Про фінансове забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування
Постанова Кабінету Міністрів України від 03.12.19971349
Документ 1349-97-п, попередня редакція — Редакція від 30.04.2010, підстава - 494-2009-п, 688-2009-п
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 3 грудня 1997 р. N 1349
Київ
{ Дію Постанови відновлено згідно з Розпорядженням КМ
N 55-р ( 55-2007-р ) від 14.02.2007 }
{ Дію Постанови зупинено на 2007 рік згідно з Постановою КМ
N 174 ( 174-2007-п ) від 07.02.2007 }
Про фінансове забезпечення діяльності
органів місцевого самоврядування
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 758 ( 758-99-п ) від 03.05.99
N 2040 ( 2040-2003-п ) від 26.12.2003
N 494 ( 494-2009-п ) від 23.05.2009 - набирає чинності
з дня набрання чинності Законом України "Про Державний
бюджет України на 2010 рік" згідно з Постановою КМ
N 1181 ( 1181-2009-п ) від 29.10.2009
N 614 ( 614-2009-п ) від 17.06.2009
N 688 ( 688-2009-п ) від 08.07.2009 - набирає чинності
з дня набрання чинності Законом України "Про Державний
бюджет України на 2010 рік" згідно з Постановою КМ
N 1181 ( 1181-2009-п ) від 29.10.2009 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Рекомендувати головам обласних, Київської та
Севастопольської міських, районних, районних у містах рад (у разі
їх створення), міським, селищним і сільським головам під час
підготовки пропозицій щодо структури виконавчого апарату обласних,
районних, районних у містах рад, виконавчих органів сільських,
селищних, міських рад, районних у містах рад (крім міст Києва та
Севастополя), загальної чисельності апарату рад та їх виконавчих
комітетів дотримуватися типових штатів згідно з додатками N 1 - 5. Раді Міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям під
час розроблення проектів відповідних бюджетів застосувати
зазначені типові штати для проведення розрахунків асигнувань на
утримання апарату рад.
2. Міністерству фінансів давати роз'яснення щодо застосування
даної постанови.
3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на
Міністерство фінансів.

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд. 57

Додаток N 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 3 грудня 1997 р. N 1349
ТИПОВІ ШТАТИ
апарату обласних та Севастопольської міської рад
---------------------------------------------------------------- Найменування посади | Кількість штатних | одиниць ---------------------------------------------------------------- Голова ради 1
Заступник голови ради 1
Керуючий справами 0 - 1
Голова постійної комісії з питань 1
бюджету
Завідуючий відділом (організаційним, 1 - 2
загальним)
Помічник голови (заступника голови) 1 - 2
ради
Радники (консультанти) голови ради з
питань: юридичного забезпечення 1 соціально-економічного, культурного 1 розвитку територій та здійснення економічних реформ, приватизації та власності Головний бухгалтер 1
Спеціалісти 8 - 12
Секретар приймальні, друкарка 2
Водій 2 ------------------------------------------------------------- Усього 20 - 27
Примітки: 1. Штатна чисельність установлена виходячи з
мінімальної чисельності населення і може
уточнюватися пропорційно зростанню чисельності
населення, але не більше максимуму.
2. До штату апарату обласних та Севастопольської
міських рад крім посад, передбачених у цьому
додатку, можуть додатково вводитися посади
прибиральниць службових приміщень залежно від
розмірів площі, що прибирається: до 400 кв.
метрів - 0,5 посади; на кожні 400 кв. метрів - 1
посада.

Міністр
Кабінету Міністрів України А.ТОЛСТОУХОВ
( Додаток N 1 в редакції Постанови КМ N 758 ( 758-99-п ) від
03.05.99 )
Додаток N 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 3 грудня 1997 р. N 1349
ТИПОВІ ШТАТИ
апарату районних, районних у місті Севастополі рад
---------------------------------------------------------------- Найменування посади | Кількість штатних | одиниць ----------------------------------------------------------------- Голова ради 1
Заступник голови ради 1
Керуючий справами 0 - 1
Завідуючий відділом (організаційним) 1
Радники (консультанти) голови ради з
питань: юридичного забезпечення 1 соціально-економічного, культурного 1 розвитку територій та здійснення економічних реформ, приватизації та власності
Головний бухгалтер 1
Спеціалісти 3 - 4
Секретар-друкарка 1
Водій 1 --------------------------------------------------------------- Усього 11 - 13
Примітки: 1. Штатна чисельність установлена виходячи з
мінімальної чисельності населення і може
уточнюватися пропорційно зростанню чисельності
населення, але не більше максимуму.
2. До штату апарату районних, районних у місті
Севастополі рад крім посад, передбачених у цьому
додатку, можуть додатково вводитися посади
прибиральниць службових приміщень залежно від
розмірів площі, що прибирається: до 400 кв.
метрів - 0,5 посади; на кожні 400 кв. метрів - 1
посада.

Міністр
Кабінету Міністрів України А.ТОЛСТОУХОВ
( Додаток N 2 в редакції Постанови КМ N 758 ( 758-99-п ) від
03.05.99 )
Додаток N 3
до постанови Кабінету Міністрів України
від 3 грудня 1997 р. N 1349
ТИПОВІ ШТАТИ
апарату міських (міст республіканського
Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад,
їх виконавчих комітетів
{ Назва Додатка 3 в редакції Постанови КМ N 688 ( 688-2009-п ) від
08.07.2009 }
----------------------------------------------------------------------------------- | Кількість штатних одиниць Найменування посади |-------------------------------------------------------------- | у містах з |групи міст за оплатою праці | у містах з |чисельністю | | чисельністю | населення |-----------------------------| населення | понад | Поза | | | | | 1 млн. |групою | I | II | III | | чоловік | | | | | | | | | | |------------------- | | | | | |понад 15 | до 15 | | | | | | тис. | тис. | | | | | |чоловік |чоловік ----------------------------------------------------------------------------------- Міський голова 1 1 1 1 1 1 1
Секретар ради 1 1 1 1 1 1 1
Перший заступник,
заступник міського
голови з питань
діяльності
виконавчих органів 4 4 3 - 4 3 - 4 2 - 3 1 - 2 1
Керуючий справами 1 1 1 1 1 - - (секретар)
виконавчого
комітету
Радник, консультант 3 3 2 2 1 - - голови ради
Помічник голови 1 1 1 - - - -
Завідуючий 6 5 4 3 2 0-1 0-1 відділом
Головний бухгалтер 1 1 1 1 1 - -
Спеціалісти 24 - 26 15 - 24 11 - 17 7 - 11 6 - 7 6 - 7 1 - 5
Секретар керівника,
секретар-друкарка,
стенографістка,
завідуючий
господарством 5 4 3 2 2 1 1
Водій 3 3 2 2 1 - 2 1 -
--------------------------------------------------------------------------------- Усього 50-52 39-48 30-37 23-28 18-21 11-14 5-10

Примітки: 1. Штатна чисельність установлена виходячи з
мінімальної чисельності населення і
може уточнюватися пропорційно зростанню
чисельності населення, але не більше
максимуму.
2. Групи за оплатою праці працівників апарату
міських рад, їх виконавчих комітетів, управлінь
і самостійних відділів установлюються відповідно
до показників, затверджених постановою Кабінету
Міністрів України від 10 червня 1992 р. N 320
"Про віднесення областей та міст до груп за
оплатою праці" (із доповненнями, внесеними
постановою Кабінету Міністрів України від 19
серпня 1993 р. N 655).
3. До штату виконавчих комітетів міських рад крім
посад, передбачених у додатку, можуть додатково
вводитися посади:
прибиральниць службових приміщень залежно від
розмірів площі, що прибирається: до 400 кв.
метрів - 0,5 посади; на кожні 400 кв. метрів - 1
посада;
сторожа;
працівників військового обліку (в населених
пунктах, де немає військових комісаріатів) за
наявності на обліку: від 500 до 1000
військовозобов'язаних і призовників - 1 посада;
від 1000 до 2000 військовозобов'язаних і
призовників - 2 посади; на кожних
наступних 1000 військовозобов'язаних і
призовників - додатково по одній посаді.

Міністр
Кабінету Міністрів України А.ТОЛСТОУХОВ

( Додаток N 3 в редакції Постанови КМ N 758 ( 758-99-п ) від
03.05.99 )

Додаток 3-1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 3 грудня 1997 р. N 1349

ТИПОВІ ШТАТИ
апарату міських (міст районного значення)
рад та їх виконавчих комітетів

------------------------------------------------------------------ | Найменування | Чисельність працівників за групами | | посади | міст з чисельністю населення | | | (тис. осіб) | | |--------------------------------------------| | |від 28 до|від 15 до|від 10 до| від 5 до|до 5| | | 35 | 28 | 15 | 10 | | |-------------------+---------+---------+---------+---------+----| |Міський голова | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |-------------------+---------+---------+---------+---------+----| |Секретар ради | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |-------------------+---------+---------+---------+---------+----| |Заступник | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | |міського голови | | | | | | |-------------------+---------+---------+---------+---------+----| |Керуючий справами | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |(секретар | | | | | | |виконавчого | | | | | | |комітету | | | | | | |-------------------+---------+---------+---------+---------+----| |Керівник | 7-9 | 5-7 | 2-5 | 3 | 0 | |структурного | | | | | | |підрозділу | | | | | | |-------------------+---------+---------+---------+---------+----| |Головний бухгалтер,| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |бухгалтер | | | | | | |-------------------+---------+---------+---------+---------+----| |Спеціалісти: | 13-23 | 9-14 | 4-9 | 4 | 2 | |-------------------+---------+---------+---------+---------+----| |Технічні службовці | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |-------------------+---------+---------+---------+---------+----| |Усього | 30-42 | 23-30 | 15-23 | 14 | 8 | ------------------------------------------------------------------
_______________
Примітки: 1. Штатна чисельність установлюється виходячи з
мінімальної чисельності населення, що проживає на
відповідній території, яка може уточнюватися пропорційно
збільшенню чисельності населення, але не більше
максимального показника. Чисельність населення міст
встановлюється на 1 січня року, що передує плановому.
2. До штату апарату ради та її виконавчого комітету крім
посад, передбачених у цьому додатку, можуть додатково
вводитися посади:
1) працівників військового обліку (в населеному пункті,
де немає військового комісаріату) за наявності на
обліку: від 500 до 1000 військовозобов'язаних і
призовників - одна посада; від 1000 до 2000
військовозобов'язаних і призовників - дві посади; на
кожних наступних 1000 військовозобов'язаних і
призовників - додатково по одній посаді;
2) прибиральниць службових приміщень залежно від
розмірів площі, що прибирається, з розрахунку
0,25 посади на кожні 100 кв. метрів;
3) опалювачів, машиністів (кочегарів) котельні,
операторів котельні за наявності:
а) центрального опалення:
в котельнях, що опалюються твердими видами палива (торф,
кам'яне вугілля), з поверхнею нагріву котлів понад
75 кв. метрів - 2 посади машиніста (кочегара) котельні в
зміну в кожній;
в котельнях з газовим опаленням - 1 посада оператора
котельні в зміну;
б) пічного опалення - на кожні 5 печей 0,5 посади, але
не менш як 0,5;
4) сторожів, робітників з комплексного обслуговування
адміністративних будинків, водія транспортного засобу.
{ Постанову доповнено Додатком 3-1 згідно з Постановою КМ N 688
( 688-2009-п ) від 08.07.2009 }

Додаток N 4
до постанови Кабінету Міністрів України
від 3 грудня 1997 р. N 1349
ТИПОВІ ШТАТИ
апарату районних у містах (крім міста Севастополя)
рад, їх виконавчих комітетів
---------------------------------------------------------------- Найменування посади | Кількість штатних одиниць ---------------------------------------------------------------- Голова ради 1
Заступник голови ради з питань 2 - 3
діяльності виконавчого органу
Керуючий справами (секретар) 1
виконкому
Завідуючий відділом 2 - 3
Головний бухгалтер 1
Спеціалісти 6 - 8
Секретар-друкарка, друкарка 2
Водій 1 --------------------------------------------------------------- Усього 16 - 20
Примітки: 1. Штатна чисельність установлена виходячи з
мінімальної чисельності населення і може
уточнюватися пропорційно зростанню чисельності
населення, але не більше максимуму.
2. До штату виконавчих комітетів районних у містах
(крім міста Севастополя) рад крім посад,
передбачених у цьому додатку, можуть додатково
вводитися посади:
прибиральниць службових приміщень залежно від
розмірів площі, що прибирається: до 400 кв.
метрів - 0,5 посади; на кожні 400 кв. метрів - 1
посада;
сторожа;
працівників військового обліку (в населених
пунктах, де немає військових комісаріатів) за
наявності на обліку: від 500 до 1000
військовозобов'язаних і призовників - 1 посада;
від 1000 до 2000 військовозобов'язаних і
призовників - 2 посади; на кожних наступних 1000
військовозобов'язаних і призовників - додатково
по одній посаді.

Міністр
Кабінету Міністрів України А.ТОЛСТОУХОВ
( Додаток N 4 в редакції Постанови КМ N 758 ( 758-99-п ) від
03.05.99 )
Додаток 5
до постанови Кабінету Міністрів України
від 3 грудня 1997 р. N 1349
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 23 травня 2009 р. N 494 ( 494-2009-п )
ТИПОВІ ШТАТИ
апарату сільських, селищних рад
та їх виконавчих комітетів

------------------------------------------------------------------ | Найменування | Кількість штатних одиниць при чисельності | | посади | населення, тис. чоловік | | |------------------------------------------------| | |понад|від 10| від |від 5 | від 3 | від 2 |до 2 | | | 15 |до 15 |7,5 до|до 7,5| до 5 | до 3 | | | | | | 10 | | | | | |---------------+-----+------+------+------+-------+-------+-----| |Сільський, | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |селищний голова| | | | | | | | |---------------+-----+------+------+------+-------+-------+-----| |Заступник | 1-2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |сільського, | | | | | | | | |селищного | | | | | | | | |голови з питань| | | | | | | | |діяльності | | | | | | | | |виконавчого | | | | | | | | |органу | | | | | | | | |---------------+-----+------+------+------+-------+-------+-----| |Секретар ради | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |---------------+-----+------+------+------+-------+-------+-----| |Керуючий | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | |справами | | | | | | | | |(секретар) | | | | | | | | |виконавчого | | | | | | | | |комітету | | | | | | | | |---------------+-----+------+------+------+-------+-------+-----| |Спеціалісти, | 8-10| 4-8 | 4-5 | 4-5 |2,5-3,5|2,5-3,5| 2,5 | |усього | | | | | | | | |в тому числі: | | | | | | | | |---------------+-----+------+------+------+-------+-------+-----| |бухгалтер | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-0,5 |1-0,5| |---------------+-----+------+------+------+-------+-------+-----| |спеціаліст- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | |юрисконсульт | | | | | | | | |---------------+-----+------+------+------+-------+-------+-----| |спеціаліст- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |землевпорядник | | | | | | | | |---------------+-----+------+------+------+-------+-------+-----| |Касир | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | |---------------+-----+------+------+------+-------+-------+-----| |Секретар- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |друкарка, | | | | | | | | |діловод | | | | | | | | |---------------+-----+------+------+------+-------+-------+-----| |Водій | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |---------------+-----+------+------+------+-------+-------+-----| |Усього |15-18|11-15 |11-12 |11-12 |8,5-9,5| 8-9 | 5 | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
_______________
Примітки: 1. Штатна чисельність установлюється виходячи з
мінімальної чисельності населення, що проживає на
відповідній території і може уточнюватися пропорційно
збільшенню чисельності населення, але не більше
максимального показника.
2. Введення посади заступника сільського, селищного
голови з питань діяльності виконавчого органу при
чисельності населення менш як 2 тис. можливо у разі,
коли на території діяльності ради знаходиться три і
більше населених пункти.
3. Посада водія вводиться за наявності автомобіля на
балансі виконавчого комітету ради та у разі, коли на
території діяльності ради знаходиться три і більше
населених пункти.
4. До штату виконавчого комітету сільських і селищних
рад крім посад, передбачених у цьому додатку, можуть
додатково вводитися посади:
прибиральниць службових приміщень - залежно від розмірів
площі, що прибирається: до 400 кв. метрів - 0,5 посади;
на кожні 400 кв. метрів - одна посада;
опалювачів на опалювальний сезон - залежно від кількості
печей та опалюваної площі, але не більш як одна посада;
сторожа;
працівників військового обліку (в населених пунктах, де
немає військових комісаріатів) - за наявності на обліку
від 500 до 1000 військовозобов'язаних і призовників -
одна посада; від 1000 до 2000 військовозобов'язаних і
призовників - дві посади; на кожні наступні 1000
військовозобов'язаних і призовників - додатково по одній
посаді.
спеціалістів-землевпорядників - залежно від кількості
землевласників та землекористувачів: понад 3000 осіб -
0,5 посади; на кожні наступні 1500 осіб - 0,5 посади. У
разі коли загальна площа земель перевищує 5000 гектарів,
для розрахунку кількості посад
спеціалістів-землевпорядників вводиться коефіцієнт 0,2
на кожні 1000 гектарів понад 5000 гектарів.

Міністр
Кабінету Міністрів України А.ТОЛСТОУХОВ
{ Додаток N 5 в редакції Постанови КМ N 758 ( 758-99-п ) від
03.05.99, із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 2040
( 2040-2003-п ) від 26.12.2003; в редакції Постанови КМ N 494
( 494-2009-п ) від 23.05.2009; із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 614 ( 614-2009-п ) від 17.06.2009 }вгору