Про вдосконалення державного управління в інформаційній сфері
Указ Президента України від 26.09.20051338/2005
Документ 1338/2005, чинний, поточна редакція — Редакція від 16.05.2006, підстава - 397/2006

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про вдосконалення державного управління
в інформаційній сфері
{ Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 397/2006 ( 397/2006 ) від 16.05.2006 }

З метою підвищення ефективності реалізації державної мовної
політики п о с т а н о в л я ю:
1. Установити, що головним (провідним) органом у системі
центральних органів виконавчої влади із забезпечення реалізації
державної мовної політики є Міністерство культури і туризму
України.
2. Кабінету Міністрів України в місячний термін:
вирішити в установленому порядку питання щодо покладення на
Міністерство юстиції України функцій з державної реєстрації
друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств;

{ Абзац третій статті 2 виключено на підставі Указу
Президента N 397/2006 ( 397/2006 ) від 16.05.2006 }

переглянути граничну чисельність працівників Міністерства
культури і туризму України, Міністерства юстиції України,
Державного комітету телебачення і радіомовлення України з
урахуванням положень цього Указу;
подати в установленому порядку пропозиції щодо приведення
актів Президента України у відповідність із цим Указом.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 26 вересня 2005 року
N 1338/2005вгору