Про внесення змін до Порядку обслуговування громадян залізничним транспортом
Постанова Кабінету Міністрів України від 12.09.20021346
Документ 1346-2002-п, поточна редакція — Прийняття від 12.09.2002

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 12 вересня 2002 р. N 1346
Київ
Про внесення змін до Порядку обслуговування
громадян залізничним транспортом

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до Порядку обслуговування громадян залізничним
транспортом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 19 березня 1997 р. N 252 ( 252-97-п ) (Офіційний вісник
України, 1997 р., число 12, с. 167; 1999 р., N 42, ст. 2096),
зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 21

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 вересня 2002 р. N 1346
ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку обслуговування
громадян залізничним транспортом ( 252-97-п )

1. У пункті 1:
слова "залізниць інших держав" виключити;
після слів "обов'язковим для" доповнити пункт словом
"залізниць".
2. У пункті 6:
в абзаці другому слова "квитків на поїзди" замінити словами
"проїзних документів на поїзди";
абзац двадцять перший викласти у такій редакції:
"продаж абонементних квитків (повних, пільгових, студентських
та квитків вихідного дня) на поїзди приміського сполучення".
3. Назву розділу четвертого викласти у такій редакції:
"Продаж проїзних та перевізних документів,
розрахунки за послуги".
4. В абзаці першому пункту 9 слова "встановленого
Укрзалізницею зразка" виключити.
5. У пункті 10:
абзац перший викласти у такій редакції:
"10. Укладення договору перевезення пасажира посвідчується
проїзним документом, а перевезення багажу (вантажобагажу) -
перевізним документом, порядок оформлення яких затверджується
Мінтрансом і Державною податковою адміністрацією";
в абзаці другому слова "надавши місце у вагоні згідно з
придбаним квитком" замінити словами "згідно з придбаним проїзним
та перевізним документом".
6. У пункті 11 слова "Залізничний квиток" замінити словами
"Проїзний документ".
7. У пункті 14:
друге речення викласти у такій редакції: "Кошти, сплачені за
послуги, пов'язані з резервуванням місць і продажем проїзних
документів, не повертаються, за винятком випадків, коли повернення
здійснюється з вини залізниці";
доповнити пункт абзацом такого змісту:
"У разі повернення проїзних документів з вини залізниці
пасажиру повертаються в повному обсязі кошти, сплачені ним під час
придбання проїзного документа, в тому числі за послуги, пов'язані
з резервуванням місць".
8. У пункті 23 слово "квитки" виключити.
9. В абзаці першому пункту 24 слова "згідно з даними
компостера" замінити словами "зазначеного у проїзному документі".
10. Пункт 30 виключити.
11. У пункті 34 слова "обласних центрів, Київському,
Севастопольському та Сімферопольському вокзалі" виключити.
12. Абзац перший пункту 38 викласти у такій редакції:
"38. На вокзалах та в поїздах в установленому порядку можуть
здійснюватися роздрібна торгівля соками, напоями, пивом, дрібно
фасованою продукцією та іншими товарами, надаватися додаткові
послуги (зв'язку, замовлення таксі, резервування місць у готелях,
перевезення окремих відправлень пасажирськими поїздами тощо) та у
разі потреби обладнуватися для цього окремі приміщення".
13. В абзаці другому пункту 40 слова "відповідно багажну чи
вантажобагажну квитанцію встановленого Укрзалізницею зразка"
замінити словами "перевізний документ".
14. У пункті 47 слова "багажної квитанції" замінити словами
"перевізного документа".
15. У пункті 60 слова "за дитячими квитками" замінити словами
"за дитячими проїзними документами та забезпечуються місцем
нарівні з дорослим пасажиром".
16. Пункт 63 доповнити абзацом такого змісту:
"Плата за користування постільними речами у пасажирському
вагоні може справлятися також у квиткових касах".
17. В абзаці першому пункту 71 слово "Мінтрансом" замінити
словами "Укрзалізницею за погодженням з Мінтрансом".
18. У тексті Порядку слово "квиток" в усіх відмінках і формах
числа замінити словами "проїзний документ" у відповідному відмінку
і числі.вгору