Документ 1349-VI, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.06.2012, підстава - 4495-VI

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України у зв'язку
з приєднанням України
до Конвенції про тимчасове ввезення
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 39, ст.551 )
{ Із змінами, внесеними згідно з Кодексом
N 4495-VI ( 4495-17 ) від 13.03.2012, ВВР, 2012, N 44-45,
N 46-47, N 48, ст.552 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

{ Підпункт 1 пункту 1 втратив чинність на підставі Кодексу
N 4495-VI ( 4495-17 ) від 13.03.2012 }

2) третє та четверте речення частини першої статті 6 Закону
України "Про транзит вантажів" ( 1172-14 ) (Відомості Верховної
Ради України, 1999 р., N 51, ст. 446; 2004 р., N 36, ст. 428;
2007 р., N 31, ст. 403) після слів "книжка МДП (carnet TIR)" у
всіх відмінках доповнити словами "книжка ATA (Carnet ATA)" у
відповідному відмінку.
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 19 травня 2009 року
N 1349-VIвгору