Документ 1345-2011-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 12.12.2011
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 05.01.2012. Подивитися в історії? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 12 грудня 2011 р. N 1345
Київ
Про внесення змін у додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 30 серпня 2002 р. N 1298

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести у додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України
від 30 серпня 2002 р. N 1298 ( 1298-2002-п ) "Про оплату праці
працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і
коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та
організацій окремих галузей бюджетної сфери" (Офіційний вісник
України, 2002 р., N 36, ст. 1699; 2005 р., N 40, ст. 2544) зміни,
що додаються.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 26

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 грудня 2011 р. N 1345
ЗМІНИ,
що вносяться у додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 30 серпня 2002 р. N 1298 ( 1298-2002-п )

1. У назві розділу VIII слова "контролю насіння і посадкового
матеріалу" виключити.
2. Розділ XIII викласти в такій редакції:
"XIII. Держсільгоспінспекція, її територіальні органи
(щодо працівників, які не є державними службовцями)
та установи і організації, що належать
до сфери її управління
1. Держсільгоспінспекція
Начальник відділу 9-13
Завідувач сектору 8-11
Державний інспектор сільського господарства 8-11
Провідні та інші професіонали і фахівці 6-10
2. Територіальні органи Держсільгоспінспекції
в Автономній Республіці Крим, областях,
мм. Києва та Севастополі, районах
Начальник відділу 9-13
Завідувач сектору 8-11
Державний інспектор сільського господарства 8-11
Провідні та інші професіонали і фахівці 6-9
3. Установи та організації, що належать
до сфери управління Держсільгоспінспекції
Директор (начальник, завідувач) 9-13
Начальник (завідувач) відділу 8-11
Провідні та інші професіонали і фахівці 6-9
4. Державний центр сертифікації і експертизи
сільськогосподарської продукції
Директор (начальник, завідувач) 9-13
Начальник (завідувач) відділу 8-11
Провідні та інші професіонали і фахівці 6-9".вгору