Документ 1343-2011-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 21.12.2011
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 29.12.2011. Подивитися в історії? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 21 грудня 2011 р. N 1343
Київ
Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету,
передбачених Міністерству фінансів на 2011 рік,
та внесення змін до деяких актів
Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Відповідно до частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу
України ( 2456-17 ) здійснити у межах загального обсягу бюджетних
призначень, передбачених Міністерству фінансів на 2011 рік у
загальному фонді державного бюджету ( 2857-17 ), перерозподіл
видатків у сумі 205000 тис. гривень для бюджету м. Києва шляхом
зменшення обсягу видатків розвитку за програмою 3501230
"Здійснення м. Києвом функцій столиці" і збільшення обсягу
видатків споживання за програмою 3511060 "Додаткові дотації з
державного бюджету місцевим бюджетам" у частині додаткової дотації
з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості
місцевих бюджетів.
2. Внести до актів Кабінету Міністрів України зміни, що
додаються.
3. Міністерству фінансів забезпечити:
1) погодження перерозподілу видатків державного бюджету,
передбаченого пунктом 1 цієї постанови, з Комітетом Верховної Ради
України з питань бюджету;
2) внесення після зазначеного погодження відповідних змін до
розпису державного бюджету.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 грудня 2011 р. N 1343
ЗМІНИ,
що вносяться до актів Кабінету Міністрів України

1. У Порядку використання у 2011 році коштів для здійснення
м. Києвом функцій столиці, затвердженому постановою Кабінету
Міністрів України від 24 січня 2011 р. N 45 ( 45-2011-п )
(Офіційний вісник України, 2011 р., N 6, ст. 279, N 45, ст. 1858,
N 47, ст. 1913, N 51, ст. 2018, N 68, ст. 2609, N 85, ст. 3104,
N 87, ст. 3167, N 93, ст. 3383, N 97, ст. 3539):
1) у пункті 4:
в абзаці першому цифри "951100" замінити цифрами "783662,9";
у підпункті 10 цифри "1000" замінити цифрами "550";
у підпункті 11 цифри "7000" замінити цифрами "6300";
у підпункті 12 цифри "8600" замінити цифрами "3600";
у підпункті 13 цифри "24494,3" замінити цифрами "8097,1";
у підпункті 13-1 цифри "56000" замінити цифрами "55500";
у підпункті 14 цифри "19000" замінити цифрами "16250";
у підпункті 18 цифри "105000" замінити цифрами "58700";
у підпункті 19 цифри "65000" замінити цифрами "47900";
у підпункті 22 цифри "16900" замінити цифрами "1500";
у підпункті 23 цифри "46000" замінити цифрами "10960,1";
у підпункті 26 цифри "18500" замінити цифрами "1000";
у підпункті 27 цифри "5600" замінити цифрами "100";
у підпункті 30 цифри "3000" замінити цифрами "2000";
у підпункті 31 цифри "1500" замінити цифрами "100";
у підпункті 33 цифри "1600" замінити цифрами "100";
у підпункті 34 цифри "1000" замінити цифрами "100";
2) у пункті 5:
в абзаці першому цифри "330600" замінити цифрами "299302,8";
у підпункті 1:
в абзаці другому цифри "1000" замінити цифрами "550";
в абзаці четвертому цифри "5600" замінити цифрами "100";
у підпункті 2:
в абзаці другому цифри "7000" замінити цифрами "6300";
в абзаці третьому цифри "8600" замінити цифрами "3600";
в абзаці четвертому цифри "24494,3" замінити цифрами
"8097,1";
в абзаці п'ятому цифри "19000" замінити цифрами "16250";
в абзаці шостому цифри "56000" замінити цифрами "55500";
3) у пункті 6:
в абзаці першому цифри "1557900" замінити цифрами
"1520337,1";
у підпункті 2:
в абзаці третьому цифри "4600" замінити цифрами "4564,2";
в абзаці десятому цифри "35000" замінити цифрами "30000";
в абзаці одинадцятому цифри "100000" замінити цифрами
"68000";
у підпункті 3:
в абзаці другому цифри "5000" замінити цифрами "4968,7";
в абзаці третьому цифри "1300" замінити цифрами "804,2".
2. Абзац перший пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України
від 28 березня 2011 р. N 334 ( 334-2011-п ) "Деякі питання
використання у 2011 році державних капітальних видатків"
(Офіційний вісник України, 2011 р., N 24, ст. 999) - із змінами,
внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 30 листопада
2011 р. N 1326 ( 1326-2011-п ) і від 12 грудня 2011 р. N 1335
( 1335-2011-п ), викласти у такій редакції:
"2. Передати бюджетні призначення, передбачені у 2011 році
Міністерству фінансів у загальному фонді державного бюджету
( 2857-17 ) (загальнодержавні витрати) за програмою 3511090
"Державні капітальні видатки, що розподіляються Кабінетом
Міністрів України", у сумі 1273690,1 тис. гривень головним
розпорядникам бюджетних коштів, у тому числі:".
3. У пункті 1 розпорядження Кабінету Міністрів України від
27 липня 2011 р. N 761 ( 761-2011-р ) "Деякі питання використання
у 2011 році державних капітальних видатків" - із змінами,
внесеними розпорядженнями Кабінету Міністрів України від
28 вересня 2011 р. N 909 ( 909-2011-р ) та від 23 листопада
2011 р. N 1184 ( 1184-2011-р ), постановами Кабінету Міністрів
України від 30 листопада 2011 р. N 1326 ( 1326-2011-п ) та від
12 грудня 2011 р. N 1335 ( 1335-2011-п ):
1) абзац перший викласти у такій редакції:
"1. Передати бюджетні призначення, передбачені у 2011 році
Міністерству фінансів у загальному фонді державного бюджету
( 2857-17 ) (загальнодержавні витрати) за програмою 3511090
"Державні капітальні видатки, що розподіляються Кабінетом
Міністрів України", у сумі 891001,5 тис. гривень головним
розпорядникам бюджетних коштів, у тому числі:";
2) абзац перший підпункту 4 викласти у такій редакції:
"4) Міністерству освіти і науки, молоді та спорту -
49728,8 тис. гривень, з них:";
3) в абзаці вісімнадцятому підпункту 26 слова "будівництво
молочної кухні" замінити словами "реконструкція молочної кухні".
4. У пункті 1 розпорядження Кабінету Міністрів України від
8 серпня 2011 р. N 762 ( 762-2011-р ) "Про передачу у 2011 році
деяких бюджетних призначень" - із змінами, внесеними постановами
Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 р. N 1326
( 1326-2011-п ) і від 12 грудня 2011 р. N 1335 ( 1335-2011-п ):
1) абзац перший викласти у такій редакції:
"1. Передати бюджетні призначення, передбачені у 2011 році
Міністерству фінансів у загальному фонді державного бюджету
( 2857-17 ) за програмою 3511090 "Державні капітальні видатки, що
розподіляються Кабінетом Міністрів України" (загальнодержавні
витрати), у сумі 128178 тис. гривень, у тому числі:";
2) абзац перший підпункту 7 викласти у такій редакції:
"7) Луганській облдержадміністрації - 49723 тис. гривень, з
них:".
5. Пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від 12 грудня
2011 р. N 1335 ( 1335-2011-п ) "Про перерозподіл деяких видатків,
передбачених у 2011 році Міністерству фінансів, та внесення змін
до деяких актів Кабінету Міністрів України" викласти у такій
редакції:
"1. Здійснити у межах загального обсягу бюджетних призначень,
передбачених у 2011 році Міністерству фінансів у загальному фонді
державного бюджету ( 2857-17 ), перерозподіл видатків шляхом
зменшення обсягу видатків за програмами 3501420 "Заходи щодо
організації функціонування на Поліграфкомбінаті "Україна"
обладнання з персоніфікації бланків паспорта громадянина України
для виїзду за кордон" (видатки розвитку) у сумі 4000 тис. гривень
і 3511030 "Резервний фонд" у сумі 82700 тис. гривень та збільшення
обсягу видатків розвитку за програмою 3511090 "Державні капітальні
видатки, що розподіляються Кабінетом Міністрів України" у сумі
86700 тис. гривень.".вгору