами для
термінової ліквідації наслідків аварії. Підприємство зв'язку та організація, що виконує роботи,
складають акт про причини пошкодження лінійних споруд зв'язку із
зазначенням назви організації, посади і прізвища винуватця,
характеру, місця та часу початку пошкодження, тривалості простою
зв'язку. У разі порушення Правил охорони ліній зв'язку уповноважені
посадові особи підприємств зв'язку відповідно до законодавства
складають адміністративний протокол або передають матеріали до
слідчих органів.вгору