Друкувати   Шрифт: або Ctrl + mouse wheel

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 21 лютого 2018 р. № 135
Київ

Деякі питання визначення переліку посад працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до пункту 1 критеріїв визначення переліку посад працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 6 квітня 2016 р. № 271 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 30, ст. 1206, № 34, ст. 1328), зміни, що додаються.

2. Державним органам, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, у місячний строк з дня набрання чинності цією постановою переглянути та/або розробити відповідно до критеріїв визначення переліку посад працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 6 квітня 2016 р. № 271, переліки посад працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування, і подати їх на затвердження Національному агентству з питань державної служби. Державним органам, юрисдикція яких поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя, на територію одного або кількох районів, міст обласного значення, у місячний строк з дня набрання чинності цією постановою переглянути та/або розробити відповідно до критеріїв визначення переліку посад працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 6 квітня 2016 р. № 271, переліки посад працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування, і подати їх на затвердження відповідним територіальним органам Національного агентства з питань державної служби.

3. Державним органам забезпечити підтримання в актуальному стані переліки посад працівників, які виконують функції з обслуговування, у разі їх наявності з урахуванням змін, які відбуваються у структурі або штатному розписі державного органу.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 19
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 лютого 2018 р. № 135

ЗМІНИ,
що вносяться до пункту 1 критеріїв визначення переліку посад працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування

1. В абзаці першому слова “а саме” замінити словами “у тому числі”.

2. Абзац другий після слів “ремонтом будинків” доповнити словами “, роботою з утримання прилеглої території”.

3. Абзаци четвертий - сьомий замінити абзацами такого змісту:

“комп’ютерним забезпеченням та впровадженням інформаційних технологій (крім працівників, до компетенції яких належить формування, адміністрування та розвиток загальнодержавних електронних реєстрів, баз даних, інформаційних систем, а також забезпечення захисту інформації);

виконанням завдань та функцій фахівця з інтерв’ювання, секретаря і стенографіста;

комп’ютерним набором тексту, роботою з копіювальною та розмножувальною технікою, записом, накопиченням, систематизацією, перевіркою і опрацюванням цифрових та інших даних, підбором довідкового та інформаційного матеріалу;

виконанням завдань та функцій касира, відповідального чергового, диспетчера, чергового оперативного;

веденням архіву та виконанням функцій з бібліотечного обслуговування;

матеріально-технічним та господарським забезпеченням.”.

У зв’язку з цим абзац восьмий вважати абзацом десятим.


Публікації документа