Про внесення змін до Порядку державної акредитації закладу охорони здоров'я
Постанова Кабінету Міністрів України від 14.02.2002134
Документ 134-2002-п, поточна редакція — Прийняття від 14.02.2002

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 14 лютого 2002 р. N 134
Київ
Про внесення змін до Порядку державної
акредитації закладу охорони здоров'я

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до Порядку державної акредитації закладу охорони
здоров'я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
15 липня 1997 р. N 765 ( 765-97-п ) (Офіційний вісник України,
1997 р., число 29, с. 61; 2001 р., N 26, ст. 1170), такі зміни:
1) абзац другий пункту 2 доповнити реченням такого змісту:
"Перша акредитація закладу проводиться не пізніше ніж через два
роки від початку здійснення діяльності";
2) пункт 10 після абзацу першого доповнити абзацом такого
змісту:
"У разі анулювання ліцензії у суб'єкта господарювання за
повідомленням органу ліцензування, який видав ліцензію, відповідна
Головна акредитаційна комісія приймає рішення про анулювання
акредитаційного сертифіката".
У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;
3) у додатку N 1 до Порядку:
абзац восьмий виключити;
абзац десятий доповнити словами "а у разі першої
акредитації - за останні два роки".

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 28вгору