Про внесення змін у додатки до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. N 268
Постанова Кабінету Міністрів України; Схема від 21.09.20061344
Документ 1344-2006-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 21.09.2006

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 21 вересня 2006 р. N 1344
Київ
Про внесення змін у додатки до постанови
Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Внести у додатки до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268 ( 268-2006-п ) "Про упорядкування
структури та умов оплати праці працівників апарату органів
виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів"
(Офіційний вісник України, 2006 р., N 10, ст. 632, N 29, ст. 2092)
зміни, що додаються.
2. Перерахунок заробітної плати посадовим особам та іншим
працівникам державної податкової служби проводити згідно з цією
постановою починаючи з 15 серпня 2006 року.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 26

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 вересня 2006 р. N 1344
ЗМІНИ,
що вносяться у додатки до
постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268 ( 268-2006-п )

1. Додаток 15 викласти у такій редакції:
"СХЕМА
посадових окладів начальницького складу і спеціалістів
податкової міліції Державної податкової адміністрації

------------------------------------------------------------------ | Найменування посади |Місячний посадовий оклад,| | | гривень | |--------------------------------------+-------------------------| |Перший заступник начальника податкової| 2200-2300 | |міліції - начальник головного | | |управління, перший заступник | | |начальника податкової міліції - | | |начальник самостійного управління, | | |директор департаменту | | |--------------------------------------+-------------------------| |Перший заступник начальника головного | 2100 | |управління, перший заступник | | |начальника самостійного управління, | | |перший заступник директора | | |департаменту | | |--------------------------------------+-------------------------| |Заступник начальника податкової | 1950-2100 | |міліції - начальник самостійного | | |управління, начальник самостійного | | |управління, заступник начальника | | |головного управління, заступник | | |начальника самостійного управління, | | |директора департаменту | | |--------------------------------------+-------------------------| |Начальник управління у складі | 1850-1950 | |головного управління, начальник | | |самостійного відділу, начальник штабу | | |у складі головного управління, | | |начальник управління у складі | | |департаменту, начальник відділу у | | |складі самостійного управління | | |--------------------------------------+-------------------------| |Начальник відділу у складі управління | 1650-1750 | |головного управління, начальник | | |відділу у складі управління | | |департаменту, помічник начальника | | |податкової міліції, головний інспектор| | |податкової міліції | | |--------------------------------------+-------------------------| |Начальник відділення, завідувач | 1375-1425 | |сектору, старший слідчий з особливо | | |важливих справ | | |--------------------------------------+-------------------------| |Головний державний податковий | 1210-1260 | |ревізор-інспектор | | |--------------------------------------+-------------------------| |Старші: оперуповноважений з особливо | 1100-1150 | |важливих справ, слідчий, інспектор з | | |особливих доручень; старший групи; | | |слідчий з особливо важливих справ, | | |головний державний податковий | | |інспектор, старший державний | | |податковий ревізор-інспектор | | |--------------------------------------+-------------------------| |Старші: оперуповноважений, експерт, | 960-990 | |слідчий; старший державний податковий | | |інспектор | | |--------------------------------------+-------------------------| |Старший інспектор, оперуповноважений, | 850-880 | |експерт, державний податковий | | |інспектор, референт | | |--------------------------------------+-------------------------| |Інспектор | 800-820". | ------------------------------------------------------------------
2. У графі "Найменування посади" додатка 24 позицію
"Начальник управління у складі головного управління" доповнити
словами "начальник управління державної податкової адміністрації".
3. У додатку 26:
позицію
------------------------------------------------------------------ |"Начальник управління податкової| 1880 | 1775 | 1670" | |міліції - перший заступник | | | | |голови державної податкової | | | | |адміністрації | | | | ------------------------------------------------------------------
замінити такими позиціями:
------------------------------------------------------------------ |"Перший заступник голови | 1880 | 1775 | 1670 | |державної податкової | | | | |адміністрації - начальник | | | | |управління податкової міліції | | | | |--------------------------------+---------+---------+-----------| |Перший заступник начальника |1745-1820|1650-1720|1550-1620";| |управління податкової міліції, | | | | |заступник начальника управління | | | | |податкової міліції | | | | ------------------------------------------------------------------
доповнити додаток після позиції
------------------------------------------------------------------ |"Начальник управління, штабу, |1210-1430|1155-1375| 1100-1210"| |самостійного відділу | | | | ------------------------------------------------------------------
такою позицією:
------------------------------------------------------------------ |"Перший заступник начальника |1125-1385|1070-1330|1020-1170".| |управління, заступник начальника| | | | |управління | | | | ------------------------------------------------------------------
4. Доповнити додаток 29 після позиції
------------------------------------------------------------------------- |"Начальник управління, | 920-945 |915-940| 900-925 |895-920|890-915"| |відділення | | | | | | -------------------------------------------------------------------------
такими позиціями:
-------------------------------------------------------------------------- |"Начальник управління | 830-860 |820-850| 810-840 |780-810| 750-780 | |об'єднаної державної | | | | | | |податкової інспекції | | | | | | |-----------------------+----------+-------+-----------+-------+---------| |Начальник самостійного | 810-840 |800-830| 790-820 |760-790|730-760".| |відділу об'єднаної | | | | | | |державної податкової | | | | | | |інспекції, головний | | | | | | |бухгалтер об'єднаної | | | | | | |державної податкової | | | | | | |інспекції | | | | | | --------------------------------------------------------------------------
5. У додатку 30 позицію
------------------------------------------------------------------------- |"Начальник управління | 830-860 |820-850| 810-840 |780-810|750-780"| -------------------------------------------------------------------------
замінити такими позиціями:
-------------------------------------------------------------------------- |"Начальник управління | 920-945 |915-940| 900-925 |895-920| 890-915 | |об'єднаної державної | | | | | | |податкової інспекції | | | | | | |-----------------------+----------+-------+-----------+-------+---------| |Начальник самостійного | 830-860 |820-850| 810-840 |780-810|750-780".| |відділу об'єднаної | | | | | | |державної податкової | | | | | | |інспекції | | | | | | --------------------------------------------------------------------------
6. Доповнити додаток 35 після позиції
------------------------------------------------------------------ |"Заступник начальника | 1050 | 1010 | |державної податкової | | | |інспекції, | | | |контрольно-ревізійного | | | |відділу | | | |--------------------------+----------+--------------------------| |Начальник самостійного | 840-870 | 810-840" | |відділу | | | ------------------------------------------------------------------
такими позиціями:
------------------------------------------------------------------ |"Начальник управління | 895-920 | 855-880 | |міжрайонної державної | | | |податкової інспекції | | | |--------------------------+----------+--------------------------| |Начальник відділу у | 800-840 | 750-810". | |складі управління | | | |міжрайонної державної | | | |податкової інспекції | | | ------------------------------------------------------------------
7. У графі "Найменування посади" додатка 36 позицію
"Начальник відділу податкової міліції - перший заступник
начальника державної податкової міліції" викласти у такій
редакції:
"Перший заступник начальника державної податкової інспекції -
начальник відділу податкової міліції".вгору